ESTO

Ostatnia aktualizacja: 19.01.2023. Data aktualizacji podstawowych informacji
ESTO
Udzielone pożyczki Całkowity wolumen pożyczek udzielonych pożyczkobiorcom przez tę firmę od momentu jej założenia.
€ 137 M
Portfel pożyczkowy Pożyczki udzielone pożyczkobiorcom przez firmę pożyczkową w momencie sporządzenia ostatniego sprawozdania finansowego, które są obsługiwane na bieżąco lub opóźnienie w spłacie których wynosi mniej niż 60 dni.
€ 44 M
Zobowiązanie odkupu Wsparcie kredytowe udzielone emitentowi przez firmę pożyczkową lub inny podmiot dla określonego Zestawu Not. Jeżeli opóźnienie w spłacie pożyczki bazowej wynosi więcej niż 60 dni, firma pożyczkowa jest zobowiązana do dokonania odkupu inwestycji według wartości nominalnej powiększonej o naliczone, zaległe lub opóźnione odsetki. Zazwyczaj oznacza to, że inwestorzy będą w stanie odzyskać swoją inwestycję w przypadku niewywiązania się pożyczkobiorcy z jego zobowiązań.
Z zobowiązanie odkupu
Udział własny pożyczkodawcy w udzielanych pożyczkach Aby zapewnić zbieżność interesów firmy pożyczkowej i inwestorów, firma jest zobowiązana do zachowania udziału w każdej możliwości inwestycyjnej, którą oferuje za pośrednictwem Mintos. Nazywa się to udziałem własnym firmy pożyczkowej.
10%
Średnie oprocentowanie % Średnia ważona stopa procentowa dla możliwości inwestycyjnych od tej firmy pożyczkowej.
9.5%
Strona internetowa:
Rok założenia:
2017
Pracownicy:
62
Rozpoczęcie współpracy z Mintos:
September 2019
Rodzaje pożyczek: Rodzaj powiązanych aktywów wyemitowanych przez firmę pożyczkową.
Pożyczka osobista Pożyczka osobista
Kraje: Kraje, w których powiązane aktywa zostały wyemitowane przez firmę pożyczkową lub wynajmującą.
Waluty: Waluty, w których oferowane są możliwości inwestycyjne od tej firmy.
EUR
Rzeczywista roczna stopa oprocentowania naliczana pożyczkobiorcom:
60%
Nierozliczone inwestycje: Całkowity wolumen nierozliczonych inwestycji tej firmy na Mintos. Codzienna aktualizacja.
4 229 862
Przedłużenia harmonogramu: W ciągu pierwszych 30 dni po terminie płatności pożyczki, pożyczkobiorca może zdecydować o przedłużeniu harmonogramu spłaty pożyczki. Maksymalna liczba przedłużeń zależy od umowy pożyczki i nie może być większa niż 6. Jeśli firma pożyczkowa wyrazi taką zgodę, pożyczka zostanie automatycznie zaktualizowana, zgodnie z nowym harmonogramem, a terminy spłat wszystkich zaległych płatności zostaną przedłużone maksymalnie o 31 dni. Inwestorzy będą nadal zarabiać takie same odsetki przez pozostały okres pożyczki.
Do 6

O firmie

Firma ESTO, która została założona w roku 2017, zapewnia w pełni zautomatyzowane i oparte na technologii rozwiązanie w zakresie finansowania zakupów i płatności dla swojej sieci partnerów handlowych w krajach bałtyckich. Model biznesowy ESTO polega na ułatwieniu realizacji płatności między klientem a punktem handlowo-usługowym w środowisku handlu elektronicznego poprzez zapewnienie płatności w czasie rzeczywistym dla danego punktu handlowo-usługowego oraz harmonogramów dokonywania płatności dla klienta. Wśród partnerów firmy są  najwięksi detaliści na rynku estońskim - Kaup24, ONOFF, Valge Klaar, RDE, Bigbox, Photopoint i wielu innych.

Ostatnia aktualizacja: 08.09.2022

Ostatnia aktualizacja: 09.09.2022

Ostatnia aktualizacja: 30.08.2019