Stabilizē un palielini savu portfeli ar Mintos Smart Cash

Mintos Smart Cash tev ļauj investēt naudas tirgus fondā (NTF), sniedzot unikālu iespēju optimizēt naudas uzkrājumus. Naudas tirgus fondi ir ļoti likvīdas zema riska investīcijas, kas koncentrējas uz ienākumu gūšanu, investējot drošos īstermiņa aktīvos, piemēram, obligācijās un banku noguldījumos. Mintos Smart Cash izceļas ar pievilcīgu atdevi, kas šobrīd sasniedz 3,75%, kā arī ar iespēju uzreiz piekļūt savai naudai un zemu risku AAA reitinga naudas tirgus fondā. Pateicoties Mintos Smart Cash sniegtajām priekšrocībām, tu vari maksimāli izmantot savas naudas potenciālu.

Mintos Smart Cash – daļa no diversificēta portfeļa

Mintos Smart Cash piedāvā vairākas priekšrocības, tostarp diversifikāciju, likviditāti, kapitāla saglabāšanu un papildu ienākumu gūšanu. Apskatīsim katru no tām sīkāk.

  • Diversifikācija: Smart Cash ir lielisks papildinājums diversificētam portfelim, palīdzot to pasargāt no tirgus svārstībām un nodrošinot līdzsvarotāku pieeju kapitāla palielināšanai.
  • Uzlabota likviditāte: Smart Cash piedāvā ātru un vieglu piekļuvi naudai, ja tā ir nepieciešama pēkšņi vai īstermiņa vajadzībām, neietekmējot tavu ilgtermiņa investīciju stratēģiju.
  • Kapitāla saglabāšana: Smart Cash investē visaugstākās kredītkvalitātes naudas tirgus fondā (AAA reitings no lielākajām reitingu aģentūrām S&P, Moody’s un Fitch), tādējādi koncentrējoties uz sākotnējās investīciju vērtības saglabāšanu, vienlaikus nodrošinot stabilus ienākumus. Smart Cash ir zema riska investīcija, kas palīdz līdzsvarot tirgus svārstību ietekmi un samazināt negatīvo ietekmi, ko var izraisīt slikti rezultāti jebkurā individuālā aktīvu klasē.
  • Ienākumu gūšana: Smart Cash nodrošina regulārus procentu ienākumus, pateicoties augstākai no naudas gūtajai atdevei, tādējādi uzlabojot tava portfeļa rezultātus.

Kad izmantot Smart Cash

Mintos Smart Cash var būt piemērots konkrētiem investīciju mērķiem. Aplūkosim dažādus scenārijus, kad tas var būt atbilstoša izvēle.

Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem

Situācija: tu grib turēt līdzekļus neparedzētiem gadījumiem, kuriem ir viegli piekļūt, bet kas vienlaicīgi pelna arī procentus, nevis krāj putekļus tavā norēķinu kontā.
Rīcība: tu šos līdzekļus investē Mintos Smart Cash.
Ieguvums: šie līdzekļi saglabā likviditāti un tos var izņemt jebkurā brīdī, nemaksājot soda naudu, bet vienlaikus tu no tiem gūsti augstu atdevi.

Īstermiņa uzkrājumi konkrētiem mērķiem

Situācija: tu veido uzkrājumus īstermiņa mērķim, piemēram, atvaļinājumam, mājas remontam vai lielam pirkumam nākamajā gadā.
Rīcība: tu uzkrājumus investē Mintos Smart Cash.
Ieguvums: investīcija pelna procentus, laika gaitā palielinot uzkrājumus, un šo naudu var izņemt, kad mērķis ir sasniegts, neuztraucoties par tirgus svārstībām vai ilgtermiņa saistībām.

