Mintos Risk Score atjauninājumi

Mintos Risk Score novērtē riskus, kas saistīti ar investēšanu parādzīmēs Mintos platformā. To aprēķina no četriem apakšrādītājiem, kas tiek piešķirti pamatā esošo aizdevumu kredītportfeļa sniegumam, aizdevumu apkalpotāja efektivitātei, atpirkšanas spējai un sadarbības struktūrai.

Mēs nepārtraukti uzraugām kreditēšanas uzņēmumus un katra uzņēmuma parādzīmju Mintos Risk Score atjauninām reizi ceturksnī. Pamatojoties uz rezultātiem un iegūto informāciju, apakšrādītāji tiek paaugstināti vai pazemināti, un tas var izraisīt Mintos Risk Score paaugstināšanu vai pazemināšanu.

Ja ir svarīgas izmaiņas, kas saistītas ar konkrētiem pamatā esošajiem aizdevumiem (būtisks uzlabojums vai pasliktināšanās, piemēram, aizdevumu izsniedzēja uzņēmuma darbība tiek apturēta vai tas nepilda savas saistības), attiecīgie apakšrādītāji un Mintos Risk Score tiek atjaunināti ārpus ierastā grafika.

Uzzini vairāk par Mintos Risk Score

 


 

Jaunākie Mintos Risk Score atjauninājumi

 

Lūdzu, ņem vērā, ka augstāk redzamais attēls atspoguļo tikai aktuālo Mintos Risk Score un apakšrādītājus ar izmaiņām, kas veiktas pēdējā ceturkšņa atjauninājumā 22.06.2023.


Mintos Risk Score atjauninājumu pārskats visiem aizdevumiem

Fails ar iepriekšējām Mintos Risk Score izmaiņām 2021./2022./2023. gadā

Atbildības atruna: Mintos Risk Score nekādā gadījumā nedrīkst uzskatīt un uz to paļauties kā uz kredītreitingu. Tas nav sagatavots saskaņā ar Regulā (EK) Nr. 1060/2009 par kredītreitingu aģentūrām noteikto metodoloģiju un noteikumiem. Mintos Risk Score nav investīciju konsultācija, un Mintos neuzņemas atbildību par nekādiem zaudējumiem, kas var rasties, balstoties uz šajā tīmekļa vietnē sniegto informāciju un/vai analītiskajiem materiāliem.

Tālāk minētie uzņēmumi ir uzskaitīti alfabētiskā secībā.

 

Atjauninājums: 2021. gada 4. oktobris

Šī atjauninājuma publicēšanas brīdī Mintos aizdevumu tirgū nav aktīvu vai neatmaksātu investīciju šī kredītu izsniedzēja izsniegtos aizdevumos. Tāpēc Mintos Risk Score un apakšrādītāji šobrīd ir atsaukti.

Turpmāk jauni atjauninājumi par šo uzņēmumu/vienību tiks veikti tikai tad, ja platformā mainīsies uzņēmuma darbības statuss.

Atjauninājums: 2021. gada 30. jūnijs

Mintos Risk Score un apakšrādītāju atjauninājumā, kas balstīts uz 2021. gada 1. ceturkšņa datiem nav izmaiņu.

Atjauninājums: 2021. gada 25. martā

Mintos Risk Score un apakšrādītāju atjauninājumā, kas balstīts uz 2020. gada 4. ceturkšņa datiem nav izmaiņu.

Atjauninājums: 2021. gada 27. janvārī

Aizdevumu apkalpotāja efektivitātes apakšrādītājs ir pazemināts no 9 uz 8 un atpirkšanas spējas apakšrādītājs no 8 uz 7. Lai gan uzņēmums ir piesaistījis papildu nodrošinātu finansējumu, mēs esam identificējuši dažus risku palielinošus korporatīvās pārvaldības faktorus, piemēram, starptautisks auditors ir nomainīts ar vietējo audita uzņēmumu.

Atjaunināts 2022. gada 28. martā

Šobrīd Mintos platformā investīcijām nav pieejami AlfaKredyt aizdevumi, tāpēc līdz ar šo atjauninājumu, kas balstīts uz 2021. gada 4. ceturkšņa datiem, šīs vienības aizdevumiem Mintos Risk Score un apakšrādītāji ir atcelti. Turpmāk par šo kreditēšanas uzņēmumu jauni atjauninājumi netiks publicēti.

Atjauninājums: 2021. gada 23. decembris

Pamatojoties uz 2021. gada 3. ceturkšņa datiem, Mintos Risk Score un apakšrādītājos nav veiktas nekādas izmaiņas.

Atjauninājums: 2021. gada 4. oktobris

Pamatojoties uz 2021. gada 2. ceturkšņa datiem, Mintos Risk Score un apakšrādītājos nav veiktas nekādas izmaiņas.

Atjauninājums: 2021. gada 30. jūnijs

Mintos Risk Score un apakšrādītāju atjauninājumā, kas balstīts uz 2021. gada 1. ceturkšņa datiem nav izmaiņu.

Atjauninājums: 2021. gada 25. martā

Zemāku izsniegšanas apjomu un ieņēmumu samazināšanās dēļ, sākot ar 2020. gada martu, AlfaKredyt rentabilitāte visu gadu bija pakļauta spiedienam, un kavēšanās ar izmaksu bāzes korekciju radīja ilgstošu ietekmi uz uzņēmuma rentabilitāti. Šo iemeslu dēļ AlfaKredyt Mintos Risk Score tika pazemināts no 7 uz 6.

Atjauninājums: 2021. gada 27. janvārī

Mintos Risk Score un apakšrādītāju atjauninājumā, kas balstīts uz 2020. gada 3. ceturkšņa datiem, rādītāji nav mainījušies.

Atjaunināts 2023. gada 27. martā

Alivio Capital konstatēja nepilnības finanšu pārskatos un pašlaik izmeklē to iespējamo ietekmi. Līdz ar šo atjauninājumu, kas balstīts uz 2022. gada 4. ceturksņa datiem, šīs vienības aizdevumiem Mintos Risk Score un apakšrādītāji tiek atsaukti.

Atjauninājums: 2022. gada 22.decembris

Mintos Risk Score un apakšrādītāju atjauninājumā, kas balstīts uz 2022. gada 3. ceturkšņa datiem, nav veiktas būtiskas izmaiņas.

Atjauninājums: 2022. gada 28. septembris

Mintos Risk Score un apakšrādītāju atjauninājumā, kas balstīts uz 2022. gada 2. ceturkšņa datiem, nav izmaiņu.

Atjaunināts 2022. gada 30. jūnijs

Pamatojoties uz 2022. gada 1. ceturkšņa datiem, Mintos Risk Score un apakšrādītājos nav veiktas nekādas izmaiņas.

Atjaunināts 2022. gada 28. martā

Pamatojoties uz 2021. gada 4. ceturkšņa datiem, Mintos Risk Score un apakšrādītājos nav veiktas nekādas izmaiņas.

Atjauninājums: 2021. gada 23. decembris

Pamatojoties uz 2021. gada 3. ceturkšņa datiem, Mintos Risk Score un apakšrādītājos nav veiktas nekādas izmaiņas.

Atjauninājums: 2021. gada 4. oktobris

Alivio Capital ir viens no lielākajiem veselības aprūpes kreditēšanas uzņēmumiem Meksikā, kas koncentrējas uz vajadzībām, kuras nesedz veselības apdrošināšana. Uzņēmums Mintos aizdevumu tirgum pievienojās 2021. gada augustā, un tā izsniegtajiem aizdevumiem tika piešķirti šādi apakšrādītāji: kredītportfeļa sniegums - 8, aizdevumu apkalpotāja efektivitāte - 6, atpirkšanas spēja - 6, sadarbības struktūra - 7, un tā Mintos Risk Score ir 7.

Atjaunināts 2023. gada 27. martā

Kredītportfeļa snieguma apakšrādītāja pieaugums no 7,1 līdz 8,1 ir saistīts ar apkalpotāja rādītāja paaugstināšanu. Aizdevumu apkalpotāja efektivitātes apakšrādītāja paaugstināšana no 7,3 līdz 8,2 ir saistīta ar ieviestajām automatizētajām funkcijām izmaksu, uzraudzības un iekasēšanas procesiem. Sadarbības struktūras apakšrādītāja pieaugums no 8,1 līdz 9,4 ir saistīts ar trasta ieviešanu un uzlaboto Mintos apakšrādītāju modeli.

Atjauninājums: 2022. gada 22.decembris

Mintos ir pievienots galvenajam trasta līgumam kā pilnvarnieks. Kreditēšanas uzņēmuma saistību neizpildes gadījumā trasta administrators novirzīs ienākošās naudas plūsmas tieši uz Mintos. Līdz ar to juridiskās sadarbības struktūras apakšvērtējums tiek paaugstināts no 4,5 uz 8,1.

Atjauninājums: 2022. gada 28. septembris

Rentabilitātes maržu samazināšanās dēļ aizdevumu apkalpotāja efektivitātes apakšrādītājs šiem aizdevumiem ir pazemināts no 8 uz 7. Tā kā aizdevumu apkalpotāja efektivitātes apakšrādītājs ir samazinājies, tas ir atstājis ietekmi arī uz kredītportfeļa efektivitātes apakšrādītāju, pazeminot to no 8 uz 7. Savukārt, ņemot vērā reģistrēto ķīlu pār uzņēmuma finansēto portfeli Mintos platformā, sadarbības struktūras apakšrādītājs šiem aizdevumiem ir paaugstināts no 4 uz 5.

Atjaunināts 2022. gada 30. jūnijs

Pamatojoties uz 2022. gada 1. ceturkšņa datiem, Mintos Risk Score un apakšrādītājos nav veiktas nekādas izmaiņas.

Atjaunināts 2022. gada 28. martā

Salīdzinot ar periodu pirms šī atjauninājuma, Capem portfelis tagad ir ieķīlāts dažādiem kreditoriem. Lai gan tas palielina finansējuma avotu diversifikāciju, ieķīlāta portfeļa esamība samazina uzņēmuma spēju piesaistīt papildu nodrošināto finansējumu. Tāpēc atpirkšanas spējas apakšrādītājs ir pazemināts no 8 uz 7, kā rezultātā Mintos Risk Score ir pazemināts no 8 uz 7.

Atjauninājums: 2021. gada 23. decembris

Pamatojoties uz 2021. gada 3. ceturkšņa datiem, Mintos Risk Score un apakšrādītājos nav veiktas nekādas izmaiņas.

Atjauninājums: 2021. gada 4. oktobris

Kredītu izsniedzējs CAPEM finansē mazos un vidējos uzņēmums Meksikā, kā arī atbalsta tos ar "know-how" un "know-who" vadības, finanšu un nodokļu jomā. Uzņēmums Mintos aizdevumu tirgum pievienojās 2021. gada augustā, un tā izsniegtajiem aizdevumiem tika piešķirti šādi apakšrādītāji: kredītportfeļa sniegums - 8, aizdevumu apkalpotāja efektivitāte - 8, atpirkšanas spēja - 8, sadarbības struktūra - 4, un tā Mintos Risk Score ir 8.

Atjauninājums: 2022. gada 22.decembris

Mintos Risk Score un apakšrādītāju atjauninājumā, kas balstīts uz 2022. gada 3. ceturkšņa datiem, nav veiktas būtiskas izmaiņas.

Atjauninājums: 2022. gada 28. septembris

Mintos Risk Score un apakšrādītāju atjauninājumā, kas balstīts uz 2022. gada 2. ceturkšņa datiem, nav izmaiņu.

Atjaunināts 2022. gada 28. martā

Pamatojoties uz 2021. gada 4. ceturkšņa datiem, Mintos Risk Score un apakšrādītājos nav veiktas nekādas izmaiņas.

Atjauninājums: 2021. gada 25. martā

Mintos Risk Score ir atsaukts visām trim kreditēšanas uzņēmuma Capitalia valstīm, jo uzņēmums likvidē savu portfeli Mintos platformā. Tas nozīmē, ka Mintos aizdevumu tirgū vairs netiks piedāvātas jaunas investīciju iespējas Capitalia aizdevumos, un šis kreditēšanas uzņēmums platformā vairs neizvietos jaunus aizdevumus. Plašāka informācija par to ir pieejama mūsu blogā.

Turpmāk jauni atjauninājumi par šo uzņēmumu/vienību tiks veikti tikai tad, ja platformā mainīsies uzņēmuma darbības statuss.

Atjauninājums: 2021. gada 27. janvārī

Capitalia ir uzlabojusi konsolidētos finanšu rezultātus, un uzņēmums ir uzrādījis stabilu rentabilitātes pieaugumu 2020. gada 3. ceturksnī, salīdzinot ar iepriekšējiem ceturkšņiem. Tas ir pozitīvi ietekmējis aizdevumu apkalpotāja efektivitātes apakšrādītāju visās Capitalia darbības valstīs izsniegtajiem aizdevumiem, un tas ir paaugstināts no 8 uz 9. Apakšrādītāja paaugstināšanas rezultātā no 7 uz 8 tika paaugstināts arī Mintos Risk Score Igaunijā, Lietuvā un Latvijā izsniegtajiem Capitalia aizdevumiem. Gan Lietuvā, gan Latvijā izsniegtajiem aizdevumiem kredītportfeļa snieguma apakšrādītājs ir pazemināts no 9 uz 8, jo pēdējie dati liecina, ka ar ķīlu ir nodrošināta mazāka portfeļa daļa.

Atjaunināts 2023. gada 22. jūnijā

Sadarbības struktūras apakšrādītājs palielinājās no 5,2 līdz 6,2, jo tika parakstīts garantijas līgums ar vienu no Cash Credit grupas uzņēmumiem.

Atjaunināts 2023. gada 27. martā

Mintos Risk Score un apakšrādītāju atjauninājumā, kas balstīts uz 2022. gada 4. ceturkšņa datiem, nav veiktas būtiskas izmaiņas.

Atjauninājums: 2022. gada 22.decembris

Mintos Risk Score un apakšrādītāju atjauninājumā, kas balstīts uz 2022. gada 3. ceturkšņa datiem, nav veiktas būtiskas izmaiņas.

Atjauninājums: 2022. gada 28. septembris

Mintos Risk Score un apakšrādītāju atjauninājumā, kas balstīts uz 2022. gada 2. ceturkšņa datiem, nav izmaiņu.

Atjaunināts 2022. gada 30. jūnijs

Mintos ir ieguvis ķīlas tiesības uz platformā izvietotajiem aizdevumu debitoru parādiem, un sadarbības struktūras apakšrādītājs ir paaugstināts no 4 uz 5.

Atjaunināts 2022. gada 28. martā

Pamatojoties uz 2021. gada 4. ceturkšņa datiem, salīdzinājumā ar iepriekšējo periodu ir pasliktinājušies kreditēšanas uzņēmuma finanšu rādītāji. Tāpēc aizdevumu apkalpotāja efektivitātes apakšrādītājs tika pazemināts no 8 uz 7, tieši ietekmējot kredītportfeļa snieguma apakšrādītāju, kas tagad ir pazemināts no 7 uz 6. No otras puses, ir parakstīts garantijas līgums ar māsas uzņēmumu Cash Credit EAD, kura aktīvu vērtība ir 8,5 miljoni eiro, bet pašu kapitāla vērtība ir 5,7 miljoni eiro. Tāpēc sadarbības struktūras apakšrādītājs tika paaugstināts no 3 uz 4.

Atjauninājums: 2021. gada 23. decembris

Pamatojoties uz 2021. gada 3. ceturkšņa datiem, Mintos Risk Score un apakšrādītājos nav veiktas nekādas izmaiņas.

Atjauninājums: 2021. gada 4. oktobris

Pamatojoties uz 2021. gada 2. ceturkšņa datiem, Mintos Risk Score un apakšrādītājos nav veiktas nekādas izmaiņas.

Atjauninājums: 2021. gada 30. jūnijs

Mintos Risk Score un apakšrādītāju atjauninājumā, kas balstīts uz 2021. gada 1. ceturkšņa datiem nav izmaiņu.

Atjauninājums: 2021. gada 25. martā

Mintos Risk Score un apakšrādītāju atjauninājumā, kas balstīts uz 2020. gada 4. ceturkšņa datiem nav izmaiņu.

Atjauninājums: 2021. gada 27. janvārī

CashCredit mums iesniedza papildu informāciju, kas demonstrē uzņēmuma iekšējo procesu un risku kontroles uzlabojumus. Tas ir pozitīvi ietekmējis aizdevumu apkalpotāja efektivitātes un atpirkšanas spējas apakšrādītājus šiem aizdevumiem - tie abi ir paaugstināti no 7 uz 8. Uzņēmuma finansēšanas kapacitāte ir uzlabojusies, kā rezultātā no 6 uz 7 ir paaugstināts kredītportfeļa snieguma apakšrādītājs. Apakšrādītāju izmaiņu dēļ šo aizdevumu Mintos Risk Score tika paaugstināts no 6 uz 7.

Atjauninājums: 2022. gada 28. septembris

Kreditēšanas uzņēmuma "vales" produkts saskārās ar grūtībām galvenokārt dēļ nelabvēlīgās tirgus situācijas pēc COVID, kas izraisīja produkta rentabilitātes samazināšanos. Šīs situācijas rezultātā uzņēmumam nācās mainīt produkta koncepciju. Tā kā produkta uzlabojumi vēl jāapstiprina, Mintos un aizdevumu sabiedrība ir savstarpēji vienojušās pārtraukt jaunu parādzīmju laišanu tirgū, kamēr esošie neatmaksātie ieguldījumi turpina amortizēties dabiskā ceļā.

Šobrīd Mintos platformā investīcijām nav pieejami Conmigo Vales aizdevumi, tāpēc līdz ar šo atjauninājumu, kas balstīts uz 2022. gada 2. ceturkšņa datiem, šīs vienības aizdevumiem Mintos Risk Score un apakšrādītāji ir atcelti.

Atjaunināts 2022. gada 30. jūnijs

Ķīla joprojām nav reģistrēta saskaņā ar jauno Mintos ieguldījumu brokeru sabiedrības struktūru, līdz ar to sadarbības struktūras apakšrādītājs šiem aizdevumiem ir pazemināts no 5 uz 4. Rezultātā Mintos Risk Score ir pazemināts no 6 līdz 5. Mintos Risk Score un apakšrādītāji tiks koriģēti, tiklīdz tiks reģistrēta ķīla investoriem.

Atjaunināts 2022. gada 28. martā

Pamatojoties uz 2021. gada 4. ceturkšņa datiem, Mintos Risk Score un apakšrādītājos nav veiktas nekādas izmaiņas.

Atjauninājums: 2021. gada 23. decembris

Pamatojoties uz 2021. gada 3. ceturkšņa datiem, Mintos Risk Score un apakšrādītājos nav veiktas nekādas izmaiņas.

Atjauninājums: 2021. gada 4. oktobris

Conmigo Vales ir unikāls uzņēmējdarbības modelis, kas paredz sadarbību ar izplatītājiem, kuri piešķir aizdevumus, izmantojot kuponus, kuri pēc tam tiek izmantoti, lai iegādātos ikdienā nepieciešamās preces un pakalpojumus. Uzņēmums Mintos aizdevumu tirgum pievienojās 2021. gada augustā, un tā izsniegtajiem aizdevumiem tika piešķirti šādi apakšrādītāji: kredītportfeļa sniegums - 5, aizdevumu apkalpotāja efektivitāte - 5, atpirkšanas spēja - 7, sadarbības struktūra - 5, un tā Mintos Risk Score ir 6.

Atjauninājums: 2022. gada 28. septembris

Pamatojoties uz 2022. gada 2. ceturkšņa datiem, Creamfinance Czech Republic, Denmark un Latvia aizdevumiem Mintos Risk Score un apakšrādītājos izmaiņas nav veiktas.

Spānija: Mintos platformā vairs nebūs pieejamas jaunas investīciju iespējas uzņēmuma izsniegtajos aizdevumos. Līdz ar to Creamfinance Spānijas aizdevumiem Mintos Risk Score un apakšrādītāji ir atsaukti.

Polija: Šobrīd Mintos platformā investīcijām nav pieejami Creamfinance Poland aizdevumi, tāpēc līdz ar šo atjauninājumu, kas balstīts uz 2022. gada 2. ceturkšņa datiem, šīs vienības aizdevumiem Mintos Risk Score un apakšrādītāji ir atcelti.

Turpmāk jauni atjauninājumi par Creamfinance Spain un Poland tiks veikti tikai tad, ja platformā mainīsies uzņēmuma darbības statuss.

Atjaunināts 2022. gada 30. jūnijs

Pamatojoties uz 2022. gada 1. ceturkšņa datiem, Mintos Risk Score un apakšrādītājos nav veiktas nekādas izmaiņas.

Atjaunināts 2022. gada 28. martā

Pamatojoties uz 2021. gada 4. ceturkšņa datiem, Mintos Risk Score un apakšrādītājos nav veiktas nekādas izmaiņas.

Atjauninājums: 2021. gada 23. decembris

Pamatojoties uz 2021. gada 3. ceturkšņa datiem, Mintos Risk Score un apakšrādītājos nav veiktas nekādas izmaiņas.

Atjauninājums: 2021. gada 4. oktobris

Mintos Risk Score un apakšrādītāju atjauninājumā, kas balstīts uz 2021. gada 2. ceturkšņa datiem nav veiktas izmaiņas Creamfinance Čehijā, Dānijā un Spānijā izsniegtajiem aizdevumiem.

Latvija: Creamfinance Latvijas struktūrvienība ir piesaistījusi jaunu finansējuma avotu savai kreditēšanas darbībai un refinansējusi savu ekspozīciju Mintos aizdevumu tirgū. Tā kā šai struktūrvienībai Mintos aizdevumu tirgū nav aktīvu izvietotu aizdevumu tās Mintos Risk Score un apakšrādītāji ir atsaukti. Turpmāk jauni atjauninājumi par šo uzņēmumu/vienību tiks veikti tikai tad, ja mainīsies uzņēmuma darbības statuss platformā.

Polija: pamatojoties uz kredītu izsniedzēja informācijas novērtējumu 2021. gada 2. ceturksnī, tika veiktas nelielas korekcijas kredītportfeļa snieguma apakšrādītājā, lai tas atspoguļotu dažkārt notiekošo informācijas sniegšanas aizkavēšanos attiecībā uz šīs struktūrvienības aizdevumu statusiem. Rezultātā kredītportfeļa snieguma apakšrādītājs tiek pazemināts no 7 uz 6, un Mintos Risk Score tiek pazemināts no 7 uz 6.

Atjauninājums: 2021. gada 30. jūnijs

Mintos Risk Score un apakšrādītāju atjauninājumā, kas balstīts uz 2021. gada 1. ceturkšņa datiem, nav veiktas izmaiņas Creamfinance izsniegtajiem aizdevumiem Spānijā, Latvijā un Polijā.

Čehija: šī atjauninājuma publicēšanas brīdī Mintos aizdevumu tirgū nav aktīvu vai neatmaksātu investīciju Creamfinance Čehijā izsniegtos aizdevumos. Tāpēc šai struktūrai Mintos Risk Score un apakšrādītāji šobrīd ir atsaukti.

Dānija: Creamfinance pārtrauc savu darbību Dānijā, un Mintos vairs nebūs pieejamas jaunas investīciju iespējas uzņēmuma izsniegtos aizdevumos Dānijas tirgū. Līdz ar to Creamfinance Dānijas aizdevumiem Mintos aizdevumu tirgū ir atsaukts Mintos Risk Score un apakšrādītāji.

Atjauninājums: 2021. gada 25. martā

Mintos Risk Score un apakšrādītāju atjauninājumā, kas balstīts uz 2020. gada 4. ceturkšņa datiem, nav veiktas izmaiņas Creamfinance izsniegtajiem aizdevumiem Čehijā, Dānijā, Spānijā un Polijā.

Latvija: Creamfinance stabilais izsniegšanas apjoma līmenis Latvijā nodrošināja stabilu ieņēmumu pieaugumu, kopumā uzlabojot rentabilitāti. Līdz ar to Creamfinance Latvijā izsniegtajiem aizdevumiem kredītportfeļa snieguma apakšrādītājs tika paaugstināts no 6 uz 7 un aizdevumu apkalpotāja efektivitātes apakšrādītājs no 8 uz 9.

Atjauninājums: 2021. gada 27. janvārī

2020. gada 3. ceturksnī ir uzlabojusies visas Creamfinance grupas rentabilitāte, jo visās grupas darbības valstīs samazinājās ar COVID-19 pandēmiju saistītā spriedze. Tas pozitīvi ietekmēja atpirkšanas spējas apakšrādītāju visos grupas tirgos: tas tika paaugstināts no 6 uz 7 aizdevumiem, kas izsniegti Čehijā, Dānijā, Spānijā, Latvijā un Polijā.

Atjaunināts 2023. gada 22. jūnijā

Mintos Risk Score un apakšrādītāju atjauninājumā, kas balstīts uz 2023. gada 1. ceturkšņa datiem, nav veiktas izmaiņas.

Atjaunināts 2023. gada 27. martā

Sadarbības struktūras apakšrādītājs tika paaugstināts no 7,9 līdz 9,4. Struktūras apakšrādītāja izmaiņas ir saistītas ar jauno metodiku.

Atjauninājums: 2022. gada 22.decembris

Mintos ir pievienots galvenajam trasta līgumam kā pilnvarnieks. Kreditēšanas uzņēmuma saistību neizpildes gadījumā trasta administrators novirzīs ienākošās naudas plūsmas tieši uz Mintos. Līdz ar to juridiskās sadarbības struktūras apakšvērtējums tiek paaugstināts no 5 uz 7,9.

Atjauninājums: 2022. gada 28. septembris

Mintos Risk Score un apakšrādītāju atjauninājumā, kas balstīts uz 2022. gada 2. ceturkšņa datiem, nav izmaiņu.

Atjaunināts 2022. gada 30. jūnijs

Credifiel, kreditēšanas uzņēmums no Meksikas, pievienojās Mintos 2022. gada maijā. Uzņēmums tika nodibināts pirms 17 gadiem kā viens no pionieriem algu kreditēšanas jomā, un kopš tā laika tas ir strādājis rentabli. Uzsākot sadarbību ar Mintos, Credifiel tika piešķirti šādi apakšrādītāji un Mintos Risk Score: kredītportfeļa sniegums - 7, aizdevumu apkalpotāja efektivitāte - 8, atpirkšanas spēja - 6, sadarbības struktūra - 5, un Mintos Risk Score ir 7.

Atjauninājums: 2022. gada 28. septembris

Mintos Risk Score un apakšrādītāju atjauninājumā, kas balstīts uz 2022. gada 2. ceturkšņa datiem, nav izmaiņu.

Atjaunināts 2022. gada 30. jūnijs

Pamatojoties uz 2022. gada 1. ceturkšņa datiem, Mintos Risk Score un apakšrādītājos nav veiktas nekādas izmaiņas.

Atjaunināts 2022. gada 28. martā

Šobrīd Mintos platformā investīcijām nav pieejami Credissimo aizdevumi, tāpēc līdz ar šo atjauninājumu, kas balstīts uz 2021. gada 4. ceturkšņa datiem, šīs vienības aizdevumiem Mintos Risk Score un apakšrādītāji ir atcelti.

Turpmāk jauni atjauninājumi par šo uzņēmumu/vienību tiks veikti tikai tad, ja platformā mainīsies uzņēmuma darbības statuss.

Atjauninājums: 2021. gada 23. decembris

Pamatojoties uz 2021. gada 3. ceturkšņa datiem, Mintos Risk Score un apakšrādītājos nav veiktas nekādas izmaiņas.

