Mintos Risk Score atjauninājumi

Mintos Risk Score novērtē riskus, kas saistīti ar investēšanu parādzīmēs Mintos platformā. To aprēķina no četriem apakšrādītājiem, kas tiek piešķirti pamatā esošo aizdevumu kredītportfeļa sniegumam, aizdevumu apkalpotāja efektivitātei, atpirkšanas spējai un sadarbības struktūrai.

Mēs nepārtraukti uzraugām kreditēšanas uzņēmumus un katra uzņēmuma parādzīmju Mintos Risk Score atjauninām reizi ceturksnī. Pamatojoties uz rezultātiem un iegūto informāciju, apakšrādītāji tiek paaugstināti vai pazemināti, un tas var izraisīt Mintos Risk Score paaugstināšanu vai pazemināšanu.

Ja ir svarīgas izmaiņas, kas saistītas ar konkrētiem pamatā esošajiem aizdevumiem (būtisks uzlabojums vai pasliktināšanās, piemēram, aizdevumu izsniedzēja uzņēmuma darbība tiek apturēta vai tas nepilda savas saistības), attiecīgie apakšrādītāji un Mintos Risk Score tiek atjaunināti ārpus ierastā grafika.

Uzzini vairāk par Mintos Risk Score
 
Pašreizējo riska rādītāju saraksts
 
Fails ar iepriekšējām Mintos Risk Score izmaiņām 2021./2022./2023. gadā

 

Atbildības atruna: Mintos Risk Score nekādā gadījumā nedrīkst uzskatīt un uz to paļauties kā uz kredītreitingu. Tas nav sagatavots saskaņā ar Regulā (EK) Nr. 1060/2009 par kredītreitingu aģentūrām noteikto metodoloģiju un noteikumiem. Mintos Risk Score nav investīciju konsultācija, un Mintos neuzņemas atbildību par nekādiem zaudējumiem, kas var rasties, balstoties uz šajā tīmekļa vietnē sniegto informāciju un/vai analītiskajiem materiāliem.

 

Tālāk minētie uzņēmumi ir uzskaitīti alfabētiskā secībā.

Atjaunināts 2024. gada 22. martā

Creditstar

Creditstar Igaunija: zemāka finansējuma diversifikācijas riska dēļ (finansējuma struktūra ir diversificētāka) atpirkšanas spējas apakšrādītājs ir paaugstināts no 2 uz 3.

Credius (RO)

Atpirkšanas spējas apakšrādītājs tika samazināts no 8,1 līdz 7,2, jo nedaudz palielinājās finansējuma diversifikācijas risks, ko galvenokārt noteica tas, ka Mintos bija vienīgais ārējais finansējuma avots. Sadarbības struktūras apakšrādītājs tika paaugstināts no 4,2 līdz 5,2, jo tika pabeigta jaunās ķīlas reģistrācija.

Eleving Group

Eleving Maķedonija (Tigo): aizdevumu portfeļa snieguma apakšrādītājs tika samazināts no 7,4 līdz 6,6, jo samazinājās aizdevumu apkalpotāja efektivitātes apakšrādītājs, ko ietekmēja augstāks zaudējumu koeficients saistību neizpildes gadījumā.

Eleving Moldova (Sebo): aizdevumu apkalpotāja efektivitātes apakšrādītājs tika samazināts no 7,4 līdz 6,5, jo palielinājās zaudējumu koeficients saistību neizpildes gadījumā.

GoCredit (MX)

Aizdevumu portfeļa snieguma apakšrādītājs tika paaugstināts no 6,6 līdz 7,4, jo tika uzlabota datu integritāte. Arī aizdevumu apkalpotāja efektivitātes apakšrādītājs tika paaugstināts no 6,8 līdz 7,8, pateicoties labākām risku parakstīšanas procedūrām, procesu automatizācijai un uzlabojumiem risku kontroles jomā. Palielinoties kredītportfeļa snieguma un aizdevumu apkalpotāja efektivitātes apakšrādītājiem, kopējais Mintos Risk Score tika palielināts no 6,5 līdz 7,2.

