Jesteśmy Mintos - globalna platforma dla inwestycji w pożyczki

Mintos jest globalną platformą inwestowania w pożyczki, platformą inwestycyjną, na której inwestorzy indywidualni mogą inwestować w zdywersyfikowany sposób w aktywa generujące dochód, aby w ten sposób budować bogactwo w długim okresie.

Zmieniając podejście do tego, jak pieniądze przepływają przez granice od tych, którzy chcą oszczędzać i inwestować, do tych, którzy chcą pożyczyć, rewolucjonizujemy usługi finansowe i przyczyniamy się do włączenia finansowego w skali globalnej.

Mintos, dzisiejszy lider rynku z 43.5% udziałem w Europie kontynentalnej, został założony w 2015 roku przez Martinsa Sulte, Martinsa Valtersa i czterech aniołów-założycieli — Marisa Keissa (współzałożyciela 4finance i Mogo), Aigarsa Kesenfeldsa (współzałożyciela 4finance i Mogo, anioła inwestora w Artsy i Madara Cosmetics), Kristapsa Ozolsa (współzałożyciela 4finance i Mogo) oraz Albertsa Pole (współzałożyciela 4finance i Mogo). Dotychczas firma pozyskała łącznie 4,5 mln EUR od wyżej wymienionych aniołów biznesu.

W 2020 roku 6 147 inwestorów crowdfundingowych zainwestowało ponad 6,55 mln EUR w Mintos, co jest największą kwotą pozyskaną w ramach finansowania crowdfundingowego, jaką kiedykolwiek zebrano na Crowdcube w Europie kontynentalnej.

Dbamy o zrównoważony rozwój

Prowadzimy czołową platformę do inwestowania w pożyczki i robimy to z wysokim poczuciem odpowiedzialności wobec naszych inwestorów i klientów, naszego społeczeństwa i naszego środowiska. Jesteśmy zaangażowani w opracowywanie najlepszych branżowych praktyk i standardów, w zakresie sposobu wykonywania naszej pracy. Mintos jest pracodawcą zapewniającym równe szanse i społecznością przyjazną dla środowiska, prowadzącą swoją działalność zgodnie z obowiązkami określonymi w Polityce środowiskowej Mintos.

Inwestycje w pożyczki dostępne na Mintos na tym etapie nie są uważane za „zrównoważone inwestycje” w rozumieniu Rozporządzenia (UE) 2019/2088 w sprawie ujawniania informacji związanych ze zrównoważonym rozwojem w sektorze usług finansowych. Jeśli chodzi o czynniki zrównoważonego rozwoju, Mintos nie bierze pod uwagę żadnego negatywnego, istotnego lub prawdopodobnie istotnego wpływu na swoje decyzje inwestycyjne i doradztwo inwestycyjne. Firma nie zidentyfikowała żadnego znaczącego wpływu tych inwestycji na zagrożenia dla zrównoważonego rozwoju, ani też nie zidentyfikowała żadnego znaczącego wpływu ryzyk dla zrównoważonego rozwoju na inwestycje dostępne na Mintos. Co więcej, obecnie nie ma ustalonej praktyki rynkowej, standardu technicznego ani danych pozwalających określić, czy decyzje inwestycyjne w rodzaju instrumentów finansowych oferowanych na Mintos mogą mieć negatywny wpływ na czynniki zrównoważonego rozwoju.

Niemniej jednak Mintos uważa, że jego obecna Polityka integracji środowiskowej, społecznej i zarządzania (ESG) jest odpowiednia i adekwatna w odniesieniu do oferowanych usług i produktów inwestycyjnych. Mintos dąży do wdrożenia kwestii środowiskowych, społecznych i pracowniczych, poszanowania praw człowieka, przeciwdziałania korupcji i łapownictwu w ramach swoich praktyk dotyczących polityki wynagrodzeń i innych wewnętrznych dokumentów firmy. Polityka wynagrodzeń w Mintos jest zgodna z Polityką dotyczącą konfliktu interesów odnoszącą się do sposobu, w jaki Mintos zapobiega ryzyku wpływania motywacji danej osoby na doradztwo inwestycyjne lub decyzje inwestycyjne.

Poznaj nasze cnoty

Cnoty Mintos stanowią fundament naszej kultury opartej na działaniach, a nie przekonaniach. Pięć cnót, które kształtują naszą kulturę, to dążenie do nauki i rozwoju, ciągłe dążenie do przejrzystości w naszej pracy, wysoki poziom własności i silne zaangażowanie w realizację zadań oraz zawsze myślenie o klientach w każdym aspekcie wykonywanej pracy. Przeczytaj o cnotach Mintos

Zespół

Pasja do rozwoju, finansów i technologii jednoczy blisko 200-osobowy zespół Mintos. Nasz zespół zarządzający składa się z doświadczonych i dobrze wykształconych specjalistów mających doświadczenie w międzynarodowych korporacjach oraz rozwijaniu wielomilionowych firm. Poznajcie nas!

Martins Sulte
CEO & Co-Founder
Martins Valters
COO, CFO & Co-Founder
Marcis Gogis
Head of Product
Inese Lazdovska
Head of Legal
Jurgis Orups
Head of Engineering
Maria Pedley
Head of People
Janis Pranevics
Head of Loan Originator Partnerships
Karlis Kronbergs
CRO, Chief Risk Officer

Nasze nagrody