Privātuma politika

1. Vispārīgi noteikumi

AS Mintos Marketplace, reģistrācijas numurs 40103903643, reģistrēta saskaņā ar Latvijas Republikas likumiem, ar juridisko adresi: Skanstes iela 50, Rīga LV -1013, Latvija, Latvijas Bankas licencēta ieguldījumu sabiedrība, (turpmāk - LB), (turpmāk - Mintos) ir izstrādājusi šo Privātuma politiku, lai informētu personas, kuras apmeklē un reģistrējas Mintos tīmekļa vietnē www.mintos.com (turpmāk - Platforma) un Mintos lietojumprogrammā (turpmāk - Mintos Lietotne) kā tās lietotāji, tostarp lietotāja pārstāvis, ja lietotājs ir juridiska persona (turpmāk - Lietotājs) un kurš izmanto Mintos sniegtos pakalpojumus, izmantojot Platformu un Mintos lietotni (turpmāk - Pakalpojumi), par savu personas datu vākšanu, izmantošanu un nodošanu trešajām personām.

Ja jums ir kādi jautājumi par Mintos Privātuma politiku vai vēlaties iegūt papildu informāciju par Privātuma politikā minēto tiesību izmantošanu, varat sazināties ar Mintos datu aizsardzības speciālistu Daci Pelši, rakstot e-pastu uz [email protected]. Papildu kontaktinformācija ir pieejama arī Platformā.

Mintos cenšas nodrošināt atbilstošus tehniskus un organizatoriskus pasākumus, lai aizsargātu Lietotāja datus, un nodrošināt pārredzamus datu aizsardzības noteikumus. Šajā Privātuma politikā ir izklāstītas datu apstrādes darbības, ko Mintos veic attiecībā uz lietotājiem, kuri ir fiziskas personas.

Mintos veiktās personas datu apstrādes darbības var aprakstīt ne tikai šajā Privātuma politikā, bet arī Platformas Vispārīgajos noteikumos, Lietotāja līgumā (turpmāk - Līgums), Cesijas līgumā un Privātuma politikas sadaļā Sīkfaili.

Privātuma politikā izmantotie termini atbilst Līgumā izmantotajiem noteikumiem, ciktāl Privātuma politika nenosaka citādi.

2. Lietotāja personas datu kategorijas

Mintos apstrādā vairākas Lietotāja personas datu kategorijas, kurus ir sniedzis Lietotājs un citas
trešās puses:

- identifikācijas dati, piemēram, - Lietotāja vārds un uzvārds, otrais vārds, dzimums, dzimšanas datums, dzimšanas vieta, personas kods, nodokļu maksāšanas vieta, nodokļu maksātāja numurs, ieguldītāja ID numurs, informācijas veidlapas identifikācijas dokuments, personu apliecinoša dokumenta kopija, Lietotāja profila fotogrāfija un pārbaudes sesijas videoieraksts;

- kontaktinformācija, piemēram, - lietotāja dzīvesvietas adrese vai adrese saziņas nolūkiem, pasta korespondeces adrese, dzīvesvietas valsts, e-pasta adrese un tālruņa numurs, saziņas valoda;

- finanšu dati, piemēram, - mēnešalga un citi regulāri vai neregulāri ienākumi, finanšu saistības, ienākumu avots/izcelsme (līdzekļi), dati par darījumiem, īpašums, bankas konts;

- dati par nodarbošanos (nodarbinātību), piemēram, - dati par darba devēju / iepriekšējo darba devēju, profesiju, amata pakāpi, darba jomu, darba pieredzi, izglītību;

- korespondences ieraksti, piemēram, - Lietotāja saziņa ar Mintos, izmantojot platformu, izmantojot tiešsaistes tērzēšanu, e-pastu un/vai pa tālruni, vai citus rīkus, kas var tikt ieviesti, kā arī aptaujās iegūtā informācija (veids, datums, izsekošanas ID);

- atrašanās vietas dati, piemēram, - IP adrese, pieteikšanās vieta, darījuma vieta;

- dati par ģimeni, piemēram, ģimenes stāvoklis, apgādājamie un / vai ģimenes locekļi;

- īpašas kategorijas dati (dati par sodāmību, tiesībspēju (īpašos gadījumos));

- citi dati:

