Inwestowanie

Strategie Mintos

Inwestuj pewnie dzięki predefiniowanym strategiom, opracowanym w celu dopasowania do różnych celów inwestycyjnych. Najprostszy sposób, by inwestować na Mintos.
3 strategie dla wszystkich poziomów tolerancji ryzyka

Inwestowanie powinno być łatwe i efektywne. Nasze predefiniowane strategie Mintos sprawdzają się w przypadku portfeli każdej wielkości. Są w pełni zautomatyzowane i pozwalają Ci zacząć inwestować w krótkim czasie.

Rozpocznij w kilka sekund, oszczędzaj czas poświęcony na inwestowanie
Osiągaj atrakcyjne stopy zwrotu, wypłacaj środki w dowolnym momencie (w zależności od zapotrzebowania rynku)
Dywersyfikuj swoje inwestycje, aby zarządzać ryzykiem
Zobacz, jak działa Mintos

Największa dywersyfikacja

Zdywersyfikowana

Aby ograniczyć swoją ekspozycję, rozłóż ponoszone ryzyko na szeroką gamę inwestycji. Uzyskaj najlepszą dostępną na Mintos dywersyfikację..

11.96%
średnia stopa oprocentowania 1
10
-
3.5
Mintos Risk Score
Pełna dywersyfikacja dla wszystkich Not na platformie 2
Pożyczki od wszystkich firm pożyczkowych
Maksymalnie 15% w Noty od jednej firmy pożyczkowej
Noty zabezpieczone pożyczkami z Zobowiązanie do dokonania odkupu zapewnia kolejny poziom bezpieczeństwa dla inwestorów. Oznacza to, że w przypadku, gdy opóźnienie w jakiejkolwiek spłacie pożyczki przez pożyczkobiorcę wynosi więcej niż 60 dni, firma pożyczkowa jest zobowiązana do odkupienia pożyczki wraz z wszelkimi odsetkami. obowiązku odkupu

Najlepsza jakość portfela

Konserwatywna

Zbuduj bardziej odporny portfel dzięki inwestycjom od firm pożyczkowych o najlepszej jakości portfela na Mintos.

12.92%
średnia stopa oprocentowania 1
10
-
6.5
Mintos Risk Score
Obejmuje Noty dla firm pożyczkowych z portfelem, który w co najmniej 80% jest obsługiwany na bieżąco i ma mniej niż 3% Środki, które obecnie są dodawane do Twojego konta. Pożyczkobiorca dokonał płatności, a my czekamy, aż firma pożyczkowa przekaże nam te pieniądze. Zostaną one przelane na Twoje konto, gdy tylko je otrzymamy. Płatności oczekujące mogą obejmować zarówno bieżące, jak i zakończone inwestycje. oczekujących płatności
Maksymalnie 15% w Noty od jednej firmy pożyczkowej
Noty zabezpieczone pożyczkami z Zobowiązanie do dokonania odkupu zapewnia kolejny poziom bezpieczeństwa dla inwestorów. Oznacza to, że w przypadku, gdy opóźnienie w jakiejkolwiek spłacie pożyczki przez pożyczkobiorcę wynosi więcej niż 60 dni, firma pożyczkowa jest zobowiązana do odkupienia pożyczki wraz z wszelkimi odsetkami. obowiązku odkupu

Najwyższe stopy procentowe

Wysokie Dochody

Zmaksymalizuj swoje potencjalne stopy zwrotu dzięki inwestycjom o najwyższym oprocentowaniu na Mintos.

14.55%
średnia stopa oprocentowania 1
10
-
3.5
Mintos Risk Score
60% Not z najwyższymi stopami oprocentowania na platformie
Maksymalnie 15% w Noty od jednej firmy pożyczkowej
Noty zabezpieczone pożyczkami z Zobowiązanie do dokonania odkupu zapewnia kolejny poziom bezpieczeństwa dla inwestorów. Oznacza to, że w przypadku, gdy opóźnienie w jakiejkolwiek spłacie pożyczki przez pożyczkobiorcę wynosi więcej niż 60 dni, firma pożyczkowa jest zobowiązana do odkupienia pożyczki wraz z wszelkimi odsetkami. obowiązku odkupu

Dostęp do Twoich pieniędzy, kiedy będziesz ich potrzebować

Potrzebujesz swoich środków wcześniej? Dokonaj wypłaty, aby odzyskać swoją inwestycję w dowolnym momencie w normalnych warunkach rynkowych — nawet jeśli inwestycje nie osiągnęły terminu zapadalności. 2
Więcej o dokonywaniu wypłat

Porównaj sposoby inwestowania na platformie Mintos

Strategia

Zdywersyfikowana

Najlepsza dywersyfikacja z dostępem do wszystkich Not na platformie

11.96%

średnia stopa oprocentowania 1

Wybierz

Konserwatywna

Noty dla firm pożyczkowych o najlepszej jakości portfela

12.92%

średnia stopa oprocentowania 1

Wybierz

Wysokie Dochody

Priorytetowo traktuje Noty o najwyższym oprocentowaniu

14.55%

średnia stopa oprocentowania 1

Wybierz

Niestandardowa

Dla inwestorów, którzy chcą stworzyć własną strategię lub wybrać poszczególne Noty

6% - 22%

stopa procentowa obecnie dostępna na rynku pierwotnym 1

Wybierz
O strategii

Najlepsza dywersyfikacja z dostępem do wszystkich Not na platformie

Noty dla firm pożyczkowych o najlepszej jakości portfela

Priorytetowo traktuje Noty o najwyższym oprocentowaniu

Dla inwestorów, którzy chcą stworzyć własną strategię lub wybrać poszczególne Noty

Wybór inwestycji

Noty zabezpieczone pożyczkami z obowiązkiem odkupu

Pełna dywersyfikacja dla wszystkich Not na platformie

Pożyczki od wszystkich firm pożyczkowych

Maksymalnie 15% w Noty od jednej firmy pożyczkowej

Noty zabezpieczone pożyczkami z obowiązkiem odkupu

Obejmuje Noty dla firm pożyczkowych z portfelem, który w co najmniej 80% jest obsługiwany na bieżąco i ma mniej niż 3% oczekujących płatności

Maksymalnie 15% w Noty od jednej firmy pożyczkowej

Noty zabezpieczone pożyczkami z obowiązkiem odkupu

60% Not z najwyższymi stopami oprocentowania na platformie

Maksymalnie 15% w Noty od jednej firmy pożyczkowej

Wybór inwestora

22 161 Zestaw Not dostępnych na rynku pierwotnym

Mintos Risk Score to wskaźnik liczbowy, który przedstawia poziom ryzyka danej okazji inwestycyjnej. Stanowi on sumę czterech wyników cząstkowych, które są podsumowane i wyrażone za pomocą punktowego modelu oceny ryzyka. Mintos Risk Score

10 do 3.5

10 do 6.5

10 do 3.5

10 do 1.5 dostępna

Dostęp do Twoich pieniędzy

Natychmiastowy 3

Natychmiastowy 3

Natychmiastowy 3

Zapadalność lub sprzedaż inwestycji

Waluta inwestycji 4

EUR

EUR

EUR

Ponad 10 walut

Informacje o usługach zarządzania portfelem Mintos
Porównaj sposoby inwestowania

Jesteśmy gotowi, gdy Ty będziesz

Zacznij inwestować już dziś.

Co trzeba wiedzieć