VEILIGHEID

Diversificatie en rendement

Het spreiden van kapitaal over meerdere activa wordt beschouwd als een van de beste manieren om risico's van beleggen te beheren. Hoe gediversifieerder de portefeuille van een belegger is, hoe minder de invloed van marktgebeurtenissen op de afzonderlijke delen zal zijn.

Waarom diversificatie belangrijk is

Elke belegging brengt het risico met zich mee het belegde geld te verliezen. Door in verschillende activa te beleggen, kunnen beleggers de blootstelling aan het falen van individuele beleggingen beperken: elke belegging zal slechts een klein deel van de portefeuille uitmaken, en verlies op het ene gebied kan worden gecompenseerd door winst op een ander gebied - vooral als de individuele activa minder aan elkaar verbonden zijn. Hoewel het risico dat beleggen met zich meebrengt nooit volledig kan worden weggenomen, wordt diversificatie algemeen beschouwd als een belangrijk instrument om risico's te beperken en een stabiel rendement te behalen.

Diversificatie bij Mintos

Er is geen bewezen manier om een gediversifieerde portefeuille op te bouwen. Dat gezegd hebbende, kunnen enkele algemene principes uit de beleggingstheorie worden toegepast.

Wat dit betekent

Een voldoende aantal activa in bezit hebben

Door te beleggen in kleinere delen van veel verschillende leningen kan de blootstelling aan wanbetalingen van kredietnemers worden verminderd. Het kan ook de volatiliteit van de portefeuille verminderen en tot stabieler rendement leiden. Het houden van meerdere leningen betekent dat elk van die leningen een kleiner deel van de portefeuille vertegenwoordigt en een kleinere impact zal hebben op het rendement van de portefeuille.

Wat dit betekent

De portefeuille bevat ten minste 100 verschillende leningdelen.

Concentratie vermijden

Beleggen in leningen die zijn verstrekt door verschillende kredietverstrekkers, kan de blootstelling aan het kredietrisico van de kredietverstrekker verminderen.

Wat dit betekent

Leningen die zijn verstrekt door vijf verschillende kredietverstrekkers vormen samen niet meer dan 50% van de portefeuille.

Vermijden van concentratie in één onderneming

Concentratie van beleggingen in Notes voor één enkele kredietverstrekkende onderneming zou de blootstelling aan het kredietrisico van die onderneming kunnen verhogen.

Wat dit betekent

Onderliggende leningen voor één kredietverstrekker mogen niet meer dan 20% van de portfolio uitmaken.

Beleggen in verschillende economieën

Diversificatie over geografische gebieden kan de blootstelling aan onverwachte geopolitieke of economische gebeurtenissen verminderen.

Wat dit betekent

Leningen die in 3 willekeurige landen verstrekt zijn, maken samen niet meer dan 50% van de portefeuille uit.

Vermijden van concentratie in één land

Concentratie van beleggingen uit één enkel land kan je blootstelling aan onverwachte geopolitieke of economische gebeurtenissen verhogen.

Wat dit betekent

Onderliggende leningen uit eenzelfde land mogen niet meer dan 33% van de portfolio uitmaken.

Diversificatie en rendement

Diversificatie is gebaseerd op het inzicht dat sommige activa beter zullen presteren dan andere, maar dat beleggers niet van tevoren weten welke dat zijn. Het rendement van een gediversifieerde portefeuille zal altijd lager zijn dan dat van de best presterende belegging. Omgekeerd zal het ook altijd hoger zijn dan de laagst presterende belegging. Dat betekent dat meer gediversifieerde beleggers gemiddeld een stabieler rendement zullen behalen met minder negatieve uitschieters.¹
Netto jaarlijks rendement
Diversificatie
Zie gedetailleerde grafiek Nettorendement verdiend door beleggers bij Mintos in verhouding tot hun gewogen gemiddelde Mintos Diversificatie Score in 2020. In de berekeningen voor het nettorendement zijn afschrijvingen toegepast op de leningen die zijn verstrekt door geschorste kredietverstrekkers op basis van onze huidige schattingen met betrekking tot de terugvordering. Diversificatie sluit het beleggingsrisico niet volledig uit.

Meer informatie over veiligheid op Mintos

Beleggingsrisico beheren

De risico's die je op Mintos loopt, en wat je eraan kan doen

Mintos Risk Score

Wat de Mintos Risk Score inhoudt en hoe het je kan helpen bij het nemen van beleggingsbeslissingen

Mintos en je gegevens

Hoe Mintos je gegevens verwerkt en beschermt, en jou de controle geeft

Bescherm je account

Op deze manier kunt je bijdragen bij het beschermen van je account

Klaar om mee te doen?

Begin vandaag nog met beleggen.