JAK TO DZIAŁA

Inwestuj w pożyczki w regulowanym środowisku

Kup Noty, aby zainwestować w pożyczki i uzyskać atrakcyjne stopy zwrotu skorygowane o ryzyko za przystępną cenę wejścia¹. Korzystaj z większej ochrony inwestora w autoryzowanej firmie inwestycyjnej.

Regulowane instrumenty finansowe

Ochronę zapewnia system rekompensat dla inwestorów

Niska minimalna kwota inwestycji od 50 EUR

Krótko o Notach

Noty to instrumenty finansowe, które umożliwiają inwestorom inwestowanie w pożyczki w regulowanym środowisku². Aby utworzyć Zestaw Not, łączy się Pożyczki stanowiące podstawę każdego Zestawu Not były zazwyczaj emitowane przez tę samą firmę pożyczkową w tym samym kraju i obejmują ten sam rodzaj pożyczki, mają tę samą stopę procentową, zakres terminów i kwot. Inwestorzy mogą znaleźć szczegółowe informacje na temat puli pożyczek stanowiących podstawę określonego Zestawu Not w podstawowym prospekcie emisyjnym i warunkach ostatecznych. pożyczki o podobnych cechach . Każdy Zestaw posiada unikalny Międzynarodowy Numer Identyfikacyjny Papierów Wartościowych (ISIN) i składa się z Not o wartości nominalnej 0,01 EUR każda. Inwestując w Zestaw Not, zyskujesz dywersyfikację w odniesieniu do wszystkich pożyczek bazowych w puli.

Zakup Not uprawnia do otrzymywania spłat i odsetek z tytułu Not za każdym razem, gdy pożyczkobiorcy dokonują spłat z tytułu pożyczek bazowych. Noty są dostarczane w minimalnym pakiecie obejmującym 5 000 Not o wartości 50 EUR za Zestaw, w który zainwestujesz. Każda inwestycja zapewnia ekspozycję na wszystkie pożyczki bazowe w Zestawie proporcjonalnie do kwoty pożyczki.

Jak emitowane są Noty?
Pokaż szczegóły
Uzyskanie stopy zwrotu z inwestycji
Pokaż szczegóły
Dodatkowa ochrona dzięki obowiązkowi odkupu
Pokaż szczegóły
Sprzedaż Not
Pokaż szczegóły
Standardowe informacje o Notach
Pokaż szczegóły

Zarządzanie ryzykiem inwestycyjnym

Ryzyka, na jakie narażasz się na Mintos i co możesz z nimi zrobić

Gotowy by dołączyć?

Zacznij inwestować już dziś.