  1. riska profilēšana un klasifikācija (riska veids, riska klase) un cita informācija, kas iegūta, pamatojoties uz riska novērtējumu;
  2. balss un / vai video ierakstīšanas dati, piemēram, tālruņa balss ieraksti;
  3. dati par jebkādu sankciju piemērojamību, tostarp dati par jebkādiem attiecīgiem darījumiem vai darbībām, ieskaitot pieejamos nelabvēlīgos atspoguļojumus plašsaziņas līdzekļos;
  4. dati par līdzdalību uzņēmumos un cita veida juridiskās personās, dati par vadītājiem un citām personām, kurām ir izšķiroša ietekme, vai to uzņēmumu pārstāvjiem, kuri izmanto vai plāno izmantot Pakalpojumus, kā arī informācija par to patiesā labuma guvējiem un to uzņēmumu pārstāvju kontaktinformācija, kuri izmanto vai plāno izmantot Pakalpojumus;
  5. informācija par darījumu attiecību mērķi un paredzamo raksturu, ieguldījumu mērķiem;
  6. informācija par Lietotāja zināšanām un pieredzi ieguldījumu pakalpojumos;
  7. darījumu dati, tostarp Lietotāja investētie līdzekļi, piederošās investīcijas, veiktie darījumi, ienākošie maksājumi, pieprasītās naudas izmaksas, informācija par noslēgtajiem cesijas līgumiem, neto gada atdeve, izvēlētā valūta, pieejamie līdzekļi, grāmatvedības konti.

Mintos neapstrādā sensitīvus datus, kas saistīti ar Lietotāja veselību, etnisko piederību, reliģisko vai politisko pārliecību, ja vien to nepieprasa likums vai īpašos apstākļos, kad, piemēram, Lietotājs, izmantojot Pakalpojumus, atklāj šādus datus (piemēram, maksājuma informācijā).

3. Sīkfaili

Mintos izmanto sīkfailus, lai analizētu, kā Lietotājs izmanto Mintos vietni. Lai iegūtu plašāku informāciju, lūdzu, izlasiet Sīkfailu politiku.

4. Personas datu apstrādes juridiskais pamats un mērķi

Mintos jābūt juridiskam pamatam Lietotāja personas datu izmantošanai. Juridiskais pamats ir viens no šiem:

4.1. Līgumu izpilde

Mintos ir jābūt pieejamiem noteiktiem personas datiem, lai sniegtu Pakalpojumus, kurus nevar nodrošināt bez Lietotāja personas datu neesamības. Galvenais Mintos veiktās Lietotāja datu apstrādes mērķis ir dokumentēt, izpildīt un administrēt līgumus ar Lietotāju. Apstrādes mērķu piemēri, bet ne tikai:
- pēc Lietotāja pieprasījuma veikt darbības pirms līguma noslēgšanas, kā arī noslēgt, izpildīt un izbeigt līgumu ar Lietotāju;
- veikt vietējus un starptautiskus darījumus, izmantojot kredītiestādes, norēķinu un maksājumu sistēmas;
- pārvaldīt attiecības ar klientiem, nodrošināt un administrēt piekļuvi Pakalpojumiem;
- atļaut un kontrolēt piekļuvi Pakalpojumiem.


4.2. Juridiskās saistības

Lai izpildītu juridiskos pienākumus saskaņā ar piemērojamiem noteikumiem, Mintos ir jāapstrādā Lietotāja dati saskaņā ar piemērojamajiem tiesību aktiem un datu aizsardzības tiesību aktiem. Apstrādes mērķu piemēri, bet ne tikai:

- pirms Lietotājs var izmantot Pakalpojumus Platformā un Mintos lietotnē un sadarbojoties ar Lietotāju saskaņā ar Līgumu, Mintos veic Lietotāja pienācīgu pārbaudi, lai pārbaudītu Lietotāja identitāti un, lai pārbaudītu Lietotāja datus un atjauninātu un papildinātu tos, izmantojot ārējos un iekšējos reģistrus;
- novērst, atklāt, izmeklēt un ziņot par nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju, terorisma finansēšanu;
- ievērot noteikumus un prasības, kas saistītas ar grāmatvedību, nodokļu informācijas apmaiņu un riska pārvaldību;
- ievērot piemērojamos tiesību aktus, kas reglamentē ieguldījumu brokeru pakalpojumus.

