Dopřejte svému portfoliu růst a stabilitu s Mintos Smart Cash

Služba Mintos Smart Cash vám umožňuje investovat peníze do fondu peněžního trhu (MMF) a poskytuje tak jedinečnou příležitost k optimalizaci vašich volných prostředků. Fondy peněžního trhu jsou nízkorizikové a vysoce likvidní investice, které se zaměřují na generování výnosů investováním do bezpečných krátkodobých aktiv, jako jsou dluhopisy a bankovní vklady. Mintos Smart Cash vyniká atraktivními výnosy s aktuální úrokovou sazbou dosahující až 3,75 % v kombinaci s okamžitým přístupem k vašim penězům a nízkým rizikem ve fondu peněžního trhu s ratingem AAA. Díky svým mnoha výhodám vám služba Mintos Smart Cash umožňuje využít potenciál vašich peněz na maximum.

Mintos Smart Cash – součást diverzifikovaného portfolia

Mintos Smart Cash nabízí řadu výhod, jako jsou diverzifikace, likvidita, zachování kapitálu a genetování příjmů. Pojďme se na každou z těchto výhod podívat podrobněji.

  • Diverzifikace: Smart Cash je skvělým doplňkem diverzifikovaného portfolia, neboť pomáhá chránit před volatilitou trhu a zajišťuje vyváženější přístup k budování bohatství.
  • Zvýšená likvidita: Smart Cash nabízí rychlý a snadný přístup k prostředkům pro případ nouze nebo okamžité potřeby, aniž by došlo k narušení dlouhodobé investiční strategie.
  • Zachování kapitálu: Smart Cash investuje do fondu peněžního trhu s nejvyšší úvěrovou kvalitou (AAA od předních ratingových agentur S&P, Moody’s a Fitch) a zaměřuje se na udržení hodnoty počáteční investice a zároveň na stabilní příjmy. Smart Cash přidává do portfolia nízkorizikový prvek, který dokáže vyrovnat dopady výkyvů na trhu a snižuje vliv špatné výkonnosti konkrétní třídy aktiv.
  • Generování příjmů: Smart Cash poskytuje pravidelný příjem z úroků díky zhodnocení volných prostředků. Větší část vašeho portfolia tak generuje příjmy.

Kdy používat službu Smart Cash

Mintos Smart Cash se může hodit pro určité investiční cíle. Prozkoumejme různé scénáře, které jsou pro Smart Cash vhodné.

Fond pro případ nouze

Situace: Chcete mít k dispozici fond pro případ nouze, který bude snadno přístupný, ale zároveň vám bude přinášet úroky, aby vaše peníze neležely ladem na běžném účtu nebo v hotovosti.
Akce: Svůj fond pro případ nouze investujete do Mintos Smart Cash.
Benefit: Fond zůstává likvidní a v případě potřeby jej lze vybrat bez sankcí, přičemž stále přináší vysoké výnosy.

Krátkodobé úspory pro konkrétní cíle

Situace: Spoříte si na krátkodobý cíl, jako je dovolená, rekonstrukce domu nebo velký nákup plánovaný v příštím roce.
Akce: Úspory investujete do Mintos Smart Cash.
Benefit: Investice se úročí, čímž se úspory v čase zvyšují, a po dosažení cíle je lze vybrat bez obav z kolísání trhu nebo dlouhodobých závazků.

Správa volných prostředků pro podnikatele

Situace: Máte malou firmu nebo pracujete na volné noze a chcete mít možnost spravovat přebytečnou hotovost, která není okamžitě potřeba na provozní výdaje.
Akce: Přebytečnou hotovost investujete do Mintos Smart Cash.
Benefit: Prostředky zůstávají likvidní pro případné neočekávané potřeby podnikání a zároveň přinášejí výnosy, čímž zlepšují vaše cashflow.

Dočasné uložení prostředků

Situace: Vyčkáváte, až se objeví lepší příležitost investovat do výnosnějších, ale zároveň rizikovějších aktiv, jako jsou akcie.
Akce: Své prostředky dočasně uložíte do Mintos Smart Cash.
Benefit: Vaše prostředky jsou zachovány a v mezidobí přinášejí stabilní výnos, a když se naskytne vhodná příležitost, můžete peníze rychle přesunout, aniž byste utrpěli ztráty nebo platili sankce.

Srovnání: Smart Cash vs. bankovní vklady

Při srovnání služby Smart Cash s konkurenčními produkty, jako jsou bankovní vklady, jsou výhody zřejmé. Smart Cash umožňuje kdykoli snadno a bez sankcí vybrat peníze, je tedy velmi vhodný pro krátkodobé finanční potřeby nebo spoření na horší časy. Naproti tomu bankovní vklady často blokují prostředky na určitou dobu a za předčasný výběr hrozí sankce. Smart Cash také nabízí variabilní výnosy, které mohou být potenciálně vyšší než úrokové sazby bankovních vkladů, což poskytuje větší potenciál výdělku.

Mintos Smart Cash

Jednodenní bankovní vklady

Termínované vklady

Výběry kdykoli

Výběry možné na konci dne

Prostředky jsou během doby uložení blokovány

Výběry bez sankcí

Výběry bez sankcí

Sankce za předčasný výběr

Výnos až 3,75 %

Průměrný výnos 0,39 %1

Výnosy se pohybují kolem 3,16 %2

Úroky se vypočítávají denně a vyplácejí se měsíčně

Úroky se vyplácejí denně nebo měsíčně

Úroky se vyplácejí ročně, pololetně, měsíčně nebo v den splatnosti

Nejvyšší úvěrová kvalita (AAA od předních ratingových agentur S&P, Moody’s a Fitch)

Různá úvěrová kvalita

Různá úvěrová kvalita

Vysoká diverzifikace díky stovkám emitentů, do kterých jsou prostředky investovány

Nízká diverzifikace, expozice vůči 1 bance

Nízká diverzifikace, expozice vůči 1 bance

Při určování podílu Smart Cash ve svém portfoliu by měli investoři zvážit své investiční cíle, toleranci k riziku, tržní podmínky a související poplatky.

Ať už ji použijete na zhodnocení fondu pro případ nouze, krátkodobé spoření, správu volných prostředků nebo dočasné uložení peněz, služba Mintos Smart Cash poskytuje flexibilitu. Zapojením Smart Cash do diverzifikované investiční strategie mohou investoři dosáhnout kombinace likvidity, bezpečnosti a výnosů a s jistotou plnit své okamžité i dlouhodobé finanční cíle.

1 Podle Evropské centrální banky činí průměrná úroková sazba pro jednodenní bankovní vklady v EU dle dat z března 2024 0,39 %. https://data.ecb.europa.eu/main-figures/bank-interest-rates/deposits

2 Podle Evropské centrální banky činí průměrná úroková sazba pro termínované vklady v EU dle dat z března 2024 3,19 %. https://data.ecb.europa.eu/main-figures/bank-interest-rates/deposits

Table of Contents