Metrokredit

Pēdējoreiz atjaunināts: 27.06.2019. Pamatinformācijas atjaunināšanas datums
Metrokredit
Izsniegtie aizdevumi Kopējais aizdevumu apjoms, ko šis uzņēmums izsniedzis aizņēmējiem kopš tā dibināšanas.
€ 44.7 M
Aizdevumu portfelis Aizdevumi, ko kreditēšanas uzņēmums ir izsniedzis aizņēmējiem pēdējā finanšu pārskata sagatavošanas brīdī un kuru atmaksa notiek saskaņā ar grafiku vai kavējas ne vairāk kā 60 dienas.
€ 9.6 M
Atpirkšanas pienākums Kredīta uzlabojums, ko kreditēšanas uzņēmums vai cita juridiska vienība dod emitentam par konkrētu parādzīmju komplektu. Ja pamatā esošā aizdevuma atmaksa kavējas vairāk nekā 60 dienas, kreditēšanas uzņēmumam ir pienākums investīciju atpirkt, samaksājot nominālvērtību un uzkrātos, neatmaksātos vai kavējuma procentus. Parasti tas nozīmē, ka situācijā, kad aizņēmējs nepilda savas saistības, investori var atgūt savu investīciju.
Līdzdalība aizdevumā Procentuālā daļa no katra Mintos aizdevumu tirgū izvietotā aizdevuma, ko uzņēmums patur savā bilancē.
Vidējā % likme Vidējā svērtā procentu likme investīciju iespējām no šī kredītu izsniedzēja.
12.4%
Dibināšanas gads:
2017
Darbinieku skaits:
154
Aizņēmējiem piemērotā efektīvā gada procentu likme: Gada procentu likme ne vienmēr vislabāk atspoguļo aizņemšanās izmaksas, tāpēc Mintos uzrāda efektīvo gada procentu likmi. Tas ir vienots rādītājs visiem aizdevumu tirgū esošajiem aizdevumu izsniedzējiem. Lai aprēķinātu efektīvo GPL, tiek izmantota PIAK (paplašinātais iekšējās atdeves koeficients) metodoloģija, kas tiek papildus koriģēta, lai izslēgtu salikto procentu efektu. Efektīvā GPL tiek aprēķināta, ņemot vērā visas aizņēmējam piemērotās naudas plūsmas, ieskaitot par katru aizdevumu piemērotos pamatsummas un procentu maksājumus un jebkāda veida komisijas maksas, neatkarīgi no tā, vai tās ir obligātas vai nē, un vai tās iekasē trešā puse.
0%-365%
Neatmaksātās investīcijas: Kopējais šī uzņēmuma neatmaksāto investīciju apjoms Mintos platformā. Tiek atjaunināts katru dienu.
6 261 367

Par uzņēmumu

2019. gada novembrī Metrokredit tika izslēgts no Krievijas Federācijas mikrofinansēšanas organizāciju valsts reģistra, kas nozīmē, ka uzņēmums nevar izsniegt jaunus aizdevumus, bet tas turpina apkalpot esošos. Uzņēmums turpina apkalpot esošos aizdevumus un atbilstoši pārskaitīt aizņēmēju maksājumus.

Pēdējoreiz atjaunināts: 27.06.2019

Pēdējoreiz atjaunināts: 19.09.2019

Pēdējoreiz atjaunināts: 15.08.2019