Stopka redakcyjna

Nazwa firmy

AS Mintos Marketplace
Skanstes iela 50
Ryga, LV-1013
Łotwa
[email protected]
Kod LEI: 213800CDJOF7ZZVSKW68

Inspektor ochrony danych

Dace Pelse
[email protected]
 

Upoważnieni przedstawiciele: Zarząd

Martins Sulte
Martins Valters
Karlis Kronbergs
Inese Lazdovska
Marcis Gogis

Kapitał zakładowy

Wpłacony i zarejestrowany kapitał zakładowy 6 150 000 EUR

Rejestr handlowy

Rejestr handlowy Republiki Łotewskiej; Numer rejestracyjny: 40103903643

Numer Vat (Łotwa)

LV40103903643

AS Mintos Marketplace jest licencjonowaną firmą inwestycyjną, która jest nadzorowana przez Latvijas Banka, bank centralny Łotwy (www.bank.lv, adres: K. Valdemara iela 2A, Riga, LV-1050, Łotwa; telefon: +371 67022300; email:[email protected]). Numer licencji 06.06.08.719/534

Usługi inwestycyjne

Mintos jest uprawniony do świadczenia następujących usług inwestycyjnych:

  • Wykonywanie zleceń na rachunek klientów
  • Zawieranie transakcji na własny rachunek
  • Zarządzanie portfelem
  • Doradztwo inwestycyjne
  • Subemisja instrumentów finansowych bez gwarancji przejęcia emisji

Mintos jest uprawniony do świadczenia następujących usług dodatkowych:

  • Przechowywanie instrumentów finansowych
  • Wymiana walut obcych w celu świadczenia usług inwestycyjnych
  • Badania inwestycyjne, analizy finansowe i inne formy ogólnych rekomendacji związanych z inwestowaniem
  • Pierwotne plasowanie instrumentów finansowych

Instrumenty finansowe dostępne na Mintos są sprzedawane poza rynkiem regulowanym (OTC).

Ochrona inwestorów

Jako autoryzowana firma inwestycyjna, Mintos jest członkiem krajowego systemu rekompensat dla inwestorów utworzonego na mocy Dyrektywy 97/9/WE. System ten chroni inwestorów, zapewniając im rekompensatę, jeśli Mintos nie zwróci inwestorom instrumentów finansowych lub ich środków. System obejmuje sytuacje, które zazwyczaj wynikają z błędów operacyjnych, np. gdy Mintos jest zamieszany w oszustwo lub nadużycie administracyjne, lub jeśli Mintos zakończy działalność.

Maksymalna rekompensata, o jaką może ubiegać się inwestor w ramach systemu rekompensat dla inwestorów, wynosi 90% straty netto, maksymalnie do 20 000 EUR.

System nie chroni przed ryzykiem inwestycyjnym, na przykład słabymi wynikami pożyczek bazowych, niewypłacalnością pożyczkobiorcy lub niewypłacalnością firmy pożyczkowej.