Mintos ieteikumu programmas noteikumi

Programmas versija: 1.18
Versijas datums: 04.06.2024
 

1. Terminiem, kas šajos Mintos ieteikumu programmas noteikumos ir rakstīti ar lielo sākumburtu (turpmāk tekstā - Noteikumi), ir tāda pati nozīme kā terminiem, kas lietoti MINTOS IEGULDĪJUMU PLATFORMAS NOTEIKUMOS, ja vien šajos Noteikumos nav norādīts citādi.
2. Jebkurš Ieguldītājs (turpmāk tekstā – Lietotājs), daloties ar ieteikuma saiti vai kodu (turpmāk tekstā - Ieteikuma saite), var piedalīties Mintos ieteikumu programmā (turpmāk tekstā – Ieteikumu programma).
3. Programma ir piemērojama ieguldījumiem Platformā piedāvātajos finanšu instrumentos. Mintos ir tiesīgs pēc saviem ieskatiem un jebkurā brīdī noteikt reklamēto bonusu veidus un summas, kā arī savus ieguldījumu pakalpojumus vai produktus vai aktīvu klases, uz kurām attiecas Ieteikumu programma.
4. Lietotājiem ir aizliegts izmantot Ieteikuma saiti:
4.1. jebkādā veidā, kas atšķiras no Mintos vērtībām, vai jebkādā citā veidā, kas var tikt kvalificēts kā negodīga komercprakse, kā to nosaka Mintos pēc saviem ieskatiem;
4.2. ja Lietotājs ir rezidents (tā pastāvīgā dzīvesvieta atrodas) jurisdikcijā, kas ir ārpus Eiropas Savienības (ES)/ Eiropas Ekonomikas zonas (EEZ);
4.3. izvietot, publicēt vai citādi izplatīt Ieteikuma saiti:
4.3.1. lai veiktu jebkāda veida komercdarbību vai maksas veicināšanu, tostarp tiešsaistes reklamēšanu;
4.3.2. lai izplatītu Ieteikuma saiti tīmekļa vietnēs, kas piedāvā erotisku, nepieklājīgu vai maldinošu saturu;
4.3.3. lai izplatītu vai publicētu Ieteikuma saiti tīmekļa vietnēs, kas piedāvā azartspēļu vai derību pakalpojumus vai naudas atmaksas projektus;
4.3.4. lai izplatītu vai publicētu Ieteikuma saiti tīmekļa vietnēs, kas piedāvā nelegāla satura augšupielādi vai lejupielādi, piemēram, BitTorrent vietnēs;
4.3.5. lai izplatītu vai publicētu Ieteikuma saiti tīmekļa vietnēs, tostarp, bet ne tikai kuponu vietnēs vai atsauksmju vietnēs;
4.3.6. lai rakstītu e-pastus, īsziņas vai ziņojumus cilvēkiem, kurus Lietotāji personīgi nepazīst;
4.3.7. lai Ieteikuma saiti integrētu pārlūkprogrammas paplašinājumos vai lai to izplatītu vai publicētu, izmantojot automatizētu sistēmu, skriptu, programmu, zvanītāju vai botu jebkurā kanālā.
5. Lietotāji nedrīkst izplatīt Ieteikuma saiti un ieteikt potenciālajiem lietotājiem, kas ir rezidenti (to pastāvīgā dzīvesvieta atrodas) jurisdikcijā, kas ir ārpus Eiropas Savienības (ES)/ Eiropas Ekonomikas zonas (EEZ).
6. Izmantojot Ieteikuma saiti un iesakot potenciālo lietotāju, Lietotājam ir jābrīdina potenciālais lietotājs, ka:
6.1. pirms reģistrēšanās Platformā un ieguldījumu uzsākšanas potenciālajam lietotājam ir jāpārliecinās, vai šāds pakalpojums un produkts ir atļauts un nav ierobežots viņa mītnes valsts teritorijā;
6.2. Platformā pieejamie ieguldījumi ir pakļauti riskiem un var radīt zaudējumus, kā arī tiem jābūt piemērotiem potenciālā lietotāja personīgajiem apstākļiem.
