Inwestowanie w pożyczki: nowa generacja klasy aktywów

Na Mintos sprawiamy, że pożyczki są dostępną klasą aktywów dla zwykłych inwestorów na prawdziwie globalną skalę. W tym artykule przyjrzyjmy się, w jaki sposób pożyczki mogą uzupełniać „tradycyjne” klasy aktywów inwestycyjnych, takie jak akcje i obligacje w portfelu każdego inwestora. (więcej…)

Wkrótce: nowe strategie inwestycyjne Mintos zapewnią inwestorom większy wybór

Mniej więcej rok temu wprowadziliśmy Mintos Invest & Access, nowy sposób inwestowania, który łączy atrakcyjne stopy zwrotu ze zwiększoną płynnością. Ostatnie miesiące pokazały, że produkt ten może zapewnić dodatkową płynność, nawet w trudnych warunkach rynkowych: średnio wypłaty są realizowane w ciągu 5 godz. 44 min. (więcej…)

Skonsolidowany raport roczny Mintos za rok 2019

Publikujemy Skonsolidowany raport roczny Mintos Holdings, aby informować naszych inwestorów i innych interesariuszy o wynikach działalności Mintos za rok 2019. (więcej…)

Wprowadzenie opłaty za sprzedaż pożyczek na rynku wtórnym

Od 13 kwietnia 2020 roku wprowadzimy niewielką opłatę w wysokości 0,85% za sprzedaż pożyczek na rynku wtórnym. Uważamy, że jest to uczciwa i przejrzysta opłata, która pomoże nam pokryć koszty, i która stawia nas na równi lub poniżej innych wiodących platform w Europie i Wielkiej Brytanii. Z rynku wtórnego korzysta 38% spośród naszych aktywnych inwestorów, a wartość pożyczek sprzedawanych na nim każdego dnia wynosi średnio około 700 000 EUR¹, tym samym nasz rynek wtórny oferuje znaczną płynność tym inwestorom, którzy chcą wcześnie wyjść z danej inwestycji. Czytaj więcej

Aktualizacja Ratingów Mintos na marzec 2020 roku

Publikujemy zmiany w Ratingach Mintos dla szeregu firm pożyczkowych działających na Mintos, zgodnie z podjętymi decyzjami podjętymi przed rozwojem sytuacji spowodowanym pandemią COVID-19.  (więcej…)

Aktualizacja: licencja Finko AM (Varks) cofnięta w Armenii

W dniu 24 marca 2020 roku, Zarząd Centralnego Banku Republiki Armenii (CBA) opublikował informację o uchyleniu licencji dla firmy pożyczkowej United Credit Joint Stock Company, która działa pod marką Varks. Firma Varks, jako część Grupy Finko, jest reprezentowana jako Finko AM na rynku Mintos.  (więcej…)

Płatności oczekujące – wszystko, co chciałeś wiedzieć

W idealnym świecie środki mogłyby się przemieszczać w kilka chwil, a inwestorzy natychmiast otrzymaliby dokonywane na ich spłaty. Niestety, międzynarodowe systemy finansowe nie są jeszcze w pełni zglobalizowane, a sprawne, natychmiastowe rozliczenie¹ nie zawsze jest możliwe z wielu powodów. Mówiąc prościej, przelewy pieniężne — zwłaszcza przelewy międzynarodowe — wymagają czasu, dlatego dana płatność staje się płatnością oczekującą. Ale co to dokładnie oznacza i dlaczego Twoje środki są czasami „wstrzymane” na kilka dni?  (więcej…)

Mintos wprowadza dodatkową funkcjonalność przedłużania harmonogramu spłat, która stanowi odpowiedź na bieżący rozwój sytuacji na rynku

24.03.2020

mintosblog

Obecna globalna pandemia i spowolnienie gospodarcze dotykają pożyczkobiorców na całym świecie. Firmy pożyczkowe reagują i wspierają pożyczkobiorców, oferując możliwość przedłużenia harmonogramu spłat tam, gdzie jest to uzasadnione i właściwe. Ponadto niektóre kraje (np. Litwa, Rumunia i Hiszpania) ogłosiły moratorium na spłatę zadłużenia, co umożliwia pożyczkobiorcom opóźnienie dokonywania spłat zadłużenia. (więcej…)

Aplikacja mobilna Mintos w wersji V1.0.2. jest już dostępna

Aplikacja mobilna Mintos w wersji V1.0.2. jest już dostępna do pobrania i aktualizacji w Google Play Store i Apple App Store. (więcej…)

Cofnięto licencję IFN Extra Finance

Zostaliśmy poinformowani, że Narodowy Bank Rumunii cofnął licencję IFN Extra Finance.

Cofnięcie licencji i usunięcie z Rejestru Ogólnego oraz Rejestru Specjalnego Niebankowych Instytucji Finansowych Rumunii zabrania prowadzenia dalszej działalności pożyczkowej przez IFN Extra Finance. (więcej…)

Szukanie

Important

Podążaj za nami