Inwestowanie

Inwestowanie z Mintos

Ułatwiamy inwestowanie w pożyczki, niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy doświadczonym inwestorem. Zacznij już od 50 EUR lub buduj portfele dowolnej wielkości. Zautomatyzuj swoje inwestycje lub przejmij taką kontrolę, jaką tylko chcesz mieć.

Obsługiwane przez Mintos

Mintos Core

Najłatwiejszy sposób na rozpoczęcie działalności na Mintos. Ten gotowy portfel oszczędza Twój czas i zapewnia łatwy dostęp do Twoich środków.

Zaczniesz w kilka minut

Sprawdza się w przypadku portfeli dowolnej wielkości

W pełni zautomatyzowany, aby Twoje środki pracowały

Dynamiczna dywersyfikacja służąca zarządzaniu ryzykiem

Wypacaj środki w dowolnym momencie1

Indywidualna zautomatyzowana strategia

Portfel ten inwestuje zgodnie z zestawem reguł zdefiniowanych przez Ciebie. Skonfiguruj go raz, następnie usiądź sobie wygodnie, podczas gdy on będzie inwestował za Ciebie.

Skonfiguruj własne reguły inwestycyjne

Zastosuj ponad 15 kryteriów inwestycyjnych

Zautomatyzowany, aby zaoszczędzić Twój czas

Stwórz tyle strategii, ile chcesz

Zarządzaj swoją własną dywersyfikacją

Ręczne inwestowanie

Aktywnie wybieraj i zarządzaj poszczególnymi inwestycjami.

Dokonaj ręcznego wyboru spośród 16 347 Zestawów Not

Filtruj według ponad 15 kryteriów

Przed dokonaniem inwestycji, sprawdź wszystkie szczegółowe informacje

Zarządzaj swoją własną dywersyfikacją

Równoważenie ryzyka i zwrotu

Zapewniamy inwestorom odpowiednie stopy zwrotu przy korzystaniu ze standardowego portfela Mintos Core poprzez ustalenie minimalnej stopy procentowej, zwanej również dolnym pułapem stopy procentowej.

Ustalamy dynamiczny dolny pułap stopy procentowej dla każdej firmy pożyczkowej przy użyciu mechanizmu ustalania cen. Oznacza to, że przyglądamy się aktywności inwestycyjnej danej firmy pożyczkowej (realizowanej za pomocą inwestycji ręcznych i osobistego portfela Mintos) oraz wskazujemy, gdzie wolumen inwestycji jest niski. Na przykład, jeśli wolumen inwestycji poniżej 10% odsetek jest niski, ustalamy dolny pułap stopy procentowej na poziomie powyżej 10%. Jeśli firma pożyczkowa jest nowa na Mintos, ustalamy dolny pułap stopy procentowej na podstawie porównywalnych ofert dostępnych na Mintos.

Pułapy stóp procentowych są stale aktualizowane w celu odzwierciedlenia warunków rynkowych, a w przypadku nieoczekiwanych zdarzeń rynkowych możemy je natychmiast aktualizować.

Więcej o portfelu Mintos Core
Firmy pożyczkowe
Do portfela Mintos Core kwalifikują się wyłącznie inwestycje powyżej dolnego pułapu stopy procentowej danej firmy pożyczkowej
Otrzymane odsetki W zeszłym tygodniu zarobiłeś 50 EUR
teraz

Stwórz portfel Mintos Core i śledź swoje inwestycje gdziekolwiek będziesz, dzięki naszej mobilnej aplikacji. W każdej chwili, w dowolnym miejscu.

Otrzymane odsetki W zeszłym tygodniu zarobiłeś 50 EUR
teraz

Porównaj sposoby inwestowania na platformie Mintos

Strategia

Mintos Core

11.6%

średnia stopa oprocentowania 2

Indywidualna

4.0% - 21.0%

stopa procentowa obecnie dostępna na rynku pierwotnym

Ręczne inwestowanie

4.0% - 21.0%

stopa procentowa obecnie dostępna na rynku pierwotnym

Co on oferuje

Najlepsza dywersyfikacja z dostępem do wszystkich Not na platformie

Stwórz indywidualną automatyczną strategię lub ręcznie wybierz swoje inwestycje

Aktywnie wybieraj i zarządzaj poszczególnymi inwestycjami.

Wybór inwestycji

Noty zabezpieczone pożyczkami z obowiązkiem odkupu

Pełna dywersyfikacja dla wszystkich Not na platformie

Pożyczki od wszystkich firm pożyczkowych

Maksymalnie 15% w Noty od jednej firmy pożyczkowej

Wybór inwestora

16 347 Not dostępnych na rynku pierwotnym

Kryteria wybrane przez inwestora

16 347 Not dostępnych na rynku pierwotnym

Dostępnych jest ponad 15 kryteriów inwestycyjnych

Zarządzaj swoją własną dywersyfikacją

Mintos Risk Score to wskaźnik liczbowy, który przedstawia poziom ryzyka danej okazji inwestycyjnej. Stanowi on sumę czterech wyników cząstkowych, które są podsumowane i wyrażone za pomocą punktowego modelu oceny ryzyka. Mintos Risk Score

10 do 4.0

10 do 2.0

10 do 2.0

Dostęp do Twoich pieniędzy

Natychmiastowy 1

Zapadalność lub sprzedaż inwestycji

Zapadalność lub sprzedaż inwestycji

Waluta inwestycji 3

EUR

Dostępność wielu walut

Dostępność wielu walut

Informacje o usługach zarządzania portfelem Mintos

Gotowy by dołączyć?

Zacznij inwestować już dziś.