Creamfinance

Pēdējoreiz atjaunināts: 28.04.2020. Pamatinformācijas atjaunināšanas datums
Creamfinance
Izsniegtie aizdevumi Kopējais saistīto aktīvu apjoms, ko šis uzņēmums izsniedzis aizņēmējiem vai nomniekiem kopš tā dibināšanas.
€ 865 M
Aizdevumu portfelis Saistītie aktīvi, ko kreditēšanas uzņēmums ir izsniedzis aizņēmējiem vai nomniekiem pēdējā finanšu pārskata sagatavošanas brīdī un kuru atmaksa notiek saskaņā ar grafiku vai kavējas ne vairāk kā 60 dienas.
€ 33.9 M
Atpirkšanas pienākums Kredīta uzlabojums, ko kreditēšanas uzņēmums vai cita juridiska vienība dod emitentam par konkrētu parādzīmju komplektu. Ja pamatā esošā aizdevuma atmaksa kavējas vairāk nekā 60 dienas, kreditēšanas uzņēmumam ir pienākums investīciju atpirkt, samaksājot nominālvērtību un uzkrātos, neatmaksātos vai kavējuma procentus. Parasti tas nozīmē, ka situācijā, kad aizņēmējs nepilda savas saistības, investori var atgūt savu investīciju.
Ar atpirkšanas pienākumu
Līdzdalība aizdevumā Procentuālā daļa no katra Mintos aizdevumu tirgū izvietotā aizdevuma, ko uzņēmums patur savā bilancē.
5%
Vidējā % likme Vidējā svērtā procentu likme investīciju iespējām no šī kredītu izsniedzēja.
12.6%
Dibināšanas gads:
2012
Darbinieku skaits:
314
Veidi: Saistīto aktīvu veids, ko kreditēšanas uzņēmums ir izsniedzis.
Īstermiņa kredīti Īstermiņa kredīti
Valstis: Valstis, kurās kreditēšanas uzņēmums izsniedza saistītos aktīvus.
Valūtas: Valūtas, kurās tiek piedāvātas uzņēmuma investīciju iespējas.
EUR, PLN
Neatmaksātās investīcijas: Kopējais šī uzņēmuma neatmaksāto investīciju apjoms Mintos platformā. Tiek atjaunināts katru dienu.
111 636
Grafika pagarināšana: Pirmo 30 dienu laikā pēc tam, kad bija jāveic maksājums, aizņēmējs vai nomnieks var izvēlēties lūgt pagarināt atmaksas termiņu. Maksimālais pagarinājumu skaits ir atkarīgs no līguma, bet tas nevar pārsniegt sešus pagarinājumus. Ja uzņēmums tam piekrīt, līgums tiks automātiski atjaunināts ar jauno grafiku, un visu nenomaksāto maksājumu termiņi tiks pagarināti par līdz 31 dienu. Atlikušajā termiņā investori turpinās saņemt tādus pašus procentu maksājumus.
Līdz 6

Par uzņēmumu

Patērētāju finanšu pakalpojumu sniedzējs Creamfinance koncentrējas uz atbilstošiem datiem ar pievienoto vērtību jeb Smart Data. Lai veiktu ātru aizdevumu izvērtēšanu, tiek izmantoti progresīvi algoritmi un mašīnmācīšanās iespējas, kas uzņēmumam ļauj ātri un uzticami nodrošināt ļoti personalizētu patēriņa kredītu izsniegšanas procesu. Creamfinance mērķis ir kļūt par viena klikšķa aizdevumu izsniedzēju patērētājiem visā pasaulē. Šobrīd uzņēmums darbojas septiņās valstīs (Latvijā, Polijā, Čehijā, Gruzijā, Dānijā, Meksikā un Spānijā), savukārt tā IT birojs atrodas Austrijā. Cream Finance Holding LTD nodrošina grupas garantiju. Tas nozīmē, ka tas nodrošinās atpirkšanas saistību izpildi.

Pēdējoreiz atjaunināts: 28.08.2019

Pēdējoreiz atjaunināts: 17.05.2022