4.3. Likumīgās intereses

Mintos dažos gadījumos vāc un izmanto Lietotāja personas datus vai koplieto tos ar citām organizācijām, ja Mintos ir likumīgs iemesls tos izmantot, un tas ir saprātīgās robežās un saskan ar Lietotāja tiesībām uz privātumu.
Apstrādes mērķu piemēri ir:

- sniegt Lietotājam papildu pakalpojumus, piemēram, izveidot personalizētus piedāvājumus;
- attīstīt, pārbaudīt un uzlabot Mintos biznesu, pakalpojumus un lietotāju pieredzi, veicot aptaujas, analīzes un/ vai veidojot statistiku;
- organizēt kampaņas Lietotājam;
- lai aizsargātu Lietotāja un/vai Mintos vai tā darbinieku intereses;
- pārvaldīt attiecības ar Lietotāju;
- novērst, ierobežot un izmeklēt Pakalpojumu ļaunprātīgu izmantošanu, nelikumīgu izmantošanu vai traucējumus;
- nodrošināt atbilstošu Pakalpojumu sniegšanu, informācijas drošību Pakalpojumu sniegšanā, kā arī uzlabot, attīstīt un uzturēt tehniskās sistēmas un IT infrastruktūru;
- izveidot, īstenot un aizstāvēt juridiskas prasības un izskatīt sūdzības;
- nosūtīt verifikācijas atgādinājumus lietotājiem, kuri nav pabeiguši verifikācijas procesu.

4.4. Piekrišana

Ja Lietotājs reģistrējas izmantot Mintos pakalpojumos un ja to atļauj likums, Mintos var sazināties ar Lietotāju pa pastu, e-pastu un īsziņām ar informāciju par Mintos un Mintos grupas produktiem, pakalpojumiem, piedāvājumiem un akcijām. Mintos var izmantot personas datus, kuri ir savākti par Lietotāju, lai pielāgotu Mintos piedāvājumus Lietotājam.

Lietotājs jebkurā brīdī var pielāgot savas preferences vai informēt Mintos, ja Lietotājs nevēlas saņemt informāciju par pakalpojumiem, piedāvājumiem un akcijām no Mintos. Vienkārši izmantojot konfidencialitātes iestatījumus lietotāja profilā, Mintos Lietotnē vai noklikšķinot uz atteikšanās saitēm jebkurā mārketinga ziņojumā, ko Mintos nosūta Lietotājam.

Mintos nenodod Lietotāja informāciju nevienai organizācijai ārpus Mintos uzņēmumu grupas mārketinga nolūkos bez Lietotāja atļaujas.

5. Informācijas vākšanas veidi

Lai nodrošinātu informācijas un Pakalpojumu sniegšanu, kā arī lai izpildītu piemērojamo tiesību aktu prasības, Mintos apkopo informāciju par Lietotāju šādos veidos:

5.1. Tieši no Jums kā Lietotāja vai potenciālā Lietotāja:

5.1.1. sniedzot iespēju aizpildīt pieteikuma veidlapu Platformā vai Mintos lietotnē;
5.1.2. Izmantojot tiešsaistes saziņu pa tālruni, e-pastu, tērzēšanu (čatu) vai citos saziņas kanālos un/vai tehniskos rīkos;

5.2. Automātiskā veidā no Jums kā Lietotāja vai potenciālā Lietotāja:

5.2.1. Tehniskā informācija, kas var saturēt IP adresi, ierīces datus, programmatūras datus un līdzīgus datus;
5.2.2. Sociālo tīklu informācija un saturs, kas var saturēt identifikācijas un sociālo kontu datus;
5.2.3. Sīkfailus (lai iegūtu vairāk informācijas, lūdzu, skatiet Sīkfailu politiku);

5.3. Par Jums kā lietotāju no trešajām pusēm:

5.3.1. Publiski pieejami resursi (sociālie tīkli, sociālie mediji, publiskie reģistri);
5.3.2. Spark un Accuity datubāzes, krāpšanas novēršanas aģentūras vai citas datubāzes;
5.3.3. Mintos sadarbības partneri un saistītie uzņēmumi.

Mintos ir tiesības vākt jebkādu citu informāciju jebkurā citā iepriekš neminētā veidā, ja Lietotājs
ir devis Mintos piekrišanu vai pastāv jebkāds cits juridiskais pamats nepieciešamās informācijas
vākšanai.

