Jak to działa

 

Mintos to środowisko rynkowe pożyczek społecznościowych, gdzie inwestorzy inwestują w pożyczki udzielane przez pozabankowe instytucje inicjujące pożyczki. Na platformie Mintos inwestorzy mogą inwestować w różnego rodzaju pożyczki udzielone przez wielu różnych pierwotnych pożyczkodawców. Z drugiej strony, po dołączeniu do rynku platformy Mintos pierwotni pożyczkodawcy, którzy tradycyjnie byli pożyczkodawcami ujmowanymi w bilansie mogą czerpać korzyści z modelu pożyczek społecznościowych w zakresie finansowania swoich pożyczek.

 

 

Zasady działania

  1. Pożyczkobiorca ubiega się o pożyczkę u pierwotnego pożyczkodawcy.
  2. Pierwotny pożyczkodawca ocenia wniosek, określa wysokość oprocentowania i pożycza pieniądze z własnych środków.    
  3. Następnie pożyczki pojawiają się na platformie Mintos, gdzie możesz wybrać pożyczki, w które chcesz zainwestować. Inwestorzy otrzymują co miesiąc płatności składające się z należności głównej i odsetek*.

*Poprzez inwestowanie w pożyczki, inwestorzy kupują prawa roszczenia wobec pożyczkobiorcy na podstawie umowy cesji. Ani Mintos ani pierwotny pożyczkodawca nie są odpowiedzialni za niespłacenie przez pożyczkobiorcę pożyczki, ani za opóźnienia w płatnościach. W przypadku, gdy pożyczkobiorca nie jest w stanie spłacić pożyczki, inwestorzy mogą stracić część lub całość swojego kapitału.