Inwestowanie

Inwestowanie z Mintos

Ułatwiamy inwestowanie w pożyczki, niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy doświadczonym inwestorem. Zacznij już od 50 EUR lub buduj portfele dowolnej wielkości. Zautomatyzuj swoje inwestycje lub przejmij taką kontrolę, jaką tylko chcesz mieć.

To proste jak nigdy

Strategie Mintos

Inwestowanie powinno być łatwe. Nasze predefiniowane strategie Mintos sprawdzają się w przypadku portfeli każdej wielkości i pozwalają Ci zacząć w krótkim czasie.

Zdywersyfikowana

Największa dywersyfikacja

Konserwatywna

Najlepsza jakość portfela

Wysokie Dochody

Najwyższe stopy procentowe

Wybierz strategię, która pasuje do Twoich celów inwestycyjnych: zdywersyfikowaną, konserwatywną lub wysokodochodową
Rozpocznij w kilka sekund, oszczędzaj czas poświęcony na inwestowanie
Osiągaj atrakcyjne stopy zwrotu, wypłacaj środki w dowolnym momencie (w zależności od zapotrzebowania rynku) 1
Dywersyfikuj swoje inwestycje, aby zarządzać ryzykiem

Zbuduj swoją własną strategię

Indywidualne strategie

Stwórz własny zindywidualizowany portfel. Aktywnie wybieraj i zarządzaj swoimi inwestycjami.

Zautomatyzowane strategie

Stwórz własną, zautomatyzowaną strategię

Ręczne inwestycje

W pełni zarządzaj swoimi inwestycjami

Inwestuj w każdą pożyczkę na platformie
Stwórz własną dywersyfikację dzięki szerokiej gamie kryteriów, takich jak firma pożyczkowa, stopa procentowa, okres zapadalności, kraj i wiele innych
Zautomatyzuj swoje inwestycje, aby zaoszczędzić czas, jeśli chcesz

Równoważenie ryzyka i zwrotu

Zapewniamy inwestorom odpowiednie stopy zwrotu przy korzystaniu ze strategii Mintos poprzez ustalenie minimalnej stopy procentowej, zwanej również dolną granicą stopy procentowej.

Ustalamy dynamiczną dolną granicę stopy procentowej dla każdej firmy pożyczkowej przy użyciu mechanizmu ustalania cen. Oznacza to, że przyglądamy się aktywności inwestycyjnej danej firmy pożyczkowej (realizowanej za pomocą inwestycji ręcznych i niestandardowe strategii automatycznych) oraz identyfikujemy, gdzie wolumen inwestycji jest niski. Na przykład, jeśli wolumen inwestycji poniżej 10% odsetek jest niski, ustalamy dolną granicę stopy procentowej na poziomie powyżej 10%. Jeśli firma pożyczkowa jest nowa na Mintos, ustalamy dolną granicę stopy procentowej na podstawie porównywalnych ofert dostępnych na Mintos.

Poziomy stóp procentowych są stale aktualizowane w celu odzwierciedlenia warunków rynkowych, a w przypadku nieoczekiwanych zdarzeń rynkowych możemy je natychmiast aktualizować.

Więcej o strategiach Mintos
Firmy pożyczkowe
Do strategii Mintos kwalifikują się wyłącznie inwestycje powyżej dolnego poziomu stopy procentowej firmy pożyczkowej
Otrzymane odsetki W zeszłym tygodniu zarobiłeś 50 EUR
now

Twórz strategie Mintos i śledź swój portfel, gdziekolwiek jesteś, dzięki naszej aplikacji mobilnej. W każdej chwili, w dowolnym miejscu.

Otrzymane odsetki W zeszłym tygodniu zarobiłeś 50 EUR
now

Porównaj sposoby inwestowania na platformie Mintos

Strategia

Zdywersyfikowana

Najlepsza dywersyfikacja z dostępem do wszystkich Not na platformie

12.29%

średnia stopa oprocentowania 1

Wybierz

Konserwatywna

Noty dla firm pożyczkowych o najlepszej jakości portfela

13.62%

średnia stopa oprocentowania 1

Wybierz

Wysokie Dochody

Priorytetowo traktuje Noty o najwyższym oprocentowaniu

15.37%

średnia stopa oprocentowania 1

Wybierz

Niestandardowa

Dla inwestorów, którzy chcą stworzyć własną strategię lub wybrać poszczególne Noty

6% - 21%

stopa procentowa obecnie dostępna na rynku pierwotnym 1

Wybierz
O strategii

Najlepsza dywersyfikacja z dostępem do wszystkich Not na platformie

Noty dla firm pożyczkowych o najlepszej jakości portfela

Priorytetowo traktuje Noty o najwyższym oprocentowaniu

Dla inwestorów, którzy chcą stworzyć własną strategię lub wybrać poszczególne Noty

Wybór inwestycji

Noty zabezpieczone pożyczkami z obowiązkiem odkupu

Pełna dywersyfikacja dla wszystkich Not na platformie

Pożyczki od wszystkich firm pożyczkowych

Maksymalnie 15% w Noty od jednej firmy pożyczkowej

Noty zabezpieczone pożyczkami z obowiązkiem odkupu

Obejmuje Noty dla firm pożyczkowych z portfelem, który w co najmniej 80% jest obsługiwany na bieżąco i ma mniej niż 3% oczekujących płatności

Maksymalnie 15% w Noty od jednej firmy pożyczkowej

Noty zabezpieczone pożyczkami z obowiązkiem odkupu

60% Not z najwyższymi stopami oprocentowania na platformie

Maksymalnie 15% w Noty od jednej firmy pożyczkowej

Wybór inwestora

28 915 Zestaw Not dostępnych na rynku pierwotnym

Mintos Risk Score to wskaźnik liczbowy, który przedstawia poziom ryzyka danej okazji inwestycyjnej. Stanowi on sumę czterech wyników cząstkowych, które są podsumowane i wyrażone za pomocą punktowego modelu oceny ryzyka. Mintos Risk Score

10 do 4

10 do 7

10 do 4

10 do 2 dostępna

Dostęp do Twoich pieniędzy

Natychmiastowy 2

Natychmiastowy 2

Natychmiastowy 2

Termin zapadalności lub sprzedaż pożyczek

Waluta inwestycji 3

EUR

EUR

EUR

Ponad 10 walut

Informacje o usługach zarządzania portfelem Mintos
Porównaj sposoby inwestowania

Gotowy by dołączyć?

Zacznij inwestować już dziś.

Co trzeba wiedzieć