6. Informācijas nodošana trešajām personām

Mintos datu apstrādes ietvaros Mintos var koplietot Lietotāja datus ar tādiem saņēmējiem, kā, piemēram, valsts iestādēm, Mintos grupas uzņēmumiem, piegādātājiem, maksājumu pakalpojumu sniedzējiem un biznesa partneriem. Mintos neatklās Lietotāja personas datus,
vairāk kā tas ir nepieciešams izpaušanas mērķa sasniegšanai, ņemot vērā arī tiesību aktus un datu aizsardzības tiesību aktiem.

Saņēmēji var apstrādāt Lietotāja personas datus, rīkojoties kā datu apstrādātāji un/vai kā datu pārziņi. Ja saņēmējs apstrādā Lietotāja personas datus savā vārdā kā datu pārzinis, saņēmējs ir atbildīgs par informācijas sniegšanu par šādu Lietotāja personas datu apstrādi. Mintos apņemas garantēt atbilstošus tehniskus un organizatoriskus drošības pasākumus, lai nodrošinātu, ka personas datu apstrādātājs ievēro drošības standartus, kas nav zemāki par Mintos noteiktajiem drošības standartiem.

Mintos izpauž personas datus šādiem saņēmējiem, piemēram:

- valsts iestādes, piemēram, tiesībaizsardzības iestādes, tiesu izpildītāji, notāri, nodokļu iestādes, uzraudzības iestādes un Finanšu izlūkošanas dienests, un jebkura cita pilnvarota persona, ieskaitot administratorus, kas ir iesaistīti jebkurā kredītu izsniedzēju pārstrukturēšanas procesā;
- trešā persona, kas veic parādu piedziņas pasākumus, lai atgūtu parādu no Lietotāja (piemēram, parādu piedzinēji, juristi, tiesu izpildītāji, maksātnespējas administratori utt.);
- Mintos mātesuzņēmumam, tā vadošajam uzņēmumam un visiem uzņēmumiem, kas ir atkarīgi no vadošā uzņēmuma, citiem uzņēmumiem vai uzņēmumiem, kuri tieši vai netieši ir ieguvuši nozīmīgu daļu Mintos pamatkapitālā vai kuros Mintos ir ieguvis tiešu vai netiešu līdzdalību, ciktāl šāda informācija ir nepieciešama tiem deleģēto funkciju veikšanai;
- kredītiestādes un finanšu iestādes, korespondentbankas, turētājbankas, apdrošināšanas pakalpojumu sniedzēji un pakalpojumu starpnieki, trešās personas, kas piedalās darījumu izpildes, norēķinu un ziņošanas ciklā;
- finanšu un juridiskie konsultanti, revidenti vai citi Mintos datu apstrādātāji, ciktāl šāda informācija ir nepieciešama tiem deleģēto funkciju veikšanai;
- datu bāzu un reģistru nodrošinātāji, piemēram, kredītreģistri, iedzīvotāju reģistri, komercreģistri, vērtspapīru reģistri vai citi reģistri, kuri glabā vai ir starpnieki Lietotāja datu glabāšanai, parādu piedzinēji, tiesu izpildītāji, notāri vai maksātnespējas administratori;
- dalībnieki un/vai puses, kas saistītas ar vietējiem, Eiropas un starptautiskajiem maksājumiem;
- personas un piegādātāji, kas saistīti ar Mintos pakalpojumu sniegšanu, piemēram, IT, telekomunikāciju, maksājumu starpnieki, kredītiestādes, izvietošana (hosting), arhivēšana, pasta pakalpojumi utt.;
- nododot prasību vai parādzīmi (Note);
- sociālo mediju un reklāmas uzņēmumi.

Informējam, ka Lietotāja datus var pieprasīt valsts iestādes, kas atrodas valstīs, kurās Mintos
piedāvā savus pakalpojumus, tostarp valstīs ārpus ES/ EEZ. Visos šādos gadījumos Mintos
izvērtē pieprasījumu un izvērtē, vai sniegtais Lietotāja datu izpaušanas iemesls ir pamatots,
pieprasītais datu apjoms ir samērīgs un, vai, lai pieprasītu Lietotāja datu izpaušanu, ir izmantoti
pareizie kanāli. Ja vien tas nav aizliegts tiesību aktos, Mintos informēs Lietotāju par
pieprasījuma saņemšanu atklāt konkrētā Lietotāja datus.

