Statistika

Aizdevumu līdzšinējais sniegums

Uzzini, kāds ir bijis līdzšinējais sniegums Mintos platformā veiktajām investīcijām aizdevumos
Līdzšinējā snieguma aprēķins Gada peļņas un zaudējumu aprēķinā tiek pieņemts, ka investors investē visos Mintos platformā pieejamajos aizdevumos, izsverot attiecībā pret kopējām neatmaksātajām investīcijām. Tas nozīmē, ka aizdevumi ar lielāku neatmaksāto investīciju apmēru saņems lielāku investīciju daļu, savukārt aizdevumi ar mazāku neatmaksāto investīciju apmēru saņems mazāku investīciju daļu. Aprēķinā netiek iekļauti bonusi un komisijas maksas. Šis rādītājs atspoguļo Mintos kopējo sniegumu un ir līdzīgs tam, kā darbojas ar kapitalizāciju svērtais fondu tirgus indekss. Atkarībā no diversifikācijas un investīciju veikšanas brīža Tavi rezultāti var atšķirties.
Kā mēs to aprēķinājām

Bruto peļņa

Bruto peļņa ir definēta kā kopējā anualizētā gada peļņas likme pirms komisijas maksu un zaudējumu atskaitīšanas.
2023
11.0%
2022
7.1%
2021
9.7%
2020
10.6%
2019
11.5%
2018
12.1%
2017
12.1%
2016
12.6%
2015
12.0%
Aprēķini tiek veikti pēc portfeļa, kas svērts ar visu Mintos platformā pieejamo aizdevumu kopējo neatmaksāto investīciju apmēru. Gada dati tiek aprēķināti reizi gadā.

Neto peļņa

Neto investīciju peļņa tiek definēta kā kopējā anualizētā bruto peļņa, atskaitot anualizētos zaudējumus. Pamatojoties uz mūsu atgūšanas aplēsēm, apturēto kreditēšanas uzņēmumu kredīti ir norakstīti.
2023
11.0%
2022
-1.4%
2021
6.2%
2020
3.4%
2019
10.9%
2018
12.1%
2017
11.6%
2016
12.6%
2015
12.0%
Aprēķini tiek veikti pēc jaunākajām atgūšanas aplēsēm un portfeļa, kas svērts ar visu Mintos platformā pieejamo aizdevumu kopējo neatmaksāto investīciju apmēru. Dati tiek atjaunināti reizi ceturksnī. 2020. gada rezultātus ietekmēja Covid-19 pandēmijas radītās sekas, savukārt 2022. gada rezultātus ietekmēja saistībā ar Krievijas uzsākto karu Ukrainā radušies zaudējumi.
Neto peļņa pa periodiem
2023
11.0%
1M
0.8%
3M
2.4%
6M
4.8%
1Y
10.4%
2Y
4.3%
3Y
4.9%
5Y
5.8%
2022
-1.4%
2021
6.2%
2020
3.4%
2019
10.9%
2018
12.1%
2017
11.6%
2016
12.6%
2015
12.0%

Gada neto zaudējumi

Neto zaudējumi tiek definēti kā zaudētā summa pēc tam, kad ir ņemta vērā atgūtā summa. Pamatojoties uz mūsu atgūšanas aplēsēm, apturēto kreditēšanas uzņēmumu kredīti ir norakstīti.
2023
0.0%
2022
-8.5%
2021
-3.5%
2020
-7.2%
2019
-0.6%
2018
0.0%
2017
-0.5%
2016
0.0%
2015
0.0%
Aprēķini tiek veikti pēc jaunākajām atgūšanas aplēsēm un portfeļa, kas svērts ar visu Mintos platformā pieejamo aizdevumu kopējo neatmaksāto investīciju apmēru. Dati tiek atjaunināti reizi ceturksnī.

Mintos salīdzinājumā ar citām aktīvu klasēm

Investīciju pieaugums
100 eiro investīciju pieaugums Mintos platformā 2015. gadā, salīdzinot ar eirozonā veiktu bankas noguldījumu un citām investīciju aktīvu klasēm. Diagrammā parādīta investīciju vērtība katra perioda sākumā.
Mintos (aizdevumi)
Kapitāls
Nekustamais īpašums
Investīciju kategorijas obligācijas
Augsta ienesīguma obligācijas
Noguldījumi
Anualizētās peļņas reitings
Mintos platformā veikto investīciju anualizētās peļņas reitings, salīdzinot ar eirozonā veiktu bankas noguldījumu un citām investīciju aktīvu klasēm.
Aktīvu klase
2019
2020
2021
2022
2023
Piecu gadu anualizētā
(2019-2023)
Mintos (aizdevumi)
10.9%
3.4%
6.2%
-1.4%
11.0%
5.9%
Kapitāls
25.2%
14.1%
20.1%
-19.7%
21.6%
10.9%
Nekustamais īpašums
24.0%
-4.2%
29.6%
-24.5%
20.0%
5.2%
Investīciju kategorijas obligācijas
6.4%
2.8%
-1.0%
-13.6%
8.2%
0.3%
Augsta ienesīguma obligācijas
7.1%
7.0%
1.0%
-12.7%
14.0%
2.9%
Noguldījumi
-0.5%
-0.6%
-0.7%
-0.1%
2.6%
0.1%
Avots: MSCI World Index, Bloomberg Barclays Global High Yield Total Return Index, MSCI World Real Estate Index, iShares Euro Investment Grade Corporate Bond Index Fund, JPM Eur Money Market VNAV Eur, Mintos neto peļņa
Svarīga informācija
Līdzšinējie rezultāti negarantē līdzvērtīgus rezultātus nākotnē. Iepriekš gūtā peļņa, sagaidāmā peļņa vai varbūtības prognozes var neatspoguļot patiesos rezultātus nākotnē. Visas investīcijas ietver risku un var radīt ievērojamus zaudējumus. Uzzini vairāk par riskiem, kas saistīti ar investīciju veikšanu Mintos vai arī apskati mūsu aizdevumu sarakstu, kas ir lejupielādējams dokuments.

Plašāka statistika

Aizdevumu statistika

Skati statistiku par finansētajiem aizdevumiem, neatmaksātajiem aizdevumiem, aizdevumu atmaksu un daudz ko citu.

Esi gatavs pievienoties?

Sāc investēt šodien!