Stabilizuj i rozwijaj swój portfel dzięki Mintos Smart Cash

Mintos Smart Cash umożliwia Ci inwestowanie środków w fundusz rynku pieniężnego (MMF), zapewniając wyjątkową okazję do optymalizacji posiadanych przez Ciebie środków pieniężnych. Fundusze rynku pieniężnego to inwestycje charakteryzujące się niskim ryzykiem i dużą płynnością, których celem jest generowanie dochodu poprzez inwestowanie w bezpieczne, krótkoterminowe aktywa, takie jak obligacje i lokaty bankowe. Mintos Smart Cash wyróżnia się atrakcyjnymi stopami zwrotu wynoszącymi obecnie do 3,75%, w połączeniu z natychmiastowym dostępem do środków i niskim ryzykiem w funduszu rynku pieniężnego o ratingu AAA. Dzięki wielu korzyściom Mintos Smart Cash umożliwia Ci maksymalne wykorzystanie potencjału Twoich środków pieniężnych.

Mintos Smart Cash — część zdywersyfikowanego portfela

Mintos Smart Cash oferuje liczne korzyści, w tym dywersyfikację, płynność, ochronę kapitału i dochód. Przyjrzyjmy się bliżej każdej z nich.

  • Dywersyfikacja: Smart Cash jest doskonałym dodatkiem do zdywersyfikowanego portfela, pomagając chronić się przed zmiennością rynku i zapewniając bardziej zrównoważone podejście do powiększania bogactwa.
  • Zwiększona płynność: Smart Cash daje szybki i łatwy dostęp do środków pieniężnych w sytuacji awaryjnych lub krótkoterminowych potrzeb bez zakłócania długoterminowej strategii inwestycyjnej.
  • Ochrona kapitału: inwestując w fundusz rynku pieniężnego o najwyższej jakości kredytowej (AAA od głównych agencji ratingowych, S&P, Moody’s i Fitch), Smart Cash koncentruje się na utrzymaniu wartości początkowej inwestycji przy jednoczesnym zapewnieniu stałego dochodu. Smart Cash dodaje element niskiego ryzyka, łagodząc skutki wahań na rynku i redukując wpływ słabych wyników w dowolnej klasie aktywów.
  • Generowanie dochodu: Smart Cash zapewnia regularne dochody odsetkowe dzięki wyższej rentowności środków pieniężnych, co wzmacnia część portfela generującą dochód.

Kiedy korzystać ze Smart Cash

Mintos Smart Cash może być dobrym rozwiązaniem dla niektórych celów inwestycyjnych. Przyjrzyjmy się różnym scenariuszom, które są odpowiednie dla Smart Cash.

Fundusz awaryjny

Sytuacja: chcesz utrzymywać fundusz awaryjny, który zamiast siedzieć bezczynnie na rachunku bieżącym, jest łatwo dostępny, a także zarabia określone odsetki.
Działanie: inwestujesz swój fundusz awaryjny w Mintos Smart Cash.
Korzyści: fundusz pozostaje płynny i, w razie potrzeby, można go wypłacić bez kar, jednocześnie generując wysoką stopę zwrotu.

Krótkoterminowe oszczędności na konkretne cele

Sytuacja: oszczędzasz na krótkoterminowy cel, taki jak wakacje, remont domu lub duży zakup planowany w ciągu następnego roku.
Działanie: inwestujesz oszczędności w Mintos Smart Cash.
Korzyści: inwestycja zarabia na odsetkach, zwiększając oszczędności w czasie i może zostać wycofana po osiągnięciu celu, bez obawy o zmienność rynku lub długoterminowe zobowiązania.

