Mintos Risk Score updates

De Mintos Risk Score evalueert de risico's van het beleggen in Notes op Mintos. Het wordt berekend uit 4 subscores toegewezen aan de onderliggende leningen voor Leningportefeuille Prestatie, Lening Servicer Efficiëntie, Terugkoop Sterkte, en Samenwerkingsstructuur.

We volgen kredietverstrekkers voortdurend op en we werken de Mintos Risk Score voor Notes voor elk bedrijf elk kwartaal bij. Op basis van de resultaten en bevindingen worden subscores geüpgraded of gedowngraded, wat kan leiden tot een upgrade of downgrade van de Mintos Risk Score.

Wanneer er belangrijke veranderingen zijn met betrekking tot specifieke onderliggende leningen (materiële verbetering of verslechtering zoals een opschorting of in gebreke blijven van de onderneming die de lening uitgeeft), dan worden de bijbehorende subscores en Mintos Risk Score buiten het reguliere schema om bijgewerkt.

Lees meer over de Mintos Risk Score
 
Lijst met huidige Risk Scores
 
Bestand met de historische wijzigingen in de Mintos Risk Score voor de jaren 2021/2022/2023

 

Disclaimer: De Mintos Risk Score mag in geen geval worden behandeld en gebruikt als een kredietrating. Het is niet opgesteld in overeenstemming met de methodologie en bepalingen van Verordening (EG) nr. 1060/2009 inzake ratingbureaus. De Mintos Risk Score is geen beleggingsadvies en Mintos kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele verliezen die kunnen voortvloeien uit het baseren van beleggingsbeslissingen op informatie en/of analysematerialen die op deze website verstrekt worden.

 

De onderstaande bedrijven staan in alfabetische volgorde vermeld.

Update: 22 March 2024

Creditstar

Creditstar Estonia: de subscore Vermogen tot Terugkoop steeg van 2,0 naar 3,0 vanwege het lagere diversificatierisico van de financiering, wat betekent dat de financieringsstructuur meer gediversifieerd is.

Credius (RO)

De subscore Vermogen tot Terugkoop daalde van 8,1 naar 7,2 door een lichte stijging van het diversificatierisico van de financiering, voornamelijk als gevolg van het feit dat Mintos de enige externe financieringsbron is. De subscore Samenwerkingsstructuur steeg van 4,2 naar 5,2 na voltooiing van de nieuwe pandregistratie.

Eleving Group

Eleving Macedonia (Tigo): De subscore Prestaties van de Kredietportefeuille daalde van 7,4 naar 6,6 als gevolg van de daling in de subscore Efficiëntie van de Kredietbeheerder, die werd beïnvloed door een hoger verlies bij wanbetaling.

Eleving Moldova (Sebo): De subscore Efficiëntie van de Kredietverstrekker daalde van 7,4 naar 6,5 door een hoger verlies bij wanbetaling.

GoCredit (MX)

De subscore Prestaties van de Kredietportefeuille steeg van 6,6 naar 7,4 dankzij upgrades in de gegevensintegriteit. De subscore Efficiëntie van de Kredietverstrekker werd ook opgewaardeerd van 6,8 naar 7,8 dankzij betere acceptatieprocedures, procesautomatisering en verbeteringen in risicobeheersing. De stijging van de subscores Prestaties van de Kredietportefeuille en Efficiëntie van de Kredietverstrekker leidde tot een stijging van de totaalscore van 6,5 naar 7,2.

Jet Finance (KZ)

De subscore Prestaties van de Kredietportefeuille steeg van 7,9 naar 8,9 dankzij upgrades in de gegevensintegriteit.

IuteCredit

Iute Albania: De prestatieportefeuille-subscore is opgewaardeerd van 6,6 naar 7,4 door een upgrade van de efficiëntie van de kredietverstrekker-subscore, die vorig kwartaal een downgrade kreeg door vertraagde financiële rapportage van de kant van de kredietverstrekker. We evalueren de prestaties van het hele bedrijf, dus de subscores beïnvloeden elkaar.

Mozipo Group

Mozipo Lithuania: De subscore Vermogen tot Terugkoop daalde van 6,3 naar 5,1 vanwege een lichte stijging van het diversificatierisico van de financiering.

Placet Group

Placet Group Lithuania: De subscore Vermogen tot Terugkoop daalde van 7,3 naar 6,5 vanwege een lichte stijging van het diversificatierisico van de financiering.

Sun Finance

SunFinance Latvia: De subscore Samenwerkingsstructuur steeg van 3,5 naar 5 na voltooiing van de nieuwe pandregistratie.

De onderstaande bedrijven staan in alfabetische volgorde vermeld.

Update: 20 december 2023

CashCredit (BG)

Er zijn geen significante wijzigingen in het risicoprofiel van het bedrijf.

Creditstar (EE, FI)

Finland: De subscore Prestaties van de Kredietportefeuille is verbeterd dankzij upgrades in de gegevensintegriteit. De ratio van niet-renderende leningen is de afgelopen kwartalen stabiel gebleven, zonder significante schommelingen, wat de verbetering van de kwaliteit van de kredietportefeuille bevestigt.

Estland: De subscore Prestaties van de Kredietportefeuille is verbeterd dankzij upgrades in de gegevensintegriteit.

Credius (RO)

De Samenwerkingsstructuur subscore daalde als gevolg van een aanpassing in de juridische structuur, die het gevolg was van tijdelijke wijzigingen in de pandstructuur. De subscore wordt opnieuw beoordeeld na voltooiing van de nieuwe pandregistratie.

