Dokumenty prawne

Regulamin
Regulamin korzystania z Platformy Inwestycyjnej Mintos.

Dokumenty prawne Not
Listy Prospektów Bazowych i wszelkich ogłoszeń lub suplementów oraz Dokumenty zawierające kluczowe informacje dla wszystkich Not oferowanych na Mintos.

Stopka redakcyjna
Zawiera informacje o Mintos i jego usługach. Informacje o sposobach komunikacji oraz rodzaju, częstotliwości i terminach raportów można znaleźć w Regulamin.

Opłaty i należności
Zawiera opłaty obowiązujące Mintos oraz przykład kosztów i powiązanych opłat uiszczanych z tytułu inwestycji w Noty. Plik do pobrania z przykładowymi kosztami i opłatami jest dostępny w zakładce „Przykład kosztów i powiązanych opłat ponoszonych w związku z inwestycjami w Noty i portfel ETF”.

Zarządzanie ryzykiem inwestycyjnym
Zawiera ogólny opis charakteru i ryzyka dotyczącego instrumentów finansowych. Plik do pobrania z opisem ryzyka dostępny jest pod adresem. Ujawnienie informacji o ryzyku związanym z inwestowaniem w instrumenty finansowe.

Jak inwestorzy są chronieni na Mintos
Dostarcza informacje na temat ochrony inwestorów, takie jak ochrona aktywów inwestorów, system rekompensat dla inwestorów oraz odpowiednia i stosowna oferta produktowa.

Portfele Mintos
Zawiera informacje o usługach zarządzania portfelem Mintos.

Opis rynku docelowego dla instrumentów finansowych
Zawiera informacje na temat rynku docelowego dla instrumentów finansowych wytwarzanych i dystrybuowanych przez Mintos.

Polityka przeciwdziałania konfliktom interesów
Zawiera informacje o tym, jak Mintos identyfikuje i zarządza konfliktami interesów.

Polityka realizacji zleceń
Opisuje, w jaki sposób Mintos realizuje zlecenia klientów.

Rozporządzenie w Sprawie Ujawniania Informacji o Zrównoważonym Finansowaniu
Tutaj można znaleźć ujawnione przez Mintos informacje dotyczące Rozporządzenia w Sprawie Ujawniania Informacji o Zrównoważonym Finansowaniu.

W jakich językach jest dostępny Mintos?
Wymienia języki, w których inwestorzy mogą komunikować się z Mintos.

Polityka prywatności
Informuje klientów Mintos i odwiedzających stronę mintos.com o gromadzeniu, wykorzystywaniu i przekazywaniu ich danych osobowych osobom trzecim.

Polityka prywatności Grupy Mintos dla kandydatów i wnioskujących o pracę w Mintos
Informuje kandydatów i wnioskujących o pracę w Mintos o przetwarzaniu ich danych osobowych.

Regulamin programu poleceń Mintos
Regulamin programu poleceń Mintos.

Polityka cookies
Wymienia pliki cookie używane na stronie mintos.com oraz ich rodzaj i czas życia.

Ujawnianie informacji o kanałach mediów społecznościowych Mintos
Informuje, w jaki sposób Mintos dostarcza i wykorzystuje informacje na kanałach mediów społecznościowych.