Jaunākie Mintos Risk Score par 2023. gada Q4

Mintos platformā ir publicēti jaunākie Mintos Risk Score, kas balstīti uz 2023. gada ceturtā ceturkšņa norisēm un datiem. Šajā rakstā mēs piedāvājam iepazīties ar vispārīgu jaunāko ceturkšņa izmaiņu kopsavilkumu, savukārt sīkāka informācija ir atrodama Mintos Risk Score atjauninājumu lapā. Tajā tu atradīsi arī pārskatu par Mintos Risk Score katra ceturkšņa izmaiņām, kas ir pieejams izklājlapas formātā.

Mintos Risk Score izmaiņu pārskats

Šajā ceturksnī Mintos Risk Score tika paaugstināts diviem kreditēšanas uzņēmumiem, bet samazināts vienam. 2023. gada 4. ceturksnī desmit apakšrādītāji tika mainīti vismaz 0,7 punktu apmērā. Informācija par visām izmaiņām ir pieejama izklājlapā, savukārt par nozīmīgām izmaiņām mēs esam snieguši komentāru.

Atbilstoši katra apakšrādītāja nozīmīgumam, tiem ir šāda ietekme uz Mintos Risk Score: kredītportfeļa sniegums — 40 %, aizdevumu apkalpotāja efektivitāte — 25 %, atpirkšanas spēja — 25 % un sadarbības struktūra — 10 %.

Mintos Risk Score atjauninājumi tiek publicēti reizi ceturksnī. Izņēmumi ir gadījumi, kad konkrētām platformā pieejamām parādzīmēm ir veikti būtiski uzlabojumi vai pasliktināšanās – šādā gadījumā izmaiņas tiek izdarītas pēc nepieciešamības.

Ja tu izmanto Mintos Custom portfeli un gribi pielāgot savas investēšanas preferences atbilstoši jaunākajiem Mintos Risk Score atjauninājumiem, tu to vari izdarīt portfeļa iestatījumos.

Mintos Risk Score metodoloģija

Mintos Risk Score ir četru apakšrādītāju kopums, kas tiek piešķirti četriem dažādiem parādzīmju komplektu pamatā esošo aizdevumu aspektiem. Šie apakšrādītāji vērtē:

  • kredītportfeļa sniegums (portfeļa stāvoklis un līdzšinējais sniegums),
  • aizdevumu apkalpotāja efektivitāte (aizdevumu apkalpotāja darbības efektivitāte, kas novērtēta, balstoties uz tā pielietotajām procedūrām un kontroles mehānismiem aizdevumu izsniegšanas un iekasēšanas procesu laikā),
  • atpirkšanas spēja (debitora spēja izpildīt līgumsaistības, apmierināt likviditātes vajadzības un kapitāla pietiekamību) un
  • sadarbības struktūra (aizdevumu izsniedzēja un Mintos sadarbības juridiskā uzbūve).


Mintos Risk Score novērtē konkrēta parādzīmju komplekta riska līmeni skalā no 10.0 (zems risks) līdz 1.0 (augsts risks). Aprēķinātais rādītājs tiek noapaļots līdz vienai zīmei aiz komata. Mintos Risk Score var tikt atsaukts, ja nav pieejams viens vai vairāki apakšrādītāji vai arī platformā investīcijām nav pieejams neviens konkrētā kreditēšanas uzņēmuma izsniegts aizdevums, un tas tiek norādīts ar “Rādītājs atsaukts” jeb (RA).

Plašāka informācija par Mintos Risk Score metodoloģiju.

Table of Contents