Atjauninājums: 2021. gada 4. oktobris

Izvērtējot datus par pēdējiem diviem gadiem un senāk, ir secināts, ka Credissimo EBITDA marža (peļņa pirms procentiem, nodokļiem, nolietojuma un amortizācijas) ir samazinājusies, un tas ietekmē atpirkšanas spējas apakšrādītāju, kas ir pazemināts no 9 uz 8. Rezultātā Mintos Risk Score ir pazemināts no 8 uz 7.

Atjauninājums: 2021. gada 30. jūnijs

Pēdējo deviņu mēnešu laikā portfeļa izsniegšanas līmenis bija stabilāks, un tas pozitīvi atspoguļojas kredītportfeļa snieguma apakšrādītāja pieaugumā. Jaunā aprēķina rezultātā Mintos Risk Score ir paaugstināts no 7 uz 8.

Atjauninājums: 2021. gada 25. martā

Mintos Risk Score un apakšrādītāju atjauninājumā, kas balstīts uz 2020. gada 4. ceturkšņa datiem nav izmaiņu.

Atjauninājums: 2021. gada 27. janvārī

Credissimo ir palielinājis kapitalizācijas līmeni, sasniedzot 80%, un šo izmaiņu rezultātā šiem aizdevumiem atpirkšanas spējas apakšrādītājs ir paaugstināts no 8 uz 9.

Atjaunināts 2023. gada 22. jūnijā

Šobrīd Mintos platformā investīcijām nav pieejami Credistar Čehijā, Polijā un Spānijā izsniegtie aizdevumi, tāpēc šo vienību aizdevumiem Mintos Risk Score un apakšrādītāji joprojām ir atcelti. Gadījumā, ja vai kad Mintos platformā tiks veiktas izmaiņas to darbībā, mēs atsāksim ziņot par šīm vienībām.

Somija un Igaunija: Mintos Risk Score un apakšrādītāju atjauninājumā Igaunijai un Somijai, kas balstīts uz 2023. gada 1. ceturkšņa datiem, nav veiktas būtiskas izmaiņas.

Atjaunināts 2023. gada 27. martā

Šobrīd Mintos platformā investīcijām nav pieejami Credistar Čehijā, Polijā un Spānijā izsniegtie aizdevumi, tāpēc šo vienību aizdevumiem Mintos Risk Score un apakšrādītāji joprojām ir atcelti. Gadījumā, ja vai kad Mintos platformā tiks veiktas izmaiņas to darbībā, mēs atsāksim ziņot par šīm vienībām.

Igaunija: Mintos Risk Score un apakšrādītāju atjauninājumā, kas balstīts uz 2022. gada 4. ceturkšņa datiem, nav veiktas būtiskas izmaiņas.

Somija: Mintos Risk Score un apakšrādītāju atjauninājumā, kas balstīts uz 2022. gada 4. ceturkšņa datiem, nav veiktas būtiskas izmaiņas.

Atjauninājums: 2022. gada 22.decembris

Mintos Risk Score un apakšrādītāju atjauninājumā, kas balstīts uz 2022. gada 3. ceturkšņa datiem, nav veiktas būtiskas izmaiņas.

Atjauninājums: 2022. gada 28. septembris

Pamatojoties uz 2022. gada 2. ceturkšņa datiem, Creditstar Czech Republic, Estonia, Spain un Poland aizdevumiem Mintos Risk Score un apakšrādītāji nav izmaiņu.

Somija: Ņemot vērā uzņēmuma kreditoru nodrošinājuma uzlabošanos Mintos platformā ieviestās parādzīmju sistēmas ietvaros, sadarbības struktūras apakšrādītājs šiem aizdevumiem ir paaugstināts no 4 uz 5.

Atjaunināts 2022. gada 30. jūnijs

Pašlaik Mintos platformā investīcijām nav pieejami Creditstar Čehijā, Polijā un Spānijā izsniegtie aizdevumi, un šo valstu uzņēmumiem apakšrādītāji un Mintos Risk Score joprojām ir atsaukti. Mēs ziņosim par šiem uzņēmumiem, kad/ja būs izmaiņas to darbībā Mintos platformā.

Attiecībā uz Somijas un Igaunijas uzņēmumu izsniegtajiem aizdevumiem mēs saskaramies ar atkārtotu problēmu ar kreditēšanas uzņēmuma API savienojumu, un tas samazina pārredzamību, kad runa ir par mūsu ieskatu portfeļa sniegumā, kas ir nozīmīgs Mintos investoriem. Šā atjauninājuma publicēšanas brīdī un, pamatojoties uz mūsu izpratni, mēs redzam, ka šī problēma ar prasību investīciju izsekošanu varētu saglabāties arī nākamajā periodā. Līdz ar to mēs pazeminājām kredītportfeļa snieguma apakšrādītāju abu uzņēmumu izsniegtajiem aizdevumiem: Igaunijā - no 8 uz 6, bet Somijā - no 7 uz 5, lai atspoguļotu tieši kredītportfeļa sniegumu Mintos platformā. Ir sagatavotas nepieciešamās API savienojuma izmaiņas parādzīmju sistēmai.

Turklāt, pamatojoties uz to, ka šobrīd ir palielināts procesā esošo maksājumu apjoms, mēs abiem uzņēmumiem samazinām atpirkšanas spējas apakšrādītāju, lai atspoguļotu šo informāciju investoru riska novērtējumam. Gan Igaunijas, gan Somijas aizdevumiem atpirkšanas spējas apakšrādītājs tiek pazemināts no 7 uz 6. Šo izmaiņu rezultātā tiek pazemināts arī šo abu uzņēmumu izsniegto aizdevumu Mintos Risk Score no 7 uz 6.

Atjaunināts 2022. gada 28. martā

Pamatojoties uz 2021. gada 4. ceturkšņa datiem, Creditstar Igaunijā un Somijā izsniegtajiem aizdevumiem Mintos Risk Score un apakšrādītāji nav mainījušies.

Šobrīd Mintos platformā investīcijām nav pieejami Credistar Čehijā, Polijā un Spānijā izsniegtie aizdevumi, tāpēc līdz ar šo atjauninājumu, kas balstīts uz 2021. gada 4. ceturkšņa datiem, Polijas un Spānijas vienību aizdevumiem Mintos Risk Score un apakšrādītāji ir atcelti.

(Lūdzu, ņem vērā, ka Creditstar naudas atmaksas kampaņa, kas ir aktīva šī atjauninājuma brīdī, attiecas tikai uz aizdevumiem no Igaunijas un Somijas.)

Atjauninājums: 2021. gada 23. decembris

Pamatojoties uz 2021. gada 3. ceturkšņa datiem, Creditstar Igaunijā, Spānijā, Somijā un Polijā izsniegtajiem aizdevumiem Mintos Risk Score un apakšrādītāji nav mainījušies.

Čehija: šobrīd Mintos platformā investīcijām nav pieejami Credistar Čehijā izsniegtie aizdevumi, tāpēc līdz ar jaunāko versiju, kas balstīta uz 2021. gada 3. ceturkšņa datiem, šīs vienības aizdevumiem Mintos Risk Score un apakšrādītāji ir atcelti.

Atjauninājums: 2021. gada 4. oktobris

Pamatojoties uz 2021. gada 2. ceturkšņa datiem, Creditstar Igaunijā, Spānijā, Somijā un Polijā izsniegtajiem aizdevumiem Mintos Risk Score un apakšrādītāji nav mainījušies.

Čehija: pamatojoties uz 2021. gada 2. ceturkšņa datiem, ir palielinājies Creditstar Čehijas struktūrvienības izvietoto aizdevumu pagarinājumu īpatsvars, līdz ar to kredītportfeļa snieguma apakšrādītājs ir pazemināts no 7 uz 5. Rezultātā šo aizdevumu Mintos Risk Score ir pazemināts no 7 uz 6.

Atjauninājums: 2021. gada 30. jūnijs

Mintos Risk Score un apakšrādītāju atjauninājumā, kas balstīts uz 2021. gada 1. ceturkšņa datiem nav izmaiņu.

Atjauninājums: 2021. gada 25. martā

Mintos Risk Score un apakšrādītāju atjauninājumā, kas balstīts uz 2020. gada 4. ceturkšņa datiem nav izmaiņu.

Atjauninājums: 2021. gada 27. janvārī

Mintos Risk Score un apakšrādītāju atjauninājumā, kas balstīts uz 2020. gada 3. ceturkšņa datiem, rādītāji nav mainījušies.

Atjauninājums: 2022. gada 28. septembris

Karam Ukrainā turpinoties, tā rezultātā noteiktās sankcijas pret Krieviju un Krievijas atbildes pasākumi joprojām ir spēkā, līdz ar to šajos tirgos strādājošo uzņēmumu izsniegtajiem aizdevumiem statuss nemainās. Šī atjauninātā ziņojuma publicēšanas brīdī Mintos Risk Score un apakšrādītāji šiem aizdevumiem joprojām ir atsaukti.

 

Atjaunināts 2022. gada 30. jūnijs

Tā kā karš Ukrainā joprojām turpinās, tā rezultātā noteiktās sankcijas pret Krieviju un Krievijas atbildes pasākumi joprojām ir spēkā, šajos tirgos izsniegto aizdevumu statuss nemainās. Šī atjauninātā ziņojuma publicēšanas brīdī Mintos Risk Score un apakšrādītāji šiem aizdevumiem joprojām ir atsaukti.

Atjaunināts 2022. gada 28. martā

Ņemot vērā Ukrainā notiekošo karu un no tā izrietošās sankcijas pret Krieviju, Mintos platformā investīcijām netiek piedāvāti jauni aizdevumi no Krievijas. Līdz ar to šis lēmums ietekmē Krievijas kreditēšanas uzņēmuma Creditter aizdevumus. Mintos Risk Score un apakšrādītāji šiem aizdevumiem ir atcelti līdz turpmākam paziņojumam.

Atjauninājums: 2021. gada 23. decembris

Tā kā tika novērots, ka samazinājās gan aizdevumu izsniegšanas svārstīgums, gan saistību neizpildes iespējamība šī kreditēšanas uzņēmuma izsniegtajiem aizdevumiem, kredītportfeļa snieguma apakšrādītājs tiek paaugstināts no 5 uz 6.

Atjauninājums: 2021. gada 4. oktobris

Pamatojoties uz 2021. gada 2. ceturkšņa datiem, Mintos Risk Score un apakšrādītājos nav veiktas nekādas izmaiņas.

Atjauninājums: 2021. gada 30. jūnijs

Mintos Risk Score un apakšrādītāju atjauninājumā, kas balstīts uz 2021. gada 1. ceturkšņa datiem nav izmaiņu.

Atjauninājums: 2021. gada 25. martā

Augstāku kredītu vērtības samazināšanās izmaksu dēļ 2020. gada 4. ceturksnī tika ietekmēta Creditter rentabilitāte. Ņemot vērā Krievijas Centrālās bankas ieviestās izmaiņas kredītu nodrošināšanas modelī un zemāku nekā paredzēts cenu par saistības nepildošo aizdevumu portfeļa pārdošanu, palielinājās gan kredītu rezervju, gan portfeļa norakstījumu līmenis. Tā rezultātā šiem aizdevumiem Atpirkšanas spējas apakšrādītājs ir pazemināts no 7 uz 6.

Atjauninājums: 2021. gada 27. janvārī

Mintos Risk Score un apakšrādītāju atjauninājumā, kas balstīts uz 2020. gada 3. ceturkšņa datiem, rādītāji nav mainījušies.

Atjaunināts 2023. gada 22. jūnijā

Mintos Risk Score un apakšrādītāju atjauninājumā, kas balstīts uz 2023. gada 1. ceturkšņa datiem, nav veiktas izmaiņas.

Atjaunināts 2023. gada 27. martā

Mintos Risk Score un apakšrādītāju atjauninājumā, kas balstīts uz 2022. gada 4. ceturkšņa datiem, nav veiktas būtiskas izmaiņas.

Atjauninājums: 2022. gada 22.decembris

Mintos Risk Score un apakšrādītāju atjauninājumā, kas balstīts uz 2022. gada 3. ceturkšņa datiem, nav veiktas būtiskas izmaiņas.

Atjauninājums: 2022. gada 28. septembris

Mintos Risk Score un apakšrādītāju atjauninājumā, kas balstīts uz 2022. gada 2. ceturkšņa datiem, nav izmaiņu.

Atjaunināts 2022. gada 30. jūnijs

Pamatojoties uz 2022. gada 1. ceturkšņa datiem, Mintos Risk Score un apakšrādītājos nav veiktas nekādas izmaiņas.

Atjaunināts 2022. gada 28. martā

Pamatojoties uz 2021. gada 4. ceturkšņa datiem, Mintos Risk Score un apakšrādītājos nav veiktas nekādas izmaiņas.

Atjauninājums: 2021. gada 23. decembris

Pamatojoties uz 2021. gada 3. ceturkšņa datiem, Mintos Risk Score un apakšrādītājos nav veiktas nekādas izmaiņas.

Atjauninājums: 2021. gada 4. oktobris

Ņemot vērā izmaiņas saistību nepildīšanas zaudējumu (SNZ) rādītājā, kas atspoguļo aizdevumu atgūšanas sekmīguma rādītāja samazināšanos, šī uzņēmuma izsniegtajiem aizdevumiem kredītportfeļa snieguma apakšrādītājs ir pazemināts no 8 uz 7.

Atjauninājums: 2021. gada 30. jūnijs

Mintos Risk Score un apakšrādītāju atjauninājumā, kas balstīts uz 2021. gada 1. ceturkšņa datiem nav izmaiņu.

Atjauninājums: 2021. gada 25. martā

Mintos Risk Score un apakšrādītāju atjauninājumā, kas balstīts uz 2020. gada 4. ceturkšņa datiem nav izmaiņu.

Atjauninājums: 2021. gada 27. janvārī

Mintos Risk Score un apakšrādītāju atjauninājumā, kas balstīts uz 2020. gada 3. ceturkšņa datiem, rādītāji nav mainījušies.

Atjaunināts 2023. gada 22. jūnijā

Rādītājs ir atsaukts, jo Mintos investoriem netiek piedāvātas jaunas investīcijas.

Atjaunināts 2023. gada 27. martā

Mintos Risk Score tika pazemināts no 6,4 līdz 5,6. Kredītportfeļa snieguma apakšrādītājs tika pazemināts no 5,9 līdz 4,9. Sadarbības struktūras apakšrādītājs tika pazemināts no 4,2 līdz 2,4. Izmaiņas kredītportfeļa snieguma apakšrādītājā ir saistītas ar aizdevumu apkalpotāja efektivitātes apakšrādītāja pazemināšanu, ko izraisīja konstatētie trūkumi kredītņēmēju riska parakstīšanas procesā.

Izmaiņas sadarbības struktūras apakšrādītājā ir saistītas ar nereģistrētu ķīlu parādzīmju sistēmā, kas ir viens no atjauninātās metodoloģijas faktoriem.

Atjauninājums: 2022. gada 22.decembris

Mintos Risk Score un apakšrādītāju atjauninājumā, kas balstīts uz 2022. gada 3. ceturkšņa datiem, nav veiktas būtiskas izmaiņas.

Atjauninājums: 2022. gada 28. septembris

Mintos Risk Score un apakšrādītāju atjauninājumā, kas balstīts uz 2022. gada 2. ceturkšņa datiem, nav izmaiņu.

Atjaunināts 2022. gada 30. jūnijs

Pamatojoties uz 2022. gada 1. ceturkšņa datiem, Mintos Risk Score un apakšrādītājos nav veiktas nekādas izmaiņas.

Atjaunināts 2022. gada 28. martā

Pamatojoties uz 2021. gada 4. ceturkšņa datiem, Mintos Risk Score un apakšrādītājos nav veiktas nekādas izmaiņas.

Svarīgi pieminēt, ka Indonēzijas vietējās varasiestādes sākot ar 2022. gadu ir samazinājušas maksimālo dienas procentu likmi no iepriekšējiem 0,8 % uz 0,4 %. Ilgtermiņā tas varētu ietekmēt vietējo kreditēšanas uzņēmumu portfeļa rādītājus.

Atjauninājums: 2021. gada 23. decembris

Pamatojoties uz 2021. gada 3. ceturkšņa datiem, Mintos Risk Score un apakšrādītājos nav veiktas nekādas izmaiņas.

Atjauninājums: 2021. gada 4. oktobris

Pamatojoties uz 2021. gada 2. ceturkšņa datiem, Mintos Risk Score un apakšrādītājos nav veiktas nekādas izmaiņas.

Atjauninājums: 2021. gada 30. jūnijs

Mintos Risk Score un apakšrādītāju atjauninājumā, kas balstīts uz 2021. gada 1. ceturkšņa datiem nav izmaiņu.

Atjauninājums: 2021. gada 25. martā

Kreditēšanas uzņēmums DanaRupiah atkal darbojas Mintos aizdevumu tirgū kopš 2021. gada marta. Pamatojoties uz 2020. gada 4. ceturkšņa datiem, šiem aizdevumiem ir piešķirti šādi apakšrādītāji: kredītportfeļa sniegums - 6, aizdevumu apkalpotāja efektivitāte - 8, atpirkšanas spēja - 7 un sadarbības struktūra - 4, kas kopumā veido Mintos Risk Score - 6.

Atjaunināts 2023. gada 22. jūnijā

Banknote un VIZIA LV: Mintos Risk Score un apakšrādītāju atjauninājumā Banknote un VIZIA LV, kas balstīts uz 2023. gada 1. ceturkšņa datiem, nav veiktas būtiskas izmaiņas.

Atjaunināts 2023. gada 27. martā

Mintos Risk Score un apakšrādītāju atjauninājumā, kas balstīts uz 2022. gada 4. ceturkšņa datiem, nav veiktas būtiskas izmaiņas.

Atjauninājums: 2022. gada 22.decembris

Mintos Risk Score un apakšrādītāju atjauninājumā, kas balstīts uz 2022. gada 3. ceturkšņa datiem, nav veiktas būtiskas izmaiņas.

Atjauninājums: 2022. gada 28. septembris

Mintos Risk Score un apakšrādītāju atjauninājumā, kas balstīts uz 2022. gada 2. ceturkšņa datiem, nav izmaiņu.

Atjaunināts 2022. gada 30. jūnijs

DelfinGroup (Banknote): Mēs novērojām kreditēšanas uzņēmuma izsniegšanas svārstīguma samazināšanās tendenci, kā rezultātā kredītportfeļa snieguma apakšrādītājs tika paaugstināts no 7 uz 8. No otras puses, kreditēšanas uzņēmuma ķīla joprojām nav reģistrēta saskaņā ar jauno Mintos ieguldījumu brokeru sabiedrības struktūru, un tāpēc sadarbības struktūras apakšrādītājs tika pazemināts no 6 uz 5.

Atjaunināts 2022. gada 28. martā

Pamatojoties uz 2021. gada 4. ceturkšņa datiem, Mintos Risk Score un apakšrādītājos nav veiktas nekādas izmaiņas.

Atjauninājums: 2021. gada 23. decembris

Pamatojoties uz 2021. gada 3. ceturkšņa datiem, Mintos Risk Score un apakšrādītājos nav veiktas nekādas izmaiņas.

Atjauninājums: 2021. gada 4. oktobris

2021. gada 2. ceturksnī uzlabojās DelfinGroup peļņas norma (operating margin), kā rezultātā atpirkšanas spējas apakšrādītājs ir paaugstināts no 7 uz 8.

Atjauninājums: 2021. gada 30. jūnijs

Mintos Risk Score un apakšrādītāju atjauninājumā, kas balstīts uz 2021. gada 1. ceturkšņa datiem nav izmaiņu.

Atjauninājums: 2021. gada 25. martā

Mintos Risk Score un apakšrādītāju atjauninājumā, kas balstīts uz 2020. gada 4. ceturkšņa datiem nav izmaiņu.

Atjauninājums: 2021. gada 27. janvārī

Mēs identificējām iespēju, ka DelfinGroup izsniegtajiem lombarda kredītiem var palielināties kustamo aktīvu kā nodrošinājuma vērtības nolietojums, turklāt ir vērojamas lielākas svārstības uzņēmuma izsniegto aizdevumu apjomā. Tādēļ kredītportfeļa snieguma apakšrādītājs ir pazemināta no 8 uz 7.

Atjauninājums: 2022. gada 28. septembris

2022. gada jūlijā Dineo Credito nolēma nepāriet uz Mintos parādzīmju sistēmu un tāpēc izvēlējās pārtraukt darbību Mintos platformā. Plašāka informācija ir pieejama jaunākajā bloga ierakstā.

Mintos platformā vairs netiks piedāvātas jaunas investīciju iespējas šīs uzņēmuma vienības izsniegtajos aizdevumos. Līdz ar šo atjauninājumu, kas balstīts uz 2022. gada 2. ceturkšņa datiem, šīs vienības aizdevumiem Mintos Risk Score un apakšrādītāji ir atsaukti.

Turpmāk jauni atjauninājumi par šo uzņēmumu/vienību tiks veikti tikai tad, ja platformā mainīsies uzņēmuma darbības statuss.

Atjaunināts 2022. gada 30. jūnijs

Pēdējā ceturksnī kreditēšanas uzņēmums joprojām saskārās ar maksājumu regularitātes pārrāvumiem, tāpēc tā izsniegtajiem aizdevumiem atkal tiek pazemināts atpirkšanas spējas apakšrādītājs - no 6 uz 5, bet Mintos Risk Score ir pazemināts no 7 uz 6.

Atjaunināts 2022. gada 28. martā

Pēdējā atjauninājumā mēs novērojām Dineo Credito īstermiņa naudas plūsmas problēmas, kuru rezultātā palielinājās kavēto dienu skaits norēķinu maksājumu veikšanai. Šī iemesla dēļ atpirkšanas spējas apakšrādītājs ir pazemināts no 7 uz 6.

Atjauninājums: 2021. gada 23. decembris

Pamatojoties uz 2021. gada 3. ceturkšņa datiem, Mintos Risk Score un apakšrādītājos nav veiktas nekādas izmaiņas.

Atjauninājums: 2021. gada 4. oktobris

2021. gada 2. ceturksnī Dineo Credito uzlaboja parādu atgūšanas efektivitāti, kas atspoguļojās saistības nepildošā kredītportfeļa atgūšanas rādītāju uzlabošanā. Samazinoties paredzētajiem izdevumiem, ir uzlabojušies finanšu rādītāji, un 2. ceturksnī salīdzinājumā ar iepriekšējiem periodiem ir palielinājusies neto peļņas marža. Šo pozitīvo pārmaiņu dēļ no 6 uz 7 tika paaugstināts gan kredītportfeļa snieguma, gan atpirkšanas spējas apakšrādītājs. Līdz ar to Mintos Risk Score tika paaugstināts no 6 uz 7.

Atjauninājums: 2021. gada 30. jūnijs

Mintos Risk Score un apakšrādītāju atjauninājumā, kas balstīts uz 2021. gada 1. ceturkšņa datiem nav izmaiņu.

Atjauninājums: 2021. gada 25. martā

Uzlabots portfeļa sniegums 2020. gada 4. ceturksnī pozitīvi ietekmēja uzņēmuma rentabilitāti. Saistības nepildošu kredītu īpatsvars ir samazinājies, kas norāda uz efektīvāku parādu piedziņu un aizņēmēju maksātspējas uzlabošanos. Tā rezultātā Aizdevumu portfeļa snieguma apakšrādītājs ir paaugstināts no 4 uz 6, izraisot Mintos Risk Score palielināšanu no 5 uz 6.

Atjauninājums: 2021. gada 27. janvārī

Kredītportfeļa snieguma un aizdevumu apkalpotāja efektivitātes apakšrādītāji Dineo Credito Spānijas aizdevumiem ir paaugstināti attiecīgi no 3 uz 4 un no 7 uz 8. Iemesls tam ir jauni procesi, kas saistīti ar uzņēmuma iekšējo pārskatu sagatavošanu, un jauna informācija par vadības pieredzi. Tajā pašā laikā atpirkšanas spējas apakšrādītājs ir pazemināts no 7 uz 6, jo uzņēmuma finanšu rādītāji 2020. gada 3. ceturksnī bija vājāki.

Atjaunināts 2023. gada 27. martā

Mintos Risk Score un apakšrādītāju atjauninājumā, kas balstīts uz 2022. gada 4. ceturkšņa datiem, nav veiktas būtiskas izmaiņas.

Atjauninājums: 2022. gada 22.decembris

Mintos Risk Score un apakšrādītāju atjauninājumā, kas balstīts uz 2022. gada 3. ceturkšņa datiem, nav veiktas būtiskas izmaiņas.

Atjauninājums: 2022. gada 28. septembris

Pēdējā ceturkšņa laikā uzņēmuma maksājumu disciplīna ir uzlabojusies, un pārskaitījumi investoriem ir veikti bez kavējumiem. Turklāt darbības vidi ir ietekmējuši nefinanšu faktori, piemēram, vadības spēja īstenot stratēģiju un vispārējā pieredze uzņēmuma vadīšanā. Rezultātā atpirkšanas spējas un aizdevumu apkalpotāja efektivitātes apakšrādītāji šiem aizdevumiem ir paaugstināti no 6 uz 7. Ņemot vērā uzlaboto drošības struktūru parādzīmju sistēmas ietvaros, sadarbības struktūras apakšrādītājs šiem aizdevumiem ir paaugstināts no 4 uz 5.

Atjaunināts 2022. gada 30. jūnijs

Pamatojoties uz 2022. gada 1. ceturkšņa datiem, Mintos Risk Score un apakšrādītājos nav veiktas nekādas izmaiņas.

Atjaunināts 2022. gada 28. martā

Pamatojoties uz 2021. gada 4. ceturkšņa datiem, Mintos Risk Score un apakšrādītājos nav veiktas nekādas izmaiņas.

Atjauninājums: 2021. gada 23. decembris

Pamatojoties uz 2021. gada 3. ceturkšņa datiem, Mintos Risk Score un apakšrādītājos nav veiktas nekādas izmaiņas.

Atjauninājums: 2021. gada 4. oktobris

Pamatojoties uz 2021. gada 2. ceturkšņa datiem, Mintos Risk Score un apakšrādītājos nav veiktas nekādas izmaiņas.

Atjauninājums: 2021. gada 30. jūnijs

Mintos Risk Score un apakšrādītāju atjauninājumā, kas balstīts uz 2021. gada 1. ceturkšņa datiem nav izmaiņu.

Atjauninājums: 2021. gada 25. martā

Mintos Risk Score un apakšrādītāju atjauninājumā, kas balstīts uz 2020. gada 4. ceturkšņa datiem nav izmaiņu.

Atjauninājums: 2021. gada 27. janvārī

Uzņēmuma kapitalizācijas līmeņa paaugstināšanās dēļ atpirkšanas spējas apakšrādītājs Dinerito Mexico izsniegtajiem aizdevumiem ir paaugstināts no 5 uz 6.

Atjauninājums: 2022. gada 28. septembris

Karam Ukrainā turpinoties, tā rezultātā noteiktās sankcijas pret Krieviju un Krievijas atbildes pasākumi joprojām ir spēkā, līdz ar to šajos tirgos strādājošo uzņēmumu izsniegtajiem aizdevumiem statuss nemainās. Šī atjauninātā ziņojuma publicēšanas brīdī Mintos Risk Score un apakšrādītāji šiem aizdevumiem joprojām ir atsaukti.

