Dokumenty prawne

Regulamin (ANG) Regulamin (ŁOT)
Regulamin korzystania z Platformy Inwestycyjnej Mintos.

Stopka redakcyjna
Zawiera informacje o Mintos i jego usługach. Informacje o sposobach komunikacji oraz rodzaju, częstotliwości i terminach raportów można znaleźć w Regulamin.

Opłaty i należności
Zawiera opłaty obowiązujące Mintos oraz przykład kosztów i powiązanych opłat uiszczanych z tytułu inwestycji w Noty. Plik do pobrania z przykładowymi kosztami i opłatami jest dostępny w zakładce „Przykładowe koszty i powiązane opłaty uiszczane za inwestycje w Noty”.

Zarządzanie ryzykiem inwestycyjnym
Zawiera ogólny opis charakteru i ryzyka dotyczącego instrumentów finansowych. Plik do pobrania z opisem ryzyka dostępny jest pod adresem. Ujawnienie ryzyka związanego z inwestowaniem w Noty.

Jak inwestorzy są chronieni na Mintos
Dostarcza informacje na temat ochrony inwestorów, takie jak ochrona aktywów inwestorów, system rekompensat dla inwestorów oraz odpowiednia i stosowna oferta produktowa.

Strategie Mintos
Zawiera informacje o usługach zarządzania portfelem Mintos.

Dokumenty prawne dotyczące Not
Wymienia prospekty bazowe i wszelkie ogłoszenia lub uzupełnienia oraz dokumenty zawierające kluczowe informacje dotyczące wszystkich instrumentów finansowych oferowanych na Mintos.

Opis rynku docelowego dla instrumentów finansowych
Zawiera informacje na temat rynku docelowego dla instrumentów finansowych wytwarzanych i dystrybuowanych przez Mintos.

Polityka przeciwdziałania konfliktom interesów
Zawiera informacje o tym, jak Mintos identyfikuje i zarządza konfliktami interesów.

Polityka realizacji zleceń
Opisuje, w jaki sposób Mintos realizuje zlecenia klientów.

Brak uwzględnienia negatywnego wpływu decyzji inwestycyjnych na czynniki zrównoważonego rozwoju
Investments in loans available on Mintos at this stage are not regarded as a “sustainable investment” within the definition of Regulation (EU) 2019/2088 on sustainability‐related disclosures in the financial services sector.

W jakich językach jest dostępny Mintos?
Wymienia języki, w których inwestorzy mogą komunikować się z Mintos.

Polityka prywatności
Informuje klientów Mintos i odwiedzających stronę mintos.com o gromadzeniu, wykorzystywaniu i przekazywaniu ich danych osobowych osobom trzecim.

Polityka prywatności Grupy Mintos dla kandydatów i wnioskujących o pracę w Mintos
Informuje kandydatów i wnioskujących o pracę w Mintos o przetwarzaniu ich danych osobowych.

Regulamin programu poleceń Mintos
Regulamin programu poleceń Mintos.

Polityka cookies
Wymienia pliki cookie używane na stronie mintos.com oraz ich rodzaj i czas życia.

Ujawnianie informacji o kanałach mediów społecznościowych Mintos
Informuje, w jaki sposób Mintos dostarcza i wykorzystuje informacje na kanałach mediów społecznościowych.