Inwestowanie

Strategie Mintos

Inwestuj pewnie dzięki predefiniowanym strategiom, opracowanym w celu dopasowania do różnych celów inwestycyjnych. Najprostszy sposób, by inwestować na Mintos.
3 strategie dla wszystkich poziomów tolerancji ryzyka

Inwestowanie powinno być łatwe i efektywne. Nasze predefiniowane strategie Mintos sprawdzają się w przypadku portfeli każdej wielkości. Są w pełni zautomatyzowane i pozwalają Ci zacząć inwestować w krótkim czasie.

Rozpocznij w kilka sekund, oszczędzaj czas poświęcony na inwestowanie
Osiągaj atrakcyjne stopy zwrotu, wypłacaj środki w dowolnym momencie (w zależności od zapotrzebowania rynku)
Dywersyfikuj swoje inwestycje, aby zarządzać ryzykiem
Zobacz, jak działa Mintos

Największa dywersyfikacja

Zdywersyfikowana

Aby ograniczyć swoją ekspozycję, rozłóż ponoszone ryzyko na szeroką gamę inwestycji. Uzyskaj najlepszą dostępną na Mintos dywersyfikację..

10.75%
średnia stopa oprocentowania 1
10
-
2
Mintos Risk Score
Inwestuj w bieżące możliwości od wszystkich firm pożyczkowych
Algorytm nadaje priorytet dywersyfikacji
15% maksymalne zaangażowanie wobec danej firmy pożyczkowej
Możliwości z oraz bez Zobowiązanie do dokonania odkupu zapewnia kolejny poziom bezpieczeństwa dla inwestorów. Oznacza to, że w przypadku, gdy opóźnienie w jakiejkolwiek spłacie pożyczki przez pożyczkobiorcę wynosi więcej niż 60 dni, firma pożyczkowa jest zobowiązana do odkupienia pożyczki wraz z wszelkimi odsetkami. obowiązku odkupu

Najlepsza jakość portfela

Konserwatywna

Zbuduj bardziej odporny portfel. Inwestuj w możliwości od firm pożyczkowych z portfelem najlepszej jakości.

10.00%
średnia stopa oprocentowania 1
10
-
7
Mintos Risk Score
Portfel obejmuje co najmniej 80% obsługiwanych na bieżąco pożyczek i zawiera mniej niż 3% pożyczek z oczekującymi płatnościami.
Algorytm nadaje priorytet zmniejszaniu ryzyka
15% maksymalne zaangażowanie wobec danej firmy pożyczkowej
Możliwości z Zobowiązanie do dokonania odkupu zapewnia kolejny poziom bezpieczeństwa dla inwestorów. Oznacza to, że w przypadku, gdy opóźnienie w jakiejkolwiek spłacie pożyczki przez pożyczkobiorcę wynosi więcej niż 60 dni, firma pożyczkowa jest zobowiązana do odkupienia pożyczki wraz z wszelkimi odsetkami. obowiązku odkupu

Najwyższe stopy procentowe

Wysokie Dochody

Zmaksymalizuj swoje potencjalne stopy zwrotu. Inwestuj w możliwości o najwyższym oprocentowaniu na Mintos.

15.15%
średnia stopa oprocentowania 1
10
-
2
Mintos Risk Score
Inwestuj w 60% okazji z najwyższymi stopami oprocentowania na platformie
Algorytm nadaje priorytet możliwościom o najwyższych stopach zwrotu
15% maksymalne zaangażowanie wobec danej firmy pożyczkowej
Możliwości z Zobowiązanie do dokonania odkupu zapewnia kolejny poziom bezpieczeństwa dla inwestorów. Oznacza to, że w przypadku, gdy opóźnienie w jakiejkolwiek spłacie pożyczki przez pożyczkobiorcę wynosi więcej niż 60 dni, firma pożyczkowa jest zobowiązana do odkupienia pożyczki wraz z wszelkimi odsetkami. obowiązku odkupu

Dostęp do Twoich pieniędzy, kiedy będziesz ich potrzebować

Potrzebujesz swoich środków wcześniej? Dokonaj wypłaty, aby odzyskać swoją inwestycję w dowolnym momencie w normalnych warunkach rynkowych — nawet jeśli inwestycje nie osiągnęły terminu zapadalności. 2
Więcej o dokonywaniu wypłat

Porównaj sposoby inwestowania na platformie Mintos

Strategia

Zdywersyfikowana

Najlepsza dywersyfikacja z dostępem do wszystkich możliwości na platformie

10.75%

średnia stopa oprocentowania 1

Wybierz

Konserwatywna

Możliwości oferowane przez firmy pożyczkowe o najwyższym wskaźniku Mintos Risk Score i najlepszej jakości portfela

10.00%

średnia stopa oprocentowania 1

Wybierz

Wysokie Dochody

Priorytetowo traktuje możliwości o najwyższym oprocentowaniu od firm pożyczkowych o najwyższej ocenie

15.15%

średnia stopa oprocentowania 1

Wybierz

Niestandardowa

Dla inwestorów, którzy chcą stworzyć własną strategię lub wybrać poszczególne inwestycje

6% - 26%

stopa procentowa obecnie dostępna na rynku pierwotnym 1

Wybierz
O strategii

Najlepsza dywersyfikacja z dostępem do wszystkich możliwości na platformie

Możliwości oferowane przez firmy pożyczkowe o najwyższym wskaźniku Mintos Risk Score i najlepszej jakości portfela

Priorytetowo traktuje możliwości o najwyższym oprocentowaniu od firm pożyczkowych o najwyższej ocenie

Dla inwestorów, którzy chcą stworzyć własną strategię lub wybrać poszczególne inwestycje

Wybór pożyczek

Pełna dywersyfikacja inwestycji wykorzystująca wszystkie inwestycje, które są dostępne na platformie

Inwestycje od wszystkich firm pożyczkowych

Maksymalnie 15% inwestycji związanych z jedną firmą pożyczkową

Możliwości z obowiązkiem odkupu

Obejmuje możliwości od firm pożyczkowych z portfelem, który w co najmniej 80% jest obsługiwany na bieżąco i ma mniej niż 3% oczekujących płatności

Maksymalnie 15% inwestycji związanych z jedną firmą pożyczkową

Możliwości z obowiązkiem odkupu

60% możliwości z najwyższymi stopami oprocentowania na platformie

Maksymalnie 15% inwestycji związanych z jedną firmą pożyczkową

Wybór inwestora

563 340 możliwości dostępnych na rynku pierwotnym

589 780 możliwości dostępnych na rynku wtórnym

Mintos Risk Score to wskaźnik liczbowy, który przedstawia poziom ryzyka danej okazji inwestycyjnej. Stanowi on sumę czterech wyników cząstkowych, które są podsumowane i wyrażone za pomocą punktowego modelu oceny ryzyka. Mintos Risk Score

10 do 4

10 do 7

10 do 4

10 do 2 dostępna

Dostęp do Twoich pieniędzy

Natychmiastowy 2

Natychmiastowy 2

Natychmiastowy 2

Termin zapadalności lub sprzedaż pożyczek

Waluta inwestycji 3

EUR

EUR

EUR

Ponad 10 walut

Informacje o usługach zarządzania portfelem Mintos
Porównaj sposoby inwestowania

Jesteśmy gotowi, gdy Ty będziesz

Zacznij inwestować już dziś.

Co trzeba wiedzieć