 

Atjaunināts 2022. gada 30. jūnijs

Tā kā karš Ukrainā joprojām turpinās, tā rezultātā noteiktās sankcijas pret Krieviju un Krievijas atbildes pasākumi joprojām ir spēkā, šajos tirgos izsniegto aizdevumu statuss nemainās. Šī atjauninātā ziņojuma publicēšanas brīdī Mintos Risk Score un apakšrādītāji šiem aizdevumiem joprojām ir atsaukti.

Atjauninājums: 2021. gada 4. oktobris

Pagājušā gada beigās DoZarplati papildus vecākajai struktūrai LLC "DZP-Center" izveidoja jaunu juridisko personu MCC "Sojuz 5". LLC "DZP-Center" tagad ir pārtraukusi savas licences darbību un vairs tikai apkalpo savu portfeli. Tā kā Mintos aizdevumu tirgū vairs nav aktīvu aizdevumu un investīciju šī uzņēmuma izsniegtos aizdevumos Mintos Risk Score un apakšrādītāji ir atsaukti, un turpmāk atjauninājumi vairs netiks sniegti.

Atjauninājums: 2021. gada 30. jūnijs

Pamatojoties uz jaunākajiem datiem, portfeļa izsniegšanas līmenis bija stabilāks, un tas pozitīvi atspoguļojas kredītportfeļa snieguma apakšrādītāja paaugstināšanā no 7 uz 8.

Atjauninājums: 2021. gada 25. martā

Mintos Risk Score un apakšrādītāju atjauninājumā, kas balstīts uz 2020. gada 4. ceturkšņa datiem nav izmaiņu.

Atjauninājums: 2021. gada 27. janvārī

Līdz šim juridiskās sadarbības pamatā bija divu veidu struktūras: tiešā un netiešā. Veicot izmaiņas juridiskajos datos, tika saglabāta tikai viena struktūra, kas paredz, ka ar ķīlu ir nodrošināti visi Mintos izvietotie neatmaksātie aizdevumi, līdz ar to sadarbības struktūras apakšrādītājs ir paaugstināts no 4 uz 5.

Atjauninājums: 2021. gada 4. oktobris

Iepriekš tika ziņots par E-Cash lēmumu pārtraukt darbību, un augustā uzņēmums pārskaitīja atgūtos līdzekļus Mintos investoriem. Turpmāka līdzekļu atgūšana nav gaidāma. Par šo uzņēmumu atjauninājumi vairs netiks sniegti.

Atjauninājums: 2021. gada 30. jūnijs

E-Cash izsniegtajiem aizdevumiem Mintos Risk Score tika atsaukts 2021. gada aprīlī, kad kreditēšanas uzņēmums informēja Mintos par saviem plāniem izbeigt darbību. Tajā laikā E-Cash jau bija nokavējis savus regulāros norēķinu maksājumus investoriem par septiņām dienām, un uzņēmuma darbība bija apturēta gan Mintos pirmreizējā, gan otrreizējā tirgū.

Atjauninājums: 2021. gada 25. martā

Mintos Risk Score un apakšrādītāju atjauninājumā, kas balstīts uz 2020. gada 4. ceturkšņa datiem nav izmaiņu.

Atjauninājums: 2021. gada 27. janvārī

2020. gada 3. ceturksnī uzrādītās nelielās izmaiņas nenodrošināto parādu un kopējā parāda attiecībā izraisīja šo aizdevumu atpirkšanas spējas apakšrādītāja pazemināšanu no 4 uz 3.

Atjauninājums: 2022. gada 28. septembris

Karam Ukrainā turpinoties, tā rezultātā noteiktās sankcijas pret Krieviju un Krievijas atbildes pasākumi joprojām ir spēkā, līdz ar to šajos tirgos strādājošo uzņēmumu izsniegtajiem aizdevumiem statuss nemainās. Šī atjauninātā ziņojuma publicēšanas brīdī Mintos Risk Score un apakšrādītāji šiem aizdevumiem joprojām ir atsaukti.

 

Atjaunināts 2022. gada 30. jūnijs

Tā kā karš Ukrainā joprojām turpinās, tā rezultātā noteiktās sankcijas pret Krieviju un Krievijas atbildes pasākumi joprojām ir spēkā, šajos tirgos izsniegto aizdevumu statuss nemainās. Šī atjauninātā ziņojuma publicēšanas brīdī Mintos Risk Score un apakšrādītāji šiem aizdevumiem joprojām ir atsaukti.

Atjaunināts 2022. gada 28. martā

Ņemot vērā Ukrainā notiekošo karu un no tā izrietošās sankcijas pret Krieviju, Mintos platformā investīcijām netiek piedāvāti jauni aizdevumi no Krievijas. Līdz ar to šis lēmums ietekmē Krievijas kreditēšanas uzņēmuma EcoFinance aizdevumus. Mintos Risk Score un apakšrādītāji šiem aizdevumiem ir atcelti līdz turpmākam paziņojumam.

Atjauninājums: 2021. gada 23. decembris

2021. gada 3. ceturksnī EcoFinance juridiskā pozīcija Mintos sadarbības struktūrā ir nedaudz uzlabojusies, pateicoties garantijas līgumam, ko parakstīja juridiskā persona DYNINNO Fintech Holding Limited - uzņēmumu grupa, kas nodrošina pārdošanas, klientu intereses veicināšanu un iekšējos IT risinājumus zīmoliem, kuri darbojas vairāk nekā 50 pasaules tirgos. Rezultātā sadarbības struktūras apakšrādītājs ir paaugstināts no 4 uz 5.

Atjauninājums: 2021. gada 4. oktobris

Ņemot vērā nelielās izmaiņas atpirkšanas spējas apakšrādītāja novērtējumā, pamatojoties uz 2021. gada 2. ceturkšņa datiem, tas ir pazemināts no 7 uz 6. Rezultātā arī Mintos Risk Score ir pazemināts no 7 uz 6.

Atjauninājums: 2021. gada 30. jūnijs

Mintos Risk Score un apakšrādītāju atjauninājumā, kas balstīts uz 2021. gada 1. ceturkšņa datiem nav izmaiņu.

Atjauninājums: 2021. gada 25. martā

Mintos Risk Score un apakšrādītāju atjauninājumā, kas balstīts uz 2020. gada 4. ceturkšņa datiem nav izmaiņu.

Atjauninājums: 2021. gada 27. janvārī

2020. gada 3. ceturksnī tika atjaunināti dati par kreditēšanas uzņēmuma mērķauditoriju, kas liecina, ka uzņēmuma portfelī uzmanība tiek vērsta uz aizņēmējiem ar nedaudz lielāku aizņemto līdzekļu apjomu. Aizdevumu apkalpotāja efektivitātes apakšrādītājs ir pazemināts no 9 uz 8.

Atjaunināts 2023. gada 22. jūnijā

Pamatojoties uz 2023. gada 1. ceturkšņa datiem, Eleving Group Armēnija, Gruzija, Bulgārija, Baltkrievija, Igaunija, Latvija, Rumānija, Kenija, Moldova, Polija, Kredo, Tigo un Seb aizdevumiem Mintos Risk Score un apakšrādītāji nav mainījušies.

Renti Lietuva: Mintos Risk Score un apakšrādītāju atjauninājumā, kas balstīts uz 2023. gada 1. ceturkšņa datiem, nav veiktas būtiskas izmaiņas.

Atjaunināts 2023. gada 27. martā

Pamatojoties uz 2022. gada 4. ceturkšņa datiem, Eleving Group Albānija, Bulgārija, Baltkrievija, Igaunija, Kazahstāna, Latvija, Rumānija un Polija aizdevumiem Mintos Risk Score un apakšrādītāji nav mainījušies.

Armēnija: Sadarbības struktūras apakšrādītājs tika paaugstināts no 4,9 līdz 6,5. Struktūras apakšrādītāja izmaiņas ir saistītas ar jauno metodiku.

Gruzija: Sadarbības struktūras apakšrādītājs tika paaugstināts no 4,7 līdz 6,5. Struktūras apakšrādītāja izmaiņas ir saistītas ar jauno metodiku.

Kenija: Sadarbības struktūras apakšrādītājs tika paaugstināts no 4,9 līdz 6,5. Struktūras apakšrādītāja izmaiņas ir saistītas ar jauno metodiku.

Lietuva: Sadarbības struktūras apakšrādītājs tika paaugstināts no 4,4 līdz 6,5. Struktūras apakšrādītāja izmaiņas ir saistītas ar jauno metodiku.

Moldova: Sadarbības struktūras apakšrādītājs tika paaugstināts no 5,2 līdz 7. Struktūras apakšrādītāja izmaiņas ir saistītas ar jauno metodiku.

Ziemeļmaķedonija: Sadarbības struktūras apakšrādītājs tika paaugstināts no 4,2 līdz 6,5. Struktūras apakšrādītāja izmaiņas ir saistītas ar jauno metodiku.

Atjauninājums: 2022. gada 22.decembris

Mintos Risk Score un apakšrādītāju atjauninājumā, kas balstīts uz 2022. gada 3. ceturkšņa datiem, nav veiktas būtiskas izmaiņas.

Atjaunināts 2022. gada 5. septembris

Pamatojoties uz 2022. gada 1. ceturkšņa datiem, Eleving Group Estonia un Moldova izsniegtajiem aizdevumiem Mintos Risk Score un apakšrādītāji nav mainījušies.

Kredo Albania: pateicoties lielākam portfeļa atgūšanas apjomam, ir uzlabojies zaudējumu apmēra saistību neizpildes gadījumā koeficients, kā rezultātā kredītportfeļa snieguma apakšrādītājs šiem aizdevumiem ir paaugstināts no 6 uz 7. Arī aizdevumu apkalpotāja efektivitātes apakšrādītājs šiem aizdevumiem ir paaugstināts no 7 uz 8, ņemot vērā budžeta kvalitātes palielināšanos, grupas procentu seguma koeficienta uzlabošanos, labākas riska parakstīšanas procedūras, procesu automatizāciju un uzlabojumus riska kontroles mehānismos. Turklāt panākumi grupas līmeņa produktu diversifikācijā, piemēram, portfeļa papildināšana ar īres produktu, kā arī riska kontroles uzlabošana un grupas procentu seguma koeficienta uzlabošana ļāva paaugstināt šo aizdevumu atpirkšanas spējas apakšrādītāju no 6 uz 7. Rezultātā šiem aizdevumiem Mintos Risk Score ir paaugstināts no 6 uz 7.

Tigo North Macedonia: pateicoties lielākam portfeļa atgūšanas apjomam, ir uzlabojies zaudējumu apmēra saistību neizpildes gadījumā koeficients, kā rezultātā kredītportfeļa snieguma apakšrādītājs šiem aizdevumiem ir paaugstināts no 5 uz 7. Aizdevumu apkalpotāja efektivitātes apakšrādītājs šiem aizdevumiem ir paaugstināts no 7 uz 9, ņemot vērā uzņēmuma pieredzi aizdevumu portfeļa apkalpošanā, kā arī uzlabojumus budžeta kvalitātē, grupas procentu seguma rādītājā, riska parakstīšanas procedūrās, procesu automatizācijā un riska kontrolā. Grupas līmeņa produktu diversifikācijas, riska kontroles un grupas procentu seguma rādītāja uzlabojumi ļāva paaugstināt šo aizdevumu atpirkšanas spējas apakšrādītāju no 6 uz 7. Rezultātā šiem aizdevumiem Mintos Risk Score ir paaugstināts no 6 uz 7.

Armēnija: pateicoties uzlabotam kredītportfeļa sniegumam, stabilai aizņēmēju maksājumu kultūrai un pietiekamai produkta peļņas maržai, kredītportfeļa snieguma apakšrādītājs šiem aizdevumiem ir paaugstināts no 8 uz 9. Rezultātā Mintos Risk Score šiem aizdevumiem ir paaugstināts no 7 uz 8.

Baltkrievija: šobrīd Mintos platformā investīcijām nav pieejami Eleving Baltkrievijā izsniegtie aizdevumi, tāpēc, pamatojoties uz 2022. gada 2. ceturkšņa datiem, šīs vienības aizdevumiem Mintos Risk Score un apakšrādītāji ir atcelti.

Gruzija: pateicoties rūpīgai budžeta sagatavošanai un sešu mēnešu pārbaudēm gan grupas, gan vienību līmenī, ir uzlabojusies budžeta kvalitāte. Līdztekus riska parakstīšanas standartiem ir uzlabojusies arī aizņēmēju parāda un ienākumu attiecības prasība. Papildus tam grupas līmenī ir uzlabojusies arī procentu seguma attiecība. Rezultātā aizdevumu apkalpotāja efektivitātes apakšrādītājs šiem aizdevumiem ir paaugstināts no 8 uz 9. Turklāt, pateicoties procentu seguma koeficienta pieaugumam un produktu diversifikācijai grupas līmenī, atpirkšanas spējas apakšrādītājs šiem aizdevumiem ir paaugstināts no 6 uz 7.

Kenija: ņemot vērā, ka uzņēmums tirgū darbojas jau trīs gadus, mēs uzskatām, ka tas ir guvis nepieciešamo pieredzi šo aizdevumu apkalpošanā konkrētajā tirgū, tā budžeta kvalitāte ir uzlabojusies, un ir uzlabojušies arī grupas finanšu rādītāji, piemēram, procentu seguma rādītājs. Turklāt uzņēmums ir uzlabojis savu riska parakstīšanas politiku un riska kontroli, un ir samazināta prasība attiecībā uz aizņēmēju parāda un ienākumu attiecību, kas liecina par konservatīvāku pieeju aizdevumu izsniegšanā. Rezultātā aizdevumu apkalpotāja efektivitātes apakšrādītājs šiem aizdevumiem ir paaugstināts no 6 uz 7. Turklāt, pateicoties procentu seguma koeficienta pieaugumam, produktu diversifikācijai grupas līmenī un jaunajai krāpniecības novēršanas politikai, atpirkšanas spējas apakšrādītājs šiem aizdevumiem ir paaugstināts no 6 uz 7.

Lietuva: budžeta kvalitātes uzlabojumu un procentu seguma rādītāja pieauguma dēļ (grupas līmenī) aizdevumu apkalpotāja efektivitātes apakšrādītājs šiem aizdevumiem ir paaugstināts no 9 uz 10. Tomēr, tā kā parādzīmju sistēmā nav reģistrēta neviena ķīla, sadarbības struktūras apakšrādītājs šiem aizdevumiem ir samazināts no 5 uz 4.

Latvija: 2022. gada 2. ceturkšņa dati liecina, ka uzņēmumam ir lielāka pieredze kredītportfeļa apkalpošanā, ir uzlabojusies budžeta kvalitāte un palielinājies procentu seguma rādītājs grupas līmenī. Turklāt uzņēmums ir uzlabojis riska parakstīšanas standartus. Rezultātā aizdevumu apkalpotāja efektivitātes apakšrādītājs šiem aizdevumiem ir paaugstināts no 8 uz 9.

Renti Latvia: 2022. gada 2. ceturkšņa dati liecina, ka uzņēmumam ir lielāka pieredze īres līgumu portfeļa apkalpošanā, ir uzlabojusies budžeta kvalitāte un palielinājies procentu seguma rādītājs grupas līmenī. Turklāt uzņēmums ir uzlabojis nomnieku novērtēšanu. Rezultātā aizdevumu apkalpotāja efektivitātes apakšrādītājs šiem aizdevumiem ir paaugstināts no 8 uz 9.

Sebo Moldova: ir palielinājusies vadības pieredze, uzlabojusies budžeta kvalitāte un pieaudzis procentu seguma koeficients grupas līmenī. Turklāt ir uzlabota riska parakstīšanas un riska kontrole, ieviests grupas finansējuma plāns neparedzētiem gadījumiem un uzlabota produktu diversifikācija grupas līmenī. Rezultātā Mintos Risk Score šiem aizdevumiem ir paaugstināts no 6 uz 7.

Rumānija: kreditēšanas uzņēmumam ir lielāka pieredze aizdevumu portfeļa apkalpošanā, budžeta kvalitāte ir uzlabojusies, procentu seguma rādītājs (grupas līmenī) ir palielinājies un ir uzlaboti riska parakstīšanas standarti. tāpēc aizdevumu apkalpotāja efektivitātes apakšrādītājs šiem aizdevumiem ir paaugstināts no 8 uz 10. Palielinātā procentu seguma koeficienta un produktu diversifikācijas dēļ grupas līmenī atpirkšanas spējas apakšrādītājs šiem aizdevumiem ir paaugstināts no 6 uz 7. Kopumā Mintos Risk Score šiem aizdevumiem ir paaugstināts no 8 uz 9.

Atjaunināts 2022. gada 30. jūnijs

Pamatojoties uz 2022. gada 1. ceturkšņa datiem, Eleving Group Albania, Armenia, Bulgaria, Belarus, Estonia, Kazakhstan, Latvia, Lithuania, Moldova, Poland, Romania, Kredo Albania, Sebo Moldova, Renti Latvia un Tigo North Macedonia aizdevumiem Mintos Risk Score un apakšrādītāji nav mainījušies.

Gruzija: Gruzijas uzņēmuma ķīla joprojām nav reģistrēta saskaņā ar jauno Mintos ieguldījumu brokeru sabiedrības struktūru, un tāpēc šiem aizdevumiem sadarbības struktūras apakšrādītājs ir pazemināts no 5 uz 4.

Kenija: mēs novērojām lielāku stabilitāti uzņēmuma izsniegšanas apjomos, kas norāda uz samazinājušos svārstīguma tendenci, līdz ar to šiem aizdevumiem kredītportfeļa snieguma apakšrādītājs ir paaugstināts no 8 uz 9.

Atjaunināts 2022. gada 28. martā

Pamatojoties uz 2021. gada 4. ceturkšņa datiem, Eleving Group Albania, Bulgaria, Belarus, Estonia, Kenya, Kazakhstan, Latvia, Moldova, Sebo Moldova, Poland un Kredo Albania, Renti Latvia un Tigo North Macedonia aizdevumiem Mintos Risk Score un apakšrādītāji nav mainījušies.

Armēnija: kredītportfeļa snieguma apakšrādītāja novērtēšanas procesa uzlabojums ir palielinājis nodrošinājuma atgūšanas kritēriju nozīmi, kā rezultātā kredītportfeļa snieguma apakšrādītājs ir paaugstināts no 7 uz 8.

Baltkrievija: lai gan šis tirgus ir (ne)tieši saistīts ar karu Ukrainā, pašlaik nepastāv paaugstināts risks Mintos investoru ekspozīcijai Eleving Group Belarus aizdevumos. Šī ekspozīcija ir hedžēta, un portfeļa situācija 4. ceturksnī nav pasliktinājusies salīdzinājumā ar iepriekšējiem periodiem. Eleving Belarus atrodas grupas garantiju jumta paspārnē, un grupas finanšu rādītāji ir stabili. Pašlaik Mintos pirmreizējā tirgū netiek izvietoti jauni Baltkrievijā izsniegti aizdevumi.

Gruzija: kredītportfeļa snieguma apakšrādītāja novērtēšanas procesa uzlabojums ir palielinājis nodrošinājuma atgūšanas kritēriju nozīmi. Ņemot vērā arī stabilizējušos aizdevumu izsniegšanas apjomu volatilitāti, kredītportfeļa snieguma apakšrādītājs šiem aizdevumiem ir paaugstināts no 9 uz 10. Tā kā valūtas risks nav ierobežots un nesen palielinājās valūtas kursa svārstīgums, šo aizdevumu atpirkšanas spējas apakšrādītājs ir pazemināts no 7 uz 6.

Lietuva: kredītportfeļa snieguma apakšrādītāja novērtēšanas procesa uzlabojums ir palielinājis nodrošinājuma atgūšanas kritēriju nozīmi, kā rezultātā kredītportfeļa snieguma apakšrādītājs ir paaugstināts no 9 uz 10.

Renti Latvia aizdevumi un apakšrādītāji turpmāk tiks rādīti blakus Eleving Latvia (agrāk Mogo Latvia). Šobrīd tiem ir tāds pats Mintos Risk Score un apakšrādītāji, kas pārņemti no mātesuzņēmuma Eleving Latvia.

Rumānija: kredītportfeļa snieguma apakšrādītāja novērtēšanas procesa uzlabojums ir palielinājis nodrošinājuma atgūšanas kritēriju nozīmi, kā rezultātā kredītportfeļa snieguma apakšrādītājs šiem aizdevumiem ir paaugstināts no 9 uz 10. Tā kā valūtas risks nav ierobežots un nesen palielinājās valūtas kursa svārstīgums, šo aizdevumu atpirkšanas spējas apakšrādītājs ir pazemināts no 7 uz 6.

Atjauninājums: 2021. gada 23. decembris

Pamatojoties uz 2021. gada 3. ceturkšņa datiem, Eleving Group Baltkrievijā, Gruzijā, Kenijā, Kredo Albānija, Latvijā, Lietuvā, Moldovā, Sebo Moldova, Polijā, Rumānijā un Tigo Ziemeļmaķedonija izsniegtajiem aizdevumiem Mintos Risk Score un apakšrādītāji nav mainījušies.

Armēnija: pamatojoties uz mūsu novērtējumu, pašreizējā regulatīvā vide Armēnijā ir stabilizējusies. Rezultātā arī Eleving Armēnijas uzņēmuma darbība ir kļuvusi stabilāka, kas ļauj uzņēmumam palielināt aizdevumu izsniegšanas apjomus. Ar šo atjauninājumu, pamatojoties uz 2021. gada 3. ceturkšņa datiem, aizdevumu apkalpotāja efektivitātes apakšrādītājs tiek paaugstināts no 7 uz 8. Daļēji šā apakšrādītāja paaugstinājuma dēļ, bet jo īpaši novērotā lielākā nodrošināto aizdevumu īpatsvara dēļ, ir paaugstināts arī kredītportfeļa snieguma apakšrādītājs no 6 uz 7. Rezultātā Mintos Risk Score ir paaugstināts no 6 uz 7.

Bulgārija:šobrīd Mintos platformā investīcijām nav pieejami Eleving Bulgārijā izsniegtie aizdevumi, tāpēc līdz ar jaunāko versiju, kas balstīta uz 2021. gada 3. ceturkšņa datiem, šīs vienības aizdevumiem Mintos Risk Score un apakšrādītāji ir atcelti.

Igaunija: ņemot vērā uzlabojumus, kas ieviesti šīs Eleving vienības riska parakstīšanas politikā, aizdevumu apkalpotāja efektivitātes apakšrādītājs tiek paaugstināts no 8 uz 9.

Atjauninājums: 2021. gada 4. oktobris

Pamatojoties uz 2021. gada 2. ceturkšņa datiem, Eleving Group Armēnijā, Bulgārijā, Baltkrievijā, Gruzijā, Kenijā, Kredo Albānija, Latvijā, Lietuvā, Moldovā, Sebo Moldova, Polijā, Rumānijā un Tigo Ziemeļmaķedonija izsniegtajiem aizdevumiem Mintos Risk Score un apakšrādītāji nav mainījušies.

Albānija: Eleving Group Albānijas vienība ir pārdota, un no Mintos aizdevumu tirgus ir atpirkti visi neatmaksātie un aktīvie aizdevum. Šīs vienības izsniegtajiem aizdevumiem piešķirtie Mintos Risk Score un apakšrādītāji ir atsaukti, un turpmāk Mintos Risk Score atjauninājumi šiem aizdevumiem netiks sniegti.

Atjauninājums: 2021. gada 30. jūnijs

Eleving Group ir jaunais Mogo Finance uzņēmuma nosaukums, kas tika nomainīts 2021. gada maijā. Vairāk par to lasi Mintos blogā.

Pamatojoties uz 2021. gada 1. ceturkšņa datiem, grupa darbojas rentabli. Papildu akcionāru ieguldījums ir ticis subordinēts, un tas nozīmē augstāku grupas pašu kapitāla pozīciju. Šie divi faktori uzlabo grupas kapitalizācijas koeficientu, kas pozitīvi ietekmēja grupas vienību atpirkšanas spējas apakšrādītājus. Lai gan šis apakšrādītājs dažām vienībām ir mainījies, noapaļošanas dēļ aprēķini neietekmēja visu vienību rādītājus. Rezultātā, lai gan pamatlīmenī rādītāji uzlabojās, Eleving Group Kredo Albānijā un Tigo Ziemeļmaķedonijā un Polijā izsniegtajiem aizdevumiem Mintos Risk Score un apakšrādītāji nav mainījušies. Atpirkšanas spējas apakšrādītājs tika paaugstināts no 6 uz 7 Eleving grupas vienībām Armēnijā, Igaunijā, Gruzijā, Lietuvā, Latvijā, Rumānijā un SEBO Moldova, bet tas neietekmēja kopējo Mintos Risk Score.

Albānija: iepriekšminētie uzlabojumi grupas līmenī rezultējās atpirkšanas spējas apakšrādītāja paaugstināšanā no 6 uz 7. Līdz ar to Eleving Albania izsniegtajiem aizdevumiem Mintos Risk Score ir paaugstināts no 6 uz 7.

Bulgārija: uzlabojoties Eleving Group finanšu rezultātiem, aizdevumu apkalpotāja efektivitātes apakšrādītājs Bulgārijas uzņēmumam tiek paaugstināts no 7 uz 8. Apkalpotāja efektivitātes apakšrādītājs korelē ar kredītportfeļa snieguma apakšrādītāju, un tādēļ tas ir paaugstināts no 8 uz 9. Šo izmaiņu rezultātā Mintos Risk Score tiek paaugstināts no 7 uz 8.

Baltkrievija: uzlabojoties Eleving Group finanšu rezultātiem, aizdevumu apkalpotāja efektivitātes apakšrādītājs Bulgārijas uzņēmumam tiek paaugstināts no 7 uz 8. Apkalpotāja efektivitātes apakšrādītājs korelē ar kredītportfeļa snieguma apakšrādītāju, un tādēļ tas ir paaugstināts no 8 uz 9. Šo izmaiņu rezultātā Mintos Risk Score tiek paaugstināts no 7 uz 8.

Kenija: pamatojoties uz 2021. gada 1. ceturkšņa datiem, grupa darbojas rentabli, un mēs novērojām arī ievērojamu akcionāru pašu kapitāla ieguldījumu, kā rezultātā palielinājās grupas kapitalizācijas koeficients. Attiecībā uz Kenijas uzņēmumu tas nozīmē, ka apkalpotāja efektivitātes apakšrādītājs tiek paaugstināts no 5 uz 6.

Moldova: iepriekšminēto uzlabojumu grupas līmenī dēļ atpirkšanas spējas apakšrādītājs tiek paaugstināts no 6 uz 7. Līdz ar to Eleving Moldova izsniegtajiem aizdevumiem Mintos Risk Score tiek paaugstināts no 7 uz 8.

Līdz ar šī atjauninājuma publicēšanu mēs no Mintos Risk Score atjauninājumiem izslēgsim Eleving Group Kazakhstan, jo šī vienība vairs nav aktīva Eleving Group daļa, tās rādītājs ir atsaukts un Mintos aizdevumu tirgū nav nedz aktīvu aizdevumu no šīs vienības, nedz neatmaksātu investīciju šajos aizdevumos.

Atjauninājums: 2021. gada 25. martā

Mintos Risk Score un apakšrādītāju atjauninājumā, kas balstīts uz 2020. gada 4. ceturkšņa datiem nav izmaiņu.