7. Apstrādes ģeogrāfiskais apgabals

Mintos un mūsu sadarbības partneri galvenokārt apstrādā Lietotāja personas datus Eiropas Savienībā/ Eiropas Ekonomikas zonā (turpmāk - ES/ EEZ), bet dažos gadījumos personas dati tiek pārsūtīti uz valstīm ārpus ES/ EEZ. Personas datu pārsūtīšana un apstrāde ārpus ES/EEZ var notikt, ja tam ir juridisks pamats un atbilst vienam no šiem nosacījumiem:

- valstij ārpus ES/EEZ, kurā atrodas saņēmējs, ir atbilstošs datu aizsardzības līmenis, kā lēmusi ES Komisija;
- pārzinis vai apstrādātājs ir nodrošinājis atbilstošus aizsardzības pasākumus, piemēram, ES standarta līguma klauzulas vai citas atļautas līguma klauzulas, apstiprinātus rīcības kodeksus vai sertifikācijas mehānismus;
- pastāv atkāpes īpašās situācijās, piemēram, lietotāja nepārprotama piekrišana, līguma izpilde ar lietotāju, līguma noslēgšana vai izpilde, kas noslēgts lietotāja interesēs, juridisku prasību uzsākšana, īstenošana vai aizstāvēšana, svarīgi iemesli sabiedrības interesēs. Pēc pieprasījuma Lietotājs var saņemt sīkāku informāciju par savu datu pārsūtīšanu uz valstīm ārpus ES/ EEZ.

8. Profilēšana un automatizēti lēmumi par Lietotāju

Profilēšana ir šī Lietotāja segmentācija, izvērtējot fiziskās personas personiskos aspektus, lai piemērotu atbilstošu pakalpojumu modeli vai pielāgotus mārketinga piedāvājumus vai veiktu riska novērtējumu nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas nolūkos.

Atkarībā no lietotāja izmantotajiem Mintos produktiem vai pakalpojumiem, Mintos var automātiski pieņemt lēmumus par Lietotāju, kā aprakstīts zemāk. Tas nozīmē, ka Mintos var izmantot tehnoloģiju, kas var novērtēt Lietotāja personiskos aspektus un citus faktorus, lai prognozētu riskus vai rezultātus. Mintos to dara, lai efektīvi darbotos mūsu pakalpojumi un lai lēmumi būtu taisnīgi, konsekventi un pamatoti uz pareizu informāciju.

Mintos izmanto profilēšanu, lai analizētu tiešā mārketinga nolūkos, profilēšana atbalsta automatizētu lēmumu pieņemšanu, piemēram, riska pārvaldībai un darījumu uzraudzībai, lai apkarotu krāpšanu, tostarp automatizētu datu vākšanu no datubāzēm un iepriekšēju novērtējumu un secinājumu izdarīšanu, vai Lietotājs ir tiesīgs saņemt Mintos pakalpojumus, ņemot vērā attiecīgos likumus un noteikumus, kas attiecas uz Mintos, un iekšējām procedūrām.

Ja Mintos pieņem automatizētu lēmumu par Lietotāju, viņam/ viņai ir tiesības lūgt, lai lēmums tiek manuāli pārskatīts. Plašāku informāciju par to var atrast sadaļā “Lietotāja tiesības”. Piemēram, Mintos var pieņemt automatizētus lēmumus par Lietotāju, kas attiecas uz:

Ieguldījumu konta atvēršanu:
- naudas atmazgāšanas novēršanas un sankciju pārbaudes; un
- identitātes un adreses pārbaudes.

Krāpšanas atklāšanas:
- lietotāja profila, tostarp ieguldījumu konta, uzraudzība, lai atklātu krāpšanu un finanšu noziegumus.

9. Kur un kā Mintos glabā informāciju par Jums

Dati, kurus Mintos vāc no Lietotāja, tiek pārsūtīti uz un glabāti galamērķī, kas atrodas EEZ. Visa informācija, ko Lietotājs sniedz Mintos, tiek droši glabāta Mintos serveros vai tā partneru serveros. Informācija ir šifrēta.

Mintos apņemas darīt visu nepieciešamo, iespēju robežās, lai pasargātu Lietotāja datus sūtīšanas un saņemšanas gadījumos, piedāvājot dokumentu augšupielādi drošā veidā.

Piekļuve Lietotāja personiskajai informācijai Mintos ir ierobežota tikai tiem darbiniekiem, kuriem ir pamatots un ar biznesu saistīts iemesls piekļūt šai informācijai, vai to zināt. Tas tiek nodrošināts izmantojot gan tehniskus risinājumus, gan fiziskas piekļuves tiesības, kā arī
apmācot un izglītojot tos Mintos darbiniekus, kuri veic attiecīgos drošības pasākumus.

