Bambus dołącza do Mintos: dywersyfikuj swój portfel dzięki nieruchomościom

Atrakcyjność nieruchomości jako stabilnego, generującego dochód aktywa jest oczywista, ale wysokie koszty, złożoność zarządzania i potrzeba specjalistycznej wiedzy, często powstrzymują wielu inwestorów. Bariery te nie tylko ograniczają różnorodność portfela, ale także dla wielu ograniczają dostęp do korzyści płynących z inwestowania w nieruchomości.

Wprowadzając pasywny model inwestowania w nieruchomości, Mintos dąży do zniesienia tych tradycyjnych barier. Nasza inicjatywa rozpoczyna się od strategicznego partnerstwa, polegającego na wprowadzeniu naszych pierwszych ofert nieruchomości we współpracy z firmą Bambus (www.bambus.io). Inicjatywa ta toruje drogę do łatwej dywersyfikacji portfela, umożliwiając inwestorom łatwe i pewne wejście na rynek nieruchomości. Zwiększając dostępność pasywnych inwestycji w nieruchomości, nie tylko otwieramy nowe drzwi dla naszych inwestorów, ale także wzmacniamy nasze zaangażowanie w innowacje i integrację możliwości inwestycyjnych.

Przedstawiamy firmę Bambus

Założona w roku 2018 firma Bambus znajduje się wśród czołowych austriackich firm zajmujących się inwestycjami w nieruchomości, specjalizując się w dostarczaniu rozwiązań płynnościowych właścicielom jednorodzinnych nieruchomości mieszkalnych.

Umożliwiając klientom sprzedaż części ich nieruchomości (do 50%) przy jednoczesnym zachowaniu praw do zamieszkiwania, firma Bambus oferuje wyjątkową propozycję na rynku. Ten innowacyjny model nie tylko ułatwia właścicielom nieruchomości uzyskanie płynności finansowej w celu zaspokojenia różnych osobistych potrzeb finansowych, ale także otwiera nową drogę dla inwestorów Mintos do wejścia na rynek nieruchomości przy mniejszej złożoności inwestycji i niższych barierach wejścia.

Bambus w skrócie:

  • Kraj działania: Austria, co oznacza nowy geograficzny obszar na Mintos.
  • Najważniejsze informacje dotyczące inwestycji: orientacyjna stopa procentowa dla inwestorów na poziomie 5%*, z dodatkowym oczekiwanym wzrostem wartości nieruchomości o 3%**.
  • Struktura inwestycji: wykorzystanie spółki celowej (SPV) oferuje zabezpieczenie na finansowanych nieruchomościach.

*Zależnie od płatności netto z tytułu nieruchomości.
**Oczekiwany wzrost wartości.

Patrząc w przyszłość

Austriacki rynek nieruchomości jest gotowy na wzrost, a prognozy przewidują stały wzrost cen nieruchomości ze względu na takie czynniki, jak silna gospodarka, rosnąca populacja i ograniczona podaż gruntów. Bambus, dzięki swojemu unikalnemu modelowi i strategicznemu ukierunkowaniu, jest dobrze przygotowany do wykorzystania tych trendów, oferując inwestorom Mintos obiecującą możliwość dywersyfikacji na rynku nieruchomości.

Partnerstwo to jest przykładem zaangażowania Mintos w dostarczanie różnorodnych, dostępnych i innowacyjnych opcji inwestycyjnych na naszą platformę. Firma Bambus nie tylko poszerza nasze portfel inwestycyjny, ale także wzmacnia nasze zaangażowanie w zapewnianie naszym inwestorom możliwości budowania bogactwa i osiągania ich celów finansowych.

Table of Contents