Atjauninājums: 2021. gada 27. janvārī

2020. gada 3. ceturksnī tika atjaunināti dati par kreditēšanas uzņēmuma mērķauditoriju, kas liecina, ka uzņēmuma portfelī uzmanība tiek vērsta uz aizņēmējiem ar nedaudz lielāku aizņemto līdzekļu apjomu. Aizdevumu apkalpotāja efektivitātes apakšrādītājs ir pazemināts no 9 uz 8.

Atjaunināts 2023. gada 22. jūnijā

Mintos Risk Score un apakšrādītāju atjauninājumā, kas balstīts uz 2023. gada 1. ceturkšņa datiem, nav veiktas izmaiņas.

Atjaunināts 2023. gada 27. martā

Mintos Risk Score un apakšrādītāju atjauninājumā, kas balstīts uz 2022. gada 4. ceturkšņa datiem, nav veiktas būtiskas izmaiņas.

Atjauninājums: 2022. gada 22.decembris

Mintos Risk Score un apakšrādītāju atjauninājumā, kas balstīts uz 2022. gada 3. ceturkšņa datiem, nav veiktas būtiskas izmaiņas.

Atjauninājums: 2022. gada 28. septembris

Mintos Risk Score un apakšrādītāju atjauninājumā, kas balstīts uz 2022. gada 2. ceturkšņa datiem, nav izmaiņu.

Atjaunināts 2022. gada 30. jūnijs

Pamatojoties uz 2022. gada 1. ceturkšņa datiem, Mintos Risk Score un apakšrādītājos nav veiktas nekādas izmaiņas.

Atjaunināts 2022. gada 28. martā

Esto izturība, klātbūtne tirgū un veiksmīga aizdevumu izsniegšana, kā arī pierādīta vadības pieredze ir sasnieguši vienu no robežvērtībām, kas tiek izmantota, aprēķinot ar apkalpotāju saistīto punktu skaitu. Tādējādi aizdevumu apkalpotāja efektivitātes apakšrādītājs šiem aizdevumiem ir paaugstināts no 8 uz 9.

Atjauninājums: 2021. gada 23. decembris

Pamatojoties uz 2021. gada 3. ceturkšņa datiem, Mintos Risk Score un apakšrādītājos nav veiktas nekādas izmaiņas.

Atjauninājums: 2021. gada 4. oktobris

Pamatojoties uz 2021. gada 2. ceturkšņa datiem, Mintos Risk Score un apakšrādītājos nav veiktas nekādas izmaiņas.

Atjauninājums: 2021. gada 30. jūnijs

Mintos Risk Score un apakšrādītāju atjauninājumā, kas balstīts uz 2021. gada 1. ceturkšņa datiem nav izmaiņu.

Atjauninājums: 2021. gada 25. martā

fractionalSnieguma novērtējums, pamatojoties uz 2020. gada 4. ceturkšņa datiem, uzrādīja kredītportfeļa svārstīguma samazināšanos, jo izsniegšanas apjomi līdztekus tirgum kopumā ir stabilizējušies. Šo izmaiņu dēļ kredītportfeļa snieguma apakšrādītājs ESTO izsniegtajiem aizdevumiem ir paaugstināts. Noapaļošanas rezultātā tiem piešķirtais Mintos Risk Score ir paaugstināts no 7 uz 8.

Atjauninājums: 2021. gada 27. janvārī

Mintos Risk Score un apakšrādītāju atjauninājumā, kas balstīts uz 2020. gada 3. ceturkšņa datiem, rādītāji nav mainījušies.

Atjaunināts 2023. gada 22. jūnijā

Mintos Risk Score un apakšrādītāju atjauninājumā, kas balstīts uz 2023. gada 1. ceturkšņa datiem, nav veiktas izmaiņas.

Atjaunināts 2023. gada 27. martā

Sadarbības struktūras apakšrādītājs tika paaugstināts no 3,8 līdz 5,2. Struktūras apakšrādītāja izmaiņas ir saistītas ar jauno metodiku.

Atjauninājums: 2022. gada 22.decembris

Tā kā 3. ceturksnī informācija par aizdevumu statusu dažkārt kavējās, kredītportfeļa darbības apakšrādītājs ir pazemināts no 7,3 uz 6,3.

Atjauninājums: 2022. gada 28. septembris

Aizdevumu apkalpotāja efektivitātes apakšrādītājs šiem aizdevumiem ir pazemināts no 9 uz 8, jo ir mainījušies nefinanšu faktori, kas ietekmē to darbības vidi, piemēram, uzņēmuma riska profils saistībā ar tā risku parakstīšanas standartiem. Sadarbības struktūras apakšrādītājs šiem aizdevumiem ir paaugstināts no 3 uz 4, jo ir parakstīts ķīlas līgums Mintos platformā ieviestās parādzīmju sistēmas ietvaros.

Atjaunināts 2022. gada 30. jūnijs

Novērotajā ceturksnī tika konstatēta kreditēšanas uzņēmuma finanšu rādītāju pasliktināšanās, tostarp EBITDA maržas, procentu seguma koeficienta un EBIT/vidējo aktīvu rādītāja pasliktināšanās. Uzņēmums 2022. gada 1. ceturksnī pārdeva savu ienākumus nenesošu aizdevumu portfeli, kas negatīvi ietekmēja uzņēmuma peļņas un zaudējumu aprēķinu. Šī iemesla dēļ šiem aizdevumiem atpirkšanas spējas apakšrādītājs tika pazemināts no 8 uz 7, kā rezultātā Mintos Risk Score ir pazemināts no 8 uz 7.

Atjaunināts 2022. gada 28. martā

Pamatojoties uz 2021. gada 4. ceturkšņa datiem, Mintos Risk Score un apakšrādītājos nav veiktas nekādas izmaiņas.

Atjauninājums: 2021. gada 23. decembris

Pamatojoties uz 2021. gada 3. ceturkšņa datiem, Mintos Risk Score un apakšrādītājos nav veiktas nekādas izmaiņas.

Atjauninājums: 2021. gada 4. oktobris

Bez pilnīgas piekļuves kredītu izsniedzēja šī gada budžetam nav iespējams novērtēt uzņēmuma ilgtspējību ilgtermiņā, tāpēc atpirkšanas spējas apakšrādītājs ir pazemināts no 9 uz 8.

Atjauninājums: 2021. gada 30. jūnijs

Mintos Risk Score un apakšrādītāju atjauninājumā, kas balstīts uz 2021. gada 1. ceturkšņa datiem nav izmaiņu.

Atjauninājums: 2021. gada 25. martā

Mintos Risk Score un apakšrādītāju atjauninājumā, kas balstīts uz 2020. gada 4. ceturkšņa datiem nav izmaiņu.

Atjauninājums: 2021. gada 27. janvārī

Mintos Risk Score un apakšrādītāju atjauninājumā, kas balstīts uz 2020. gada 3. ceturkšņa datiem, rādītāji nav mainījušies.

Atjaunināts 2023. gada 22. jūnijā

Mintos Risk Score un apakšrādītāju atjauninājumā, kas balstīts uz 2023. gada 1. ceturkšņa datiem, nav veiktas izmaiņas.

Atjaunināts 2023. gada 27. martā

Sadarbības struktūras apakšrādītājs tika paaugstināts no 4 līdz 5. Struktūras apakšrādītāja izmaiņas ir saistītas ar jauno metodiku.

Atjauninājums: 2022. gada 22.decembris

Mintos Risk Score un apakšrādītāju atjauninājumā, kas balstīts uz 2022. gada 3. ceturkšņa datiem, nav veiktas būtiskas izmaiņas.

Atjauninājums: 2022. gada 28. septembris

Mintos Risk Score un apakšrādītāju atjauninājumā, kas balstīts uz 2022. gada 2. ceturkšņa datiem, nav izmaiņu.

Atjaunināts 2022. gada 30. jūnijs

Pēdējā novērtējumā mēs novērojām kreditēšanas uzņēmuma portfeļa kvalitātes stabilitāti ilgākā laika posmā jeb 2-3 gadu periodā. Tā rezultātā šo aizdevumu kredītportfeļa snieguma apakšrādītājs tika paaugstināts no 7 uz 8.

Atjaunināts 2022. gada 28. martā

Pamatojoties uz 2021. gada 4. ceturkšņa datiem, Mintos Risk Score un apakšrādītājos nav veiktas nekādas izmaiņas.

Atjauninājums: 2021. gada 23. decembris

Pamatojoties uz 2021. gada 3. ceturkšņa datiem, Mintos Risk Score un apakšrādītājos nav veiktas nekādas izmaiņas.

Atjauninājums: 2021. gada 4. oktobris

Pamatojoties uz 2021. gada 2. ceturkšņa datiem, Mintos Risk Score un apakšrādītājos nav veiktas nekādas izmaiņas.

Atjauninājums: 2021. gada 30. jūnijs

Mintos Risk Score un apakšrādītāju atjauninājumā, kas balstīts uz 2021. gada 1. ceturkšņa datiem nav izmaiņu.

Atjauninājums: 2021. gada 25. martā

Mintos Risk Score un apakšrādītāju atjauninājumā, kas balstīts uz 2020. gada 4. ceturkšņa datiem nav izmaiņu.

Atjauninājums: 2021. gada 27. janvārī

Mintos Risk Score un apakšrādītāju atjauninājumā, kas balstīts uz 2020. gada 3. ceturkšņa datiem, rādītāji nav mainījušies.

Atjaunināts 2023. gada 22. jūnijā

ExpressCredit Namībija: pašlaik Mintos platformā investīcijām nav pieejami ExpressCredit Namībija izsniegtie aizdevumi. Līdz ar šī atjauninājuma, kas balstīts uz 2023. gada 1. ceturkšņa datiem, publicēšanu šīs vienības izsniegtajiem aizdevumiem Mintos Risk Score un apakšrādītāji ir atsaukti. Turpmāk jauni atjauninājumi par šo vienību tiks veikti tikai tad, ja mainīsies uzņēmuma darbības statuss platformā.

Botsvāna: Kredītportfeļa snieguma apakšrādītājs tika pazemināts no 7,3 uz 6,5, jo mainījās apkalpotāja apakšvērtējums, kas ietekmē arī aizdevumu piedāvājumu. Uzņēmuma juridiskās sadarbības struktūras rādītājs palielinājās no 2,5 līdz 4, jo palielinājās ķīlas summa.

Atjaunināts 2023. gada 27. martā

ExpressCredit Namībija: pašlaik Mintos platformā investīcijām nav pieejami ExpressCredit Namībija izsniegtie aizdevumi. Līdz ar šī atjauninājuma, kas balstīts uz 2022. gada 4. ceturkšņa datiem, publicēšanu šīs vienības izsniegtajiem aizdevumiem Mintos Risk Score un apakšrādītāji ir atsaukti. Turpmāk jauni atjauninājumi par šo vienību tiks veikti tikai tad, ja mainīsies uzņēmuma darbības statuss platformā.

Botsvāna: sadarbības struktūras apakšrādītājs tika pazemināts no 4,9 līdz 2,5. Struktūras apakšrādītāja pazemināša ir saistīta ar jauno metodiku.

Atjauninājums: 2022. gada 22.decembris

Mintos Risk Score un apakšrādītāju atjauninājumā, kas balstīts uz 2022. gada 3. ceturkšņa datiem, nav veiktas būtiskas izmaiņas.

Atjauninājums: 2022. gada 28. septembris

Pamatojoties uz 2022. gada 2. ceturkšņa datiem, ExpressCredit Namibia izsniegtajiem aizdevumiem Mintos Risk Score un apakšrādītāji nav izmaiņu.

Botsvāna: Lielāku uzņēmējdarbības izmaksu dēļ 2. ceturksnī uzņēmums bija mazāk rentabls, kā rezultātā samazinājās procentu likmes seguma rādītājs. Šī iemesla dēļ aizdevumu apkalpotāja efektivitātes apakšrādītājs šiem aizdevumiem ir pazemināts no 8 uz 7.

Atjaunināts 2022. gada 30. jūnijs

Pamatojoties uz 2022. gada 1. ceturkšņa datiem, ExpressCredit Namibia izsniegtajiem aizdevumiem Mintos Risk Score un apakšrādītāji nav mainījušies.

Botsvāna: šajā atjauninājumā mēs koriģējam šo aizdevumu apakšrādītājus, pamatojoties uz lielāku šī uzņēmuma kreditoru diversifikāciju pēdējā ceturksnī un zemāku valūtas maiņas risku, jo uzņēmums ir piesaistījis finansējumu vietējā tirgū. Atpirkšanas spējas apakšrādītājs šiem aizdevumiem ir paaugstināts no 6 uz 7.

Atjaunināts 2022. gada 28. martā

Pamatojoties uz 2021. gada 4. ceturkšņa datiem, ExpressCredit Namibia izsniegtajiem aizdevumiem Mintos Risk Score un apakšrādītāji nav mainījušies.

Botsvāna: 2021. gadā kreditēšanas uzņēmums atjaunināja savas budžeta procedūras, kas ļāva īstenot strukturētāku pieeju budžeta plānošanai un sekot līdzi gada laikā konstatētajām novirzēm. Šī iemesla dēļ aizdevumu apkalpotāja efektivitātes apakšrādītājs šiem aizdevumiem ir paaugstināts no 7 uz 8, kā rezultātā Mintos Risk Score ir paaugstināts no 6 uz 7.

Atjauninājums: 2021. gada 23. decembris

Pamatojoties uz 2021. gada 3. ceturkšņa datiem, ExpressCredit Botswana izsniegtajiem aizdevumiem Mintos Risk Score un apakšrādītāji nav mainījušies.

Namībija: 2021. gada 3. ceturksnī bija vērojama turpmāka EBIT attiecības pret vidējiem aktīviem uzlabošanās, jo turpināja samazināties rādītāja negatīvā ietekme no 2020. gada, galvenokārt pateicoties rentabilitātei 2021. gadā. Rezultātā atpirkšanas spējas apakšrādītājs tiek paaugstināts no 4 uz 5.

Atjauninājums: 2021. gada 4. oktobris

Botsvāna: aizdevumu izsniegšanas apjomi ir saglabājušies stabili ilgākā laika posmā, kas liecina, ka uzņēmums ir sasniedzis zināmu brieduma pakāpi. Kredītportfeļa snieguma apakšrādītājs ir paaugstināts no 6 uz 7.

Namībija: 2021. gada 2. ceturksnī tika novērota EBIT attiecības pret vidējiem aktīviem uzlabošanās. Tas norāda uz pozitīvu finanšu tendenci un labāku uzņēmuma efektivitāti. Tā rezultātā aizdevumu apkalpotāja efektivitātes apakšrādītājs ir paaugstināts no 6 uz 7.

Atjauninājums: 2021. gada 30. jūnijs

Uz 2021. gada 1. ceturkšņa datiem balstītajā atjauninājumā ExpressCredit Botsvānā izsniegtajiem aizdevumiem Mintos Risk Score un apakšrādītāji nav mainījušies.

Namībija: pamatojoties uz auditētā 2020. gada finanšu pārskata analīzi un salīdzinot šo pārskatu ar informāciju, kas sniegta auditētajā 2019. gada pārskatā, aizdevumu apkalpotāja efektivitātes apakšrādītājs tika pazemināts no 7 uz 6, un atpirkšanas spējas apakšrādītājs tika pazemināts no 5 uz 4.

Atjauninājums: 2021. gada 25. martā

Mintos Risk Score un apakšrādītāju atjauninājumā, kas balstīts uz 2020. gada 4. ceturkšņa datiem nav veiktas izmaiņas ExpressCredit Botsvānā izsniegtajiem aizdevumiem.

Namībija: ExpressCredit Namībija novērtējums uzrāda izsniegšanas apjoma svārstīguma samazināšanos, kas stabilizē portfeļa kvalitāti. Tā kā portfeļa sniegums ir bijis stabils ilgāk nekā 2 gadus, kredītportfeļa snieguma apakšrādītājs ir paaugstināts no 4 uz 5.

Atjauninājums: 2021. gada 27. janvārī

Mintos Risk Score un apakšrādītāju atjauninājumā, kas balstīts uz 2020. gada 3. ceturkšņa datiem, rādītāji nav mainījušies.

Atjauninājums: 2022. gada 28. septembris

2022. gada augustā Mintos un Fenchurch Legal panāca savstarpēju vienošanos par sadarbības pārtraukšanu, ņemot vērā potenciāli paaugstināto reputācijas risku gan Mintos, gan arī kreditēšanas uzņēmumam, kas izriet no Fenchurch bijušā mātesuzņēmuma pašreizējās likvidācijas. Pašlaik tiek gatavots pārstrukturēšanas līgums, un paredzams, ka uzņēmums pilnībā pametīs Mintos platformu ne vēlāk kā 2023. gada jūlijā. Plašāka informācija ir pieejama jaunākajā bloga ierakstā.

Mintos platformā vairs netiks piedāvātas jaunas investīciju iespējas šīs uzņēmuma vienības izsniegtajos aizdevumos. Līdz ar šo atjauninājumu, kas balstīts uz 2022. gada 2. ceturkšņa datiem, šīs vienības aizdevumiem Mintos Risk Score un apakšrādītāji ir atsaukti.

Atjaunināts 2022. gada 30. jūnijs

Iepriekšējā ceturksnī tika uzsākts Fenchurch Legal mātesuzņēmuma SHP maksātnespējas process. Tomēr Fenchurch Legal ir atsevišķs uzņēmums, kas turpina normālu darbību, un tā saistības pret mātesuzņēmumu ir pakārtotas saistībām pret Mintos investoriem. Tomēr, tā kā atbildība par maksājumu veikšanu tagad gulstas tikai uz kreditēšanas uzņēmumu, atpirkšanas spējas apakšrādītājs ir pazemināts no 8 uz 7.

Atjaunināts 2022. gada 28. martā

Kreditēšanas uzņēmums ir atjauninājis un uzlabojis parādu atgūšanas pārvaldību, un portfeļa pieauguma dati par 4. ceturksni ir tuvu noteiktajiem mērķiem. Rezultātā aizdevumu apkalpotāja efektivitātes apakšrādītājs ir paaugstināts no 5 uz 6.

Atjauninājums: 2021. gada 23. decembris

Pamatojoties uz 2021. gada 3. ceturkšņa datiem, Mintos Risk Score un apakšrādītājos nav veiktas nekādas izmaiņas.

Atjauninājums: 2021. gada 4. oktobris

Fenchurch Legal ir Apvienotajā Karalistē bāzēts tiesvedības finansēšanas speciālists, kas Apvienotās Karalistes advokātu birojiem piedāvā elastīgu finansēšanas risinājumu, lai finansētu neliela apjoma ATE ("After the Event") prasības. Uzņēmums Mintos aizdevumu tirgum pievienojās 2021. gada jūlijā, un tā izsniegtajiem aizdevumiem tika piešķirti šādi apakšrādītāji: kredītportfeļa sniegums - 7, aizdevumu apkalpotāja efektivitāte - 5, atpirkšanas spēja - 8, sadarbības struktūra - 5. Mintos Risk Score ir 6.

Atjaunināts 2023. gada 27. martā

Mintos Risk Score un apakšrādītāju atjauninājumā, kas balstīts uz 2022. gada 4. ceturkšņa datiem, nav veiktas būtiskas izmaiņas.

Atjauninājums: 2022. gada 22.decembris

Mintos Risk Score un apakšrādītāju atjauninājumā, kas balstīts uz 2022. gada 3. ceturkšņa datiem, nav veiktas būtiskas izmaiņas.

Atjauninājums: 2022. gada 28. septembris

Sadarbības struktūras apakšrādītājs šiem aizdevumiem ir paaugstināts no 3 uz 4, jo uzņēmums ir reģistrējis ķīlu Mintos platformā ieviestās parādzīmju sistēmas ietvaros.

Atjaunināts 2022. gada 30. jūnijs

Financiera Contigo, viens no lielākajiem un pazīstamākajiem mikrofinansēšanas uzņēmumiem Meksikā, pievienojās Mintos 2022. gada aprīlī. Šis kreditēšanas uzņēmums piedāvā virkni finanšu produktu kopienām, kurām nav piekļuves vispārējai banku sistēmai, un tam ir aptuveni 200 000 aktīvu klientu, kurus apkalpo 2500 darbinieku filiālēs visā valstī. Uzsākot sadarbību ar Mintos, Financiera Contigo tika piešķirti šādi apakšrādītāji un Mintos Risk Score: kredītportfeļa sniegums - 6, aizdevumu apkalpotāja efektivitāte - 6, atpirkšanas spēja - 7, sadarbības struktūra - 4 un Mintos Risk Score ir 6.

Šobrīd ķīla joprojām nav reģistrēta saskaņā ar jauno Mintos ieguldījumu brokeru sabiedrības struktūru, līdz ar to sadarbības struktūras apakšrādītājs šiem aizdevumiem ir pazemināts no 4 uz 3. Mintos Risk Score un apakšrādītāji tiks koriģēti, tiklīdz tiks reģistrēta ķīla investoriem.

Atjaunināts 2023. gada 22. jūnijā

Mintos Risk Score un apakšrādītāju atjauninājumā, kas balstīts uz 2023. gada 1. ceturkšņa datiem, nav veiktas izmaiņas.

Atjaunināts 2023. gada 27. martā

Mintos Risk Score un apakšrādītāju atjauninājumā, kas balstīts uz 2022. gada 4. ceturkšņa datiem, nav veiktas būtiskas izmaiņas.

Atjauninājums: 2022. gada 22.decembris

Mintos Risk Score un apakšrādītāju atjauninājumā, kas balstīts uz 2022. gada 3. ceturkšņa datiem, nav veiktas būtiskas izmaiņas.

Atjauninājums: 2022. gada 28. septembris

Kenija: Ņemot vērā grupas finanšu rādītāju pasliktināšanos (sakarā ar lielākām darbības un vērtības samazināšanās izmaksām), vidējais procentu seguma koeficients ir samazinājies. Rezultātā atpirkšanas spējas apakšrādītājs šiem aizdevumiem ir pazemināts no 8 uz 6.

Dienvidāfrika: Ņemot vērā grupas finanšu rādītāju pasliktināšanos (2. ceturksnī paziņotie konsolidētie zaudējumi 1,4 miljonu eiro apmērā) ir samazinājies 2 gadu vidējais procentu seguma koeficients. Rezultātā atpirkšanas spējas apakšrādītājs ir pazemināts no 8 uz 6. Atpirkšanas spējas apakšrādītāja pazemināšanas dēļ Mintos Risk Score šiem aizdevumiem ir pazemināts no 7 uz 6.

Atjaunināts 2022. gada 30. jūnijs

Pamatojoties uz 2022. gada 1. ceturkšņa datiem, Mintos Risk Score un apakšrādītājos nav veiktas nekādas izmaiņas.

Atjaunināts 2022. gada 28. martā

Pamatojoties uz 2021. gada 4. ceturkšņa datiem, Mintos Risk Score un apakšrādītājos nav veiktas nekādas izmaiņas.

Atjauninājums: 2021. gada 23. decembris

Pamatojoties uz 2021. gada 3. ceturkšņa datiem, Mintos Risk Score un apakšrādītājos nav veiktas nekādas izmaiņas.

Atjauninājums: 2021. gada 4. oktobris

Pamatojoties uz 2021. gada 2. ceturkšņa datiem, Mintos Risk Score un apakšrādītājos nav veiktas nekādas izmaiņas.

Atjauninājums: 2021. gada 30. jūnijs

Uz 2021. gada 1. ceturkšņa datiem balstītajā atjauninājumā Finclusion Kenijā izsniegtajiem aizdevumiem Mintos Risk Score un apakšrādītāji nav mainījušies.

Dienvidāfrika: ņemot vērā 2021. gada 1. ceturksnī novēroto izmaksu samazinājumu un uzlaboto produktu sniegumu Finclusion Dienvidāfrikaā izsniegtajiem aizdevumiem kredītportfeļa snieguma apakšrādītājs ir paaugstināts no 5 uz 6. Rezultātā Mintos Risk Score šiem aizdevumiem tiek paaugstināts no 6 uz 7.

Atjauninājums: 2021. gada 25. martā

Mintos Risk Score un apakšrādītāju atjauninājumā, kas balstīts uz 2020. gada 4. ceturkšņa datiem nav izmaiņu.

Atjauninājums: 2021. gada 27. janvārī

Kenija: ir vērojami uzlabojumi grupas rentabilitātē un pašu kapitāla apjomā, kā arī atjaunināta informācija par uzņēmuma stāvokli tirgū. Līdz ar to ir Finclusion Kenya izsniegtajiem aizdevumiem aizdevumu apkalpotāja efektivitātes apakšrādītājs ir paaugstināts no 7 uz 8, bet atpirkšanas spējas apakšrādītājs no 6 uz 8. Šo izmaiņu dēļ no 6 uz 7 ir paaugstināts arī Mintos Risk Score.

Dienvidāfrika: procentu seguma koeficienta (ICR) pieauguma un grupas pašu kapitāla uzlabojumu dēļ atpirkšanas spējas apakšrādītājs ir paaugstināts no 6 uz 8. Aizdevumu apkalpotāja efektivitātes apakšrādītājs ir pazemināts no 8 uz 7 atsevišķā kreditēšanas uzņēmuma negatīvās rentabilitātes un EBITDA (peļņa pirms procentiem, nodokļiem, nolietojuma un amortizācijas) dēļ.

Atjauninājums: 2021. gada 30. jūnijs

Informācija par uzņēmumiem, kas iepriekš bija atrodami šeit, ir iekļauta Eleving Group "Kredo Albania" un "Tigo North Macedonia".

Atjauninājums: 2021. gada 25. martā

Kopš 2021. gada marta Finitera Albānija un Ziemeļmaķedonija ar Mintos Risk Score saistītā saturā tiek uzskaitīti kā Mogo Kredo (Albānija) un Mogo Tigo (Ziemeļmaķedonija). Tanī pat laikā uz 2020. gada 4. ceturkšņa datiem balstītajā Mintos Risk Score un apakšrādītāju atjauninājumā izmaiņas nav notikušas. Plašāka informācija ir pieejama šeit.

Atjauninājums: 2021. gada 27. janvārī

Mintos Risk Score un apakšrādītāju atjauninājumā, kas balstīts uz 2020. gada 3. ceturkšņa datiem, rādītāji nav mainījušies.

Atjauninājums: 2021. gada 27. janvārī

Mintos Risk Score un apakšrādītāju atjauninājumā, kas balstīts uz 2020. gada 3. ceturkšņa datiem, rādītāji nav mainījušies.

Turpmāk jauni atjauninājumi par šo uzņēmumu/vienību tiks veikti tikai tad, ja platformā mainīsies uzņēmuma darbības statuss.

Atjaunināts 2023. gada 22. jūnijā

Atpirkšanas spējas apakšrādītājs palielinājās no 6 līdz 7,2, jo tika atrisināti kavētie maksājumi.

Atjaunināts 2023. gada 27. martā

Mintos Risk Score un apakšrādītāju atjauninājumā, kas balstīts uz 2022. gada 4. ceturkšņa datiem, nav veiktas būtiskas izmaiņas.

Atjauninājums: 2022. gada 22.decembris

Mintos Risk Score un apakšrādītāju atjauninājumā, kas balstīts uz 2022. gada 3. ceturkšņa datiem, nav veiktas būtiskas izmaiņas.

Atjauninājums: 2022. gada 28. septembris

Atpirkšanas spējas apakšrādītājs šiem aizdevumiem ir pazemināts no 7 uz 6, jo ir palielinājušās procesā esošo maksājumu summas. Tomēr kreditēšanas uzņēmums joprojām ir rentabls, un kapitalizācijas rādītājs ir augsts (virs 50%).

