Wprowadzamy ocenę odpowiedniości i adekwatności

Kontynuując prace nad tym, aby stać się rynkiem regulowanym, wprowadzamy ocenę, aby sprawdzić, czy oferowane przez nas sposoby inwestowania są odpowiednie i adekwatne dla inwestorów, którzy ubiegają się o korzystanie z ich. (więcej…)

Zyskaj zwrot części środków w wysokości 1% w przypadku pożyczek Revo

Wspaniała wiadomość dla inwestorów na Mintos: Revo, firma pożyczkowa z Rosji, specjalizująca się w pożyczkach typu Kup teraz, zapłać później, rozpoczęła nową kampanię zwrotu części środków.  (więcej…)

Ulepszamy interfejs użytkownika Mintos

Wprowadziliśmy kilka zmian w naszym interfejsie użytkownika w celu poprawy użyteczności i doświadczenia inwestorów.

Zaktualizowano nawigację na mintos.com. Niektóre strony, które wcześniej były dostępne w głównej nawigacji, będą teraz dostępne w zakładce Więcej: (więcej…)

Ponowna analiza: czy liczy się efektywność pożyczek, czy może firma pożyczkowa?

Zaktualizowano  02   DEC   2020

Dzięki udostępnianiu nieporównywalnie dużej liczbie pożyczek udzielanych przez wiele różnych firm pożyczkowych na całym świecie, rynek Mintos zapewnia doskonały sposób na zbudowanie bardzo dobrze zdywersyfikowanego portfela inwestycyjnego pożyczek. Jakkolwiek dywersyfikacja jest najważniejszym elementem umożliwiającym osiągnięcie długoterminowych celów finansowych, przy jednoczesnym zminimalizowaniu ryzyka, to pozostaje pytanie — jak wybrać, w które pożyczki inwestować? Czy należy przyjrzeć się efektywności pożyczek, czy raczej sile finansowej firmy pożyczkowej? A może uwzględnić jedno i drugie? Czy efektywność pożyczki jest w ogóle ważna, jeśli pożyczki są objęte zobowiązaniem odkupu przez firmę pożyczkową? Czytaj więcej

Zmieniamy nazwę gwarancji odkupu na zobowiązanie odkupu

Na samym początku istnienia Mintos rozważaliśmy kilka nazw dla określenia zobowiązania firm pożyczkowych do dokonania odkupu pożyczek w przypadku niewywiązania się pożyczkobiorcy ze zobowiązań. Ostatecznie wybrano termin „gwarancja odkupu”, ponieważ uważaliśmy go za powszechnie używany termin prawny, zrozumiały dla wszystkich zainteresowanych stron. (więcej…)

Dalsze informacje dotyczące naszego ostatniego ogłoszenia dotyczącego Notes

Niedawno udostępniliśmy aktualizację na temat zbliżającego się wprowadzenia Notes, nowych instrumentów finansowych, które będą dostępne, gdy Mintos stanie się rynkiem regulowanym. Spotkało się to z dużym zainteresowaniem i licznymi pytaniami dotyczącymi funkcjonowania programu Notes. Poniżej przedstawiamy zestawienie najczęściej zadawanych pytań przez inwestorów, które pojawiały się na naszym blogu oraz w wiadomościach e-mail do zespołu Mintos Obsługi Inwestorów. (więcej…)

Mintos crowdfunding campaign launches on 17 November 2020

10.11.2020

mintosblog

The official launch of the Mintos crowdfunding campaign on Crowdcube is set for Tuesday, 17 November 2020. 

We’re excited about the upcoming crowdfunding campaign, and we are very motivated by the great interest and response from our community! So far, 19 000 of you have already pre-registered for early access.  (więcej…)

Mintos is crowdfunding

06.11.2020

mintosblog

For the first time, our investors will have the chance to own a part of Mintos! In our upcoming fundraising round, we’re allocating part of our target amount for crowdfunding. The campaign is set to launch in late November and by signing up, pre-registered investors will get the opportunity to invest before anyone else. (więcej…)

Aktualizacja informacji o zawieszonych i niewywiązujących się ze zobowiązań firm pożyczkowych

30.10.2020

mintosblog

W ciągu ostatnich kilku miesięcy zmieniliśmy kilka rzeczy w sposobie udostępniania aktualizacji dotyczących zawieszonych firm pożyczkowych. Tutaj chcielibyśmy wyjaśnić, gdzie znaleźć wszystkie niezbędne informacje. (więcej…)

Zaktualizowane kryteria dotyczące klasyfikacji firm pożyczkowych

W ramach naszego przejścia od ocen ryzyka Mintos Risk Ratings do Mintos Risk Score, dokonaliśmy zmiany kryteriów dotyczących statusu niewykonania zobowiązań i dlatego teraz przekazujemy te informacje celem poprawy przejrzystości w tym zakresie. (więcej…)

Szukanie

Important

Podążaj za nami