VEILIGHEID

Mintos Risk Score

Om je te helpen weloverwogen beslissingen te nemen over het beleggen in Notes, evalueren we het beleggingsrisico met de Mintos Risk Score. De Mintos Risico Score voor Notes wordt berekend op basis van 4 subscores toegewezen aan de onderliggende leningen, gebaseerd op de leningportefeuille prestaties van de kredietverstrekkende onderneming, de efficiëntie van de leningdienstverlening, terugkoop kracht, en juridische opzet tussen de kredietverstrekkende onderneming en ons.

Hoe de Mintos Risk Score werkt

De Mintos Risico Score en subscores evalueren het kredietaanbod van een kredietverstrekker. Voordat Notes kunnen worden aangeboden voor een nieuw uitleenbedrijf, kennen we de initiële scores toe op basis van onze due diligence controles tijdens de onboarding van het bedrijf. En zolang Notes voor het uitlenende bedrijf worden aangeboden op Mintos, blijven we het bedrijf volgen en werken we regelmatig de scores bij op basis van onze bevindingen.

Subscores

Subscores rangschikken vier aspecten van een beleggingsmogelijkheid bij Mintos. De Mintos Risk Score wordt berekend door de punten van de subscores te wegen: 40% prestatie van de kredietportefeuille, 25% efficiëntie van de kredietverstrekker, 25% vermogen tot terugkoop, 10% samenwerkingsstructuur

Meer informatie
8
Prestatieportefeuille 8.0
Efficiëntie van de kredietverstrekker 9.0
Vermogen tot terugkoop 7.0
Samenwerkingsstructuur 5.0

Mintos Risk Score

De Mintos Risk Score beoordeelt het risiconiveau van een bepaalde Note op een schaal van 10,0 (laag risico) tot 1,0 (hoog risico). De berekende score wordt afgerond op 1 decimaal.

De Mintos-risicoscore kan worden ingetrokken als een of meer van de subscores niet beschikbaar zijn, en dit wordt uitgedrukt met de waarde "Score ingetrokken" of (SI).

O G

Statussen

Statussen beschrijven de activiteit van een kredietverstrekker bij Mintos. Een kredietverstrekker met een "live" toegewezen Mintos Risk Score wordt als "actief" beschouwd.

Status Opeschorst (O) betekent dat alle beleggings- of verkoopactiviteiten die verband houden met de leningen die door een specifieke kredietverstrekker zijn verstrekt, zijn stopgezet op de primaire en secundaire markt van Mintos.

De kredietverstrekkende vennootschap kan In gebreke gebleven (G) worden op basis van vooraf gedefinieerde criteria. Dit betekent dat er geen nieuwe notes gedekt door leningen uitgegeven door deze kredietverstrekker beschikbaar zullen zijn om in te beleggen, en dat bestaande notes verwijderd zullen worden van de Primaire en Secundaire Markten.

Mintos Risk Score en subscore schaal

Raadpleeg alle gerelateerde subscores om een volledig beeld te krijgen van het risico dat aan een specifieke beleggingsmogelijkheid is verbonden.

10

9.0

7.5

Lager risicobereik

Alle of de meeste aspecten van de leningen die aan de Note ten grondslag liggen, presteren goed.

7.4

6.0

4.5

Middelgroot risicobereik

Sommige aspecten van de leningen die aan de Note ten grondslag liggen, doen het goed, terwijl andere minder goed presteren.

4.4

3.0

2.0

1.0

Hoger risicobereik

Verhoogd risico in de prestaties van sommige of de meeste beoordeelde aspecten van de beleggingsmogelijkheid.

