Jak to funguje

Nízké poplatky. Vysoké výnosy.

Jsme zastánci názoru, že by investoři neměli o část svých vydělaných výnosů přicházet kvůli poplatkům. Za investování na Mintosu ani za vklad a výběr prostředků si proto poplatky neúčtujeme.

Užívejte si investování bez komise

Investování
Nevedeme
Vklad peněz
Nevedeme
Výběr peněz
Nevedeme
Obsluha účtu
Nevedeme
Služby investorům
Nevedeme

Poplatky

Převod mezi měnami
Nabídka naší směnárny je založena na průměrných tržních sazbách poskytovaných důvěryhodnou světovou společností specializující se na převody měn XE. Sazby jsou v porovnání s konkurencí nízké a nezahrnují žádné přirážky.

Od 0,50 % v závislosti na kombinaci měn

Sekundární trh
Za manuální prodej investic na Sekundárním trhu si účtujeme malý poplatek. Vyplácení peněz ze strategií Mintos je bez poplatku.

0,85 % za prodej investic

Neaktivita
Účtujeme poplatek těm investorům, kteří neinvestovali nebo neprodali investice za posledních 6 a více měsíců. Poplatek se vypočítává a strhává vždy k prvnímu dni v měsíci.
Poplatek nebude účtován v případě, že neinvestované prostředky představují méně než 30 % z celkového zůstatku na účtu (součet dostupných prostředků, investovaných prostředků, plateb ve zpracování a prostředků v procesu vymáhání převedený na eura).
Poplatek bude rovněž prominut, pokud celková výše neinvestovaných prostředků v eurech nepřesahuje částku 100 €.

2,90 € měsíčně

Poplatky za vymáhání
Mohou nastat situace, kdy se při vymáhání finančních prostředků náležících investorům rozhodneme zapojit právníky nebo jiné třetí strany, pokud usoudíme, že takový postup povede k lepšímu výsledku pro investory. Dojde-li k úspěšnému vymáhání finančních prostředků, mohou být tyto externí náklady odečteny ze splátek.

Čtěte více

Závisí na konkrétním případě, nikdy však poplatky nepřevýší vymáhanou částku. Investory budeme o příslušných poplatcích informovat dříve, než dané finanční prostředky zadržíme.

Jak Mintos vydělává peníze

Naším hlavním zdrojem příjmů jsou provize, které dostáváme od úvěrových společností, když jsou jejich úvěry financovány prostřednictvím Mintosu. Samotné investování je bezplatné, poplatky si účtujeme pouze za doplňkové služby uvedené na této stránce. Snažíme se je držet na co nejnižší úrovni, abychom tak byli schopni pokrýt náklady spojené s poskytováním těchto služeb, a naše sazby jsou v porovnání s jinými velkými platformami pro úvěrové investice obdobné nebo dokonce nižší.

Jste připraveni se k nám přidat?

Začněte investovat již dnes