7. Diskvalifikācijas:
7.1. Lietotāji tiks nekavējoties diskvalificēti no Ieteikumu programmas, ja tie būs ieteikuši sevi vai būs pārkāpuši kādu no Noteikumu punktiem. Visiem ieteiktajiem cilvēkiem ir jābūt jauniem ieguldītājiem Mintos platformā, un tiem nevar būt jau esošs Ieguldītāja profils;
7.2. ja Mintos pēc saviem ieskatiem uzskata, ka Lietotājs ir izveidojis Ieguldītāja profilu ar galveno mērķi saņemt Ieteikumu programmas atlīdzību, Lietotājs tiks diskvalificēts no Ieteikumu programmas un nevarēs saņemt tās atlīdzību;
7.3. Mintos var pārbaudīt maksājumu un izmaksu informāciju, ja rodas aizdomas par Noteikumu pārkāpumu;
7.4. ja tiek konstatēts, ka Lietotājs ir pārkāpis jebkuru Noteikumu un/vai MINTOS IEGULDĪJUMU PLATFORMAS NOTEIKUMU, Mintos ir tiesīgs jebkurā brīdī apturēt jebkuru Ieteikumu programmas atlīdzību izmaksu. Mintos ir tiesīgs arī dzēst visas iepriekš izmaksātās atlīdzības un izslēgt Lietotājus no Ieteikumu programmas.
8. Lietotājam ir pienākums nekavējoties pārtraukt dalību Ieteikumu programmā, ja Mintos to pieprasa jebkāda iemesla dēļ pēc Mintos ieskatiem.
9. Lietotājs saņem vienreizēju atlīdzību par ieteikumu (turpmāk - Atlīdzība I), pamatojoties uz Mintos norādīto finanšu instrumentu ieguldījumu neatmaksāto pamatsummu EUR vai EUR ekvivalentā summā citā valūtā, kas ir uzaicinātās personas īpašumā Ieteikumu programmas lapā norādītajā termiņā. Atlīdzība I tiek izmaksāta vienā maksājumā EUR valūtā Ieteikumu programmas lapā norādītajā termiņā pēc tam, kad ir sasniegta ieguldījumu neatmaksātās pamatsummas robeža un ir izpildīti visi Noteikumos noteiktie nosacījumi un priekšnosacījumi Atlīdzības I saņemšanai, un ne Lietotājs, ne arī uzaicinātā persona nav tikuši diskvalificēti no Ieteikumu programmas jebkādu iemeslu dēļ.
10. Uzaicinātā puse saņem vienreizēju atlīdzību (turpmāk - Atlīdzība II), pamatojoties uz Mintos norādīto finanšu instrumentu ieguldījumu neatmaksāto pamatsummu EUR vai EUR ekvivalentā summā citā valūtā, kas ir uzaicinātās personas īpašumā Ieteikumu programmas lapā norādītajā termiņā. Atlīdzība II tiek izmaksāta vienā maksājumā EUR valūtā Ieteikumu programmas lapā norādītajā termiņā pēc tam, kad ir sasniegta ieguldījumu neatmaksātās pamatsummas robeža un ir izpildīti visi Noteikumos noteiktie nosacījumi un priekšnosacījumi Atlīdzības I saņemšanai, un ne Lietotājs, ne arī uzaicinātā persona nav tikuši diskvalificēti no Ieteikumu programmas jebkādu iemeslu dēļ.
11. Ja uzaicinātā persona iegulda Mintos norādīto finanšu instrumentu neatmaksātās pamatsummas ieguldījumos (EUR vai EUR ekvivalentā summā citā valūtā) vismaz 1000,00 EUR (viens tūkstotis eiro) Ieteikumu programmas lapā noteiktajā termiņā, tad ieteiktā persona kvalificējas papildu vienreizējam bonusam (turpmāk tekstā - Bonuss) 1% (viens procents) apmērā no dienas vidējiem neatmaksātajiem pamatsummas ieguldījumiem (EUR vai EUR ekvivalentā summā citā valūtā) uzaicinātās personas turējumā esošajos finanšu instrumentos, kas pārsniedz 1000,00 EUR (viens tūkstotis eiro), pirmo 90 (deviņdesmit) dienu laikā pēc tam, kad uzaicinātā persona ir veiksmīgi reģistrējusies Platformā. Bonuss tiek izmaksāts vienā maksājumā EUR valūtā Ieteikumu programmas lapā norādītajā termiņā pēc tam, kad ir sasniegta šajā punktā norādītā ieguldījumu neatmaksātās pamatsummas robeža un ir izpildīti visi Noteikumos noteiktie nosacījumi un priekšnosacījumi Bonusa saņemšanai, un ne Lietotājs, ne arī uzaicinātā persona nav tikuši diskvalificēti no Ieteikumu programmas jebkādu iemeslu dēļ.
