Schedule extension

Co to jest przedłużenie harmonogramu? 
Pożyczkobiorca może zdecydować o przedłużeniu harmonogramu spłaty pożyczki. Jeśli firma pożyczkowa wyrazi zgodę, pożyczka zostanie automatycznie zaktualizowana o nowy harmonogram. 

Dlaczego oferujemy przedłużenie harmonogramu? 
Wiele firm pożyczkowych oferuje pożyczkobiorcom opcję przedłużenia terminu spłaty ich pożyczek. Jednak do tej pory nie było dobrego sposobu, aby uwzględnić tę opcję na Mintos: Za każdym razem, gdy pożyczkobiorca prosił o przedłużenie, firma pożyczkowa dokonywała odkupu pożyczki od inwestorów na Mintos, a następnie udostępniała ją na rynku ponownie z przedłużonym harmonogramem jako nową pożyczkę. 

Jaki jest problem z tak dokonanym odkupem? 
Skutkuje on niedopasowaniem przepływów pieniężnych dla firm pożyczkowych. Ponieważ nie otrzymali żadnych spłat od pożyczkobiorców, muszą wykorzystać własne środki pieniężne na odkupienie pożyczek. Stwarza to ryzyko utraty płynności, które może negatywnie wpłynąć na inwestorów. Dzięki przedłużeniu harmonogramu widzimy tutaj solidną okazję do zmniejszenia ryzyka dla inwestorów. Jednocześnie pozwala nam to zapewnić bardziej przejrzystą obsługę inwestorów przy mniejszej liczbie nieoczekiwanych odkupów. 

Jak to działa? 
Pożyczkobiorca może zażądać przedłużenia harmonogramu od firmy pożyczkowej. Jeśli firma pożyczkowa wyrazi zgodę, harmonogram dla pożyczkobiorcy zostanie przedłużony w systemach firmy pożyczkowej oraz na Mintos. Inwestorzy mogą zobaczyć zaktualizowany harmonogram w Szczegółach pożyczki. 
Po przedłużeniu harmonogramu, terminy płatności wszystkich należnych spłat zostaną przedłużone o maksymalnie 31 dni. Maksymalna liczba przedłużeń zależy od umowy pożyczki, ale nie może być większa niż 3. Terminy spłat pożyczek, w przypadku których występują spóźnione płatności, nie mogą zostać przedłużone. Opcja ta będzie dostępna tylko dla nowych pożyczek wprowadzonych na rynek po 01.10.2019. Inwestorzy będą nadal zarabiać takie same odsetki przez pozostały okres pożyczkowy. 

W jaki sposób inwestorzy mogą wybierać pożyczki z przedłużeniem harmonogramu lub bez niego? 
W Auto Invest dodamy nową opcję filtrowania, zarówno na rynku pierwotnym, jak i rynku wtórnym. Domyślne ustawienie dla istniejących strategii Auto Invest polega na tym, że środki będą inwestowane zarówno w pożyczki z przedłużeniem harmonogramu, jak i bez niego. Inwestorzy mogą w dowolnym momencie zaktualizować ustawienia Auto Invest. Invest & Access będzie inwestować tak w pożyczki z przedłużeniem harmonogramu, jak i bez niego. 

Czy inwestorzy mogą odstąpić od pożyczek z przedłużeniem harmonogramu? 
Jak w przypadku każdej innej pożyczki, pożyczki z przedłużeniem harmonogramem mogą być sprzedawane na rynku wtórnym. Inwestorzy korzystający z Invest & Access mogą również wypłacać swoje środki.