Kredit Pintar

Pēdējoreiz atjaunināts: 21.04.2020. Pamatinformācijas atjaunināšanas datums
Kredit Pintar
Izsniegtie aizdevumi Kopējais saistīto aktīvu apjoms, ko šis uzņēmums izsniedzis aizņēmējiem vai nomniekiem kopš tā dibināšanas.
€ 923 M
Aizdevumu portfelis Saistītie aktīvi, ko kreditēšanas uzņēmums ir izsniedzis aizņēmējiem vai nomniekiem pēdējā finanšu pārskata sagatavošanas brīdī un kuru atmaksa notiek saskaņā ar grafiku vai kavējas ne vairāk kā 60 dienas.
€ 40 M
Atpirkšanas pienākums Kredīta uzlabojums, ko kreditēšanas uzņēmums vai cita juridiska vienība dod emitentam par konkrētu parādzīmju komplektu. Ja pamatā esošā aizdevuma atmaksa kavējas vairāk nekā 60 dienas, kreditēšanas uzņēmumam ir pienākums investīciju atpirkt, samaksājot nominālvērtību un uzkrātos, neatmaksātos vai kavējuma procentus. Parasti tas nozīmē, ka situācijā, kad aizņēmējs nepilda savas saistības, investori var atgūt savu investīciju.
Līdzdalība aizdevumā Procentuālā daļa no katra Mintos aizdevumu tirgū izvietotā aizdevuma, ko uzņēmums patur savā bilancē.
Vidējā % likme Vidējā svērtā procentu likme investīciju iespējām no šī kredītu izsniedzēja.
Dibināšanas gads:
2017
Darbinieku skaits:
1000
Pievienojās Mintos:
April 2019
Aizņēmējiem piemērotā gada procentu likme:
45%-600%
Neatmaksātās investīcijas: Kopējais šī uzņēmuma neatmaksāto investīciju apjoms Mintos platformā. Tiek atjaunināts katru dienu.
0
Grafika pagarināšana: Pirmo 30 dienu laikā pēc tam, kad bija jāveic maksājums, aizņēmējs vai nomnieks var izvēlēties lūgt pagarināt atmaksas termiņu. Maksimālais pagarinājumu skaits ir atkarīgs no līguma, bet tas nevar pārsniegt sešus pagarinājumus. Ja uzņēmums tam piekrīt, līgums tiks automātiski atjaunināts ar jauno grafiku, un visu nenomaksāto maksājumu termiņi tiks pagarināti par līdz 31 dienu. Atlikušajā termiņā investori turpinās saņemt tādus pašus procentu maksājumus.
Līdz 6

Par uzņēmumu

Kredit Pintar ir patērētāju kreditēšanas lietotne Dienvidaustrumāzijā. Platforma izsniedz mikro patēriņa kredītus un uzlabo jaunu klientu piesaistes procesu, izmantojot sarežģītu, uz mākslīgo intelektu balstītu riska pārvaldības platformu. Aizdevumu izsniedzējs ir piedzīvojis strauju kredītu apjoma pieaugumu jau kopš darbības uzsākšanas 2017. gada septembrī, vienlaikus saglabājot stingrus kreditēšanas standartus. Kredit Pintar konsekventi sasniedz augstākās pozīcijas un labāko vērtējumu reģionālajos Google Play veikalos.

Platformu atbalsta respektabli (angliski "blue-chip") privātie investori un riska kapitāla uzņēmumi, un tā finansējuma piesaistē sadarbojas ar vadošajām vietējām finanšu iestādēm. Tā ir reģistrēta atbilstošās vietējās iestādēs.

Pēdējoreiz atjaunināts: 20.04.2020

Pēdējoreiz atjaunināts: 16.11.2020