Zarządzanie środkami pieniężnymi dla firm

Sytuacja: prowadzisz małą firmę lub jesteś wolnym strzelcem i szukasz sposobu na zarządzanie nadwyżkami środków, które nie są natychmiast potrzebne na wydatki operacyjne.
Działanie: nadwyżki środków inwestujesz w Mintos Smart Cash.
Korzyści: fundusze pozostają płynne na wypadek nieoczekiwanych potrzeb biznesowych, jednocześnie uzyskując stopę zwrotu, poprawiając w ten sposób ogólne zarządzanie przepływami pieniężnymi.

Tymczasowe lokowanie środków finansowych

Sytuacja: czekasz na lepszą okazję do zainwestowania w bardziej dochodowe, ale ryzykowne aktywa, takie jak akcje.
Działanie: tymczasowo lokujesz swoje środki w Mintos Smart Cash.
Korzyści: Twoje środki są chronione, a w międzyczasie uzyskują stabilną stopę zwrotu, a Ty możesz szybko je realokować, gdy nadarzy się odpowiednia okazja, bez ponoszenia strat lub kar.

Porównajmy: Smart Cash a lokaty bankowe

Porównując Smart Cash z konkurencyjnymi produktami, takimi jak lokaty bankowe, zalety stają się oczywiste. Smart Cash pozwala na łatwe i wolne od kar dokonywanie wypłat w dowolnym momencie, dzięki czemu doskonale nadaje się na krótkoterminowe potrzeby finansowe lub fundusze awaryjne. Tymczasem, lokaty bankowe często blokują środki na określony czas, przy czym za wcześniejszą wypłatę grożą kary. Smart Cash oferuje również zmienne stopy zwrotu, które mogą być potencjalnie wyższe niż oprocentowanie lokat bankowych, zapewniając większy potencjał zarobkowy.

Mintos Smart Cash

Jednodniowe lokaty bankowe

Lokaty terminowe

Wypłaty w dowolnym momencie

Wypłaty dozwolone na koniec dnia

Środki zablokowane na określony czas

Wypłaty bez opłat karnych

Wypłaty bez opłat karnych

Kara za wcześniejszą wypłatę

Stopy zwrotu do 3,75%

Średnio na poziomie 0,39% stopy zwrotu1

Stopy zwrotu wynoszą około 3,16%2

Odsetki naliczane są codziennie i wypłacane co miesiąc

Odsetki są wypłacane codziennie lub miesięcznie

Odsetki są wypłacane rocznie, półrocznie, miesięcznie lub w dniu zapadalności

Najwyższa jakość kredytowa (AAA od głównych agencji ratingowych, S&P, Moody’s i Fitch)

Jakość kredytowa jest zmienna

Jakość kredytowa jest zmienna

Wysoka dywersyfikacja dzięki setkom emitentów, w których fundusze inwestowane są środki

Niska dywersyfikacja, z ekspozycją na 1 bank

Niska dywersyfikacja, z ekspozycją na 1 bank

Przy określaniu proporcji Smart Cash w swoim portfelu, Inwestorzy powinni wziąć pod uwagę swoje cele inwestycyjne, tolerancję ryzyka, warunki rynkowe i powiązane opłaty.

Niezależnie od tego, czy chodzi o fundusze awaryjne, krótkoterminowe oszczędności, zarządzanie środkami pieniężnymi, czy tymczasowe lokowanie środków, Mintos Smart Cash zapewnia elastyczność. Integrując Smart Cash ze zdywersyfikowaną strategią inwestycyjną, inwestorzy mogą osiągnąć połączenie płynności, bezpieczeństwa i stóp zwrotu, osiągając zarówno natychmiastowe, jak i długoterminowe cele finansowe.

1 Według Europejskiego Banku Centralnego w marcu 2024 roku średnie oprocentowanie jednodniowych lokat bankowych w UE wynosiło 0,39%. https://data.ecb. europa.eu/main-figures/bank-interest-rates/deposits

2 Według Europejskiego Banku Centralnego w marcu 2024 roku średnie oprocentowanie lokat terminowych w UE wynosiło 3,19%. https://data.ecb.europa .eu/main-figures/bank-interest-rates/deposits

Table of Contents