Subscores
Prestatieportefeuille
De gezondheid en prestaties van de kredietportefeuille in verhouding tot de kosten van het beheren van de portefeuille.
Kwaliteit van de portefeuille
De tendensen van niet-presterende leningen (Non-Performing Loans, NPL's)
Reputatie en anciënniteit
Productkenmerken (bijv. liquiditeit van het onderpand)
Efficiëntie van de kredietverstrekker
De operationele efficiëntie van de kredietbeheerder wordt geëvalueerd aan de hand van de procedures en controles die ze gebruiken tijdens de uitgifte- en incassoprocessen van leningen.
Het management en de interne risicocontroles van het bedrijf
De structuur van kredietbeheer en procesefficiëntie
De kwaliteit van interne en externe rapportage
*
Houd er rekening mee dat in sommige gevallen de kredietbeheerder en de kredietverstrekker twee afzonderlijke ondernemingen kunnen zijn.
Vermogen tot terugkoop
Het vermogen van de onderneming die de terugkoopgarantie heeft om contractuele verplichtingen na te komen, te voorzien in liquiditeitsbehoeften en de beschikbaarheid van voldoende kapitaal. De berekeningen van de subscore zijn gebaseerd op:
Financieel profiel en prestaties
Managementervaring en interne governanceprincipes.
Diversificatie van inkomstenstromen en regio's
Financieringsmix en toegang tot externe / openbare financiering
*
Houd er rekening mee dat in sommige gevallen de debiteur voor terugkoop en de kredietverstrekker twee afzonderlijke ondernemingen kunnen zijn.
Samenwerkingsstructuur
De juridische opzet tussen de kredietverstrekker en Mintos.
Toegang tot kasstromen die zijn gerelateerd aan kredietnemers
Invorderbaarheid op basis van de juridische opzet
SI
Score ingetrokken (SI)

De Mintos Risicoscore kan worden ingetrokken als:

er is niet genoeg informatie om een of meer subscores te berekenen
er is langdurige inactiviteit van de kredietverstrekker op het platform (bijv. lange tijd geen actieve leningen)
de status van de kredietverstrekker is "In gebreke" of "opgeschort"

Hoe vaak worden de scores bijgewerkt?

De Mintos Risk Score wordt elk kwartaal bijgewerkt op basis van het toezicht op de financiële gegevens, de kwaliteit van de kredietportefeuille, de staat van dienst van het management, de macro-economische omgeving en meer. Wezenlijke verbetering of verslechtering van deze factoren kunnen tot een onmiddellijke verhoging of verlaging van de gerelateerde subscores leiden. Dit kan een verhoging of verlaging van de Mintos Risk Score betekenen voor de Notes die worden gedekt door leningen die zijn uitgegeven door een kredietverstrekker.

Wat kan een lagere score veroorzaken?
  • De ratio niet-presterende leningen verslechtert
  • De kredietverstrekker ondergaat een gedwongen herstructurering
  • De kredietverstrekker blijft in gebreke bij het nakomen van een financiële verplichting
  • De financiële ratio's voor kapitalisatie, liquiditeit en winstgevendheid verslechteren
Wat kan een hogere score veroorzaken?
  • De kredietverstrekker verbetert aanzienlijk zijn incasso- of risicogebaseerde score, wat leidt tot betere prestaties en uitbetalingen van leningen
  • De kredietverstrekker krijgt een kapitaalinjectie
  • De kredietverstrekker verbetert zijn marktpositie, productaanbod en inkomstendiversificatie
  • De kredietverstrekker verbetert zijn interne procedures en processen

In geen geval mag de Mintos Risk Score worden behandeld en gebruikt als een kredietrating. Het is niet opgesteld in overeenstemming met de methodologie en bepalingen gedefinieerd door de Verordening (EG) nr. 1060/2009 inzake ratingbureaus. De Mintos Risk Score is geen beleggingsadvies en Mintos kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele verliezen die kunnen voortvloeien uit het baseren van beleggingsbeslissingen op informatie en/of analytisch materiaal verstrekt op deze website.

Meer informatie over veiligheid op Mintos

Beleggingsrisico beheren

De risico's die je op Mintos loopt, en wat je eraan kan doen

Mintos en je gegevens

Hoe Mintos je gegevens verwerkt en beschermt, en jou de controle geeft

Bescherm je account

Op deze manier kunt je bijdragen bij het beschermen van je account

Diversificatie en rendement

Waarom goede diversificatie belangrijk is voor je rendement

Klaar om mee te doen?

Begin vandaag nog met beleggen.