Polski Polski

Chcesz, aby Twoje pieniądze rosły?

Bądź jednym z pierwszych, którzy dowiedzą się, kiedy czołowy europejski rynek inwestowania w pożyczki uruchomi swoje licencjonowane usługi w Twoim kraju.

Waiting list header

9.44%

bieżąca średnia stopa procentowa¹

7 776 560 919

Inwestuje w pożyczki od 2015

26 219 208

sfinansowane pożyczki

Łatwa w użyciu platforma dla każdego poziomu doświadczenia
Przejrzysta ocena ryzyka
Niezrównane możliwości dywersyfikacji
https://techcrunch.com/2018/11/14/mintos-series-a/
https://www.bloomberg.com/news/articles/2020-02-19/german-savers-transformed-an-eu-fringe-into-a-fintech-vanguard
https://www.handelsblatt.com/politik/international/digitalstrategie-start-ups-fordern-von-der-eu-einheitliche-regulierung/27090170.html?ticket=ST-569334-ygf2hc1nJFQNNMcNLQfq-ap4
https://www.sueddeutsche.de/wirtschaft/geldanlage-wenn-sparer-bank-spielen-1.4495725
https://eufintechs.com
https://www.forbes.com/sites/montymunford/2018/08/24/five-really-interesting-innovations-and-products-in-global-fintech/#6b000ea438e4

Przesuwaj granice tradycyjnych stóp zwrotu z inwestycji

Mając do wyboru tysiące dostępnych do inwestowania pożyczek, inwestowanie na Mintos może przynieść Ci wyższe stopy zwrotu w porównaniu z lokatami bankowymi, jak również popularnymi międzynarodowymi indeksami dla akcji, obligacji i nieruchomości .²

1090 €

Nieruchomości

1205 €

Obligacje o ratingu inwestycyjnym

1400 €

Obligacje wysokodochodowe

1720 €

Instrumenty kapitałowe

1750 €

Mintos

Wzrost inwestycji o wartości 1 000 EUR na Mintos w ciągu 5 lat w porównaniu do innych klas aktywów inwestycyjnych.

Skorzystaj z systemu rekompensat dla inwestorów

Mintos jest członkiem krajowego systemu rekompensat dla inwestorów ustanowionego na mocy unijnej dyrektywy 97/9/WE. W ramach tego systemu inwestorzy detaliczni mają prawo do rekompensaty w wysokości 90% nieodwracalnych strat, które wystąpią, jeśli Mintos nie wywiąże się ze swoich zobowiązań wobec inwestora, do limitu wynoszącego 20 000 EUR. Więcej informacji

Zarządzanie ryzykiem wykorzystując obowiązek odkupu

Ponad 99% inwestycji w pożyczki na Mintos zawiera obowiązek odkupu, co stanowi kolejny poziom bezpieczeństwa dla inwestorów. Oznacza to, że w przypadku, gdy opóźnienie w spłacie pożyczki przez pożyczkobiorcę wynosi więcej niż 60 dni, firma pożyczkowa jest zobowiązana do odkupienia pożyczki wraz z wszelkimi odsetkami.

Zgłoś swoje zainteresowanie

Skontaktujemy się z Tobą po rozpoczęciu działalności w Twoim kraju oraz przekażemy Ci istotne informacje o Mintos i jego usługach

 • Austria
 • Belgium
 • Bulgaria
 • Croatia
 • Cyprus
 • Czech Republic
 • Denmark
 • Estonia
 • Finland
 • France
 • Germany
 • Greece
 • Hungary
 • Iceland
 • Ireland
 • Italy
 • Latvia
 • Liechtenstein
 • Lithuania
 • Luxembourg
 • Malta
 • Netherlands
 • Norway
 • Poland
 • Portugal
 • Romania
 • Slovakia
 • Slovenia
 • Spain
 • Sweden
 • Switzerland
Kontynuując, wyrażam zgodę na otrzymywanie wiadomości e-mail od Mintos na temat możliwości założenia konta Mintos przez inwestorów z mojego kraju zamieszkania. Rozumiem, że w każdej chwili mogę wycofać swoją zgodę.