Ļauj savam kapitālam augt

Gūsti pasīvos ienākumus, investējot tūkstošos aizdevumu no visas pasaules Eiropā vadošajā investīciju platformā.

507 529 reģistrētie lietotāji
12.73% pašreizējā vidējā procentu likme¹
8.6 miljardi kopš 2015. gada investēti³

Apskaties, kā var pieaugt tavas naudas apmērs

Regulāras iemaksas (pat nelielas) var ievērojami palīdzēt veidot finansiālo nākotni.

Sākotnējā iemaksa

5 000

Ikmēneša iemaksa

100

Gadi

Procentu likme tiek noteikta, pamatojoties uz visu Mintos platformā izvietoto neatmaksāto aizdevumu pašreizējo vidējo svērto procentu likmi. Faktiskā atdeve var būt lielāka vai mazāka.
Peļņa (180 m.)1

With monthly deposit

63 413

Without monthly deposit

28 411

Ikmēneša iemaksa

Kopējā iemaksa

Kapitāls

Peļņa (180 m.)1

22 900

86 313

63 413

5 000

33 411

28 411

Šodien
15 Gadi

Investē ar pārliecību

Mintos vienkāršo pasīvo ienākumu gūšanu ar pievilcīgu atdevi. Uzzini, kāpēc jau vairāk nekā 410 000 cilvēku investē kopā ar mums.

Investoru aktīvu aizsardzība

Mintos ir pienākums turēt investoru parādzīmes un līdzekļus atsevišķi no saviem aktīviem. Mintos ir jāveic precīzu uzskaiti un jāuztur konti, kas nošķir visas parādzīmes un investoru līdzekļus no visiem Mintos īpašumā esošajiem aktīviem. Tā ietvaros Mintos regulāri saskaņo savus iekšējos uzskaites datus un kontus un veic pasākumus, lai nodrošinātu atbilstošas kontroles mehānismus, kas mazina zaudējumu risku investoriem.

Ieguldītāju aizsardzības sistēma

Sistēma aizsargā investorus, nodrošinot kompensāciju, ja Mintos investoriem neatgriež parādzīmes vai naudu. Tā attiecas uz situācijām, kas parasti rodas operacionālu kļūdu dēļ, piemēram, ja Mintos ir iesaistīts krāpšanā vai administratīvā pārkāpumā vai ja Mintos pārtrauc darbību. Maksimālā kompensācija, ko investors var pieprasīt saskaņā ar šo sistēmu, ir 90 % no tīrajiem zaudējumiem, nepārsniedzot 20 000 eiro.

Svarīgi, ka sistēma neaizsargā pret investīciju riskiem, piemēram, sliktiem pamatā esošo aizdevumu rezultātiem, aizņēmēja saistību neizpildi vai kreditēšanas uzņēmuma saistību neizpildi.

Piemērotu un atbilstošu produktu piedāvājums

Regulējuma ietvaros Mintos ir jānodrošina, ka investori apzinās riskus, kas saistīti ar investēšanu Mintos platformā, un ka viņu finansiālā situācija ļauj viņiem uzņemties šos riskus. Lai izpildītu šo prasību, mēs investoriem lūdzam izpildīt novērtējumu, kas pārbauda, vai mūsu produkti atbilst viņu vēlmēm un mērķiem, un vai tie ir atbilstoši viņu zināšanām un pieredzei. Šī novērtējuma rezultāts nosaka, kuri produkti un pakalpojumi būs investoram pieejami.

Investoriem draudzīgs informācijas izklāsts

Investoriem tiek sniegta padziļināta informācija, kuras mērķis ir palīdzēt pieņemt pārdomātus investīciju lēmumus. Investoriem ir pieejami detalizēti pamatprospekti, galīgo noteikumu dokumenti un pamatinformācijas dokumenti. Informācija par investīciju un attiecīgajiem riskiem tiek sniegta standartizētā, patērētājam draudzīgā formātā, kas paredzēts, lai palīdzētu investoriem izprast investīciju produktu uzvedību un salīdzināt tos ar citiem produktiem.

Esi gatavs pievienoties?

Sāc palielināt savu kapitālu jau šodien