Beveiliging

Hoe beleggers beschermd worden op Mintos

Beleggingsondernemingen zoals Mintos zijn onderworpen aan financiële regelgeving. Dit toezicht stelt eisen en beperkingen vast om de belangen van beleggers te beschermen, financiële criminaliteit te bestrijden en het nemen van buitensporige risico's door financiële instellingen te voorkomen.

Betere bescherming voor beleggers dankzij een gereguleerde omgeving

Beleggers zijn tot € 20 000 beschermd door het beleggerscompensatiestelsel (details en uitzonderingen hieronder)

Je vermogen wordt apart gehouden van het vermogen van Mintos

FCMC

We worden gereguleerd door de FCMC, het Letse equivalent van je lokale toezichthouder of een andere bevoegde autoriteit voor toezicht op beleggingsdiensten in eu-lidstaten.

Regelgeving inzake beleggingsondernemingen: bescherming van beleggers

Het financiële stelsel is een integrerend deel van ons dagelijks leven. We hebben bijvoorbeeld banken nodig om betalingen te verrichten of geld over te maken, of beleggingsondernemingen om ons geld te beleggen om toekomstige rendementen te behalen. Niet of slecht gereguleerde financiële instellingen kunnen de stabiliteit van het financiële stelsel ondermijnen en consumenten schaden. Financiële regelgeving stelt regels vast om te voorkomen dat dingen fout gaan en om het financiële stelsel en de consumenten te beschermen als er toch iets fout gaat.

Beleggingsondernemingen in de EU moeten voldoen aan verschillende wetten en regels die gericht zijn op de bescherming van beleggers en de stabiliteit van het financiële systeem. Een combinatie van gedegen interne controlemechanismen, interne en externe audits en toezicht van de toezichthouder zorgt ervoor dat Mintos alle toepasselijke eisen strikt volgt.

De toepasselijke regelgeving omvat

MiFID en MiFIR

Details weergeven

Prospectusverordening

Details weergeven

Prudentiële regeling voor beleggingsondernemingen

Details weergeven

Geschikt en passend productaanbod

Om ervoor te zorgen dat beleggers zich bewust zijn van de risico's van beleggen op Mintos en dat hun financiële situatie hen in staat stelt deze risico's te dragen, gaan wij na of onze producten aansluiten bij hun verwachtingen en doelstellingen. Ook gaan wij na of deze geschikt zijn voor hun kennis en ervaring. De uitkomst van deze beoordeling bepaalt welke producten en diensten beschikbaar zullen zijn voor de belegger. Beleggen op Mintos is niet risicoloos, dus het is niet geschikt voor beleggers die alleen kapitaal willen behouden.

Beleggersvriendelijke presentatie van informatie

Om beleggers te helpen om doordachte beslissingen over de belegging te nemen, wordt hun gestandaardiseerde informatie in een consumentvriendelijk formaat verstrekt. Deze informatie is ontworpen om beleggers te helpen het gedrag van beleggingsproducten te begrijpen en deze te vergelijken met andere producten. Mintos heeft ook verschillende bekendmakingen gepubliceerd, zoals informatie over beleggingsrisico's, vergoedingen en essentiële informatiedocumenten (KID's).

Bescherming van het vermogen van beleggers

Het geld van beleggers wordt beschermd door het op speciale rekeningen bij banken te bewaren. Mintos is verplicht ervoor te zorgen dat het beschikbare saldo op de Mintos accounts van beleggers overeenkomt met het saldo op de beveiligde rekeningen bij banken. Dit geld wordt alleen gebruikt om de orders van beleggers uit te voeren om het geld te beleggen, op te nemen of om kosten te dekken die aan Mintos moeten worden betaald. Het is Mintos niet toegestaan om haar eigen vermogen te combineren met het vermogen van beleggers. Schuldeisers van Mintos hebben geen recht op zich te verhalen op de beveiligde rekeningen.

Financiële instrumenten die toebehoren aan de beleggers bij Mintos worden gescheiden gehouden van het eigen vermogen van Mintos. Deze instrumenten kunnen alleen worden gebruikt om de orders van de beleggers uit te voeren, bijvoorbeeld om de instrumenten te verkopen.

Beleggerscompensatiestelsel

Als een erkende beleggingsonderneming is Mintos aangesloten bij het nationale beleggerscompensatiestelsel.

De compensatieregeling is ingesteld bij Richtlijn 97/9/EG en is van toepassing op alle erkende beleggingsondernemingen en banken in het betrokken EU-land. Mintos is lid van het Letse beleggersbeschermingsstelsel aangezien het in Letland wordt gereguleerd door de FCMC. Soortgelijke stelsels bestaan in andere EU-landen.

De regeling maakt het voor particuliere beleggers mogelijk een vergoeding te ontvangen voor 90% van het permanente verlies dat het gevolg is van dit falen, tot een maximum van €20 000.

Het compensatiestelsel biedt geen bescherming tegen beleggingsrisico's.

Het beleggersbeschermingsstelsel is niet van toepassing op beleggingen in leningen via overeenkomsten van opdracht. Het geldt ook niet voor beleggers van wie de accounts werden gesloten voordat de overgang naar Notes was voltooid.

Terugkoopverplichting

Een terugkoopverplichting biedt een extra beschermingslaag aan voor beleggingen in specifieke Notes. Dit houdt in dat als een terugbetaling door de kredietnemer meer dan 60 dagen vertraging oploopt, de kredietverstrekker verplicht is de lening terug te kopen, samen met de eventuele rente. Beleggers kunnen in het toepasselijke prospectus zien of specifieke Notes een terugkoopverplichting hebben.

Meer informatie over veiligheid op Mintos

Beleggingsrisico beheren

De risico's die je op Mintos loopt, en wat je eraan kan doen

Mintos Risk Score

Wat de Mintos Risk Score inhoudt en hoe het je kan helpen bij het nemen van beleggingsbeslissingen

Mintos en je gegevens

Hoe Mintos je gegevens verwerkt en beschermt, en jou de controle geeft

Bescherm je account

Op deze manier kunt je bijdragen bij het beschermen van je account

Diversification and returns

Why proper diversification matters for your returns

Klaar om mee te doen?

Begin vandaag nog met beleggen.