Jak to działa?

Niskie opłaty. Wysokie zyski.

Uważamy, że inwestorzy nie powinni tracić części swoich osiągniętych zysków na prowizje. Dlatego też nie pobieramy żadnych opłat za inwestowanie na Mintos ani za wpłacanie, czy wypłacanie środków.

Korzystaj z inwestowania bez prowizjii

Inwestowanie
Bezpłatne
Wpłata środków
Bezpłatne
Wypłata środków
Bezpłatne
Obsługa konta
Bezpłatne
Obsługa inwestorów
Bezpłatne

Opłaty i należności

Wymiana walut
Nasza oferta wymiany walut oparta jest na średnich kursach walutowych określanych przez zaufaną giełdę walutowąXE. Kursy te są konkurencyjnie niskie i nie zawierają żadnych narzutów.

Od 0,50% w zależności od pary walutowej

Rynek wtórny
Za ręczną sprzedaż inwestycji na rynku wtórnym pobieramy niewielką opłatę. Dokonanie wypłaty środków w ramach strategii Mintos jest bezpłatne.

0,85% z tytułu sprzedaży inwestycji

Braku aktywności
Pobieramy opłatę od inwestorów, którzy nie zainwestowali ani nie sprzedali inwestycji przez 6 kolejnych miesięcy lub dłużej. Opłata naliczana i pobierana pierwszego dnia każdego miesiąca.
Opłata zostanie zniesiona, jeśli niezainwestowane środki inwestora stanowią 30% lub mniej całkowitego salda jego konta – sumy dostępnych środków, zainwestowanych środków, oczekujących płatności i kwot w trakcie odzyskiwania, przeliczonych na EUR.
Opłata zostanie również zniesiona, jeśli niezainwestowane przez inwestora środki w EUR wynoszą mniej niż 100 EUR.

2,90 EUR miesięcznie

Opłaty za odzyskanie środków
W pewnych przypadkach możemy podjąć decyzję o zatrudnieniu prawników lub innych osób trzecich w celu odzyskania środków należnych inwestorom, jeśli uważamy, że może to poprawić ich wynik dla inwestorów. W przypadku pomyślnego odzyskania środków, takie koszty zewnętrzne mogą zostać potrącone od spłat.

Przeczytaj więcej

Zależy od indywidualnego przypadku, ale nie może przekroczyć odzyskanej kwoty. Inwestorów poinformujemy o takich opłatach przed ich potrąceniem.

Jak Mintos zarabia pieniądze?

Naszym głównym źródłem dochodu są prowizje, które pobieramy od firm pożyczkowych, które finansują swoje pożyczki za pośrednictwem Mintos. Działalność inwestycyjna jest bezpłatna, z wyjątkiem opłat i prowizji za dodatkowe usługi wymienione na tej stronie. Staramy się, aby nasze opłaty były niskie, czyli takie, które zapewniają pokrycie kosztów świadczenia takich usług. Poziom naszych opłat stawia nas na równi lub poniżej w stosunku do innych głównych platform inwestowania w pożyczki.

Gotowy by dołączyć?

Zacznij inwestować już dziś.