Inwestowanie

Inwestowanie z Mintos

Ułatwiamy inwestowanie, niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy doświadczonym inwestorem. Zacznij już od 50 EUR lub buduj portfele dowolnej wielkości. Zautomatyzuj swoje inwestycje lub przejmij taką kontrolę, jaką tylko chcesz mieć.

To proste jak nigdy

Strategie Mintos

Inwestowanie powinno być łatwe. Nasze predefiniowane strategie Mintos sprawdzają się w przypadku portfeli każdej wielkości i pozwalają Ci zacząć w krótkim czasie.

Zdywersyfikowana

Największa dywersyfikacja

Konserwatywna

Najlepsza jakość portfela

Wysokie Dochody

Najwyższe stopy procentowe

Wybierz strategię, która pasuje do Twoich celów inwestycyjnych: zdywersyfikowaną, konserwatywną lub wysokodochodową
Rozpocznij w kilka sekund, oszczędzaj czas poświęcony na inwestowanie
Osiągaj atrakcyjne stopy zwrotu, wypłacaj środki w dowolnym momencie (w zależności od zapotrzebowania rynku) 1
Dywersyfikuj swoje inwestycje, aby zarządzać ryzykiem

Zbuduj swoją własną strategię

Indywidualne strategie

Stwórz własny zindywidualizowany portfel. Aktywnie wybieraj i zarządzaj swoimi inwestycjami.

Zautomatyzowane strategie

Stwórz własną, zautomatyzowaną strategię

Ręczne inwestycje

W pełni zarządzaj swoimi inwestycjami

Inwestuj w każdą okazję na platformie
Stwórz własną dywersyfikację dzięki szerokiej gamie kryteriów, takich jak firma pożyczkowa, stopa procentowa, okres zapadalności, kraj i wiele innych
Zautomatyzuj swoje inwestycje, aby zaoszczędzić czas, jeśli chcesz

W każdej chwili możesz zobaczyć wyniki osiągane przez Twoje inwestycje

Średnia ważona stopa procentowa i okres
Łączna kwota zarobionych odsetek
Status Twoich inwestycji

Porównaj sposoby inwestowania na platformie Mintos

Strategia

Zdywersyfikowana

Najlepsza dywersyfikacja z dostępem do wszystkich możliwości na platformie

10.75%

średnia stopa oprocentowania 1

Wybierz

Konserwatywna

Możliwości oferowane przez firmy pożyczkowe o najwyższym wskaźniku Mintos Risk Score i najlepszej jakości portfela

10.00%

średnia stopa oprocentowania 1

Wybierz

Wysokie Dochody

Priorytetowo traktuje możliwości o najwyższym oprocentowaniu od firm pożyczkowych o najwyższej ocenie

15.15%

średnia stopa oprocentowania 1

Wybierz

Niestandardowa

Dla inwestorów, którzy chcą stworzyć własną strategię lub wybrać poszczególne inwestycje

6% - 26%

stopa procentowa obecnie dostępna na rynku pierwotnym 1

Wybierz
O strategii

Najlepsza dywersyfikacja z dostępem do wszystkich możliwości na platformie

Możliwości oferowane przez firmy pożyczkowe o najwyższym wskaźniku Mintos Risk Score i najlepszej jakości portfela

Priorytetowo traktuje możliwości o najwyższym oprocentowaniu od firm pożyczkowych o najwyższej ocenie

Dla inwestorów, którzy chcą stworzyć własną strategię lub wybrać poszczególne inwestycje

Wybór pożyczek

Pełna dywersyfikacja inwestycji wykorzystująca wszystkie inwestycje, które są dostępne na platformie

Inwestycje od wszystkich firm pożyczkowych

Maksymalnie 15% inwestycji związanych z jedną firmą pożyczkową

Możliwości z obowiązkiem odkupu

Obejmuje możliwości od firm pożyczkowych z portfelem, który w co najmniej 80% jest obsługiwany na bieżąco i ma mniej niż 3% oczekujących płatności

Maksymalnie 15% inwestycji związanych z jedną firmą pożyczkową

Możliwości z obowiązkiem odkupu

60% możliwości z najwyższymi stopami oprocentowania na platformie

Maksymalnie 15% inwestycji związanych z jedną firmą pożyczkową

Wybór inwestora

563 340 możliwości dostępnych na rynku pierwotnym

589 780 możliwości dostępnych na rynku wtórnym

Mintos Risk Score to wskaźnik liczbowy, który przedstawia poziom ryzyka danej okazji inwestycyjnej. Stanowi on sumę czterech wyników cząstkowych, które są podsumowane i wyrażone za pomocą punktowego modelu oceny ryzyka. Mintos Risk Score

10 do 4

10 do 7

10 do 4

10 do 2 dostępna

Dostęp do Twoich pieniędzy

Natychmiastowy 2

Natychmiastowy 2

Natychmiastowy 2

Termin zapadalności lub sprzedaż pożyczek

Waluta inwestycji 3

EUR

EUR

EUR

Ponad 10 walut

Informacje o usługach zarządzania portfelem Mintos
Porównaj sposoby inwestowania

Gotowy by dołączyć?

Zacznij inwestować już dziś.

Co trzeba wiedzieć