Jet Finance (KZ)

Aizdevumu portfeļa snieguma apakšrādītājs tika paaugstināts no 7,9 līdz 8,9, jo tika uzlabota datu integritāte.

IuteCredit

Iute Albānija: aizdevumu portfeļa snieguma apakšvērtējums tika paaugstināts no 6,6 līdz 7,4, jo tika paaugstināts aizdevumu apkalpotāja efektivitātes apakšvērtējums, kas pagājušajā ceturksnī tika pazemināts aizkavētu finanšu pārskatu no aizdevēja uzņēmuma puses dēļ. Mēs vērtējam visu uzņēmuma sniegumu kopumā, tāpēc apakšvērtējumi ietekmē viens otru.

Mozipo Group

Mozipo Lietuva: atpirkšanas spējas apakšrādītājs tika samazināts no 6,3 līdz 5,1, jo nedaudz palielinājās finansējuma diversifikācijas risks.

Placet Group

Placet Group Lietuva: atpirkšanas spējas apakšrādītājs tika samazināts no 7,3 līdz 6,5, jo nedaudz palielinājās finansējuma diversifikācijas risks.

Sun Finance

SunFinance Latvija: sadarbības struktūras apakšrādītājs tika paaugstināts no 3,5 līdz 5, jo tika pabeigta jaunās ķīlas reģistrācija.

Tālāk minētie uzņēmumi ir uzskaitīti alfabētiskā secībā.

Atjaunināts 2023. gada 20. decembrī

CashCredit (BG)

Uzņēmuma riska profilā nav būtisku izmaiņu.

Creditstar (EE, FI)

Somija: Aizdevumu portfeļa snieguma apakšrādītājs ir paaugstināts, jo tika uzlabota datu integritāte. Pēdējos ceturkšņos ienākumus nenesošu aizdevumu rādītājs ir saglabājies stabils, bez būtiskām svārstībām, kas liecina par kredītportfeļa kvalitātes uzlabojumiem.

Igaunija: Aizdevumu portfeļa snieguma apakšrādītājs ir paaugstināts, jo tika uzlabota datu integritāte.

Credius (RO)

Sadarbības struktūras apakšrādītājs tika samazināts, ņemot vērā juridiskajā struktūrā veiktās korekcijas, kas radās pagaidu izmaiņu ķīlas struktūrā dēļ. Pēc jaunās ķīlas reģistrācijas apakšrādītājs tiks izvērtēts atkārtoti.

DelfinGroup

Banknote Latvia: Uzņēmuma riska profilā nav būtisku izmaiņu.

VIZIA Latvia: Uzņēmuma riska profilā nav būtisku izmaiņu.

Dinerito (MX)

Aizdevumu portfeļa snieguma apakšrādītājs tika palielināts, jo pēdējos ceturkšņos ienākumus nenesošu aizdevumu rādītājs ir saglabājies stabils, bez būtiskām svārstībām, kas liecina par kredītportfeļa kvalitātes uzlabojumiem. Aizdevumu apkalpotāja efektivitātes apakšrādītājs tika palielināts, jo tika uzlaboti iekšējie darbības procesi, no kuriem īpaši izceļama ir maksājumu pārvaldības pilnīga automatizācija.

Eleving Group (iepriekš Mogo)

RO, LT, LT Renti, LV, LV Renti, GE, (Tigo) MK, Kredo AL: Uzņēmuma riska profilā nav būtisku izmaiņu.

AM, EE, MD, MD Sebo : Sadarbības struktūras apakšrādītājs tika samazināts, ņemot vērā juridiskajā struktūrā veiktās korekcijas, kas radās pagaidu izmaiņu ķīlas struktūrā dēļ. Pēc jaunās ķīlas reģistrācijas apakšrādītājs tiks izvērtēts atkārtoti.

KE: Aizdevumu portfeļa snieguma apakšrādītājs tika samazināts datu integritātes problēmu dēļ. Šo problēmu rezultātā ir radusies daļēja neatbilstība starp platformā izvietotā aizdevumu portfeļa kvalitāti un faktisko kvalitāti, kas novērota kreditēšanas uzņēmuma pusē. Līdztekus tam pēdējos ceturkšņos ir būtiski svārstījies arī ienākumus nenesošu aizdevumu rādītājs.

