Aktualizace hodnocení Mintos Risk Score – 4. čtvrtletí 2023

Nejnovější aktualizace hodnocení Mintos Risk Score vycházející ze změn a údajů z čtvrtého čtvrtletí roku 2023 jsou nyní k dispozici na Mintosu. V tomto článku Vám poskytneme přehled nejnovějších změn za uplynulé čtvrtletí. Veškeré další podrobnosti naleznete na stránce Aktualizace hodnocení Mintos Risk Score. Přehled historických změn hodnocení Mintos Risk Score za jednotlivá čtvrtletí je rovněž k dispozici ve formě tabulky na stránce s aktualizacemi.

Přehled změn hodnocení Mintos Risk Score

V tomto čtvrtletí došlo ke zvýšení hodnocení Mintos Risk Score ve 2 případech a ke snížení v 1 případě. Celkem došlo v 4. Čtvrtého čtvrtletí roku 2023 k 10 změnám dílčích hodnocení o 0,7 a více. Informace o všech změnách jsou uvedeny v tabulce. U významných změn uvádíme také komentář.

Podle významu, který jednotlivým dílčím hodnocením přikládáme, jsou váhy dílčích hodnocení následující: 40 % za výkonnost úvěrového portfolia, 25 % za efektivitu správce úvěrů, 25 % za sílu zpětného odkupu, 10 % za strukturu spolupráce.

Aktualizace hodnocení Mintos Risk Score vydáváme se čtvrtletní frekvencí. Ve výjimečných případech, kdy dojde k podstatnému zlepšení či zhoršení kvality konkrétních úvěrových listů na platformě, budou změny hodnocení podle potřeby uvedeny i dříve.

Chcete-li své investiční preference upravit s ohledem na nedávné změny hodnocení Mintos Risk Score ve svých portfoliích Mintos Custom, můžete tak učinit v nastavení daných portfolií.

Metodika hodnocení Mintos Risk Score

Hodnocení Mintos Risk Score je souhrnem čtyř dílčích hodnocení, která jsou přiřazena čtyřem různým aspektům úvěrů, jimiž je podložena konkrétní sada úvěrových listů. Tato dílčí hodnocení hodnotí následující aspekty:

  • výkonnost úvěrového portfolia (stav portfolia a historická výkonnost úvěrového portfolia),
  • efektivita správce úvěrů (provozní efektivita správce úvěrů se hodnotí na základě jeho postupů a kontrolních mechanismů během procesů poskytování a vymáhání úvěrů),
  • síla zpětného odkupu (schopnost společnosti zavazující se k odkupu plnit své smluvní závazky, uspokojovat potřeby likvidity a disponovat dostatkem kapitálu),
  • struktura spolupráce (právní nastavení mezi společností poskytující úvěry a Mintosem).


Mintos Risk Score hodnotí úroveň rizika konkrétní sady úvěrových listů na stupnici od 10,0 (nízké riziko) do 1,0 (vysoké riziko). Vypočtené hodnocení se zaokrouhluje na 1 desetinné místo. V případech, kdy není k dispozici jedno či více dílčích hodnocení Mintos Risk Score, nebo jednoduše v případě, kdy na platformě nejsou dostupné žádné investice do úvěrů od konkrétní úvěrové společnosti, může dojít k odebrání hodnocení, což je vyjádřeno hodnotou „Hodnocení odebráno“ neboli (HO).

Další informace o metodice hodnocení Mintos Risk Score.

Sdílet:

Chcete se podělit o svůj názor?

Pište své nápady, pokládejte dotazy a diskutujte s jinými investory na našem diskuzním fóru Mintos Community.

community-banner