Revo Technology

Ostatnia aktualizacja: 30.09.2020. Data aktualizacji podstawowych informacji
Revo Technology
Udzielone pożyczki Całkowity wolumen pożyczek udzielonych pożyczkobiorcom przez tę firmę od momentu jej założenia.
€ 270 M
Portfel pożyczkowy Pożyczki udzielone pożyczkobiorcom przez firmę pożyczkową w momencie sporządzenia ostatniego sprawozdania finansowego, które są obsługiwane na bieżąco lub opóźnienie w spłacie których wynosi mniej niż 60 dni.
€ 36.9 M
Zobowiązanie odkupu Wsparcie kredytowe udzielone emitentowi przez firmę pożyczkową lub inny podmiot dla określonego Zestawu Not. Jeżeli opóźnienie w spłacie pożyczki bazowej wynosi więcej niż 60 dni, firma pożyczkowa jest zobowiązana do dokonania odkupu inwestycji według wartości nominalnej powiększonej o naliczone, zaległe lub opóźnione odsetki. Zazwyczaj oznacza to, że inwestorzy będą w stanie odzyskać swoją inwestycję w przypadku niewywiązania się pożyczkobiorcy z jego zobowiązań.
Z zobowiązanie odkupu
Odpowiedzialność własna Procent z każdej pożyczki dostępnej na platformie Mintos, który firma zachowa na swoim koncie.
10%
Średnie oprocentowanie % Średnia ważona stopa procentowa dla możliwości inwestycyjnych od tej firmy pożyczkowej.
8.8%
Rok założenia:
2012
Pracownicy:
63
Rozpoczęcie współpracy z Mintos:
March 2020
Rodzaje pożyczek: Rodzaj pożyczki, którą firma ta udzieliła pożyczkobiorcom.
Pożyczka osobista Pledge type group unsecured
Kraje: Kraje, w których pożyczki zostały udzielone przez firmę pożyczkową.
Waluty: Waluty, w których oferowane są możliwości inwestycyjne od tej firmy.
EUR, RUB
Rzeczywista roczna stopa oprocentowania naliczana pożyczkobiorcom:
0%-193%
Nierozliczone inwestycje: Całkowity wolumen nierozliczonych inwestycji tej firmy na Mintos. Codzienna aktualizacja.
5 310 392
Przedłużenia harmonogramu: W ciągu pierwszych 30 dni po terminie płatności pożyczki, pożyczkobiorca może zdecydować o przedłużeniu harmonogramu spłaty pożyczki. Maksymalna liczba przedłużeń zależy od umowy pożyczki i nie może być większa niż 6. Jeśli firma pożyczkowa wyrazi taką zgodę, pożyczka zostanie automatycznie zaktualizowana, zgodnie z nowym harmonogramem, a terminy spłat wszystkich zaległych płatności zostaną przedłużone maksymalnie o 31 dni. Inwestorzy będą nadal zarabiać takie same odsetki przez pozostały okres pożyczki.
Do 6

O firmie

Revo Technologies, to firma fintech działająca pod markami Revoplus i Mokka, która specjalizuje się w usługach typu „Kup teraz, zapłać później”. Oferuje ona konsumentom możliwość dokonywania transakcji z odroczoną płatnością za zakupy realizowane w ponad 6 500 czołowych sklepach internetowych i stacjonarnych. Obecnie, firma prowadzi działalność w Rosji, Polsce i Rumunii.

Ostatnia aktualizacja: 25.05.2021

Ostatnia aktualizacja: 24.11.2021

Ostatnia aktualizacja: 06.03.2020