Právní dokumenty

Všeobecné obchodní podmínky(EN) Všeobecné obchodní podmínky(LV)
Všeobecné obchodní podmínky investiční platformy Mintos

Impressum
Poskytuje informace o Mintosu a jeho službách. Informace o metodách komunikace a o povaze, frekvenci a načasování zpráv naleznete ve všeobecných obchodních podmínkách.

Poplatky
Uvádí poplatky Mintosu a příklady nákladů a souvisejících poplatků zaplacených za investice do úvěrových listů. Soubor s příkladem nákladů a poplatků je k dispozici ke stažení pod názvem „Příklad nákladů a souvisejících poplatků zaplacených za investice do úvěrových listů“. 

Řízení investičního rizika
Poskytuje obecný popis povahy a rizik finančních nástrojů. Soubor s popisem rizik je k dispozici ke stažení v povinně uveřejňovaných informacích ohledně rizik spojených s investováním do úvěrových listů.

Jak jsou investoři chráněni na Mintosu
Poskytuje informace o ochraně investorů, jako je ochrana prostředků investorů, systém pro odškodnění investorů a vhodná a přiměřená nabídka produktů.

Strategie Mintos
Poskytuje informace o službách správy portfolia Mintosu.

Právní dokumenty týkající se úvěrových listů
Uvádí základní prospekty, včetně jakýchkoliv oznámení nebo dodatků, a dále sdělení klíčových informací pro všechny finanční nástroje nabízené na Mintosu.

Popis cílového trhu pro finanční nástroje
Poskytuje informace o cílovém trhu pro finanční nástroje, které Mintos vytváří a distribuuje.

Zásady řízení střetů zájmů
Obsahuje informace o tom, jak Mintos identifikuje a spravuje střety zájmů.

Zásady provádění pokynů
Popisuje, jak Mintos provádí pokyny klientů.

Nezohledňování nepříznivých dopadů investičních rozhodnutí na faktory udržitelnosti
Investice do úvěrů dostupné na Mintosu nejsou v tomto stádiu považovány za „udržitelné investice“ v rámci definice nařízení (EU) 2019/2088 o zveřejňování informací souvisejících s udržitelností v odvětví finančních služeb.

V jakých jazycích je Mintos dostupný?
Uvádí jazyky, v jakých investoři mohou komunikovat s Mintosem.

Zásady ochrany osobních údajů
Informuje klienty Mintosu a návštěvníky webových stránek mintos.com o shromažďování, používání a předávání jejich osobních údajů třetím stranám.

Zásady ochrany osobních údajů skupiny Mintos Group pro uchazeče a žadatele
Informuje uchazeče a zájemce o zaměstnání v Mintosu o zpracování jejich osobních údajů.

Podmínky programu doporučení Mintosu
Obsahuje podmínky programu doporučení přátel provozovaného Mintosem.

Zásady používání souborů cookies
Uvádí seznam souborů cookies používaných na mintos.com, jejich typ a životnost.

Povinně uveřejňované informace o sociálních sítích Mintos
Informuje o způsobu, jakým Mintos poskytuje a používá informace na sociálních sítích.