10. Informācijas glabāšanas ilgums

Visa ar Lietotāju saistītā informācija, ieskaitot informāciju, kas tiek glabāta Lietotāja profilā/ Ieguldījumu kontā un visa saziņa ar Mintos, tiek saglabāta kā pierādījums, kas apstiprina Lietotāja identitāti, Līguma noslēgšanu, veiktos darījumus un Līguma izpildi, un tiek glabāta līdz Līguma izpildei vai kad dati vairs nav nepieciešami Pakalpojumu sniegšanai, vai beidzas datu glabāšanas termiņš vai tiesvedības noilguma termiņš, kas noteikts Latvijas Republikas normatīvajos aktos atkarībā no tā, kas notiek vēlāk. Tālāk ir apkopoti daži galvenie apsvērumi par to, cik ilgi tiek glabāta katra informācijas kategorija.

Mintos arhivēs un pārtrauks aktīvi izmantot jebkādu personu identificējošu informāciju par Lietotāju pēc 3 (trīs) mēnešiem no brīža, kad Lietotāja un Mintos darījuma attiecības ir izbeigtas saskaņā ar Līgumu.

Mintos parasti glabā Lietotāja personas datus 10 (desmit) gadus pēc Mintos darījumu attiecību ar Lietotāju beigām saskaņā ar Līgumu vai tik ilgi, cik to pieprasa piemērojamie vietējie tiesību akti. Personas dati jāglabā vismaz 5 (piecus) gadus saskaņā ar Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likumu. Personas dati tiek saglabāti vēl 5 (piecus) gadus, pamatojoties uz Mintos likumīgajām interesēm saskaņā ar parasto noilguma periodu iespējamai vai notiekošai tiesas prasībai vai cita juridiska iemesla dēļ.

11. Lietotāja tiesības, kas saistītas ar personas datiem

Mintos ievēro Lietotāja tiesības piekļūt, pārvaldīt un kontrolēt personas datus, kurus apstrādā Mintos. Tiklīdz Mintos saņems Lietotāja pieprasījumu izmantot kādu no tālāk uzskaitītajām tiesībām, Mintos izskatīs Lietotāja pieprasījumu un sniegs atbildi bez nepamatotas kavēšanās un jebkurā gadījumā viena mēneša laikā pēc pieprasījuma saņemšanas. Saskaņā ar datu aizsardzības tiesību aktiem šo termiņu var pagarināt, ja Lietotāja pieprasījums ir sarežģīts vai ja saņemto pieprasījumu skaita dēļ Mintos nevar sagatavot atbildi iepriekš noteiktajā termiņā. Šādā gadījumā Mintos informē Lietotāju par termiņa pagarinājumu atbildes sagatavošanai uz Lietotāja pieprasījumu un norāda konkrēto atbildes sagatavošanas termiņu.

Ja Lietotājs vēlas izmantot kādu no zemāk uzskaitītajām tiesībām, lietotājs var iesniegt pieprasījumu vienā no šiem veidiem:

- Nosūtot e-pastu uz [email protected]
- Pēc pieprasījuma veidlapas;
- Nosūtot parakstītu pieprasījumu uz Skanstes ielu 50, Rīga, LV-1013, Latvija.

Lietotāja vārdā pieprasījumu var iesniegt pilnvarota persona, ja pieprasījumam ir pievienota
derīga pilnvara.

Mintos patur tiesības pieprasīt no Lietotāja papildu informāciju, lai pārbaudītu pieprasījuma iesūtītāja personas identitāti un pasargātu Lietotāja datus no izpaušanas nepiederošām personām, kā arī pārbaudes un drošības nolūkos var pieprasīt pieprasījumu parakstīt ar drošu
e-parakstu vai ar roku. Ja Lietotājs vai Mintos ir izbeidzis Līgumu un vairs nevar identificēt datu subjektu, izmantojot Lietotāja profilu, Mintos ir tiesības pirms personas datu izpaušanas pieprasīt personas identifikāciju, pamatojoties uz šādu pieprasījumu. Lietotājam ir tiesības bez maksas piekļūt saviem personas datiem. Tomēr, ja Lietotāja pieprasījumi ir acīmredzami nepamatoti vai pārmērīgi, Mintos patur tiesības iekasēt saprātīgu samaksu vai atteikties rīkoties atbilstoši pieprasījumam. Tālāk ir sniegts Lietotāja īpašo tiesību kopsavilkums.