DelfinGroup

Banknote Latvia: Er zijn geen significante wijzigingen in het risicoprofiel van het bedrijf.

VIZIA Latvia: Er zijn geen significante wijzigingen in het risicoprofiel van het bedrijf.

Dinerito (MX)

De subscore Prestaties van de Kredietportefeuille is gestegen, omdat de ratio van niet-renderende leningen de afgelopen kwartalen stabiel is gebleven, zonder significante schommelingen, wat de verbetering van de kwaliteit van de kredietportefeuille bevestigt. De Efficiëntie van de Kredietverstrekker score steeg als gevolg van verbeterde interne operationele processen, met name de volledige automatisering van het betalingsbeheer.

Eleving Group (voorheen Mogo)

RO, LT, LT Renti, LV, LV Renti, GE, (Tigo) MK, Kredo AL: Er zijn geen significante wijzigingen in het risicoprofiel van het bedrijf.

AM, EE, MD, MD Sebo : De Samenwerkingsstructuur subscore daalde als gevolg van een aanpassing in de juridische structuur, die het gevolg was van tijdelijke wijzigingen in de pandstructuur. De subscore wordt opnieuw beoordeeld na voltooiing van de nieuwe pandregistratie.

KE: De subscore Prestaties van de Kredietportefeuille daalde als gevolg van problemen met de gegevensintegriteit. Deze problemen hebben geleid tot een gedeeltelijke mismatch tussen de kwaliteit van de genoteerde kredietportefeuille en de daadwerkelijke kwaliteit die wordt waargenomen aan de kant van de Kredietverstrekker. Daarnaast schommelt de ratio van niet-renderende leningen de afgelopen kwartalen aanzienlijk.

Evergreen Finance (GB)

De subscore Samenwerkingsstructuur daalde als gevolg van de herbeoordeling van de pandwaarde. De subscore wordt herzien na voltooiing van de nieuwe pandregistratie.

GoCredit (MX)

De subscore Vermogen tot Terugkoop daalde doordat de activavolumes sneller toenamen dan de winstgenererende capaciteit van de kredietverstrekker. Om deze reden zijn de kapitalisatie- en winstgevendheidsratio's gedaald.

Hipocredit (LT, LV)

Litouwen en Letland: Er zijn geen significante wijzigingen in het risicoprofiel van het bedrijf.

ID Finance (ES, MX)

Spanje: Er zijn geen significante wijzigingen in het risicoprofiel van het bedrijf.

IDF Eurasia (KZ)

Solva: De subscore Prestaties van de Kredietportefeuille is gestegen, omdat de ratio van niet-renderende leningen de afgelopen kwartalen stabiel is gebleven, zonder significante schommelingen, wat de verbetering van de kwaliteit van de kredietportefeuille bevestigt.

Moneyman: Er zijn geen significante wijzigingen in het risicoprofiel van het bedrijf.

Jet Finance (KZ)

De subscore Vermogen tot Terugkoop daalde als gevolg van lagere inkomsten door wisselkoersvolatiliteit en toegenomen bijzondere waardeverminderingen.

Mikro Kapital (MD, RO, UZ)

Oezbekistan, Roemenië, en Moldavië: Er zijn geen significante wijzigingen in het risicoprofiel van het bedrijf.

Mozipo Group (LT, RO)

Litouwen: De subscore Prestaties van de Kredietportefeuille is gestegen, omdat de ratio van niet-renderende leningen de afgelopen kwartalen stabiel is gebleven, zonder significante schommelingen, wat de verbetering van de kwaliteit van de kredietportefeuille bevestigt.

Roemenië: Er zijn geen significante wijzigingen in het risicoprofiel van het bedrijf.

Placet Group (EE, LT)

Estland en Litouwen: Er zijn geen significante wijzigingen in het risicoprofiel van het bedrijf.

Planet42 (ZA)

De subscore Vermogen tot Terugkoop daalde doordat de activavolumes sneller toenamen dan de winstgenererende capaciteit van de kredietverstrekker.

Sun Finance (DK, KZ, LV, PL, VN)

Mexico: De score voor Sun Finance Mexico blijft ingetrokken.

Poland Ducatos: De score voor Poland Ducatos is ingetrokken. In november 2023 kocht het bedrijf alle resterende uitstaande beleggingen van het Mintos platform terug als reactie op strategische aanpassingen binnen de Poolse markt.

Poland Primastar: De score voor Poland Primastar is ingetrokken. In november 2023 kocht het bedrijf alle resterende uitstaande beleggingen van het Mintos platform terug als reactie op strategische aanpassingen binnen de Poolse markt.

Sofi KZ, Creditum Kazachstan: Er zijn geen significante wijzigingen in het risicoprofiel van het bedrijf.

Letland: De subscore Vermogen tot Terugkoop daalde door een lichte stijging van het financieringsdiversificatierisico, voornamelijk als gevolg van het feit dat Mintos de enige externe financieringsbron is. De subscore Samenwerkingsstructuur daalde als gevolg van tijdelijke wijzigingen in de pandstructuur. De subscore wordt opnieuw beoordeeld na voltooiing van de nieuwe pandregistratie.

Swell (MX)

De subscore Vermogen tot Terugkoop daalde als gevolg van een lichte verzwakking van de winstgevendheid en efficiëntieratio's.