Inwestowanie

Mintos Core

Inwestuj pewnie, korzystając z gotowego portfela opracowanego w celu dopasowania do powszechnych celów inwestycyjnych. Najłatwiejszy sposób inwestowania na Mintos.
Portfel zapracowanych

Inwestowanie powinno być łatwe i skuteczne. Przygotowany przez nas standardowy portfel Mintos Core się w przypadku portfeli każdej wielkości. Jest on w pełni zautomatyzowany, dlatego możesz zacząć inwestować w krótkim czasie.

Zaczniesz w kilka minut
W pełni zautomatyzowany, aby Twoje środki pracowały
Dynamiczna dywersyfikacja służąca zarządzaniu ryzykiem
Wypłacaj środki w dowolnym momencie1
Zobacz, jak działa Mintos

Bezproblemowe inwestowanie

Mintos Core

Najłatwiejszy sposób na rozpoczęcie działalności na Mintos. Ten gotowy portfel oszczędza Twój czas i zapewnia łatwy dostęp do Twoich środków.

11.56%
Średnia stopa procentowa 2
10
-
4,0
Mintos Risk Score
Noty zabezpieczone pożyczkami z Zobowiązanie do dokonania odkupu zapewnia kolejny poziom bezpieczeństwa dla inwestorów. Oznacza to, że w przypadku, gdy opóźnienie w jakiejkolwiek spłacie pożyczki przez pożyczkobiorcę wynosi więcej niż 60 dni, firma pożyczkowa jest zobowiązana do odkupienia pożyczki wraz z wszelkimi odsetkami. obowiązku odkupu
Dynamiczna dywersyfikacja dla wszystkich Not na platformie
Noty dla wszystkich firm pożyczkowych
Maksymalnie 15% w Noty od jednej firmy pożyczkowej

Dostęp do Twoich pieniędzy, kiedy będziesz ich potrzebować

Potrzebujesz swoich środków wcześniej? Dokonaj wypłaty, aby odzyskać swoją inwestycję w dowolnym momencie w normalnych warunkach rynkowych — nawet jeśli inwestycje nie osiągnęły terminu zapadalności. 3
Więcej o dokonywaniu wypłat

Porównaj sposoby inwestowania na platformie Mintos

Strategia

Mintos Core

11.6%

średnia stopa oprocentowania 2

Indywidualna

5.0% - 22.0%

stopa procentowa obecnie dostępna na rynku pierwotnym

Ręczne inwestowanie

5.0% - 22.0%

stopa procentowa obecnie dostępna na rynku pierwotnym

Co on oferuje

Najlepsza dywersyfikacja z dostępem do wszystkich Not na platformie

Stwórz indywidualną automatyczną strategię lub ręcznie wybierz swoje inwestycje

Aktywnie wybieraj i zarządzaj poszczególnymi inwestycjami.

Wybór inwestycji

Noty zabezpieczone pożyczkami z obowiązkiem odkupu

Pełna dywersyfikacja dla wszystkich Not na platformie

Pożyczki od wszystkich firm pożyczkowych

Maksymalnie 15% w Noty od jednej firmy pożyczkowej

Wybór inwestora

17 127 Not dostępnych na rynku pierwotnym

Kryteria wybrane przez inwestora

17 127 Not dostępnych na rynku pierwotnym

Dostępnych jest ponad 15 kryteriów inwestycyjnych

Zarządzaj swoją własną dywersyfikacją

Mintos Risk Score to wskaźnik liczbowy, który przedstawia poziom ryzyka danej okazji inwestycyjnej. Stanowi on sumę czterech wyników cząstkowych, które są podsumowane i wyrażone za pomocą punktowego modelu oceny ryzyka. Mintos Risk Score

10 do 4.0

10 do 2.0

10 do 2.0

Dostęp do Twoich pieniędzy

Natychmiastowy 4

Zapadalność lub sprzedaż inwestycji

Zapadalność lub sprzedaż inwestycji

Waluta inwestycji 5

EUR

Dostępność wielu walut

Dostępność wielu walut

Informacje o usługach zarządzania portfelem Mintos

Jesteśmy gotowi, gdy Ty będziesz

Zacznij inwestować już dziś.