Atjaunināts 2022. gada 30. jūnijs

Pamatojoties uz 2022. gada 1. ceturkšņa datiem, Mintos Risk Score un apakšrādītājos nav veiktas nekādas izmaiņas.

Atjaunināts 2022. gada 28. martā

Pamatojoties uz 2021. gada 4. ceturkšņa datiem, Mintos Risk Score un apakšrādītājos nav veiktas nekādas izmaiņas.

Atjauninājums: 2021. gada 23. decembris

Pamatojoties uz 2021. gada 3. ceturkšņa datiem, Mintos Risk Score un apakšrādītājos nav veiktas nekādas izmaiņas.

Atjauninājums: 2021. gada 4. oktobris

Pamatojoties uz 2021. gada 2. ceturkšņa datiem, Mintos Risk Score un apakšrādītājos nav veiktas nekādas izmaiņas.

Atjauninājums: 2021. gada 30. jūnijs

Mintos Risk Score un apakšrādītāju atjauninājumā, kas balstīts uz 2021. gada 1. ceturkšņa datiem nav izmaiņu.

Atjauninājums: 2021. gada 25. martā

Mintos Risk Score un apakšrādītāju atjauninājumā, kas balstīts uz 2020. gada 4. ceturkšņa datiem nav izmaiņu.

Atjauninājums: 2021. gada 27. janvārī

Mintos Risk Score un apakšrādītāju atjauninājumā, kas balstīts uz 2020. gada 3. ceturkšņa datiem, rādītāji nav mainījušies.

Atjaunināts 2023. gada 22. jūnijā

Mintos Risk Score un apakšrādītāju atjauninājumā, kas balstīts uz 2023. gada 1. ceturkšņa datiem, nav veiktas izmaiņas.

Atjaunināts 2023. gada 27. martā

Sadarbības struktūras apakšrādītājs tika paaugstināts no 7,7 līdz 9,4. Struktūras apakšrādītāja izmaiņas ir saistītas ar jauno metodiku.

Atjauninājums: 2022. gada 22.decembris

Uzņēmums uzlaboja korporatīvo pārvaldību, ieceļot iekšējo auditoru, kā arī atbildīgos vadītājus katrā nodaļā. Lēmumi par pārvaldību tiek pieņemti kopā ar direktoru padomi. Līdz ar to aizdevumu apkalpotāja efektivitātes apakšrādītājs tiek paaugstināts no 5,7 uz 7,2.

Atjauninājums: 2022. gada 28. septembris

Mintos Risk Score un apakšrādītāju atjauninājumā, kas balstīts uz 2022. gada 2. ceturkšņa datiem, nav izmaiņu.

Atjaunināts 2022. gada 30. jūnijs

Šī atjauninājuma publicēšanas brīdī vēl nebija pabeigta ģenerāltrasta konta izveide investīcijām parādzīmēs, līdz ar to sadarbības struktūras apakšrādītājs tika pazemināts no 8 uz 6, un Mintos Risk Score no 7 uz 6.

Mintos Risk Score un apakšrādītāji tiks koriģēti, tiklīdz kreditēšanas uzņēmums būs pilnībā izveidojis investoru ģenerāltrasta kontu.

Atjaunināts 2022. gada 28. martā

Pamatojoties uz 2021. gada 4. ceturkšņa datiem, Mintos Risk Score un apakšrādītājos nav veiktas nekādas izmaiņas.

Atjauninājums: 2021. gada 23. decembris

Pamatojoties uz 2021. gada 3. ceturkšņa datiem, Mintos Risk Score un apakšrādītājos nav veiktas nekādas izmaiņas.

Atjauninājums: 2021. gada 4. oktobris

GoCredit darbojas Meksikas kreditēšanas tirgū, izsniedzot tiešā debeta un algas aizdevumus. Uzņēmums Mintos aizdevumu tirgum pievienojās 2021. gada augustā, un tā izsniegtajiem aizdevumiem tika piešķirti šādi apakšrādītāji: kredītportfeļa sniegums - 6, aizdevumu apkalpotāja efektivitāte - 6, atpirkšanas spēja - 7, sadarbības struktūra - 6, un tā Mintos Risk Score ir 6.

Atjaunināts 2023. gada 22. jūnijā

Lietuva un Latvija: Mintos Risk Score un apakšrādītāju atjauninājumā Lietuvai un Latvijai, kas balstīts uz 2023. gada 1. ceturkšņa datiem, nav veiktas būtiskas izmaiņas.

Atjaunināts 2023. gada 27. martā

Lietuva: Mintos Risk Score un apakšrādītāju atjauninājumā, kas balstīts uz 2022. gada 4. ceturkšņa datiem, nav veiktas būtiskas izmaiņas.

Latvija: sadarbības struktūras apakšrādītājs tika pazemināts no 5,8 līdz 5. Struktūras apakšrādītāja izmaiņas ir saistītas ar jauno metodiku.

Atjauninājums: 2022. gada 22.decembris

Mintos Risk Score un apakšrādītāju atjauninājumā, kas balstīts uz 2022. gada 3. ceturkšņa datiem, nav veiktas būtiskas izmaiņas.

Atjauninājums: 2022. gada 28. septembris

Pamatojoties uz 2022. gada 2. ceturkšņa datiem, Hipocredit Latvia izsniegtajiem aizdevumiem Mintos Risk Score un apakšrādītāji nav mainījušies.

Lietuva: Sadarbības struktūras apakšrādītājs šiem aizdevumiem ir paaugstināts no 4 uz 5, jo uzņēmums ir reģistrējis ķīlu Mintos platformā ieviestās parādzīmju sistēmas ietvaros.

Atjaunināts 2022. gada 30. jūnijs

Pamatojoties uz 2022. gada 1. ceturkšņa datiem, Mintos Risk Score un apakšrādītājos nav veiktas nekādas izmaiņas.

Atjaunināts 2022. gada 28. martā

Pamatojoties uz 2021. gada 4. ceturkšņa datiem, Hipocredit Latvia izsniegtajiem aizdevumiem Mintos Risk Score un apakšrādītāji nav mainījušies.

Lietuva: kredītportfeļa snieguma apakšrādītāja novērtēšanas procesa uzlabojums ir palielinājis nodrošinājuma atgūšanas kritēriju nozīmi. Līdztekus tam ir stabilizējušies arī izsniegšanas apjomi, līdz ar to kredītportfeļa snieguma apakšrādītājs ir no 8 uz 9.

Atjauninājums: 2021. gada 23. decembris

Pamatojoties uz 2021. gada 3. ceturkšņa datiem, Mintos Risk Score un apakšrādītājos nav veiktas nekādas izmaiņas.

Atjauninājums: 2021. gada 4. oktobris

Pamatojoties uz 2021. gada 2. ceturkšņa datiem, Mintos Risk Score un apakšrādītājos nav veiktas nekādas izmaiņas.

Atjauninājums: 2021. gada 30. jūnijs

Uz 2021. gada 1. ceturkšņa datiem balstītajā atjauninājumā Hipocredit Lietuvā izsniegtajiem aizdevumiem Mintos Risk Score un apakšrādītāji nav mainījušies.

Latvija: tā kā pēdējo deviņu mēnešu laikā aizdevumu izsniegšanas apjomi ir stabilizējušies, kredītportfeļa snieguma apakšrādītājs šiem aizdevumiem tiek paaugstināts no 8 uz 9.

Atjauninājums: 2021. gada 25. martā

Mintos Risk Score un apakšrādītāju atjauninājumā, kas balstīts uz 2020. gada 4. ceturkšņa datiem nav izmaiņu.

Atjauninājums: 2021. gada 27. janvārī

Lietuva: Hipocredit Lithuania sāka izsniegt lielāka apmēra aizdevumus nekustamā īpašuma attīstībai, kas palielina koncentrācijas risku un aizdevumu izsniegšanas apjomu svārstīgumu portfelī. Rezultātā kredītportfeļa snieguma apakšrādītājs ir pazemināts no 9 uz 8.

Latvija: Hipocredit Latvia izsniegtajiem aizdevumiem procentu seguma koeficienta (ICR) uzlabošanās atspoguļojas atpirkšanas spējas apakšrādītājā, kas ir paaugstināts no 6 uz 7. Kredītportfeļa snieguma apakšrādītājs ir pazemināta 9 uz 8, jo ir palielinājies izsniegto aizdevumu apjoma svārstīgums.

Atjaunināts 2023. gada 22. jūnijā

Spānija: Mintos Risk Score un apakšrādītāju atjauninājumā, kas balstīts uz 2023. gada 1. ceturkšņa datiem, nav veiktas būtiskas izmaiņas.

Atjaunināts 2023. gada 27. martā

Spānija: Mintos Risk Score un apakšrādītāju atjauninājumā, kas balstīts uz 2022. gada 4. ceturkšņa datiem, nav veiktas būtiskas izmaiņas.

Atjauninājums: 2022. gada 22.decembris

Spānija: Mintos Risk Score un apakšrādītāju atjauninājumā, kas balstīts uz 2022. gada 3. ceturkšņa datiem, nav veiktas būtiskas izmaiņas.

Atjauninājums: 2022. gada 28. septembris

Spānija: Atpirkšanas spējas apakšrādītājs šiem aizdevumiem ir pazemināts no 6 uz 5, jo samazinājās uzņēmuma kapitalizācija (ko izraisīja dividenžu izmaksa). Lai gan kapitalizācijas līmenis ir samazinājies, uzņēmuma kapitalizācija joprojām ir laba, tāpat kā tā rentabilitāte.

Meksika: Mintos platformā vairs netiks piedāvātas jaunas investīciju iespējas uzņēmuma Meksikas vienības izsniegtajos aizdevumos. Līdz ar šo atjauninājumu, kas balstīts uz 2022. gada 2. ceturkšņa datiem, šīs vienības aizdevumiem Mintos Risk Score un apakšrādītāji ir atsaukti.

Atjaunināts 2022. gada 30. jūnijs

Spānija: pēdējo nedēļu laikā uzkrājās ID Finance Spain procesā esošie maksājumi investoriem. Pamatojoties uz mūsu rīcībā esošo informāciju, kreditēšanas uzņēmuma finansiālais stāvoklis ir stabils, un nav nekādu pazīmju, kas liecinātu par risku saistībā ar uzņēmuma darbības turpināšanu. Tomēr pašreizējās likviditātes problēmas atspoguļojas atpirkšanas spējas apakšrādītāja izmaiņās, pazeminot to no 7 uz 6, kā rezultātā Mintos Risk Score tika pazemināts no 7 uz 6.

Meksika: līdzīgi kā situācijā ar ID Finance Spain, arī Meksikas uzņēmumam ir pieaudzis procesā esošo maksājumu apjoms par investīcijām tā izsniegtajos aizdevumos. Pamatojoties uz mūsu rīcībā esošo informāciju, kreditēšanas uzņēmuma finansiālais stāvoklis ir stabils, un nav nekādu pazīmju, kas liecinātu par risku saistībā ar uzņēmuma darbības turpināšanu. Tomēr pašreizējās likviditātes problēmas atspoguļojas atpirkšanas spējas apakšrādītāja izmaiņās, pazeminot to no 6 uz 4, kā rezultātā Mintos Risk Score tika pazemināts no 6 uz 5.

Atjaunināts 2022. gada 28. martā

Pamatojoties uz 2021. gada 4. ceturkšņa datiem, ID Finance Spain izsniegtajiem aizdevumiem Mintos Risk Score un apakšrādītāji nav mainījušies.

Meksika: ņemot vērā holdinga ID FINANCE INVESTMENTS, S.L. garantijas ieviešanu, sadarbības struktūras apakšrādītājs ID Finance Mexico aizdevumiem ir paaugstināts no 3 uz 4.

Atjauninājums: 2021. gada 23. decembris

Pamatojoties uz 2021. gada 3. ceturkšņa datiem, Mintos Risk Score un apakšrādītājos nav veiktas nekādas izmaiņas.

Atjauninājums: 2021. gada 4. oktobris

Pamatojoties uz 2021. gada 2. ceturkšņa datiem, ID Finance Spain izsniegtajiem aizdevumiem Mintos Risk Score un apakšrādītāji nav mainījušies.

Meksika: ID Finance Mexico ir atsācis darbību Mintos aizdevumu tirgū, kopš 2021. gada augusta platformā izvietojot jaunus aizdevumus. IDF Mexico atsāka darbību Mintos aizdevumu tirgū ar šādiem apakšrādītājiem: kredītportfeļa sniegums - 5, aizdevumu apkalpotāja efektivitāte - 7, atpirkšanas spēja - 6 un sadarbības struktūra - 3. Mintos Risk Score ir 6.

Atjauninājums: 2021. gada 30. jūnijs

Mintos Risk Score un apakšrādītāju atjauninājumā, kas balstīts uz 2021. gada 1. ceturkšņa datiem nav izmaiņu.

Atjauninājums: 2021. gada 25. martā

Mintos Risk Score un apakšrādītāju atjauninājumā, kas balstīts uz 2020. gada 4. ceturkšņa datiem nav izmaiņu.

Atjauninājums: 2021. gada 27. janvārī

Mintos Risk Score un apakšrādītāju atjauninājumā, kas balstīts uz 2020. gada 3. ceturkšņa datiem, Meksikā izsniegtajiem aizdevumiem rādītāji nav mainījušies.

Spānija: tika saņemta papildu informācija, kas apstiprina uzņēmuma iekšējo procesu uzlabošanos, galvenokārt iekšējā audita, krāpšanas novēršanas un budžeta plānošanas jomā, kā arī uzņēmums tirgus satricinājuma apstākļos spēja piesaistīt papildu nenodrošinātu obligāciju finansējumu, līdz ar to atpirkšanas spējas apakšrādītājs ir paaugstināts no 6 uz 7. Kredītportfeļa snieguma apakšrādītājs ir paaugstināts no 5 uz 6, pateicoties aizdevumu apkalpotāja uzlabotajai darbības efektivitātei. Apakšrādītāju paaugstināšanas dēļ no 6 uz 7 tika paaugstināts arī Mintos Risk Score.

Atjaunināts 2023. gada 22. jūnijā

Solva: Atpirkšanas spējas apakšrādītājs samazinājās no 5,9 līdz 5, jo samazinājās uzņēmuma kapitalizācija.

Moneyman: Mintos Risk Score un apakšrādītāju atjauninājumā, kas balstīts uz 2023. gada 1. ceturkšņa datiem, nav veiktas būtiskas izmaiņas.

Atjaunināts 2023. gada 27. martā

Solva: sadarbības struktūras apakšrādītājs tika pazemināts no 5,9 līdz 5. Struktūras apakšrādītāja izmaiņas ir saistītas ar jauno metodiku.

Moneyman: Mintos Risk Score un apakšrādītāju atjauninājumā, kas balstīts uz 2022. gada 4. ceturkšņa datiem, nav veiktas būtiskas izmaiņas.

Atjauninājums: 2022. gada 22.decembris

Mintos Risk Score un apakšrādītāju atjauninājumā, kas balstīts uz 2022. gada 3. ceturkšņa datiem, nav veiktas būtiskas izmaiņas.

Atjauninājums: 2022. gada 28. septembris

Mintos Risk Score un apakšrādītāju atjauninājumā, kas balstīts uz 2022. gada 2. ceturkšņa datiem, nav izmaiņu.

Atjaunināts 2022. gada 30. jūnijs

Solva: pieaugot kreditēšanas uzņēmuma pamatā esošā portfeļa pagarinājumu rādītājiem, mēs pazeminām kredītportfeļa snieguma apakšrādītāju no 7 uz 6. Atpirkšanas spējas apakšrādītājs IDF Eurasia Solva aizdevumiem ir pazemināts no 7 uz 6, jo uzkrātie procesā esošie maksājumi pašlaik liecina par likviditātes problēmām. Pamatojoties uz mūsu rīcībā esošo informāciju, kreditēšanas uzņēmuma finansiālais stāvoklis ir stabils, un nav pazīmju, kas liecinātu par risku saistībā ar uzņēmuma darbības turpināšanu.

Sadarbības ķīlas līgums ar Mintos regulētās sistēmas ietvaros ir parakstīts, bet tas joprojām nav reģistrēts saskaņā ar šo struktūru, ko pieprasa ieguldījumu brokeru sabiedrības izveide. Lai atspoguļotu pašreizējo situāciju, sadarbības struktūras apakšrādītājs ir samazināts no 6 uz 5, bet tas tiks koriģēts, ņemot vērā turpmāko notikumu attīstību.

Moneyman: IDF Eurasia Moneyman izsniegtajiem aizdevumiem atpirkšanas spējas apakšrādītājs ir pazemināts no 7 uz 6, jo tā garantijas sniedzējam Solva ir uzkrāti procesā esošie maksājumi, kas pašlaik liecina par likviditātes problēmām. Pamatojoties uz mūsu rīcībā esošo informāciju, kreditēšanas uzņēmuma finansiālais stāvoklis ir stabils, un nav pazīmju, kas liecinātu par risku saistībā ar uzņēmuma darbības turpināšanu.

Sadarbības ķīlas līgums ar Mintos regulētās sistēmas ietvaros ir parakstīts, bet tas joprojām nav reģistrēts saskaņā ar šo struktūru, ko pieprasa ieguldījumu brokeru sabiedrības izveide. Lai atspoguļotu pašreizējo situāciju, sadarbības struktūras apakšrādītājs ir samazināts no 5 uz 4, bet tas tiks koriģēts, ņemot vērā turpmāko notikumu attīstību. Šo divu apakšrādītāju pazemināšanas rezultātā arī Mintos Risk Score šiem aizdevumiem ir pazemināts no 7 uz 6.

Atjaunināts 2022. gada 28. martā

Solva: tā kā 2021. gada 4. ceturksnī samazinājās aizdevumu termiņa pagarinājuma procentuālais īpatsvars, IDF Eurasia kredītportfeļa snieguma apakšrādītājs ir paaugstināts no 6 uz 7. No otras puses, mēs novērojām zemāku kapitalizācijas līmeni ar nelielu pašu kapitāla samazinājumu nedaudz zem 20%, kas ietekmēja finanšu rādītāju aprēķinu atpirkšanas spējas apakšrādītāja ietvaros, kā rezultātā tas ir pazemināts no 8 uz 7.

Moneyman: zemāks kapitalizācijas līmenis ar nelielu pašu kapitāla samazinājumu nedaudz zem 20 % ietekmē finanšu rādītāju aprēķinu atpirkšanas spējas apakšrādītāja ietvaros, kā rezultātā tas ir pazemināts no 8 uz 7.

Atjauninājums: 2021. gada 23. decembris

Pamatojoties uz 2021. gada 3. ceturkšņa datiem, Mintos Risk Score un apakšrādītājos nav veiktas nekādas izmaiņas.

Atjauninājums: 2021. gada 4. oktobris

Pamatojoties uz 2021. gada 2. ceturkšņa datiem, Mintos Risk Score un apakšrādītājos nav veiktas nekādas izmaiņas.

Atjauninājums: 2021. gada 30. jūnijs

Uz 2021. gada 1. ceturkšņa datiem balstītajā atjauninājumā IDF Eurasia (Solva) izsniegtajiem aizdevumiem Mintos Risk Score un apakšrādītāji nav mainījušies.

IDF Eurasia (Moneyman): IDF Eurasia vienības Moneyman īstermiņa kredīti tika iekļauti Mintos aizdevumu tirgū iepriekšējā ceturksnī, un tiem ir šādi apakšrādītāji: kredītportfeļa sniegums - 6, aizdevumu apkalpotāja efektivitāte - 9, atpirkšanas spēja - 8 un sadarbības struktūra - 5. Šiem aizdevumiem Mintos Risk Score ir 7.

Atjauninājums: 2021. gada 25. martā

Mintos Risk Score un apakšrādītāju atjauninājumā, kas balstīts uz 2020. gada 4. ceturkšņa datiem nav izmaiņu.

Atjauninājums: 2021. gada 27. janvārī

Ņemot vērā, ka uzņēmums ir uzlabojis krāpšanas novēršanas procesus, aizdevumu apkalpotāja efektivitātes apakšrādītājs ir paaugstināts no 8 uz 9 un atpirkšanas spējas apakšrādītājs no 7 uz 8. Kopumā uzņēmuma finanšu un kredītportfeļa rādītāji ir stabili. Pārvaldības kvalitāti pierāda fakts, ka IDF Eurasia Kazakhstan ir tirgus līderis patērētāju nebanku kreditēšanas jomā valstī, un nemierīgajā 2020. gadā uzņēmums spēja piesaistīt papildu finansējumu.

Atjaunināts 2023. gada 27. martā

Albānija: Sadarbības struktūras apakšrādītājs tika paaugstināts no 4,2 līdz 5,5. Struktūras apakšrādītāja izmaiņas ir saistītas ar jauno metodiku.

Ziemeļmaķedonija: Sadarbības struktūras apakšrādītājs tika paaugstināts no 4,2 līdz 5,5. Struktūras apakšrādītāja izmaiņas ir saistītas ar jauno metodiku.

Moldova: Mintos Risk Score un apakšrādītāju atjauninājumā, kas balstīts uz 2022. gada 4. ceturkšņa datiem, nav veiktas būtiskas izmaiņas.

Atjauninājums: 2022. gada 22.decembris

Mintos Risk Score un apakšrādītāju atjauninājumā, kas balstīts uz 2022. gada 3. ceturkšņa datiem, nav veiktas būtiskas izmaiņas.

Atjauninājums: 2022. gada 28. septembris

Albānija: Tā kā pašu kapitāla pozīcija ir nostiprinājusies un uzņēmums ir sasniedzis budžetā plānotos rezultātus, atpirkšanas spējas apakšrādītājs šiem aizdevumiem ir paaugstināts no 7 uz 8.

Ziemeļmaķedonija: Tā kā pašu kapitāla pozīcija ir nostiprinājusies un uzņēmums ir sasniedzis budžetā plānotos rezultātus, atpirkšanas spējas apakšrādītājs šiem aizdevumiem ir paaugstināts no 7 uz 8.

Moldova: Tā kā pašu kapitāla pozīcija ir nostiprinājusies un uzņēmums ir sasniedzis budžetā plānotos rezultātus, atpirkšanas spējas apakšrādītājs šiem aizdevumiem ir paaugstināts no 7 uz 8.

Atjaunināts 2022. gada 30. jūnijs

IuteCredit Group ir piesaistījusi papildu kapitālu, emitējot korporatīvās obligācijas 75 miljonu eiro vērtībā. Obligācijas ir nodrošinātas ar grupas meitasuzņēmumu garantijām un ķīlām, kas uzliek slogu pieejamajiem aktīviem, un lielāku parādu, kas nes arī lielāku obligāciju turētāju skaitu. Tas ierobežo iespējas piesaistīt papildu kapitālu un samazina atpirkšanas spējas apakšrādītāju Albānijas, Ziemeļmaķedonijas un Moldovas uzņēmumiem no 8 uz 7.

Atjaunināts 2022. gada 28. martā

Pamatojoties uz 2021. gada 4. ceturkšņa datiem, Mintos Risk Score un apakšrādītājos nav veiktas nekādas izmaiņas.

Atjauninājums: 2021. gada 23. decembris

Pamatojoties uz 2021. gada 3. ceturkšņa datiem, IuteCredit Albānijā un Moldovā izsniegtajiem aizdevumiem Mintos Risk Score un apakšrādītāji nav mainījušies.

Ziemeļmaķedonija:ņemot vērā finanšu stāvokļa uzlabošanos, pamatkapitāla palielināšanu un rentabilitātes uzlabojumus 2021. gada 3. ceturksnī, aizdevumu apkalpotāja efektivitātes apakšrādītājs tiek paaugstināts no 7 uz 8. Šis paaugstinājums ietekmē arī kredītportfeļa efektivitātes apakšrādītāja aprēķinu, kas arī tika paaugstināts - no 6 uz 7.

Atjauninājums: 2021. gada 4. oktobris

Pamatojoties uz 2021. gada 2. ceturkšņa datiem, IuteCredit Albānijā un Ziemeļmaķedonijā izsniegtajiem aizdevumiem Mintos Risk Score un apakšrādītāji nav mainījušies.

Moldova: 2. ceturksnī tika novērots šīs vienības mēnesī izsniegto aizdevumu apjoma pieaugums, kas liecina par izsniegšanas svārstīguma pieaugumu. Ievērojams izsniegšanas apjoma pieaugums var palielināt nenoteiktību par portfeļa darbības rādītājiem nākotnē, tāpēc kredītportfeļa darbības apakšrādītājs ir pazemināts no 9 uz 8.

Atjauninājums: 2021. gada 30. jūnijs

Albānija: jaunākais IuteCredit Albānijas vienības novērtējums liecina par uzlabotām spējām sasniegt plānotos budžeta mērķus 2021. gada 1. ceturksnī. Vienlaikus novērotajā periodā ir uzlabojusies vadības nozares pieredze. Šo iemeslu dēļ aizdevumu apkalpotāja efektivitātes apakšrādītājs ir paaugstināts no 8 uz 9.

Moldova: tā kā pēdējo deviņu mēnešu laikā aizdevumu izsniegšanas apjomi ir stabilizējušies, šajā periodā samazinājās arī kredītportfeļa svārstīgums. Šie uzlabojumi liecina par pozitīvām uzņēmējdarbības tendencēm un nozīmē arī kredītportfeļa pieauguma potenciālu. Rezultātā kredītportfeļa snieguma apakšrādītājs šiem aizdevumiem tiek paaugstināts no 8 uz 9.

Ziemeļmaķedonija: šajā novērtējumā mēs novērojām pozitīvu portfeļa attīstību, kas ceturkšņa līmenī pieauga par 15%. Turklāt deviņu mēnešu laikā ir stabilizējies izsniegšanas apjoms, un ir uzlabojusies portfeļa kvalitāte, kā arī produktu rādītāji vienas vienības līmenī. Tāpēc kredītportfeļa snieguma apakšrādītājs ir paaugstināts no 4 uz 6. Rezultātā Mintos Risk Score šiem aizdevumiem ir paaugstināts no 6 uz 7.

Atjauninājums: 2021. gada 25. martā

Mintos Risk Score un apakšrādītāju atjauninājumā, kas balstīts uz 2020. gada 4. ceturkšņa datiem nav izmaiņu.

Atjauninājums: 2021. gada 27. janvārī

Albānija: ņemot vērā kreditēšanas uzņēmuma sniegto papildu un detalizētāku portfeļa pārskatu, kas ļauj precīzāk novērtēt kredītportfeli, kredītportfeļa snieguma apakšrādītājs šiem aizdevumiem ir paaugstināts no 6 uz 7. Tajā pašā laikā aizdevumu apkalpotāja efektivitātes apakšrādītājs ir pazemināts no 9 uz 8, jo pieaugošo uzkrājumu un īpašo izdevumu dēļ uzņēmuma finanšu rezultāti 2020. gada 3. ceturksnī bija sliktāi.

Ziemeļmaķedonija: pārskata sagatavošanas laikā mēs noskaidrojām, ka ar nodrošinājumu ir segta mazāka portfeļa daļa, tādējādi palielinās kopējais aizdevumu atmaksas un atgūšanas risks. Līdz ar to kredītportfeļa snieguma apakšrādītājs ir pazemināts no 5 uz 4.

