Schedule extension

Kas ir grafika pagarināšana? 
Aizņēmējs var izvēlēties pagarināt aizdevuma atmaksas grafiku. Ja aizdevējs tam piekrīt, aizdevums tiks automātiski atjaunināts ar jauno grafiku. 

Kāpēc mēs piedāvājam grafika pagarināšanu? 
Daudzi aizdevēji piedāvā aizņēmējiem iespēju pagarināt aizdevuma atmaksas grafiku. Bet līdz šim nebija piemērota veida, kā to atspoguļot Mintos, un katru reizi, kad aizņēmējs lūdza pagarinājumu, aizdevējs atpirka aizdevumu no Mintos investoriem un pēc tam to ievietoja atpakaļ kā jaunu aizdevumu ar pagarinātu grafiku. 

Kādas problēmas rada šāda atpirkšana? 
Tā aizdevējiem rada naudas plūsmas neatbilstību. Tā kā aizdevēji nav saņēmuši maksājumus no aizņēmējiem, aizdevumu atpirkšanai tiem nākas izmantot savu nauda. Tas rada likviditātes risku, kas var negatīvi ietekmēt investorus. Izmantojot atmaksas grafika pagarināšanu, mēs saskatām spēcīgu iespēju samazināt risku investoriem. Tajā pašā laikā tas mums ļauj investoriem nodrošināt pārskatāmāku pakalpojumu ar mazāku neparedzētu aizdevumu atpirkšanas gadījumu skaitu.

Kā tas darbojas? 
Aizņēmējs var aizdevējam pieprasīt grafika pagarināšanu. Ja aizdevējs tam piekrīt, aizņēmēja grafiks tiek pagarināts aizdevēja sistēmās un Mintos. Investori atjaunināto grafiku var redzēt sadaļā "Informācija par aizdevumu". 
Kad grafiks tiek pagarināts, visu nenomaksāto maksājumu termiņi tiek pagarināti par līdz 31 dienu. Maksimālais pagarinājumu skaits ir atkarīgs no aizdevuma līguma, bet tas nevar būt lielāks par trīs. Kavētus aizdevumus nevar pagarināt. Šī iespēja būs pieejama tikai jauniem aizdevumiem, kas Mintos tiks izvietoti pēc 01.10.2019 . Atlikušajā aizdevuma atmaksas termiņā investori turpinās saņemt tādus pašus procentu maksājumus. 

Kā investori var izvēlēties aizdevumus ar termiņa pagarinājumu vai bez tā? 
Mēs pievienosim jaunu filtra iespēju Auto Invest, kā arī pirmreizējā un otrreizējā tirgū. Noklusējuma iestatījums esošajām Auto Invest stratēģijām ir tāds, ka nauda tiks investēta gan aizdevumos ar termiņa pagarinājumu, gan bez tā. Investori jebkurā laikā var atjaunināt savus Auto Invest iestatījumus. Invest & Access investēs gan aizdevumos ar termiņa pagarinājumu, gan bez tā. 

Vai investori var atteikties no pagarinātajiem aizdevumiem? 
Tāpat kā ar jebkuru citu aizdevumu, pagarinātos aizdevumus var pārdot otrreizējā tirgū. Investori, kuri izmanto Invest & Access, var arī izņemt savu naudu.