11.1. Piekļuves tiesības

Lietotājam ir tiesības saņemt informāciju par to, vai Mintos apstrādā Lietotāja personas datus, un, ja Mintos apstrādā minētos personas datus, pieprasīt apstrādājamā Lietotāja personas datu kopiju.

Lietotājam ir tiesības iegūt šādu informāciju:

 apstrādes mērķi;
- apstrādājamo personas datu kategorijas;
- personas datu saņēmēji vai šādu saņēmēju kategorijas;
- datu glabāšanas laiks (vai kritēriji laika noteikšanai);
- Lietotāja tiesības saistībā ar datu apstrādi;
- pieejamā informācija par datu avotu (ja personas dati nav iegūti no Lietotāja);
- datus par to vai pastāv automatizēta lēmumu pieņemšana.

11.2. Tiesības labot personas datus, ciktāl tas iespējams

Lietotājam ir tiesības pieprasīt, lai Mintos labo Lietotāja neprecīzos vai nepareizos personas datus, kā aprakstīts Lietotāja līgumā. Mintos arī nodrošina Lietotājam iespēju labot datus Ieguldījumu kontā, tomēr ne visus datus var labot, izmantojot šo kanālu. Mintos būs jāpārbauda, vai grozītie dati ir patiesi un precīzi.

11.3. Tiesības dzēst personas datus, ciktāl tas ir iespējams

Lietotājam ir tiesības pieprasīt Mintos izdzēst Lietotāja datus. Šīs tiesības var izmantot, ja atbilst viens no apakšminētajiem iemesliem:

- ir sasniegti apstrādes mērķi;
- personas dati vairs nav nepieciešami saistībā ar mērķiem, kādiem tie tika vākti vai citādi apstrādāti;
- Lietotājs atsauc sniegto piekrišanu;
- Lietotājs iebilst pret apstrādi;
- personas dati ir apstrādāti nelikumīgi;
- personas dati ir jāizdzēš, lai izpildītu noteikto juridisko pienākumu.

Mintos patur tiesības noraidīt pieprasījumu dzēst Lietotāja personas datus, ja tam ir likumīgs un juridisks pamats, piemēram, lai izpildītu juridisku pienākumu, kas nosaka apstrādi, lai celtu, īstenotu vai aizstāvētu likumīgas prasības, vai statistikas mērķiem, nodrošinot atbilstošus tehniskos un organizatoriskos drošības pasākumus.

11.4. Tiesības uz personas datu apstrādes ierobežošanu

Lietotājs ir tiesīgs pieprasīt, lai Mintos ierobežo apstrādi, ja atbilst viens no šiem iemesliem:

- Lietotājs apstrīd personas datu precizitāti - uz laiku, kurā Mintos var pārbaudīt personas datu precizitāti;
- apstrāde ir nelikumīga, un Lietotājs iebilst pret personas datu dzēšanu, un tā vietā pieprasa datu apstrādes ierobežošanu;
- Mintos vairs nav nepieciešami Lietotāja personas dati, taču šie personas dati ir nepieciešami, lai Lietotājs varētu celt, īstenot vai aizstāvēt juridiskās prasības;
- Lietotājs ir iebildis pret apstrādi, kamēr nav veikta pārbaude, vai Mintos likumīgie datu apstrādes iemesli ir svarīgāki par Lietotāja likumīgajiem iemesliem.

Ierobežojot Lietotāja personas datu apstrādi, Mintos apstrādās Lietotāja personas datus tikai pēc tam, kad būs saņēmis Lietotāja piekrišanu, vai lai celtu, īstenotu vai aizstāvētu juridiskās prasības, vai lai aizsargātu citas fiziskas vai juridiskas personas tiesības vai svarīgu sabiedrības interešu dēļ. Tas neattiecas uz personas datu glabāšanu.

11.5 Tiesības iebilst pret datu apstrādi

Lietotājam ir tiesības iebilst pret personas datu apstrādes darbībām, kas saistītas ar tiešo tirgvedību vai kas ir balstītas uz Mintos leģitīmajām interesēm, bet Lietotājs vēlas iebilst pret šādu apstrādi, balstoties uz Lietotāja īpašo situāciju.