Evergreen Finance (GB)

Sadarbības struktūras apakšrādītājs tika samazināts, atkārtoti izvērtējot ķīlas vērtību. Pēc jaunās ķīlas reģistrācijas pabeigšanas apakšrādītājs tiks pārskatīts.

GoCredit (MX)

Atpirkšanas spējas apakšrādītājs tika samazināts, jo aktīvu apjoms pieaug straujāk nekā kreditēšanas uzņēmuma peļņas gūšanas iespējas. Šā iemesla dēļ kapitalizācijas un rentabilitātes rādītāji ir samazinājušies.

Hipocredit (LT, LV)

Lietuva un Latvija: Uzņēmuma riska profilā nav būtisku izmaiņu.

ID Finance (ES, MX)

Spānija: Uzņēmuma riska profilā nav būtisku izmaiņu.

IDF Eurasia (KZ)

Solva: Aizdevumu portfeļa snieguma apakšrādītājs tika palielināts, jo pēdējos ceturkšņos ienākumus nenesošu aizdevumu rādītājs ir saglabājies stabils, bez būtiskām svārstībām, kas liecina par kredītportfeļa kvalitātes uzlabojumiem.

Moneyman: Uzņēmuma riska profilā nav būtisku izmaiņu.

Jet Finance (KZ)

Atpirkšanas spējas apakšrādītājs tika samazināts, ņemot vērā peļņas kritumu, kas radās ārvalstu valūtas kursa svārstību un pieaugošā aizdevumu vērtības samazinājuma dēļ.

Mikro Kapital (MD, RO, UZ)

Uzbekistāna, Rumānija un Moldova: Uzņēmuma riska profilā nav būtisku izmaiņu.

Mozipo Group (LT, RO)

Lietuva: Aizdevumu portfeļa snieguma apakšrādītājs tika palielināts, jo pēdējos ceturkšņos ienākumus nenesošu aizdevumu rādītājs ir saglabājies stabils, bez būtiskām svārstībām, kas liecina par kredītportfeļa kvalitātes uzlabojumiem.

Rumānija: Uzņēmuma riska profilā nav būtisku izmaiņu.

Placet Group (EE, LT)

Igaunija un Lietuva: Uzņēmuma riska profilā nav būtisku izmaiņu.

Planet42 (ZA)

Atpirkšanas spējas apakšrādītājs tika samazināts, jo aktīvu apjoms pieaug straujāk nekā kreditēšanas uzņēmuma peļņas gūšanas iespējas.

Sun Finance (DK, KZ, LV, PL, VN)

Meksika: Sun Finance Meksika rādītājs joprojām ir atsaukts.

Poland Ducatos: rādītājs ir atsaukts. 2023. gada novembrī uzņēmums atpirka visas atlikušās neatmaksātās investīcijas no Mintos platformas, reaģējot uz stratēģiskām korekcijām Polijas tirgū.

Poland Primastar: rādītājs ir atsaukts. 2023. gada novembrī uzņēmums atpirka visas atlikušās neatmaksātās investīcijas no Mintos platformas, reaģējot uz stratēģiskām korekcijām Polijas tirgū.

Sofi KZ, Creditum Kazakhstan: Uzņēmuma riska profilā nav būtisku izmaiņu.

Latvija: Atpirkšanas spējas apakšrādītājs tika samazināts, jo nedaudz palielinājās finansējuma diversifikācijas risks, ko galvenokārt noteica tas, ka Mintos bija vienīgais ārējais finansējuma avots. Sadarbības struktūras apakšrādītājs tika samazināts, ņemot vērā pagaidu izmaiņu ķīlas struktūrā. Pēc jaunās ķīlas reģistrācijas pabeigšanas apakšrādītājs tiks izvērtēts atkārtoti.

Swell (MX)

Atpirkšanas spējas apakšrādītājs tika samazināts, jo nedaudz pasliktinājās rentabilitātes un efektivitātes rādītāji.