Statystyki

Historyczne wyniki pożyczek

Zobacz, jakie wyniki uzyskiwały w przeszłości inwestycje w pożyczki na Mintos.
Obliczanie wyników historycznych Obliczenie rocznych zwrotów i strat zakłada inwestycję we wszystkie pożyczki dostępne na Mintos, ważoną całkowitą wielkością pozostałej do spłaty inwestycji. Oznacza to, że pożyczki z wyższą niespłaconą kwotą inwestycji mają większy udział w inwestycji, a pożyczki z niższą niespłaconą kwotą inwestycji mają mniejszy udział w inwestycji. W obliczeniach nie są uwzględniane żadne premie ani opłaty. Jest to wielkość reprezentatywna dla całościowych wyników Mintos, która jest podobna do tego, jak na rynku akcji funkcjonuje indeks ważony kapitalizacją. W zależności od dywersyfikacji i czasu, Twoje wyniki mogą być inne.
Jak dokonaliśmy obliczeń?

Stopa zwrotu brutto

Stopę zwrotu brutto definiuje się jako całkowitą roczną stopę zwrotu przed potrąceniem opłat lub strat.
2023
11.0%
2022
7.1%
2021
9.7%
2020
10.6%
2019
11.5%
2018
12.1%
2017
12.1%
2016
12.6%
2015
12.0%
Obliczeń dokonuje się na portfelu ważonym całkowitą niespłaconą wartością inwestycji dla wszystkich pożyczek na Mintos. Dane roczne obliczane są raz w roku.

Stopa zwrotu netto

Stopę zwrotu netto z inwestycji definiuje się jako całkowitą roczną stopę zwrotu brutto pomniejszoną o roczną stopę strat. Odpisy zastosowano do pożyczek udzielonych przez zawieszone firmy pożyczkowe na podstawie naszych szacunków dotyczących odzyskiwanych środków.
2023
11.0%
2022
-1.4%
2021
6.2%
2020
3.4%
2019
10.9%
2018
12.1%
2017
11.6%
2016
12.6%
2015
12.0%
Obliczenia są dokonywane na podstawie najnowszych szacunków dotyczących odzyskiwania należności oraz portfela ważonego całkowitą wartością niespłaconych inwestycji dla wszystkich pożyczek na Mintos. Dane są aktualizowane kwartalnie. Covid-19 miał wpływ na rok 2020, podczas gdy straty w roku 2022 były związane z wojną rosyjsko-ukraińską.
Stopa zwrotu netto według okresów
2023
11.0%
1M
0.8%
3M
2.4%
6M
4.8%
1Y
10.4%
2Y
4.3%
3Y
4.9%
5Y
5.8%
2022
-1.4%
2021
6.2%
2020
3.4%
2019
10.9%
2018
12.1%
2017
11.6%
2016
12.6%
2015
12.0%

Roczna strata netto

Stratę netto definiuje się jako kwotę utraconą, po uwzględnieniu wszelkich odzyskanych środków. Odpisy zastosowano do pożyczek udzielonych przez zawieszone firmy pożyczkowe na podstawie naszych szacunków dotyczących odzyskiwanych środków.
2023
0.0%
2022
-8.5%
2021
-3.5%
2020
-7.2%
2019
-0.6%
2018
0.0%
2017
-0.5%
2016
0.0%
2015
0.0%
Obliczenia dokonywane są na podstawie najnowszych szacunków dotyczących odzyskiwania należności oraz portfela ważonego całkowitą wartością niespłaconych inwestycji dla wszystkich pożyczek na Mintos. Dane są aktualizowane kwartalnie.

Jak Mintos wypada na tle innych klas aktywów

Wzrost inwestycji
Wzrost inwestycji o wartości 100 EUR dokonanej na rynku Mintos w 2015 roku w porównaniu do lokat bankowych założonych w strefie euro i innych klas aktywów inwestycyjnych.
Mintos (pożyczki)
Instrumenty kapitałowe
Nieruchomości
Obligacje o ratingu inwestycyjnym
Obligacje wysokodochodowe
Wpłaty
Ranking rocznych stóp zwrotu
Ranking rocznych stóp zwrotu na Mintos w porównaniu do lokat bankowych założonych w strefie euro i innych klas aktywów inwestycyjnych.
Klasa aktywów
2019
2020
2021
2022
2023
5-letnie w ujęciu rocznym
(2019-2023)
Mintos (pożyczki)
10.9%
3.4%
6.2%
-1.4%
11.0%
5.9%
Instrumenty kapitałowe
25.2%
14.1%
20.1%
-19.7%
21.6%
10.9%
Nieruchomości
24.0%
-4.2%
29.6%
-24.5%
20.0%
5.2%
Obligacje o ratingu inwestycyjnym
6.4%
2.8%
-1.0%
-13.6%
8.2%
0.3%
Obligacje wysokodochodowe
7.1%
7.0%
1.0%
-12.7%
14.0%
2.9%
Wpłaty
-0.5%
-0.6%
-0.7%
-0.1%
2.6%
0.1%
Źródło: Indeks MSDEWIN, indeks Bloomberg Barclays Global High Yield Total Return, indeks MSCI World Real Estate, iShares Euro Investment Grade Corporate Bond Index Fund, JPM Eur Money Market VNAV Eur, Stopy Zwrotu Netto na Mintos
Ważne informacje
Historyczne wyniki nie gwarantują przyszłych wyniki. Jakiekolwiek historyczne stopy zwrotu, oczekiwane stopy zwrotu, lub prognozy prawdopodobieństwa mogą nie odzwierciedlać faktycznych przyszłych wyników. Wszystkie inwestycje wiążą się z ryzykiem i mogą skutkować znacznymi stratami. Przeczytaj więcej o ryzyku związanym z inwestowaniem na Mintos lub przyjrzyj się naszemu rejestrowi pożyczek, która jest możliwy do pobrania.

Więcej statystyk

Statystyki dotyczące pożyczek

Przeglądaj statystyki dotyczące sfinansowanych pożyczek, niespłaconych pożyczek, wyników uzyskiwanych przez pożyczki i wiele innych.

Gotowy by dołączyć?

Zacznij inwestować już dziś.