Moldova: tā kā uzņēmums ir sniedzis detalizētāku portfeļa pārskatu, ļaujot precīzāk novērtēt portfeļa kvalitāti, kredītportfeļa snieguma apakšrādītājs šiem aizdevumiem ir paaugstināts no 7 uz 8. Aizdevumu apkalpotāja efektivitātes apakšrādītājs ir pazemināts no 9 uz 8, jo ievērojami pieauga uzkrājumi neatmaksātiem aizdevumiem. Tā rezultātā 2020. gada 3. ceturkšņa finanšu rezultāti bija nedaudz vājāki, salīdzinot ar 2020. gada 2. ceturksni. Apakšrādītāju izmaiņas ietekmēja arī Mintos Risk Score, kas tika paaugstināts no7 uz 8.

Atjaunināts 2023. gada 22. jūnijā

Mintos Risk Score un apakšrādītāju atjauninājumā, kas balstīts uz 2023. gada 1. ceturkšņa datiem, nav veiktas izmaiņas.

Atjaunināts 2023. gada 27. martā

Atpirkšanas spējas apakšrādītājs tika paaugstināts no 6,1 līdz 7,2. Rentabilitātes rādītāji kopš 2020. gada ir palielinājušies, un tas negatīvi neietekmē rādītāju. Nenodrošinātais parāds/kopējais parāds palielinājās, jo akcionārs ieguldīja papildu naudu uzņēmumā.

Atjauninājums: 2022. gada 22.decembris

Uzņēmums palielināja rentabilitāti un uzlaboja finanšu rādītājus. Rezultātā atpirkšanas spējas apakšrādītājs ir paaugstināts no 5,1 uz 6,1.

Atjauninājums: 2022. gada 28. septembris

Mintos Risk Score un apakšrādītāju atjauninājumā, kas balstīts uz 2022. gada 2. ceturkšņa datiem, nav izmaiņu.

Atjaunināts 2022. gada 30. jūnijs

Pamatojoties uz 2022. gada 1. ceturkšņa datiem, Mintos Risk Score un apakšrādītājos nav veiktas nekādas izmaiņas.

Atjaunināts 2022. gada 28. martā

Kredītportfeļa snieguma apakšrādītāja novērtēšanas procesa uzlabojums ir palielinājis nodrošinājuma atgūšanas kritēriju nozīmi, kā rezultātā kredītportfeļa snieguma apakšrādītājs ir paaugstināts no 7 uz 8.

Atjauninājums: 2021. gada 23. decembris

Pamatojoties uz 2021. gada 3. ceturkšņa datiem, Mintos Risk Score un apakšrādītājos nav veiktas nekādas izmaiņas.

Atjauninājums: 2021. gada 4. oktobris

Jet Finance (zīmola nosaukums Jet Car) ir viens no līderiem Kazahstānas auto kreditēšanas tirgū. Uzņēmums Mintos aizdevumu tirgum pievienojās 2021. gada augustā, un tā izsniegtajiem aizdevumiem tika piešķirti šādi apakšrādītāji: kredītportfeļa sniegums - 7, aizdevumu apkalpotāja efektivitāte - 7, atpirkšanas spēja - 5 un sadarbības struktūra - 6. Mintos Risk Score ir 7.

Atjauninājums: 2021. gada 27. janvārī

Mintos Risk Score un apakšrādītāju atjauninājumā, kas balstīts uz 2020. gada 3. ceturkšņa datiem, rādītāji nav mainījušies.

Turpmāk jauni atjauninājumi par šo uzņēmumu/vienību tiks veikti tikai tad, ja platformā mainīsies uzņēmuma darbības statuss.

Atjauninājums: 2021. gada 4. oktobris

Šī atjauninājuma publicēšanas brīdī Mintos aizdevumu tirgū nav aktīvu vai neatmaksātu investīciju Kredit Pintar izsniegtos aizdevumos. Tāpēc šai vienībai Mintos Risk Score un apakšrādītāji šobrīd ir atsaukti. Turpmāk jauni atjauninājumi par šo uzņēmumu/vienību tiks veikti tikai tad, ja mainīsies uzņēmuma darbības statuss platformā.

Atjauninājums: 2021. gada 30. jūnijs

Mintos Risk Score un apakšrādītāju atjauninājumā, kas balstīts uz 2021. gada 1. ceturkšņa datiem nav izmaiņu.

Atjauninājums: 2021. gada 25. martā

Kredit Pintar rentabilitāte samazinājās, ņemot vērā uzņēmuma finanšu pārskatā veiktās korekcijas, kas attiecināmas uz vienu reizi gūtiem ieņēmumiem saistībā ar finanšu ieguldījumiem, kas ir neatkarīgi no uzņēmuma pamata biznesa - kreditēšanas. Kredit Pintar pēc pandēmijas pirmā viļņa turpināja paplašināt uzņēmējdarbību, un šobrīd uzņēmuma portfelis ir aptuveni 55 miljoni eiro. Tā kā mērogošanai ir nepieciešami sākotnēji ieguldījumi, uzņēmuma rentabilitāte un kapitalizācija ir samazinājusies, un 2020. gada 4. ceturksnī ir uzrādīti zaudējumi. Līdz ar to aizdevumu apkalpotāja efektivitātes apakšrādītājs ir pazemināts no 9 uz 8, bet atpirkšanas spējas apakšādītājs no 6 uz 4.

Atjauninājums: 2021. gada 27. janvārī

Mintos Risk Score un apakšrādītāju atjauninājumā, kas balstīts uz 2020. gada 3. ceturkšņa datiem, rādītāji nav mainījušies.

Atjauninājums: 2022. gada 28. septembris

Karam Ukrainā turpinoties, tā rezultātā noteiktās sankcijas pret Krieviju un Krievijas atbildes pasākumi joprojām ir spēkā, līdz ar to šajos tirgos strādājošo uzņēmumu izsniegtajiem aizdevumiem statuss nemainās. Šī atjauninātā ziņojuma publicēšanas brīdī Mintos Risk Score un apakšrādītāji šiem aizdevumiem joprojām ir atsaukti.

 

Atjaunināts 2022. gada 30. jūnijs

Tā kā karš Ukrainā joprojām turpinās, tā rezultātā noteiktās sankcijas pret Krieviju un Krievijas atbildes pasākumi joprojām ir spēkā, šajos tirgos izsniegto aizdevumu statuss nemainās. Šī atjauninātā ziņojuma publicēšanas brīdī Mintos Risk Score un apakšrādītāji šiem aizdevumiem joprojām ir atsaukti.

Atjaunināts 2022. gada 28. martā

Ņemot vērā Ukrainā notiekošo karu un no tā izrietošās sankcijas pret Krieviju, Mintos platformā investīcijām netiek piedāvāti jauni aizdevumi no Krievijas. Līdz ar to šis lēmums ietekmē Krievijas kreditēšanas uzņēmuma Kviku aizdevumus. Mintos Risk Score un apakšrādītāji šiem aizdevumiem ir atcelti līdz turpmākam paziņojumam.

Atjauninājums: 2021. gada 23. decembris

Pamatojoties uz 2021. gada 3. ceturkšņa datiem, Mintos Risk Score un apakšrādītājos nav veiktas nekādas izmaiņas.

Atjauninājums: 2021. gada 4. oktobris

Pamatojoties uz 2021. gada 2. ceturkšņa datiem, Mintos Risk Score un apakšrādītājos nav veiktas nekādas izmaiņas.

Atjauninājums: 2021. gada 30. jūnijs

Mintos Risk Score un apakšrādītāju atjauninājumā, kas balstīts uz 2021. gada 1. ceturkšņa datiem nav izmaiņu.

Atjauninājums: 2021. gada 25. martā

Mintos Risk Score un apakšrādītāju atjauninājumā, kas balstīts uz 2020. gada 4. ceturkšņa datiem nav izmaiņu.

Atjauninājums: 2021. gada 27. janvārī

Mintos Risk Score un apakšrādītāju atjauninājumā, kas balstīts uz 2020. gada 3. ceturkšņa datiem, rādītāji nav mainījušies.

Atjaunināts 2023. gada 22. jūnijā

Rādītājs ir atsaukts, jo Mintos investoriem netiek piedāvātas jaunas investīcijas.

Atjaunināts 2023. gada 27. martā

Sadarbības struktūras apakšrādītājs tika pazemināts no 6,4 līdz 4,5. Struktūras apakšrādītāja izmaiņas ir saistītas ar jauno metodiku.

Atjauninājums: 2022. gada 22.decembris

Mintos Risk Score un apakšrādītāju atjauninājumā, kas balstīts uz 2022. gada 3. ceturkšņa datiem, nav veiktas būtiskas izmaiņas.

Atjauninājums: 2022. gada 28. septembris

Ņemot vērā uzlaboto iekšējo pārskatu sniegšanu uzņēmumā aizdevumu apkalpotāja efektivitātes apakšrādītājs šiem aizdevumiem ir paaugstināts no 5 uz 6. Arī atpirkšanas spējas apakšrādītājs šiem aizdevumiem ir paaugstināts no 6 uz 7, jo kreditēšanas uzņēmums ir diversificējis finansējuma avotus.

Atjaunināts 2022. gada 30. jūnijs

Pamatojoties uz 2022. gada 1. ceturkšņa datiem, Mintos Risk Score un apakšrādītājos nav veiktas nekādas izmaiņas.

Atjaunināts 2022. gada 28. martā

Kredītportfeļa snieguma apakšrādītāja novērtēšanas procesa uzlabojums ir palielinājis nodrošinājuma atgūšanas kritēriju nozīmi, kā rezultātā kredītportfeļa snieguma apakšrādītājs ir paaugstināts no 5 uz 6.

Atjauninājums: 2021. gada 23. decembris

Pamatojoties uz 2021. gada 3. ceturkšņa datiem, Mintos Risk Score un apakšrādītājos nav veiktas nekādas izmaiņas.

Atjauninājums: 2021. gada 4. oktobris

LF TECH piedāvā īstermiņa patēriņa kredītus un dažādus patēriņa finanšu produktus dažādos tirgos. Uzņēmums Mintos aizdevumu tirgum pievienojās 2021. gada augustā, un tā izsniegtajiem aizdevumiem tika piešķirti šādi apakšrādītāji: kredītportfeļa sniegums - 5, aizdevumu apkalpotāja efektivitāte - 5, atpirkšanas spēja - 6 un sadarbības struktūra - 6. Mintos Risk Score ir 6.

Atjauninājums: 2022. gada 28. septembris

Karam Ukrainā turpinoties, tā rezultātā noteiktās sankcijas pret Krieviju un Krievijas atbildes pasākumi joprojām ir spēkā, līdz ar to šajos tirgos strādājošo uzņēmumu izsniegtajiem aizdevumiem statuss nemainās. Šī atjauninātā ziņojuma publicēšanas brīdī Mintos Risk Score un apakšrādītāji šiem aizdevumiem joprojām ir atsaukti.

 

Atjaunināts 2022. gada 30. jūnijs

Tā kā karš Ukrainā joprojām turpinās, tā rezultātā noteiktās sankcijas pret Krieviju un Krievijas atbildes pasākumi joprojām ir spēkā, šajos tirgos izsniegto aizdevumu statuss nemainās. Šī atjauninātā ziņojuma publicēšanas brīdī Mintos Risk Score un apakšrādītāji šiem aizdevumiem joprojām ir atsaukti.

Atjaunināts 2022. gada 28. martā

Ņemot vērā Ukrainā notiekošo karu un no tā izrietošās sankcijas pret Krieviju, Mintos platformā investīcijām netiek piedāvāti jauni aizdevumi no Krievijas. Līdz ar to šis lēmums ietekmē Krievijas kreditēšanas uzņēmuma Lime Zaim aizdevumus. Mintos Risk Score un apakšrādītāji šiem aizdevumiem ir atcelti līdz turpmākam paziņojumam.

Atjauninājums: 2021. gada 23. decembris

Pamatojoties uz 2021. gada 3. ceturkšņa datiem, Mintos Risk Score un apakšrādītājos nav veiktas nekādas izmaiņas.

Atjauninājums: 2021. gada 4. oktobris

Tā kā 2021. gada 2. ceturksnī salīdzinājumā ar iepriekšējo periodu valūtas kursa svārstīgums samazinājās no 20 % līdz 9 %, atpirkšanas spējas apakšrādītājs ir paaugstināts no 6 uz 7.

Atjauninājums: 2021. gada 30. jūnijs

Šajā ceturkšņa pārskatā mēs konstatējām, ka Lime Zaim finansējuma avoti salīdzinājumā ar iepriekšējo periodu bija mazāk diversificēti, un uzņēmums nedaudz atpaliek no attiecīgajam periodam plānotā budžeta. Rezultātā atpirkšanas spējas apakšrādītājs tika pazemināts no 7 uz 6. Līdz ar to Mintos Risk Score šiem aizdevumiem tika pazemināts no 7 uz 6.

Atjauninājums: 2021. gada 25. martā

Mintos Risk Score un apakšrādītāju atjauninājumā, kas balstīts uz 2020. gada 4. ceturkšņa datiem nav izmaiņu.

Atjauninājums: 2021. gada 27. janvārī

Ņemot vērā jaunākos datus par EBITDA maržu, kas uzrāda zemāku darbības rentabilitāti, nekā tika novērots 2. ceturkšņa novērtēšanas laikā, atpirkšanas spējas apakšrādītājs šiem aizdevumiem ir pazemināts no 8 uz 7. Sadarbības struktūras apakšrādītājs ir mainīts no 3 uz 4, pamatojoties uz jaunāko struktūras novērtējumu. Līdz šim juridiskās sadarbības pamatā bija divu veidu struktūras: tiešā un netiešā. Atjaunojot juridiskos datus, tika atstāta tikai viena aktīva struktūra, kas paredz, ka ar ķīlu ir nodrošināti visi aizdevumu tirgū pieejamie neatmaksātie aizdevumi.

Atjaunināts 2023. gada 22. jūnijā

Baltkrievija un Moldova: Mintos Risk Score un apakšrādītāju atjauninājumā Moldovai un Baltkrievijai, kas balstīts uz 2023. gada 1. ceturkšņa datiem, nav veiktas izmaiņas.

Uzbekistāna un Rumānija: Mintos Risk Score un apakšrādītāju atjauninājumā Rumānijai un Uzbekistānai, kas balstīts uz 2023. gada 1. ceturkšņa datiem, nav veiktas būtiskas izmaiņas.

Atjaunināts 2023. gada 27. martā

Baltkrievija: pamatojoties uz 2022. gada 4. ceturkšņa datiem, Mintos Risk Score un apakšrādītājos nav veiktas nekādas izmaiņas.

Moldova: sadarbības struktūras apakšrādītājs tika pazemināts no 5,8 līdz 5. Struktūras apakšrādītāja izmaiņas ir saistītas ar jauno metodiku.

Rumānija: sadarbības struktūras apakšrādītājs tika pazemināts no 6 līdz 5,2. Struktūras apakšrādītāja izmaiņas ir saistītas ar jauno metodiku.

Uzbekistāna: Sadarbības struktūras apakšrādītājs tika pazemināts no 6,4 līdz 5,5. Struktūras apakšrādītāja izmaiņas ir saistītas ar jauno metodiku.

Krievija: pamatojoties uz 2022. gada 4. ceturkšņa datiem, Mintos Risk Score un apakšrādītājos nav veiktas nekādas izmaiņas.

Atjauninājums: 2022. gada 22.decembris

Mintos Risk Score un apakšrādītāju atjauninājumā, kas balstīts uz 2022. gada 3. ceturkšņa datiem, nav veiktas būtiskas izmaiņas.

Atjauninājums: 2022. gada 28. septembris

Pamatojoties uz 2022. gada 2. ceturkšņa datiem, Mikro Kapital Belarus, Moldova un Russia izsniegtajiem aizdevumiem Mintos Risk Score un apakšrādītāji nav mainījušies.

Rumānija: Atpirkšanas spējas apakšrādītājs šiem aizdevumiem ir paaugstināts no 7 uz 8, jo Rumānijas lejas un eiro maiņas kurss stabilizējas (pēdējo 12 mēnešu laikā svārstības bija ~3%).

Uzbekistāna: Kredītportfeļa snieguma apakšrādītājs šiem aizdevumiem ir paaugstināts no 8 uz 9, jo 2. ceturksnī stabilizējās aizdevumu izsniegšanas apjomi. Ir uzlabojusies arī uzņēmuma finanšu struktūra, un tas pievienoja komercķīlu savam Mintos platformā finansētajam portfelim. Rezultātā Mintos Risk Score šiem aizdevumiem ir paaugstināts no 7 uz 8.

Atjaunināts 2022. gada 30. jūnijs

Pamatojoties uz 2022. gada 1. ceturkšņa datiem, Mikro Kapital Baltkrievijas, Moldovas, Rumānijas un Uzbekistānas uzņēmumu izsniegtajiem aizdevumiem Mintos Risk Score un apakšrādītāji nav mainījušies.

Krievija: tā kā karš Ukrainā joprojām turpinās, tā rezultātā noteiktās sankcijas pret Krieviju un Krievijas atbildes pasākumi joprojām ir spēkā, šajos tirgos izsniegto aizdevumu statuss nemainās. Šī atjauninātā ziņojuma publicēšanas brīdī Mintos Risk Score un apakšrādītāji šiem aizdevumiem joprojām ir atsaukti.

Atjaunināts 2022. gada 28. martā

Pamatojoties uz 2021. gada 4. ceturkšņa datiem, Mikro Kapital Baltkrievijas, Rumānijas un Uzbekistānas vienību izsniegtajiem aizdevumiem Mintos Risk Score un apakšrādītāji nav mainījušies.

Moldova: stabilizējoties izsniegto aizdevumu apjomiem, kas liecina par prognozējamāku portfeļa kvalitāti nākotnē, šīs vienības aizdevumiem kredītportfeļa snieguma apakšrādītājs ir paaugstināts no 8 uz 9.

Krievija: ņemot vērā Ukrainā notiekošo karu un no tā izrietošās sankcijas pret Krieviju, Mintos platformā investīcijām netiek piedāvāti jauni aizdevumi no Krievijas.

Līdz ar to šis lēmums ietekmē Mikro Kapital Krievijas vienības aizdevumus. Mintos Risk Score un apakšrādītāji šiem aizdevumiem ir atcelti līdz turpmākam paziņojumam.

Atjauninājums: 2021. gada 23. decembris

Pamatojoties uz 2021. gada 3. ceturkšņa datiem, Baltkrievijas, Moldovas, Rumānijas un Krievijas vienību izsniegtajiem aizdevumiem Mintos Risk Score un apakšrādītāji nav mainījušies.

Uzbekistāna: Mikro Kapital Uzbekistānas vienības galvotājs ir uzrādījis stabilu sniegumu finansējuma piesaistē visā ekonomikas ciklā. Pamatojoties uz to, šī kreditēšanas uzņēmuma aizdevumu atpirkšanas spējas apakšrādītājs tiek paaugstināts no 7 uz 8.

Atjauninājums: 2021. gada 4. oktobris

Pamatojoties uz 2021. gada 2. ceturkšņa datiem, Mikro Kapital Moldovā, Rumānijā, Krievijā un Uzbekistānā izsniegtajiem aizdevumiem Mintos Risk Score un apakšrādītāji nav mainījušies.

Baltkrievija: šī Mikro Kapital vienība ir piesaistījusi alternatīvus finansējuma avotus savai kreditēšanas darbībai un refinansējis savu ekspozīciju Mintos aizdevumu tirgū. Tā kā šai vienībai Mintos aizdevumu tirgū nav aktīvu izvietotu aizdevumu tās Mintos Risk Score un apakšrādītāji ir atsaukti. Turpmāk jauni atjauninājumi par šo uzņēmumu/vienību tiks veikti tikai tad, ja mainīsies uzņēmuma darbības statuss platformā.

Atjauninājums: 2021. gada 30. jūnijs

Uz 2021. gada 1. ceturkšņa datiem balstītajā atjauninājumā Mikro Kapital Baltkrievijā, Rumānijā, Krievijā un Uzbekistānā izsniegtajiem aizdevumiem Mintos Risk Score un apakšrādītāji nav mainījušies.

Moldova: oepriekšējo deviņu mēnešu laikā stabilizējušies aizdevumu izsniegšanas apjomi un ar to saistītais samazinātais portfeļa svārstīgums liecina par pozitīvu uzņēmējdarbības izaugsmi. Šī iemesla dēļ kredītportfeļa snieguma apakšrādītājs tiek paaugstināts no 7 uz 8.

Atjauninājums: 2021. gada 25. martā

Mintos Risk Score un apakšrādītāju atjauninājumā, kas balstīts uz 2020. gada 4. ceturkšņa datiem nav izmaiņu.

Atjauninājums: 2021. gada 27. janvārī

Mintos Risk Score un apakšrādītāju atjauninājumā, kas balstīts uz 2020. gada 3. ceturkšņa datiem, Rumānijā izsniegtajiem Mikro Kapital Belarus aizdevumiem rādītāji nav mainījušies.

Moldova: pamatojoties uz jaunākajiem datiem, ar nodrošinājumu ir segta mazāka portfeļa daļa, tāpēc kredītportfeļa snieguma apakšrādītājs ir pazemināts no 8 uz 7.

Krievija: ņemot vērā ar pandēmiju saistītās svārstības izsniegšanas apjomos 2020. gadā, kredītportfeļa snieguma apakšrādītājs šiem aizdevumiem ir pazemināts no 9 uz 8.

Atjaunināts 2023. gada 22. jūnijā

Lietuva un Rumānija: Mintos Risk Score un apakšrādītāju atjauninājumā Lietuvai un Rumānijai, kas balstīts uz 2023. gada 1. ceturkšņa datiem, nav veiktas būtiskas izmaiņas.

Atjaunināts 2023. gada 27. martā

Latvija:Sadarbības struktūras apakšrādītājs tika paaugstināts no 5,2 līdz 6,5. Struktūras apakšrādītāja izmaiņas ir saistītas ar jauno metodiku.

Rumānija: Mintos Risk Score un apakšrādītāju atjauninājumā, kas balstīts uz 2022. gada 4. ceturkšņa datiem, nav veiktas būtiskas izmaiņas.

Atjauninājums: 2022. gada 22.decembris

Mintos Risk Score un apakšrādītāju atjauninājumā, kas balstīts uz 2022. gada 3. ceturkšņa datiem, nav veiktas būtiskas izmaiņas.

Atjauninājums: 2022. gada 28. septembris

Mintos Risk Score un apakšrādītāju atjauninājumā, kas balstīts uz 2022. gada 2. ceturkšņa datiem, nav izmaiņu.

Atjaunināts 2022. gada 30. jūnijs

Pamatojoties uz 2022. gada 1. ceturkšņa datiem, Mintos Risk Score un apakšrādītājos nav veiktas nekādas izmaiņas.

Atjaunināts 2022. gada 28. martā

Pamatojoties uz 2021. gada 4. ceturkšņa datiem, Mintos Risk Score un apakšrādītājos nav veiktas nekādas izmaiņas.

Atjauninājums: 2021. gada 23. decembris

Pamatojoties uz 2021. gada 3. ceturkšņa datiem, Mintos Risk Score un apakšrādītājos nav veiktas nekādas izmaiņas.

Atjauninājums: 2021. gada 4. oktobris

Pamatojoties uz 2021. gada 2. ceturkšņa datiem, Mintos Risk Score un apakšrādītājos nav veiktas nekādas izmaiņas.

Atjauninājums: 2021. gada 30. jūnijs

Mintos Risk Score un apakšrādītāju atjauninājumā, kas balstīts uz 2021. gada 1. ceturkšņa datiem nav izmaiņu.

Atjauninājums: 2021. gada 25. martā

Mintos Risk Score un apakšrādītāju atjauninājumā, kas balstīts uz 2020. gada 4. ceturkšņa datiem nav izmaiņu.

Atjauninājums: 2021. gada 27. janvārī

Mēs izvērtējām Mozipo Rumānijas uzņēmuma uzlabotos finanšu rezultātus, optimizētos darbības izdevumus un samazinātās procentu izmaksas grupas iekšējiem aizdevumiem. Šis pieaugums pozitīvi ietekmēja 12 mēnešu kumulatīvo rentabilitāti pēdējo 12 mēnešu rezultātiem Rumānijas uzņēmuma līmenī un līdz ar to grupas konsolidētos rezultātus. Līdz ar to aizdevumu apkalpotāja efektivitātes apakšrādītājs ir paaugstināts no 7 uz 8 un atpirkšanas spējas apakšrādītājs no 6 uz 7.

Atjauninājums: 2021. gada 30. jūnijs

Eleving Group ir jaunais Mogo Finance uzņēmuma nosaukums, kas tika nomainīts 2021. gada maijā. Vairāk par to lasi Mintos blogā.

Atjauninājums: 2021. gada 25. martā

Mintos Risk Score un apakšrādītāju atjauninājumā, kas balstīts uz 2020. gada 4. ceturkšņa datiem, nav veiktas izmaiņas Mogo izsniegtajiem aizdevumiem Albānijā, Kredo Albānijā, Armēnijā, Bulgārijā, Baltkrievijā, Gruzijā, Kenijā, Lietuvā, Latvijā, Moldovā, Sebo Moldovā, Tigo Ziemeļmaķedonijā, Polijā un Rumānijā.

Igaunija: pateicoties procentu seguma koeficienta uzlabojumiem grupas līmenī, aizdevumu apkalpotāja efektivitātes un atpirkšanas spējas apakšrādītāju palielināšana rezultējās Mintos Risk Score paaugstināšanā no 7 uz 8.

Kazahstāna: šajā valstī izsniegtajiem aizdevumiem Mintos Risk Score ir atsaukts, jo uzņēmuma izaugsmes pārvērtēšanas dēļ Mogo nolēma pārtraukt darbību Kazahstānā. Mintos aizdevumu tirgū vairs nebūs pieejamas investīciju iespējas Mogo Kazahstānas aizdevumos, un šī struktūrvienība platformā vairs neizvietos jaunus aizdevumus. Plašāka informācija par to ir pieejama mūsu blogā.

Atjauninājums: 2021. gada 27. janvārī

Mintos Risk Score un apakšrādītāju atjauninājumā, kas balstīts uz 2020. gada 3. ceturkšņa datiem, Armēnijā, Bulgārijā, Igaunijā, Gruzijā, Kazahstānā, Kenijā, Lietuvā, Moldovā, Polijā un Rumānijā izsniegtajiem Mogo aizdevumiem rādītāji nav mainījušies.

Albānija: ir nelielas izmaiņas kredītportfeļa sniegumā, līdz ar to noapaļošanas dēļ Mogo Albānijā izsniegtajiem aizdevumiem Mintos Risk Score ir samazināts. Mintos Risk Score ir pazemināts no 7 uz 6.

Baltkrievija: pēdējās datu atkārtotas kalibrēšanas dēļ nelielas izmaiņas ietekmē apakšrādītāja noapaļošanu, tāpēc kredītportfeļa snieguma apakšrādītājs šiem aizdevumiem ir pazemināts no 9 uz 8.

Latvija: pamatojoties uz jaunāko struktūras novērtējumu, sadarbības struktūras apakšrādītājs ir paaugstināts no 5 uz 6. Līdz šim juridiskās sadarbības pamatā bija divu veidu struktūras: tiešā un netiešā. Atjaunojot juridiskos datus, tika atstāta tikai viena aktīva struktūra, kas paredz, ka ar ķīlu ir nodrošināti visi aizdevumu tirgū pieejamie neatmaksātie aizdevumi.

Atjaunināts 2023. gada 22. jūnijā

Sadarbības struktūras apakšrādītājs samazinājās no 5 uz 4, jo nav pabeigts ķīlas reģistrācijas process.

Atjaunināts 2023. gada 27. martā

Mintos Risk Score un apakšrādītāju atjauninājumā, kas balstīts uz 2022. gada 4. ceturkšņa datiem, nav veiktas būtiskas izmaiņas.

