Statistieken

Historische prestaties van leningen

Bekijk hoe beleggingen in leningen bij Mintos in het verleden hebben gepresteerd.
Berekening historische prestaties Het jaarlijkse rendement en verlies wordt berekend op basis van een belegging in alle beschikbare leningen bij Mintos, gewogen naar de totale uitstaande belegging. Dit betekent dat leningen met een hogere uitstaande belegging een grotere invloed op de belegging zullen hebben, en leningen met een lagere uitstaande belegging een kleinere invloed. Bij de berekening worden geen bonussen of kosten meegerekend. Dit is representatief voor de algemene prestatie van Mintos, en vergelijkbaar met hoe een kapitalisatiegewogen index voor de aandelenmarkt werkt. Afhankelijk van je diversificatie en timing, kunnen je resultaten afwijken.
Hoe we dit berekend hebben

Bruto rendement

Bruto rendement wordt gedefinieerd als het totale rendement op jaarbasis vóór aftrek van kosten of verlies.
2023
11.0%
2022
7.1%
2021
9.7%
2020
10.6%
2019
11.5%
2018
12.1%
2017
12.1%
2016
12.6%
2015
12.0%
De berekeningen worden gemaakt op basis van een portefeuille die wordt gewogen naar de totale uitstaande belegging in alle leningen bij Mintos. Jaarlijkse gegevens worden eenmaal per jaar berekend.

Netto rendement

Netto rendement wordt gedefinieerd als het totale bruto rendement op jaarbasis, minus het verliespercentage op jaarbasis. Op de door de geschorste kredietverstrekkers verstrekte leningen zijn afschrijvingen toegepast op basis van onze invorderingsramingen.
2023
11.0%
2022
-1.4%
2021
6.2%
2020
3.4%
2019
10.9%
2018
12.1%
2017
11.6%
2016
12.6%
2015
12.0%
De berekeningen worden gemaakt op basis van de meest recente schattingen voor terugvordering en een portefeuille die wordt gewogen naar de totale uitstaande belegging in alle leningen bij Mintos. De gegevens worden elk kwartaal bijgewerkt. 2020 werd beïnvloed door het Covid-19 effect, terwijl 2022 impact heeft op de verliezen als gevolg van de Russisch-Oekraïense oorlog.
Netto rendement per periode
2023
11.0%
1M
0.8%
3M
2.4%
6M
4.8%
1Y
10.4%
2Y
4.3%
3Y
4.9%
5Y
5.8%
2022
-1.4%
2021
6.2%
2020
3.4%
2019
10.9%
2018
12.1%
2017
11.6%
2016
12.6%
2015
12.0%

Jaarlijks nettoverlies

Nettoverlies wordt gedefinieerd als het verloren bedrag, na rekening te hebben gehouden met eventuele terugvorderingen. Op de door de geschorste kredietverstrekkers verstrekte leningen zijn afschrijvingen toegepast op basis van onze invorderingsramingen.
2023
0.0%
2022
-8.5%
2021
-3.5%
2020
-7.2%
2019
-0.6%
2018
0.0%
2017
-0.5%
2016
0.0%
2015
0.0%
De berekeningen worden gemaakt op basis van de meest recente schattingen voor terugvordering en een portefeuille die wordt gewogen naar de totale uitstaande belegging in alle leningen bij Mintos. De gegevens worden elk kwartaal bijgewerkt.

Hoe Mintos zich verhoudt tot andere activaklassen

Groei van belegging
Groei van een belegging van € 100 bij Mintos in 2015, vergeleken met een bankdeposito in de eurozone en andere beleggingscategorieën. De grafiek toont de waarde van de belegging aan het begin van elke periode.
Mintos (leningen)
Eigen vermogen
Onroerend goed
Obligaties van beleggingskwaliteit
Hoogrentende obligaties
Deposito's
Positionering van rendement op jaarbasis
Positionering van rendement op jaarbasis bij Mintos, vergeleken met een bankdeposito in de eurozone en andere beleggingscategorieën.
Beleggingscategorie
2019
2020
2021
2022
2023
5 jaar op jaarbasis
(2019-2023)
Mintos (leningen)
10.9%
3.4%
6.2%
-1.4%
11.0%
5.9%
Eigen vermogen
25.2%
14.1%
20.1%
-19.7%
21.6%
10.9%
Onroerend goed
24.0%
-4.2%
29.6%
-24.5%
20.0%
5.2%
Obligaties van beleggingskwaliteit
6.4%
2.8%
-1.0%
-13.6%
8.2%
0.3%
Hoogrentende obligaties
7.1%
7.0%
1.0%
-12.7%
14.0%
2.9%
Deposito's
-0.5%
-0.6%
-0.7%
-0.1%
2.6%
0.1%
Bron: MSCI World Index, Bloomberg Barclays Global High Yield Total Return Index, MSCI World Real Estate Index, iShares Euro Investment Grade Corporate Bond Index Fund, JPM Eur Money Market VNAV Eur, Mintos Net Returns
Belangrijke informatie
In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Historisch rendement, verwacht rendement of kansberekeningen geven mogelijk niet de daadwerkelijke toekomstige prestaties weer. Alle beleggingen brengen risico's met zich mee en kunnen tot aanzienlijke verliezen leiden. Lees meer over de risico's van beleggen bij Mintos , of bekijk onze kredietportefeuille als download.

Meer statistieken

Lening statistieken

Bekijk statistieken over gefinancierde leningen, uitstaande leningen, prestaties van leningen en meer.

Klaar om mee te doen?

Begin vandaag nog met beleggen.