11.6. Tiesības uz datu pārnešanu, ciktāl tas iespējams

Lietotājam ir tiesības pieprasīt, lai Mintos sagatavo un nosūta Lietotāja personas datus Lietotājam vai citam datu pārzinim. Lietotājs var izmantot šīs tiesības gadījumā, ja tas personas datus ir sniedzis ar savu piekrišanu vai ja datu apstrāde ir bijusi nepieciešama, lai izpildītu līgumu, un datu apstrāde ir tikusi veikta automatizēti. Šīs tiesības attiecas arī uz izejas datiem, kurus ir sniedzis Lietotājs, vai kuri attiecas uz Lietotāja darbībām vai izriet no Lietotāja novērošanas rezultātiem, piemēram, bet ne tikai, aktivitāšu vestures, vietnes lietošanas vēstures. Tomēr tas neattiecas uz datiem, ko Mintos izveido, piemēram, bet ne tikai, lietotāju profiliem, kas izveidoti, analizējot izejas datus, riska novērtējumus, lai ievērotu nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas noteikumus.

11.7. Tiesības atsaukt sniegto piekrišanu

Lietotājam ir tiesības jebkurā laikā atsaukt iepriekš sniegto piekrišanu, izmantojot Lietotāja profilu, Mintos lietotni vai atteikties no paziņojumu saņemšanas. Tomēr tas neietekmēs jebkādas apstrādes likumību, kas veikta pirms Lietotājs atsauc savu piekrišanu. Šīs tiesības attiecas uz komerciālu paziņojumu un pārskatu saņemšanu no Mintos.

Lai atsauktu piekrišanu attiecībā uz sīkfailiem, lūdzu, apmeklējiet sadaļu Privātuma politika un Sīkfaili.

11.8. Tiesības iesniegt sūdzību valsts personas datu aizsardzības iestādei

Ja rodas neskaidrības saistībā ar Lietotāja personas datiem, Lietotājs ir laipni aicināts sazināties ar Mintos, un Lietotājam tiks sniegta atbilde vai rasts risinājums viņa/ viņas/ tā problēmai. Tomēr, ja Lietotājs uzskata, ka Mintos nevar atrast risinājumu, Lietotājs ir tiesīgs iesniegt sūdzību valsts
personas datu aizsardzības iestādei par Mintos veiktajām datu apstrādes darbībām.

Latvijas Republikas personas datu aizsardzības iestādes kontaktinformācija: Datu valsts inspekcija, Elijas iela 17, Latgales priekšpilsēta, Rīga, LV-1050, Latvija, tālrunis: +371 67223131, e-pasts: [email protected].

11.9. Tiesības sazināties ar Mintos un iegūt papildu informāciju par personas datu apstrādi.

Lietotājam ir tiesības jebkurā laikā sazināties ar Mintos un iegūt papildu informāciju par personas datu apstrādes darbībām.

12. Mintos ir apņēmies nodrošināt Lietotāja personas datu drošību Mintos rūpīgi strādā, lai aizsargātu Lietotāja personas datus un:

- izmanto vairākus fiziskus un elektroniskus aizsardzības pasākumus, lai aizsargātu Lietotāja informāciju;
- glabā visus datus serveros drošās telpās un ievieš sistemātiskus procesus un procedūras datu aizsardzībai un glabāšanai;
- ierobežo piekļuvi Lietotāja personas datiem un sniedz piekļuvi tikai tiem darbiniekiem, kuriem ir atļauta piekļuve un kuriem ir jāzina informācija, lai veiktu savu darbu;
- pieprasa trešajām personām, kuras sniedz pakalpojumus Mintos, piekrist saglabāt Lietotāja personas datu konfidencialitāti;
- turpina aizsargāt personas datus pēc Līguma izbeigšanas;
- nodrošina darbiniekus ar nepieciešamo apmācību datu aizsardzības un drošības nolūkos.

13. Privātuma politikas izmaiņas

Mintos ir tiesības jebkurā laikā veikt izmaiņas Privātuma politikā, ievietojot tās Platformā un individuāli informējot Lietotājus, nosūtot tiem e-pastu. Jebkura Privātuma politikas versija, kas tiek publicēta Platformā, aizstāj visas iepriekšējās Privātuma politikas versijas un stājas spēkā tūlīt pēc publicēšanas vai no norādītā spēkā stāšanās datuma.

Sākotnējā versija: 13.04.2015
Vietne atjaunināta: 19.08.2021