Monego

Pēdējoreiz atjaunināts: 30.06.2019. Pamatinformācijas atjaunināšanas datums
Monego
Izsniegtie aizdevumi Kopējais aizdevumu apjoms, ko šis uzņēmums izsniedzis aizņēmējiem kopš tā dibināšanas.
€ 21.3 M
Aizdevumu portfelis Aizdevumi, ko kreditēšanas uzņēmums ir izsniedzis aizņēmējiem pēdējā finanšu pārskata sagatavošanas brīdī un kuru atmaksa notiek saskaņā ar grafiku vai kavējas ne vairāk kā 60 dienas.
€ 10.9 M
Atpirkšanas pienākums Kredīta uzlabojums, ko kreditēšanas uzņēmums vai cita juridiska vienība dod emitentam par konkrētu parādzīmju komplektu. Ja pamatā esošā aizdevuma atmaksa kavējas vairāk nekā 60 dienas, kreditēšanas uzņēmumam ir pienākums investīciju atpirkt, samaksājot nominālvērtību un uzkrātos, neatmaksātos vai kavējuma procentus. Parasti tas nozīmē, ka situācijā, kad aizņēmējs nepilda savas saistības, investori var atgūt savu investīciju.
Ar atpirkšanas pienākumu
Līdzdalība aizdevumā Procentuālā daļa no katra Mintos aizdevumu tirgū izvietotā aizdevuma, ko uzņēmums patur savā bilancē.
15%
Vidējā % likme Vidējā svērtā procentu likme investīciju iespējām no šī kredītu izsniedzēja.
Website:
Dibināšanas gads:
2018
Darbinieku skaits:
213
Pievienojās Mintos:
24.01.2019
Aizdevumu veidi: Aizdevuma veids, ko uzņēmums ir izsniedzis aizņēmējiem.
Patēriņa kredīts Pledge type group unsecured
Īstermiņa kredīti Pledge type group payday
Valstis: Valstis, kurās kreditēšanas uzņēmums izsniedza aizdevumus.
Valūtas: Valūtas, kurās tiek piedāvātas uzņēmuma investīciju iespējas.
EUR
Aizņēmējiem piemērotā efektīvā gada procentu likme: Gada procentu likme ne vienmēr vislabāk atspoguļo aizņemšanās izmaksas, tāpēc Mintos uzrāda efektīvo gada procentu likmi. Tas ir vienots rādītājs visiem aizdevumu tirgū esošajiem aizdevumu izsniedzējiem. Lai aprēķinātu efektīvo GPL, tiek izmantota PIAK (paplašinātais iekšējās atdeves koeficients) metodoloģija, kas tiek papildus koriģēta, lai izslēgtu salikto procentu efektu. Efektīvā GPL tiek aprēķināta, ņemot vērā visas aizņēmējam piemērotās naudas plūsmas, ieskaitot par katru aizdevumu piemērotos pamatsummas un procentu maksājumus un jebkāda veida komisijas maksas, neatkarīgi no tā, vai tās ir obligātas vai nē, un vai tās iekasē trešā puse.
0%-295%
Neatmaksātās investīcijas: Kopējais šī uzņēmuma neatmaksāto investīciju apjoms Mintos platformā. Tiek atjaunināts katru dienu.
0

Par uzņēmumu

Monego ir nebanku ātro kredītu izsniedzs Kosovas Republikā. Uzņēmuma mērķis ir apmierināt indivīdu īstermiņa likviditātes vajadzības. Monego ir pirmais nozares uzņēmums Kosovā, kas pilnu produktu klāstu piedāvā tiešsaistē. Kosovas Centrālā banka (CBK) 2019. gada decembrī apturēja Monego licenci sakarā ar vietējo noteikumu pārkāpumiem attiecībā uz GPL griestiem vietējiem aizņēmējiem.

Atbilstoši 24. starptautiskā grāmatvedības standarta definīcijai Monego ir ar Mintos saistīta puse.

Pēdējoreiz atjaunināts: 16.07.2019

Pēdējoreiz atjaunināts: 03.06.2019

Pēdējoreiz atjaunināts: 21.01.2019

Riska kategorijas

Šeit Tu vari apskatīt papildinformāciju par Monego riska kategorijām
Riska kategorija Aplēstais norakstīto aizdevumu īpatsvars
C+