12. Turpmāk Atlīdzība I, Atlīdzība II un Bonuss tiek saukti par Atlīdzībām. Precīzas Atlīdzību summas, kā arī citi Ieteikumu programmas noteikumi ir norādīti Ieteikumu programmas lapā Platformā.
13. Lai Lietotājs un/vai uzaicinātā puse saņemtu Atlīdzības, ir jāizpilda šādi priekšnoteikumi:
13.1. Lietotājam ir tiesības piedalīties Ieteikumu programmā, un ne Lietotājs, ne uzaicinātā persona nav pārkāpusi Noteikumus;
13.2. Lietotājam, kurš ir ieteicējs, ir jābūt reģistrētam Platformā un viņa identitātei ir jābūt verificētai, izmantojot Mintos piedāvāto risinājumu;
13.3 uzaicinātā persona ir vismaz 18 gadus veca un ir rezidents (tā pastāvīgā dzīvesvieta atrodas) jurisdikcijā, kas ietilpst Eiropas Savienībā (ES) / Eiropas Ekonomiskajā zonā (EEZ);
13.4. uzaicinātajai personai, izveidojot Ieguldītāja profilu (reģistrējoties), ir jāizmanto Lietotāja Ieteikuma saite, un tās identitāte ir jāverificē, izmantojot Mintos piedāvāto risinājumu;
13.5. izveidojot Ieguldītāja profilu Platformā, uzaicinātajai personai nedrīkst būt iepriekš izveidots konts Platformā, izmantojot jebkuru citu e-pasta adresi;
13.6. nedz Lietotājs, nedz uzaicinātā persona nav pārkāpuši nevienu no Noteikumu un/vai MINTOS IEGULDĪJUMU PLATFORMAS NOTEIKUMU punktiem.
14. Ja ir izpildīti visi šajos Noteikumos minētie nosacījumi un priekšnoteikumi Atlīdzību saņemšanai, Mintos izmaksā Lietotājam un/vai uzaicinātaja pusei Atlīdzības Ieteikumu programmas lapā norādītajā termiņā pēc tam, kad ir izpildīti Atlīdzību saņemšanai nepieciešamie nosacījumi, lietotāja un/vai uzaicinātās puses Naudas kontā ieskaitot Atlīdzībai līdzvērtīgu elektronisko līdzekļu summu. Aprēķinot Atlīdzības, tiks piemēroti Noteikumi, kā arī summas un citi Atlīdzību noteikumi, kas ir spēkā uzaicinātās puses reģistrācijas brīdī.
15. Atlīdzībās ietilpst visi piemērojamie nodokļi par dalību Ieteikumu programmā, un attiecīgos nodokļus (ja piemērojami) sedz Lietotājs un/vai uzaicinātā puse.
16. Lietotājs var nodot Ieteikuma saiti neierobežotam skaitam uzaicināto personu un saņemt Atlīdzības par katru uzaicināto personu, kas atbilst šajos Noteikumos noteiktajiem nosacījumiem un priekšnosacījumiem.
17. Ieteikumu programmu nevar izmantot kopā ar citām akcijām.
18. Tiesiskās attiecības, kas izriet no Ieteikumu programmas, regulē Noteikumi, kas bija publicēti Platformā brīdī, kad uzaicinātā persona izveidoja Ieguldītāja profilu, izmantojot/norādot Lietotāja Ieteikuma saiti. Viss, kas nav definēts Noteikumos, tiek definēts saskaņā ar MINTOS IEGULDĪJUMU PLATFORMAS NOTEIKUMIEM.
19. Mintos nav uzskatāms par atbildīgu par nekādu Ieteikuma saites nepareizu izmantošanu, tostarp, bet ne tikai, par tehniskām problēmām, kuru dēļ Ieteikuma saite var nedarboties pareizi, tādējādi nerādoties kā izmantota, kad uzaicinātā persona izveido Ieguldītāja profilu Platformā.
20. Mintos ir tiesīgs pēc saviem ieskatiem un jebkurā brīdī vienpusēji:
20.1. apturēt, izbeigt vai mainīt Ieteikumu programmas noteikumus un prasības, tostarp Atlīdzību summas un nosacījumus;
20.2. iepriekš nebrīdinot Lietotājus, mainīt Noteikumus, tiem stājoties spēkā nekavējoties. Jaunās Noteikumu versijas, kā arī citi Ieteikumu programmas noteikumi ir publicēti Platformā.