Atjauninājums: 2022. gada 22.decembris

Uzņēmums uzlaboja kredītportfeļa kvalitāti, likvidējot ienākumus nenesošo daļu un tādējādi samazinot saistību nepildīšanas zaudējumu (SNZ) rādītāju. Vienlaikus samazinājās rentabilitāte, samazinot procentu seguma koeficientu (ICR) un kapitalizācijas rādītāju. Rezultātā kredītportfeļa snieguma apakšrādītājs ir paaugstināts no 4,5 uz 6,4, savukārt atpirkšanas spējas apakšrādītājs ir pazemināts no 6,9 uz 6,1.

Atjauninājums: 2022. gada 28. septembris

Mintos Risk Score un apakšrādītāju atjauninājumā, kas balstīts uz 2022. gada 2. ceturkšņa datiem, nav izmaiņu.

Atjaunināts 2022. gada 30. jūnijs

Pamatojoties uz 2022. gada 1. ceturkšņa datiem, Mintos Risk Score un apakšrādītājos nav veiktas nekādas izmaiņas.

Atjaunināts 2022. gada 28. martā

Pamatojoties uz 2021. gada 4. ceturkšņa datiem, Mintos Risk Score un apakšrādītājos nav veiktas nekādas izmaiņas.

Atjauninājums: 2021. gada 23. decembris

Pamatojoties uz 2021. gada 3. ceturkšņa datiem, Mintos Risk Score un apakšrādītājos nav veiktas nekādas izmaiņas.

Atjauninājums: 2021. gada 4. oktobris

2021. gada 2. ceturksnī portfeļa rādītāji nedaudz pasliktinājās, un kredītu izsniedzējs darbojas uz peļņas sliekšņa. Tas nozīmē, ka ienākumi no aizdevumiem sedz tikai tiešās izsniegšanas izmaksas. Rezultātā kredītportfeļa snieguma apakšrādītājs ir pazemināts no 6 uz 5, izraisot Mintos Risk Score samazinājumu no 7 uz 6.

Atjauninājums: 2021. gada 30. jūnijs

Mintos Risk Score un apakšrādītāju atjauninājumā, kas balstīts uz 2021. gada 1. ceturkšņa datiem nav izmaiņu.

Atjauninājums: 2021. gada 25. martā

Nelielas izmaiņas atpirkšanas spējas apakšrādītājā noapaļošanas dēļ izraisa izmaiņas arī Mintos Risk Score. Šo aizdevumu Mintos Risk Score ir paaugstinātsno 6 uz 7.

Atjauninājums: 2021. gada 27. janvārī

Saņemtās papildu informācijas dēļ, kas apstiprina uzņēmuma iekšējo procedūru uzlabošanu, aizdevumu apkalpotāja efektivitātes apakšrādītājs šiem aizdevumiem ir paaugstināts no 7 uz 8.

Atjaunināts 2022. gada 28. martā

Pamatojoties uz 2021. gada 4. ceturkšņa datiem, Mintos Risk Score un apakšrādītājos nav veiktas nekādas izmaiņas.

Svarīgi pieminēt, ka Indonēzijas vietējās varasiestādes sākot ar 2022. gadu ir samazinājušas maksimālo dienas procentu likmi no iepriekšējiem 0,8 % uz 0,4 %. Ilgtermiņā tas varētu ietekmēt vietējo kreditēšanas uzņēmumu portfeļa rādītājus.

Atjauninājums: 2021. gada 23. decembris

Pamatojoties uz 2021. gada 3. ceturkšņa datiem, Mintos Risk Score un apakšrādītājos nav veiktas nekādas izmaiņas.

Atjauninājums: 2021. gada 4. oktobris

Šī atjauninājuma publicēšanas brīdī Mintos aizdevumu tirgū nav aktīvu vai neatmaksātu investīciju Pinjam Yuk izsniegtos aizdevumos. Tāpēc šī kredītu izsniedzēja izsniegtajiem aizdevumiem Mintos Risk Score un apakšrādītāji šobrīd ir atsaukti. Turpmāk jauni atjauninājumi par šo uzņēmumu/vienību tiks veikti tikai tad, ja mainīsies uzņēmuma darbības statuss platformā.

Atjauninājums: 2021. gada 30. jūnijs

Mintos Risk Score un apakšrādītāju atjauninājumā, kas balstīts uz 2021. gada 1. ceturkšņa datiem nav izmaiņu.

Atjauninājums: 2021. gada 25. martā

2020. gada 4. ceturksnī Pinjam Yuk veica ievērojamus ieguldījumus mārketinga pasākumos, lai izpētītu jaunas biznesa iespējas un paplašinātu darbību. Tas atstāja ietekmi uz uzņēmuma īstermiņa finansiālo stāvokli, samazinot kapitalizācijas līmeni. Līdz ar to tika ietekmēts šo aizdevumu atpirkšanas spējas apakšrādītājs, kas tika pazemināts no 5 uz 4.

Atjauninājums: 2021. gada 27. janvārī

Ņemot vērā jaunu informāciju, kas apliecina, ka uzņēmuma risku kontroles ir uzlabojušas uzņēmuma iekšējos procesus, aizdevumu apkalpotāja efektivitātes apakšrādītājs ir paaugstināts no 6 uz 7 un atpirkšanas spējas apakšrādītājs no 4 uz 5, līdz ar to Mintos Risk Score ir paaugstināts no 4 uz 5.

Atjaunināts 2023. gada 22. jūnijā

Igaunija un Lietuva: Mintos Risk Score un apakšrādītāju atjauninājumā Igaunijai un Lietuvai, kas balstīts uz 2023. gada 1. ceturkšņa datiem, nav veiktas būtiskas izmaiņas.

Atjaunināts 2023. gada 27. martā

Igaunija: Mintos Risk Score un apakšrādītāju atjauninājumā, kas balstīts uz 2022. gada 4. ceturkšņa datiem, nav veiktas būtiskas izmaiņas.

Lietuva: Mintos Risk Score tika paaugstināts 7 līdz 7,8. Kredītportfeļa apakšrādītājs tika paaugstināts 6 līdz 7,7. Galvenās apakšrādītāja izmaiņas ir saistītas ar Placet grupas produkta pārvērtēšanu. Placet Group ir uzlabojusi savu portfeļa sniegumu. Portfeļa atdeve ir pietiekama, lai segtu visas izmaksas un kreditēšanas uzņēmums būtu rentabls.

Atjauninājums: 2022. gada 22.decembris

Mintos Risk Score un apakšrādītāju atjauninājumā, kas balstīts uz 2022. gada 3. ceturkšņa datiem, nav veiktas būtiskas izmaiņas.

Atjauninājums: 2022. gada 28. septembris

Mintos Risk Score un apakšrādītāju atjauninājumā, kas balstīts uz 2022. gada 2. ceturkšņa datiem, nav izmaiņu.

Atjaunināts 2022. gada 30. jūnijs

Pamatojoties uz 2022. gada 1. ceturkšņa datiem, Placet Group Lithuania izsniegtajiem aizdevumiem Mintos Risk Score un apakšrādītāji nav mainījušies.

Igaunija: kreditēšanas uzņēmums ir sniedzis informāciju par savu budžetu saskaņā ar grafiku, turklāt tā finanšu rezultāti ir ļoti atbilstoši iepriekšējām budžeta prognozēm. Aizdevumu apkalpotāja efektivitātes apakšrādītājs ir paaugstināts no 9 uz 10. Arī ķīlas līgums ir parakstīts saskaņā ar Mintos kā ieguldījumu brokeru sabiedrībai piemērojamo regulējumu. Tādēļ sadarbības struktūras apakšrādītājs ir paaugstināts no 4 uz 5.

Atjaunināts 2022. gada 28. martā

Pamatojoties uz 2021. gada 4. ceturkšņa datiem, Placet Group Lithuania izsniegtajiem aizdevumiem Mintos Risk Score un apakšrādītāji nav mainījušies.

Igaunija: tā kā no 2021. gada 3. ceturkšņa līdz 4. ceturksnim palielinājās aizdevumu izsniegšanas svārstīgums, šiem aizdevumiem kredītportfeļa snieguma apakšrādītājs ir pazemināts no 9 uz 8.

Atjauninājums: 2021. gada 23. decembris

Pamatojoties uz 2021. gada 3. ceturkšņa datiem, Mintos Risk Score un apakšrādītājos nav veiktas nekādas izmaiņas.

Atjauninājums: 2021. gada 4. oktobris

Igaunija: ņemot vērā Placet Group Igaunijas vienības izsniegto aizdevumu apjoma svārstīguma samazināšanos, kredītportfeļa snieguma apakšrādītājs ir paaugstināts no 8 uz 9.

Lietuva: pamatojoties uz kredītu izsniedzēja informācijas novērtējumu 2021. gada 2. ceturksnī, tika veiktas nelielas korekcijas kredītportfeļa snieguma apakšrādītājā, lai tas atspoguļotu dažkārt notiekošo informācijas sniegšanas aizkavēšanos attiecībā uz šīs struktūrvienības aizdevumu statusiem. Rezultātā kredītportfeļa snieguma apakšrādītājs ir pazemināts no 7 uz 6.

Atjauninājums: 2021. gada 30. jūnijs

Mintos Risk Score un apakšrādītāju atjauninājumā, kas balstīts uz 2021. gada 1. ceturkšņa datiem nav izmaiņu.

Atjauninājums: 2021. gada 25. martā

Mintos Risk Score un apakšrādītāju atjauninājumā, kas balstīts uz 2020. gada 4. ceturkšņa datiem nav izmaiņu.

Atjauninājums: 2021. gada 27. janvārī

Igaunija: 2020. gada 3. ceturksnī samazinājās aizdevumu izsniegšanas apjomi un palielinājās svārstīgums, tāpēc kredītportfeļa snieguma apakšrādītājs ir pazemināts no 9 uz 8.

Lietuva: Mintos Risk Score un apakšrādītāju atjauninājumā, kas balstīts uz 2020. gada 3. ceturkšņa datiem, Lietuvā izsniegtajiem Placet grupas aizdevumiem rādītāji nav mainījušies.

Atjaunināts 2023. gada 22. jūnijā

Mintos Risk Score un apakšrādītāju atjauninājumā, kas balstīts uz 2023. gada 1. ceturkšņa datiem, nav veiktas izmaiņas.

Atjaunināts 2023. gada 27. martā

Mintos Risk Score un apakšrādītāju atjauninājumā, kas balstīts uz 2022. gada 4. ceturkšņa datiem, nav veiktas būtiskas izmaiņas.

Atjauninājums: 2022. gada 22.decembris

Mintos Risk Score un apakšrādītāju atjauninājumā, kas balstīts uz 2022. gada 3. ceturkšņa datiem, nav veiktas būtiskas izmaiņas.

Atjauninājums: 2022. gada 28. septembris

Tā kā 2022. gada pirmajos divos ceturkšņos rentabilitātes rādītāji ir uzlabojušies, aizdevumu apkalpotāja efektivitātes apakšrādītājs šiem aizdevumiem ir paaugstināts no 8 uz 9. Rezultātā Mintos Risk Score šiem aizdevumiem ir paaugstināts no 7 uz 8.

Atjaunināts 2022. gada 30. jūnijs

Pagājušajā periodā mēs novērojām zemāku svārstīgumu, pateicoties stabilākam izsniegšanas līmenis, līdz ar to kredītportfeļa snieguma apakšrādītājs ir paaugstināts no 7 uz 8. Turklāt pēdējo divu ceturkšņu laikā kreditēšanas uzņēmums ir uzlabojis rentabilitātes rādītājus, jo tas strādā ar peļņu, un šī iemesla dēļ arī atpirkšanas spējas apakšrādītājs ir paaugstināts no 6 uz 7.

Atjaunināts 2022. gada 28. martā

Planet42 ir auto abonēšanas uzņēmums, kas piedāvā automašīnu "nomā un pērc" abonēšanas pakalpojumu, nodrošinot piekļuvi personīgajam auto un iespēju to iegūt savā īpašumā cilvēkiem, kuri citādi nevar izmantot tradicionālās finansēšanas iespējas. Uzņēmums Mintos aizdevumu tirgum pievienojās 2022. gada februārī, un tā izsniegtajiem aizdevumiem tika piešķirti šādi apakšrādītāji: kredītportfeļa sniegums - 7, aizdevumu apkalpotāja efektivitāte - 8, atpirkšanas spēja - 6, sadarbības struktūra - 7, un tā Mintos Risk Score ir 7.

Atjaunināts 2022. gada 30. jūnijs

Šobrīd Mintos platformā investīcijām nav pieejami Podemos Progresar aizdevumi. Līdz ar šī atjauninājuma, kas balstīts uz 2022. gada 1. ceturkšņa datiem, publicēšanu šī uzņēmuma izsniegtajiem aizdevumiem Mintos Risk Score un apakšrādītāji ir atsaukti.

Turpmāk jauni atjauninājumi par šo uzņēmumu tiks veikti tikai tad, ja mainīsies uzņēmuma darbības statuss platformā.

Atjaunināts 2022. gada 28. martā

Pamatojoties uz 2021. gada 4. ceturkšņa datiem, Mintos Risk Score un apakšrādītājos nav veiktas nekādas izmaiņas.

Atjauninājums: 2021. gada 23. decembris

Pamatojoties uz 2021. gada 3. ceturkšņa datiem, Mintos Risk Score un apakšrādītājos nav veiktas nekādas izmaiņas.

Atjauninājums: 2021. gada 4. oktobris

Pamatojoties uz 2021. gada 2. ceturkšņa datiem, Mintos Risk Score un apakšrādītājos nav veiktas nekādas izmaiņas.

Atjauninājums: 2021. gada 30. jūnijs

Mintos Risk Score un apakšrādītāju atjauninājumā, kas balstīts uz 2021. gada 1. ceturkšņa datiem nav izmaiņu.

Atjauninājums: 2021. gada 25. martā

Mintos Risk Score un apakšrādītāju atjauninājumā, kas balstīts uz 2020. gada 4. ceturkšņa datiem nav izmaiņu.

Atjauninājums: 2021. gada 27. janvārī

Mintos Risk Score un apakšrādītāju atjauninājumā, kas balstīts uz 2020. gada 3. ceturkšņa datiem, rādītāji nav mainījušies.

Atjaunināts 2023. gada 22. jūnijā

Mintos Risk Score un apakšrādītāju atjauninājumā, kas balstīts uz 2023. gada 1. ceturkšņa datiem, nav veiktas izmaiņas.

Atjaunināts 2023. gada 27. martā

Atpirkšanas spējas apakšrādītājs tika pazemināts no 6,7 līdz 5,9. Atpirkšanas spējas apakšrādītāja pazemināšana ir saistīta ar zemāku kreditoru diversifikāciju, jo lielu daļu Rapicredit portfeļa finansē viens kreditors.

Atjauninājums: 2022. gada 22.decembris

Mintos Risk Score un apakšrādītāju atjauninājumā, kas balstīts uz 2022. gada 3. ceturkšņa datiem, nav veiktas būtiskas izmaiņas.

Atjauninājums: 2022. gada 28. septembris

Sadarbības struktūras apakšrādītājs šiem aizdevumiem ir paaugstināts no 3 uz 4, jo uzņēmums ir reģistrējis ķīlu Mintos platformā ieviestās parādzīmju sistēmas ietvaros.

Atjaunināts 2022. gada 30. jūnijs

Kreditēšanas uzņēmums ir diversificējis savu finansējuma struktūru un piesaistījusi vairāk finansējuma vietējā valūtā. Samazinājušās arī valūtas kursa svārstības, un kreditēšanas uzņēmuma finansējuma daļa, kas ir eiro un dolāros, ir hedžēta. Šī iemesla dēļ atpirkšanas spējas apakšrādītājs ir paaugstināts no 6 uz 7, kā rezultātā Mintos Risk Score ir paaugstināts no 6 uz 7.

Atjaunināts 2022. gada 28. martā

Pamatojoties uz 2021. gada 4. ceturkšņa datiem, Mintos Risk Score un apakšrādītājos nav veiktas nekādas izmaiņas.

Atjauninājums: 2021. gada 23. decembris

Pamatojoties uz 2021. gada 3. ceturkšņa datiem, Mintos Risk Score un apakšrādītājos nav veiktas nekādas izmaiņas.

Atjauninājums: 2021. gada 4. oktobris

Pamatojoties uz 2021. gada 2. ceturkšņa datiem, Mintos Risk Score un apakšrādītājos nav veiktas nekādas izmaiņas.

Atjauninājums: 2021. gada 30. jūnijs

Pēdējo sešu mēnešu laikā aizdevumu izsniegšanas apjomi ir stabilizējušies, pozitīvi ietekmējot iepriekš novēroto izsniegšanas svārstīgumu. Tāpēc kredītportfeļa snieguma apakšrādītājs tiek paaugstināts no 6 uz 7.

Atjauninājums: 2021. gada 25. martā

Mintos Risk Score un apakšrādītāju atjauninājumā, kas balstīts uz 2020. gada 4. ceturkšņa datiem nav izmaiņu.

Atjauninājums: 2021. gada 27. janvārī

Mintos Risk Score un apakšrādītāju atjauninājumā, kas balstīts uz 2020. gada 3. ceturkšņa datiem, rādītāji nav mainījušies.

Atjauninājums: 2022. gada 28. septembris

Karam Ukrainā turpinoties, tā rezultātā noteiktās sankcijas pret Krieviju un Krievijas atbildes pasākumi joprojām ir spēkā, līdz ar to šajos tirgos strādājošo uzņēmumu izsniegtajiem aizdevumiem statuss nemainās. Šī atjauninātā ziņojuma publicēšanas brīdī Mintos Risk Score un apakšrādītāji šiem aizdevumiem joprojām ir atsaukti.

 

Atjaunināts 2022. gada 30. jūnijs

Tā kā karš Ukrainā joprojām turpinās, tā rezultātā noteiktās sankcijas pret Krieviju un Krievijas atbildes pasākumi joprojām ir spēkā, šajos tirgos izsniegto aizdevumu statuss nemainās. Šī atjauninātā ziņojuma publicēšanas brīdī Mintos Risk Score un apakšrādītāji šiem aizdevumiem joprojām ir atsaukti.

Atjaunināts 2022. gada 28. martā

Ņemot vērā Ukrainā notiekošo karu un no tā izrietošās sankcijas pret Krieviju, Mintos platformā investīcijām netiek piedāvāti jauni aizdevumi no Krievijas. Līdz ar to šis lēmums ietekmē Krievijas kreditēšanas uzņēmuma Revo Technology aizdevumus. Mintos Risk Score un apakšrādītāji šiem aizdevumiem ir atcelti līdz turpmākam paziņojumam.

Atjauninājums: 2021. gada 23. decembris

Pamatojoties uz 2021. gada 3. ceturkšņa datiem, Mintos Risk Score un apakšrādītājos nav veiktas nekādas izmaiņas.

Atjauninājums: 2021. gada 4. oktobris

Pamatojoties uz 2021. gada 2. ceturkšņa datiem, Mintos Risk Score un apakšrādītājos nav veiktas nekādas izmaiņas.

Atjauninājums: 2021. gada 30. jūnijs

Mintos Risk Score un apakšrādītāju atjauninājumā, kas balstīts uz 2021. gada 1. ceturkšņa datiem nav izmaiņu.

Atjauninājums: 2021. gada 25. martā

Tā kā uzņēmums turpināja uzlabot savus rentabilitātes rādītājus un vēl vairāk diversificēt finansēšanas avotus, ar šo atjauninājumu Revo Technology aizdevumiem atpirkšanas spējas apakšrādītājs tiek paaugstināts no 8 uz 9.

Atjauninājums: 2021. gada 27. janvārī

Uzņēmums ir sniedzis detalizētāku informāciju par pasākumiem un procedūrām, kas saistītas ar krāpšanas novēršanu, un tas atspoguļojas izmaiņās apakšrādītājos. 2020. gada 3. ceturksnī nedaudz uzlabojušies ir arī uzņēmuma finanšu rādītāji. Šo izmaiņu dēļ ir paaugstināts kredītportfeļa snieguma apakšrādītājs (no 5 uz 6), aizdevumu apkalpotāja efektivitātes apakšrādītājs (no 8 uz 9) un atpirkšanas spējas apakšrādītājs (no 7 uz 8). Apakšrādītāju pozitīvo izmaiņu rezultātā Mintos Risk Score ir paaugstināts no 6 uz 7.

Atjauninājums: 2022. gada 28. septembris

Karam Ukrainā turpinoties, tā rezultātā noteiktās sankcijas pret Krieviju un Krievijas atbildes pasākumi joprojām ir spēkā, līdz ar to šajos tirgos strādājošo uzņēmumu izsniegtajiem aizdevumiem statuss nemainās. Šī atjauninātā ziņojuma publicēšanas brīdī Mintos Risk Score un apakšrādītāji šiem aizdevumiem joprojām ir atsaukti.

 

Atjaunināts 2022. gada 30. jūnijs

Tā kā karš Ukrainā joprojām turpinās, tā rezultātā noteiktās sankcijas pret Krieviju un Krievijas atbildes pasākumi joprojām ir spēkā, šajos tirgos izsniegto aizdevumu statuss nemainās. Šī atjauninātā ziņojuma publicēšanas brīdī Mintos Risk Score un apakšrādītāji šiem aizdevumiem joprojām ir atsaukti.

Atjaunināts 2022. gada 28. martā

Ņemot vērā Ukrainā notiekošo karu un no tā izrietošās sankcijas pret Krieviju, Mintos platformā investīcijām netiek piedāvāti jauni aizdevumi no Krievijas. Līdz ar to šis lēmums ietekmē Krievijas kreditēšanas uzņēmuma Sojuz aizdevumus. Mintos Risk Score un apakšrādītāji šiem aizdevumiem ir atcelti līdz turpmākam paziņojumam.

Atjauninājums: 2021. gada 23. decembris

Pamatojoties uz 2021. gada 3. ceturkšņa datiem, Mintos Risk Score un apakšrādītājos nav veiktas nekādas izmaiņas.

Atjauninājums: 2021. gada 4. oktobris

Pamatojoties uz 2021. gada 2. ceturkšņa datiem, Mintos Risk Score un apakšrādītājos nav veiktas nekādas izmaiņas.

Atjauninājums: 2021. gada 30. jūnijs

Pēc tam, kad tika saņemts pirmais Sojuz gada pārskats, kuru auditēja viens no vadošajiem starptautiskajiem auditoru uzņēmumiem Krievijā, kredītportfeļa snieguma un aizdevumu apkalpotāja efektivitātes apakšrādītāju aprēķinos tika pievienotas papildu vērtības. Līdz ar to abi apakšrādītāji tika paaugstināti no 7 uz 8.

Atjauninājums: 2021. gada 25. martā

Mintos Risk Score un apakšrādītāju atjauninājumā, kas balstīts uz 2020. gada 4. ceturkšņa datiem nav izmaiņu.

Atjauninājums: 2021. gada 27. janvārī

Mintos Risk Score un apakšrādītāju atjauninājumā, kas balstīts uz 2020. gada 3. ceturkšņa datiem, rādītāji nav mainījušies.

Atjauninājums: 2022. gada 28. septembris

Karam Ukrainā turpinoties, tā rezultātā noteiktās sankcijas pret Krieviju un Krievijas atbildes pasākumi joprojām ir spēkā, līdz ar to šajos tirgos strādājošo uzņēmumu izsniegtajiem aizdevumiem statuss nemainās. Šī atjauninātā ziņojuma publicēšanas brīdī Mintos Risk Score un apakšrādītāji šiem aizdevumiem joprojām ir atsaukti.

 

Atjaunināts 2022. gada 30. jūnijs

Tā kā karš Ukrainā joprojām turpinās, tā rezultātā noteiktās sankcijas pret Krieviju un Krievijas atbildes pasākumi joprojām ir spēkā, šajos tirgos izsniegto aizdevumu statuss nemainās. Šī atjauninātā ziņojuma publicēšanas brīdī Mintos Risk Score un apakšrādītāji šiem aizdevumiem joprojām ir atsaukti.

Atjaunināts 2022. gada 28. martā

Ukrainā notiekošā kara dēļ valstī ir ieviests karastāvoklis, un pastāv lielas neskaidrības saistībā ar kreditēšanas uzņēmuma darbību. Ņemot to vērā, Mintos Risk Score un apakšrādītāji šiem aizdevumiem ir atcelti līdz turpmākam paziņojumam.

Atjauninājums: 2021. gada 23. decembris

2021. gada 3. ceturksnī, salīdzinot ar 2021. gada 2. ceturksni, mēs novērojām augstāku kredītspēju šī kreditēšanas uzņēmuma aizdevumiem, pateicoties nepārtrauktai rentabilitātes uzlabošanai un organiskajam portfeļa pieaugumam, kas nodrošināja augstāku pašu kapitāla attiecību un procentu seguma koeficientu. Līdz ar to šajā atjauninājumā atpirkšanas spējas apakšrādītājs tiek paaugstināts no 7 uz 8..

Atjauninājums: 2021. gada 4. oktobris

Pamatojoties uz 2021. gada 2. ceturkšņa datiem, Mintos Risk Score un apakšrādītājos nav veiktas nekādas izmaiņas.

Atjauninājums: 2021. gada 30. jūnijs

Mintos Risk Score un apakšrādītāju atjauninājumā, kas balstīts uz 2021. gada 1. ceturkšņa datiem nav izmaiņu.

Atjauninājums: 2021. gada 25. martā

Uzņēmuma finansiālais stāvoklis ir uzlabojies 2020. gada 4. ceturksnī, un palielinātā rentabilitāte atspoguļojas maksātspējas rādītāju uzlabojumā. Tāpēc Atpirkšanas spējas apakšrādītāja vērtība šiem aizdevumiem ir uzlabots no 6 līdz 7.

Atjauninājums: 2021. gada 27. janvārī

Reaģējot uz tirgus grūtībām, uzņēmums ir pielāgojis savus riska parakstīšanas kritērijus, tādējādi samazinot neatmaksāto kredītu īpatsvaru. Tas ir uzlabojusi arī uzņēmuma rentabilitāti, līdz ar to kredītportfeļa snieguma apakšrādītājs ir paaugstināts no 4 uz 6, bet Mintos Risk Score ir paaugstināts no 5 uz 6.

Atjauninājums: 2021. gada 25. martā

Mintos Risk Score ir atsaukts, jo Mintos aizdevumu tirgū nav aktīvu investīciju šajos aizdevumos, un šis kreditēšanas uzņēmums platformā neizvieto jaunus aizdevumus.

Turpmāk jauni atjauninājumi par šo uzņēmumu/vienību tiks veikti tikai tad, ja platformā mainīsies uzņēmuma darbības statuss.

Atjauninājums: 2021. gada 27. janvārī

Pamatojoties uz 2020. gada 3. ceturkšņa datiem, apakšrādītāju vērtībās bija nelielas izmaiņas, kuru rezultātā Mintos Risk Score tika noapaļots un paaugstināts no 4 uz 5.

Atjaunināts 2023. gada 22. jūnijā

Dānija, Meksika, Polija un Kazahstāna: Mintos Risk Score un apakšrādītāju atjauninājumā Dānijai, Meksikai, Polijai un Kazahstānai, kas balstīts uz 2023. gada 1. ceturkšņa datiem, nav veiktas izmaiņas.

Latvija: Mintos Risk Score un apakšrādītāju atjauninājumā, kas balstīts uz 2023. gada 1. ceturkšņa datiem, nav veiktas būtiskas izmaiņas.