Naudas pārvaldība uzņēmumiem

Situācija: tev ir neliels uzņēmums, vai arī tu esi ārštata darbinieks, un gribi pārvaldīt brīvos naudas līdzekļus, kas nav uzreiz nepieciešami darbības izdevumu segšanai.
Rīcība: tu brīvos līdzekļus investē Mintos Smart Cash.
Ieguvums: šie līdzekļi saglabā likviditāti un var tikt izmantoti neparedzētām uzņēmējdarbības vajadzībām, vienlaikus nesot atdevi, tādējādi uzlabojot kopējo naudas plūsmas pārvaldību.

Līdzekļu pagaidu izvietošana

Situācija: tu gaidi labāku iespēju investēt augstāka ienesīguma, bet riskantākos aktīvos, piemēram, akcijās.
Rīcība: tu uz laiku izvieto šos līdzekļus Mintos Smart Cash.
Ieguvums: tavi līdzekļi tiek saglabāti un tikmēr gūst stabilu atdevi, un tu vari ātri pārvietot naudu, kad rodas atbilstoša iespēja, par to nemaksājot soda naudu un neciešot citus zaudējumus.

Salīdzināsim Smart Cash un banku depozītus

Salīdzinot Smart Cash ar konkurējošiem produktiem, piemēram, banku depozītiem, priekšrocības kļūst acīmredzamas. Smart Cash ļauj jebkurā brīdī viegli un bez soda naudas izņemt naudu, tāpēc tas ir īpaši piemērots īstermiņa finanšu vajadzībām vai ārkārtas līdzekļiem. Turpretī banku depozīti bieži vien bloķē līdzekļus uz noteiktu termiņu, un par pirmstermiņa izņemšanu ir jāmaksā soda nauda. Smart Cash piedāvā arī mainīgu atdevi, kas var būt augstāka nekā banku depozītu procentu likmes, nodrošinot lielāku peļņas potenciālu.

Mintos Smart Cash

Banku nakts depozīti

Termiņnoguldījumi

Naudas izmaksa jebkurā brīdī

Naudas izmaksa atļauta tikai dienas beigās

Līdzekļi bloķēti uz noteiktu laiku

Naudas izmaksa bez soda naudas

Naudas izmaksa bez soda naudas

Soda nauda par pirmstermiņa izņemšanu

Atdeve līdz 3,75%

Vidējā atdeve 0,39%1

Atdeve aptuveni 3,16%2

Procenti tiek aprēķināti katru dienu un izmaksāti reizi mēnesi

Procenti tiek izmaksāti katru dienu vai reizi mēnesī

Procenti tiek izmaksāti reizi gadā, pusgadā, mēnesī vai termiņa beigās

Augstākā kredītkvalitāte (AAA no lielākajām reitingu aģentūrām S&P, Moody’s un Fitch)

Mainīga kredītkvalitāte

Mainīga kredītkvalitāte

Liela diversifikācija starp simtiem emitentu, kuros tiek investēti līdzekļi

Zema diversifikācija, ekspozīcija tikai vienā bankā

Zema diversifikācija, ekspozīcija tikai vienā bankā

Nosakot Smart Cash īpatsvaru savā portfelī, investoriem ir jāņem vērā savi investēšanas mērķi, riska tolerance, tirgus apstākļi un saistītās maksas.

Mintos Smart Cash nodrošina elastību neatkarīgi no tā, vai tas tiek izmantots līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem, īstermiņa uzkrājumiem, naudas pārvaldībai vai īslaicīgai līdzekļu izvietošanai. Integrējot Smart Cash diversificētā investīciju stratēģijā, investori var panākt likviditātes, drošības un atdeves apvienojumu, ar pārliecību sasniedzot gan tūlītējus, gan ilgtermiņa finanšu mērķus.

1 Saskaņā ar Eiropas Centrālās bankas datiem vidējā procentu likme banku nakts depozītiem ES 2024. gada martā bija 0,39%. https://data.ecb.europa.eu/main-figures/bank-interest-rates/deposits.

2 Saskaņā ar Eiropas Centrālās bankas datiem vidējā procentu likme termiņnoguldījumiem ES 2024. gada martā bija 3,19%. https://data.ecb.europa.eu/main-figures/bank-interest-rates/deposits.

Table of Contents