Stopka redakcyjna

Nazwa firmy

AS Mintos Marketplace, Spółka Akcyjna
Skanstes iela 50
Ryga, LV-1013
Łotwa
+48 22 124 41 00
Kod LEI: 213800CDJOF7ZZVSKW68

Inspektor ochrony danych

Dace Pelše
[email protected]
+ 371 20325607

Upoważnieni przedstawiciele: Zarząd

Martins Sulte
Martins Valters
Karlis Kronbergs

Kapitał zakładowy

Wpłacony i zarejestrowany kapitał zakładowy 5 850 000 EUR

Rejestr handlowy

Rejestr handlowy Republiki Łotewskiej; Numer rejestracyjny: 40103903643

Numer Vat (Łotwa)

LV40103903643

AS Mintos Marketplace jest licencjonowaną firmą inwestycyjną, która jest nadzorowana przez Komisję Rynku Finansowego i Kapitałowego (www.fktk.lv, adres: Kungu iela 1, Ryga, LV 1050, Łotwa; telefon: 371 67774800; e-mail: [email protected]). Numer licencji 06.06.08.719/534

Usługi inwestycyjne

Mintos jest uprawniony do świadczenia następujących usług inwestycyjnych:

  • Wykonywanie zleceń na rachunek klientów
  • Zawieranie transakcji na własny rachunek
  • Zarządzanie portfelem
  • Doradztwo inwestycyjne
  • Subemisja instrumentów finansowych bez gwarancji przejęcia emisji

Mintos jest uprawniony do świadczenia następujących usług dodatkowych:

  • Przechowywanie instrumentów finansowych
  • Wymiana walut obcych w celu świadczenia usług inwestycyjnych
  • Badania inwestycyjne, analizy finansowe i inne formy ogólnych rekomendacji związanych z inwestowaniem
  • Pierwotne plasowanie instrumentów finansowych

Instrumenty finansowe dostępne na Mintos są sprzedawane poza rynkiem regulowanym (OTC).