Atjaunināts 2023. gada 27. martā

Kazahstāna: sadarbības struktūras apakšrādītājs tika paaugstināts no 4,7 līdz 5,5. Struktūras apakšrādītāja izmaiņas ir saistītas ar jauno metodiku.

Latvija: Mintos Risk Score un apakšrādītāju atjauninājumā, kas balstīts uz 2022. gada 4. ceturkšņa datiem, nav veiktas būtiskas izmaiņas.

Meksika: sadarbības struktūras apakšrādītājs tika paaugstināts no 4,1 līdz 5,5. Struktūras apakšrādītāja izmaiņas ir saistītas ar jauno metodiku.

Polija: Mintos Risk Score un apakšrādītāju atjauninājumā, kas balstīts uz 2022. gada 4. ceturkšņa datiem, nav veiktas būtiskas izmaiņas.

Atjauninājums: 2022. gada 22.decembris

Mintos Risk Score un apakšrādītāju atjauninājumā, kas balstīts uz 2022. gada 3. ceturkšņa datiem, nav veiktas būtiskas izmaiņas.

Atjauninājums: 2022. gada 28. septembris

Pamatojoties uz 2022. gada 2. ceturkšņa datiem, Sun Finance Denmark, Poland un Vietnam izsniegtajiem aizdevumiem Mintos Risk Score un apakšrādītāji nav mainījušies.

Kazahstāna: Atpirkšanas spējas apakšrādītājs šiem aizdevumiem ir pazemināts no 8 uz 7, jo samazinājās uzņēmuma pašu kapitāla attiecība pret aktīviem. Ņemot vērā izmaiņas nodrošinājuma paketē parādzīmju sistēmas ietvaros, arī sadarbības struktūras apakšrādītājs šiem aizdevumiem ir pazemināts no 5 uz 4.

Latvija: Atpirkšanas spējas apakšrādītājs šiem aizdevumiem ir pazemināts no 9 uz 8, jo pēdējos mēnešos samazinājās uzņēmuma finansējuma diversifikācija un maksājumu disciplīna Mintos investoriem. Arī kredītportfeļa snieguma apakšrādītājs šiem aizdevumiem ir pazemināts no 7 uz 6, jo palielinājās kredītportfeļa svārstīgums un pagājušajā ceturksnī samazinājās aizdevumu apkalpotāja efektivitātes apakšrādītājs.

Meksika: Atpirkšanas spējas apakšrādītājs šiem aizdevumiem ir pazemināts no 8 uz 7, jo samazinājās uzņēmuma pašu kapitāla attiecība pret aktīviem.

Atjaunināts 2022. gada 30. jūnijs

Pamatojoties uz 2022. gada 1. ceturkšņa datiem, Sun Finance Denmark, Kazakhstan, Poland un Vietnam izsniegtajiem aizdevumiem Mintos Risk Score un apakšrādītāji nav mainījušies.

Latvija: tā kā mēs joprojām neesam saņēmuši informāciju par Sun Finance Latvia 2020. gada auditētajiem finanšu pārskatiem, aizdevumu apkalpotāja efektivitātes apakšrādītājs ir pazemināts no 8 uz 7.

Meksika: 2022. gada 1. ceturksnī Mintos platformā atkal ir pieejami Sun Finance Mexico izsniegtie aizdevumi, un iepriekš atsauktais Mintos Risk Score un apakšrādītāji ir atkārtoti izvērtēti šādi: kredītportfeļa sniegums 7, aizdevumu apkalpotāja efektivitāte 8, atpirkšanas spēja 8, sadarbības struktūra 4 un Mintos Risk Score 7.

Atjaunināts 2022. gada 28. martā

Pamatojoties uz 2021. gada 4. ceturkšņa datiem, Sun Finance Denmark un Kazakhstan izsniegtajiem aizdevumiem Mintos Risk Score un apakšrādītāji nav mainījušies.

Latvija: uzņēmuma pašu kapitāla/aktīvu attiecības proporcijas palielināšanās rezultātā atpirkšanas spējas apakšrādītājs ir paaugstināts no 8 uz 9.

Meksika: šobrīd Mintos platformā investīcijām nav pieejami Sun Finance Meksikā izsniegtie aizdevumi, tāpēc līdz ar šo atjauninājumu, kas balstīta uz 2021. gada 4. ceturkšņa datiem, šīs vienības aizdevumiem Mintos Risk Score un apakšrādītāji ir atcelti.

Polija: finanšu pozīciju, piemēram, pašu kapitāla/aktīvu attiecības, samazināšanās un valūtas svārstīguma pieaugums 2021. gada 4. ceturksnī izraisīja atpirkšanas spējas apakšrādītāja pazemināšanu no 8 uz 7.

Vjetnama: šobrīd Mintos platformā investīcijām nav pieejami Sun Finance Vjetnamā izsniegtie aizdevumi, tāpēc līdz ar šo atjauninājumu, kas balstīta uz 2021. gada 4. ceturkšņa datiem, šīs vienības aizdevumiem Mintos Risk Score un apakšrādītāji ir atcelti.

Atjauninājums: 2021. gada 23. decembris

Pamatojoties uz 2021. gada 3. ceturkšņa datiem, Mintos Risk Score un apakšrādītājos nav veiktas nekādas izmaiņas.

Atjauninājums: 2021. gada 4. oktobris

Dānija: šī atjauninājuma publicēšanas brīdī Mintos aizdevumu tirgū nav aktīvu vai neatmaksātu investīciju Sun Finance Dānijā izsniegtos aizdevumos. Tāpēc šī kredītu izsniedzēja aizdevumiem Mintos Risk Score un apakšrādītāji šobrīd ir atsaukti.

Turpmāk jauni atjauninājumi par šo uzņēmumu/vienību tiks veikti tikai tad, ja platformā mainīsies uzņēmuma darbības statuss.

Kazahstāna: kapitalizācijas koeficienta samazināšanās dēļ atpirkšanas spējas apakšrādītājs ir pazemināts no 9 uz 8.

Latvija: liela daļa uzņēmuma kredītportfeļa ir ieķīlāta/nodota kreditoriem, kas samazina uzņēmuma iespējas nepieciešamības gadījumā nākotnē piesaistīt nodrošināto finansējumu. Rezultātā ir koriģēts atpirkšanas spējas apakšrādītājs, samazinot to no 9 uz 8.

Meksika: aizņēmuma pašu kapitāla/aktīvu attiecības samazināšanās gan grupas, gan uzņēmuma līmenī izraisīja vairāku apakšrādītāju pazemināšanu: kredītportfeļa sniegumam no 6 uz 5, aizdevumu apkalpotāja efektivitātei no 8 uz 7 un atpirkšanas spējai no 9 uz 8. Visu šo izmaiņu rezultātā Mintos Risk Score ir pazemināts no 7 uz 6.

Polija: ņemot vērā paaugstināto valūtas kursa svārstīgumu, kas būtiski ietekmēja aizdevumu atmaksu, atpirkšanas spējas apakšrādītājs ir pazemināts no 9 uz 8.

Vjetnama: 2. ceturkšņa dati liecina, ka uzņēmuma procentu seguma koeficients, EBIT un vidējais aktīvu īpatsvars ilgākā laika posmā ir palielinājies. Šo pozitīvo norišu dēļ aizdevumu apkalpotāja efektivitātes apakšrādītājs ir paaugstināts no 6 uz 7. Pašu kapitāla/aktīvu attiecības samazināšanās grupas līmenī izraisīja šīs vienības atpirkšanas spējas apakšrādītāja pazemināšanu no 9 uz 8.

Atjauninājums: 2021. gada 30. jūnijs

Mintos Risk Score un apakšrādītāju atjauninājumā, kas balstīts uz 2021. gada 1. ceturkšņa datiem nav veiktas izmaiņas Sun Finance Kazahstānā un Meksikā izsniegtajiem aizdevumiem.

Dānija: izsniegšanas apjoma samazināšanās 2021. gada 1. ceturksnī ir izraisījusi lielāku emisijas svārstīgumu, kā rezultātā kredītportfeļa snieguma apakšrādītājs tika samazināts no 8 uz 7.

Latvija: 2021. gada 1. ceturksnī uzlabojās EBIT attiecība pret vidējiem aktīviem, kas pozitīvi ietekmē atpirkšanas spējas apakšrādītāju, kas tagad ir paaugstināts no 8 uz 9.

Polija: 2021. gada 1. ceturksnī uzlabojās EBIT attiecība pret vidējiem aktīviem, kas pozitīvi ietekmē atpirkšanas spējas apakšrādītāju, kas tagad ir paaugstināts no 8 uz 9.

Vjetnama: pamatojoties uz jaunāko novērtējumu, portfeļa darbības rādītāji pārsniedz peļņas un zaudējumu slieksni. Tas ietekmēja kredītportfeļa snieguma apakšrādītāju, kas tika paaugstināts no 3 uz 5. Šī apakšrādītāja paaugstināšanas dēļ šiem aizdevumiem Mintos Risk Score tika paaugstināts no 5 līdz 6.

Atjauninājums: 2021. gada 25. martā

Mintos Risk Score un apakšrādītāju atjauninājumā, kas balstīts uz 2020. gada 4. ceturkšņa datiem, nav veiktas izmaiņas Sun Finance izsniegtajiem aizdevumiem Dānijā, Latvijā un Vjetnamā.

Kazahstāna: tā kā aizdevumu izsniegšanas līmenis 2020. gada 4. ceturksnī turpināja stabilizēties, kredītportfeļa snieguma apakšrādītājs Kazahstānā izsniegtajiem aizdevumiem ir paaugstināts no 6 uz 7.

Meksika: tā kā aizdevumu izsniegšanas līmenis 2020. gada 4. ceturksnī turpināja stabilizēties, kredītportfeļa snieguma apakšrādītājs Meksikā izsniegtajiem aizdevumiem ir paaugstināts no 5 uz 6. Uzņēmumam palielinoties, ieņēmumi 2020. gada 4. ceturksnī pieauga, kā rezultātā aizdevumu apkalpotāja efektivitātes apakšrādītājs tika paaugstināts no 7 uz 8. Šo divu apakšrādītāju palielināšana rezultējās Meksikā izsniegtajiem aizdevumiem piešķirtā Mintos Riska Score paaugstināšanā no 6 uz 7.

Polija: stabilizētie izsniegšanas apjomi 2020. gada 4. ceturksnī rezultējās kredītportfeļa snieguma apakšrādītāja paaugstināšanā no 6 uz 7. Savukārt nedaudz zemāka rentabilitāte 2020. gada 4. ceturksnī ietekmēja šo aizdevumu atpirkšanas spējas apakšrādītāju, kas tika pazemināts no 8 uz 7.

Atjauninājums: 2021. gada 27. janvārī

Uzņēmums ir diversificējis savus finansēšanas avotus, un tas atspoguļojas atpirkšanas spējas apakšrādītāja paaugstināšanā visām valstīm: Dānijā no 7 uz 8, Kazahstānā no 8 uz 9, Latvijā no 7 uz 8, Meksikā no 8 uz 9, Polijā no 7 uz 8 un Vjetnamā no 8 uz 9.

Atjaunināts 2023. gada 22. jūnijā

Mintos Risk Score un apakšrādītāju atjauninājumā, kas balstīts uz 2023. gada 1. ceturkšņa datiem, nav veiktas izmaiņas.

Atjaunināts 2023. gada 27. martā

Mintos Risk Score un apakšrādītāju atjauninājumā, kas balstīts uz 2022. gada 4. ceturkšņa datiem, nav veiktas būtiskas izmaiņas.

Atjauninājums: 2022. gada 22.decembris

Mintos Risk Score un apakšrādītāju atjauninājumā, kas balstīts uz 2022. gada 3. ceturkšņa datiem, nav veiktas būtiskas izmaiņas.

Atjauninājums: 2022. gada 28. septembris

Ņemot vērā rentabilitātes uzlabojumus un uzņēmuma spēju piesaistīt papildu finansējuma avotus, atpirkšanas spējas apakšrādītājs šiem aizdevumiem ir paaugstināts no 7 uz 8.

Atjaunināts 2022. gada 30. jūnijs

Kreditēšanas uzņēmums 2021. gada 4. ceturksnī un 2022. gada 1. ceturksnī uzrādīja labākus finanšu rezultātus, kas pozitīvi ietekmēja seguma koeficientu divu gadu vēsturiskajā periodā. Rezultātā mēs paaugstinājām aizdevumu apkalpotāja efektivitātes apakšrādītāju no 5 uz 6, un atpirkšanas spējas apakšrādītāju no 6 uz 7.

Atjaunināts 2022. gada 28. martā

Daļēji manuāli veicamie maksājumu procesi izraisa aizņēmēju atmaksas darījumu kavējumus un ietekmē investoriem uzrādītos portfeļa datus. Mintos platformā izvietoto Swell aizdevumu gadījumā šī kavēšanās ar atmaksas maksājumu sadali atspoguļojas aizdevumu apkalpotāja efektivitātes apakšrādītāja pazemināšanā no 6 uz 5.

Atjauninājums: 2021. gada 23. decembris

Pamatojoties uz 2021. gada 3. ceturkšņa datiem, Mintos Risk Score un apakšrādītājos nav veiktas nekādas izmaiņas.

Atjauninājums: 2021. gada 4. oktobris

Pamatojoties uz 2021. gada 2. ceturkšņa datiem, Mintos Risk Score un apakšrādītājos nav veiktas nekādas izmaiņas.

Atjauninājums: 2021. gada 30. jūnijs

Swell Finanzas en Movimiento - kreditēšanas uzņēmums, kas Mintos aizdevumu tirgū piedāvā investīciju iespējas Meksikā izsniegtos auto kredītos - pievienojās Mintos 2021. gada aprīlī. Mintos aizdevumu tirgū tam ir piešķirti šādi apakšrādītāji: kredītportfeļa sniegums - 8, aizdevumu apkalpotāja efektivitāte - 6, atpirkšanas spēja - 6, sadarbības struktūra - 5, tādējādi tam ir piešķirts Mintos Risk Score 7.

Atjauninājums: 2021. gada 27. janvārī

Mintos Risk Score ir atsaukts, jo Mintos aizdevumu tirgū nav aktīvu investīciju šajos aizdevumos, un šis kreditēšanas uzņēmums platformā neizvieto jaunus aizdevumus.

Turpmāk jauni atjauninājumi par šo uzņēmumu/vienību tiks veikti tikai tad, ja platformā mainīsies uzņēmuma darbības statuss.

Atjauninājums: 2022. gada 22.decembris

Mintos Risk Score un apakšrādītāju atjauninājumā, kas balstīts uz 2022. gada 3. ceturkšņa datiem, nav veiktas būtiskas izmaiņas.

Atjauninājums: 2022. gada 28. septembris

Mintos Risk Score un apakšrādītāju atjauninājumā, kas balstīts uz 2022. gada 2. ceturkšņa datiem, nav izmaiņu.

Atjaunināts 2022. gada 30. jūnijs

Pamatojoties uz 2022. gada 1. ceturkšņa datiem, Mintos Risk Score un apakšrādītājos nav veiktas nekādas izmaiņas.

Atjaunināts 2022. gada 28. martā

Pamatojoties uz 2021. gada 4. ceturkšņa datiem, Mintos Risk Score un apakšrādītājos nav veiktas nekādas izmaiņas.

Atjauninājums: 2021. gada 23. decembris

Pamatojoties uz 2021. gada 3. ceturkšņa datiem, Mintos Risk Score un apakšrādītājos nav veiktas nekādas izmaiņas.

Atjauninājums: 2021. gada 4. oktobris

Ņemot vērā 2021. gada 2. ceturksnī novēroto EBIT maržas uzlabojumu, atpirkšanas spējas apakšrādītājs ir paaugstināts no 7 uz 8.

Atjauninājums: 2021. gada 30. jūnijs

Mintos Risk Score un apakšrādītāju atjauninājumā, kas balstīts uz 2021. gada 1. ceturkšņa datiem nav izmaiņu.

Atjauninājums: 2021. gada 25. martā

Mintos Risk Score un apakšrādītāju atjauninājumā, kas balstīts uz 2020. gada 4. ceturkšņa datiem nav izmaiņu.

Atjauninājums: 2021. gada 27. janvārī

Pamatojoties uz 2020. gada 3. ceturkšņa datiem, apakšrādītāju vērtībās bija nelielas izmaiņas, kuru rezultātā Mintos Risk Score tika noapaļots un paaugstināts no 7 uz 8.

Atjaunināts 2023. gada 22. jūnijā

Uganda: Mintos Risk Score un apakšrādītāju atjauninājumā, kas balstīts uz 2023. gada 1. ceturkšņa datiem, nav veiktas būtiskas izmaiņas.

Atjaunināts 2023. gada 27. martā

Uganda: Mintos Risk Score un apakšrādītāju atjauninājumā, kas balstīts uz 2022. gada 4. ceturkšņa datiem, nav veiktas būtiskas izmaiņas.

Atjauninājums: 2022. gada 22.decembris

Mintos Risk Score un apakšrādītāju atjauninājumā, kas balstīts uz 2022. gada 3. ceturkšņa datiem, nav veiktas būtiskas izmaiņas.

Atjauninājums: 2022. gada 28. septembris

Pamatojoties uz 2022. gada 2. ceturkšņa datiem, Watu Credit Kenya izsniegtajiem aizdevumiem Mintos Risk Score un apakšrādītāji nav mainījušies.

Uganda: Kredītportfeļa snieguma apakšrādītājs šiem aizdevumiem ir paaugstināts no 8 uz 9, jo ir stabilizējies ikmēneša izsniegto aizdevumu apjoms, ko iepriekš ietekmēja periodiskie ierobežojumi Covid-19 pandēmijas dēļ. Sadarbības struktūras apakšrādītājs šiem aizdevumiem ir paaugstināts no 4 uz 5, jo uzņēmums reģistrēja ķīlu parādzīmju sistēmas ietvaros un nesen atjaunināja savus līgumus, lai noteiktu vienlīdzīgas tiesības ar citiem kreditoriem attiecībā uz nodrošinājumu.

Atjaunināts 2022. gada 30. jūnijs

Pamatojoties uz 2022. gada 1. ceturkšņa datiem, Watu Credit Kenya izsniegtajiem aizdevumiem Mintos Risk Score un apakšrādītāji nav mainījušies.

Uganda: ķīla joprojām nav reģistrēta saskaņā ar jauno Mintos ieguldījumu brokeru sabiedrības struktūru, un tāpēc šiem aizdevumiem sadarbības struktūras apakšrādītājs ir pazemināts no 5 uz 4.

Atjaunināts 2022. gada 28. martā

Pamatojoties uz 2021. gada 4. ceturkšņa datiem, Mintos Risk Score un apakšrādītājos nav veiktas nekādas izmaiņas.

Atjauninājums: 2021. gada 23. decembris

Uganda: tā kā Watu Ugandas vienība uzrādīja apmierinošus rezultātus, pamatojoties uz budžetā noteiktajiem mērķiem, un pateicoties nesen iegūtajam pašu kapitāla īpatsvara palielinājumam 2021. gada 3. ceturksnī, šīs uzņēmuma atpirkšanas spējas apakšrādītājs tiek paaugstināts no 6 uz 7.

Atjauninājums: 2021. gada 4. oktobris

Uganda: Watu Credit ir paplašinājis savu portfeli ar investīciju iespējām Ugandā izsniegtos motociklu aizdevumos. Ugandas vienība Mintos aizdevumu tirgum pievienojās 2021. gada aprīlī, un tās izsniegtajiem aizdevumiem tika piešķirti šādi apakšrādītāji: kredītportfeļa sniegums - 8, aizdevumu apkalpotāja efektivitāte - 6, atpirkšanas spēja - 6 un sadarbības struktūra - 5. Watu Credit Ugandā izsniegtajiem aizdevumiem ir piešķirts Mintos Risk Score 7.

Atjauninājums: 2021. gada 27. janvārī

Kenija: Mintos Risk Score ir atsaukts, jo Mintos aizdevumu tirgū nav aktīvu investīciju šajos aizdevumos, un šis kreditēšanas uzņēmums platformā neizvieto jaunus aizdevumus.

Turpmāk jauni atjauninājumi par šo uzņēmumu/vienību tiks veikti tikai tad, ja platformā mainīsies uzņēmuma darbības statuss.

Atjauninājums: 2021. gada 23. decembris

Decembrī tika apturēta Turcijas kreditēšanas uzņēmuma Wowwo izsniegto aizdevumu pārdošana Mintos pirmreizējā un otrreizējā tirgū. Šāds lēmums tika pieņemts, lai aizsargātu investoru intereses, un tas tika balstīts uz makroekonomisko pārmaiņu novērtējumu, kas ietekmē Turcijas liras kursu attiecībā pret eiro. Rezultātā Mintos Risk Score un apakšrādītāji šiem aizdevumiem šobrīd ir atsaukti.

Atjauninājums: 2021. gada 4. oktobris

Pamatojoties uz 2021. gada 2. ceturkšņa datiem, Mintos Risk Score un apakšrādītājos nav veiktas nekādas izmaiņas.

Atjauninājums: 2021. gada 30. jūnijs

Mintos Risk Score un apakšrādītāju atjauninājumā, kas balstīts uz 2021. gada 1. ceturkšņa datiem nav izmaiņu.

Atjauninājums: 2021. gada 25. martā

Mintos Risk Score un apakšrādītāju atjauninājumā, kas balstīts uz 2020. gada 4. ceturkšņa datiem nav izmaiņu.

Atjauninājums: 2021. gada 27. janvārī

Mintos Risk Score un apakšrādītāju atjauninājumā, kas balstīts uz 2020. gada 3. ceturkšņa datiem, rādītāji nav mainījušies.

Atjauninājums: 2021. gada 23. decembris

Šobrīd Mintos platformā netiek izvietoti jauni šī kreditēšanas uzņēmuma izsniegti aizdevumi, tāpēc to Mintos Risk Score un apakšrādītāji šobrīd ir atsaukti. Turpmāk jauni atjauninājumi par šo vienību tiks veikti tikai tad, ja mainīsies uzņēmuma darbības statuss platformā.

Atjauninājums: 2021. gada 4. oktobris

Zaim Online un tā zīmols Pay P.S. ir viens no pirmajiem kreditēšanas uzņēmumiem Krievijā, kas izsniedz patēriņa kredītus tiešsaistē, un tam ir gandrīz 10 gadu pieredze šajā jomā. Uzņēmums Mintos aizdevumu tirgum pievienojās 2021. gada augustā, un tā izsniegtajiem aizdevumiem tika piešķirti šādi apakšrādītāji: kredītportfeļa sniegums - 6, aizdevumu apkalpotāja efektivitāte - 9, atpirkšanas spēja - 8, sadarbības struktūra - 6. Mintos Risk Score ir 7.

Atjaunināts 2023. gada 22. jūnijā

Mintos Risk Score un apakšrādītāju atjauninājumā, kas balstīts uz 2023. gada 1. ceturkšņa datiem, nav veiktas izmaiņas.

Atjaunināts 2023. gada 27. martā

Mintos Risk Score un apakšrādītāju atjauninājumā, kas balstīts uz 2022. gada 4. ceturkšņa datiem, nav veiktas būtiskas izmaiņas.

Atjauninājums: 2022. gada 22.decembris

Mintos Risk Score un apakšrādītāju atjauninājumā, kas balstīts uz 2022. gada 3. ceturkšņa datiem, nav veiktas būtiskas izmaiņas.

Atjauninājums: 2022. gada 28. septembris

Aizdevumu apkalpotāja efektivitātes apakšrādītājs šiem aizdevumiem ir paaugstināts no 6 uz 7, jo uzlabojās pašu kapitāla un aktīvu attiecība un procentu likmju seguma rādītāji.

Atjaunināts 2022. gada 30. jūnijs

Zenka ķīla joprojām nav reģistrēta saskaņā ar jauno Mintos ieguldījumu brokeru sabiedrības struktūru, un tāpēc šiem aizdevumiem sadarbības struktūras apakšrādītājs ir pazemināts no 5 uz 4.

Atjaunināts 2022. gada 28. martā

Pamatojoties uz jaunākajiem datiem, mēs novērojam uzlabojumus riska parakstīšanas standartos, kreditēšanas uzņēmumam ieviešot lielāku kontroli pār aizņēmēju profiliem, kā arī uzlabojot pašu kapitāla un aktīvu attiecību, pateicoties papildu pamatkapitāla reģistrācijai. Tas palielināja rentabilitātes rādītāju un līdzsvaroja EBIT 2021. gada beigās. Pateicoties šiem labajiem rezultātiem, tika paaugstināti divi apakšrādītāji: aizdevumu apkalpotāja efektivitātes apakšrādītājs no 6 uz 7 un atpirkšanas spējas apakšrādītājs no 4 uz 6. Mintos Risk Score Zenka aizdevumiem ir paaugstināts no 5 uz 6.

Atjauninājums: 2021. gada 23. decembris

Tā kā 2021. gada 3. ceturksnī vērojams mazāks aizdevumu izsniegšanas svārstīgums, kā arī zemāki pagarinājumu rādītāji salīdzinājumā ar iepriekšējo periodu, kredītportfeļa snieguma apakšrādītājs tiek paaugstināts no 4 uz 5. Rezultātā arī Mintos Risk Score tiek paaugstināts no 4 uz 5.

Atjauninājums: 2021. gada 4. oktobris

Pamatojoties uz 2021. gada 2. ceturkšņa datiem, Mintos Risk Score un apakšrādītājos nav veiktas nekādas izmaiņas.

Atjauninājums: 2021. gada 30. jūnijs

Mintos Risk Score un apakšrādītāju atjauninājumā, kas balstīts uz 2021. gada 1. ceturkšņa datiem nav izmaiņu.

Atjauninājums: 2021. gada 25. martā

Mintos Risk Score un apakšrādītāju atjauninājumā, kas balstīts uz 2020. gada 4. ceturkšņa datiem nav izmaiņu.

Atjauninājums: 2021. gada 27. janvārī

Kenijas Centrālās bankas 2020. gada aprīļa pamatnostādnes mainīja regulējumu, kas saistīts ar kredītņēmēju informācijas par neatmaksātiem aizdevumiem iesniegšanu Kredītreferences birojiem. Tā bija daļa no patērētāju aizsardzības programmas, kas tika atjaunota 2020. gada oktobrī. Šis lēmums negatīvi ietekmēja jau tā neregulāro aizņēmēju kredītmaksājumu dinamiku. Aizvien vairāk aizdevumu atmaksa tika pagarināta, turklāt uz ilgāku laiku, un tas būtiski samazināja aizdevumu atgūšanas rādītājus un palielināja neatmaksāto aizdevumu īpatsvaru uzņēmuma portfelī. Ņemot vērā šos aspektus, mēs Zenka izsniegtajiem aizdevumiem pazeminājām kredītportfeļa snieguma apakšrādītāju no 5 uz 4. Pieaugošais neatmaksāto aizdevumu īpatsvars nozīmē, ka tiem ir piesaistītas lielākas naudas plūsmas, un pastāv lielāks negatīvas likviditātes risks, kas negatīvi ietekmē uzņēmuma rentabilitātes stāvokli un kapitalizāciju. Līdz ar to aizdevumu apkalpotāja efektivitātes un atpirkšanas spējas apakšrādītāji Zenka izsniegtajiem aizdevumiem ir pazemināti attiecīgi no 7 uz 6 un no 6 uz 4. Apakšrādītāju pazemināšana ietekmēja Mintos Risk Score, kas tika pazemināts no 5 uz 4.