Zyskaj zwrot części środków w wysokości 1% dla pożyczek Wowwo do 31 października 2020 r.

28.09.2020

mintosblog

Wspaniała wiadomość dla inwestorów na Mintos — Wowwo, firma pożyczkowa z Turcji specjalizująca się w pożyczkach samochodowych, rozpoczęła nową kampanię zwrotu części środków (cashback). Kampania obowiązuje od 28 września 2020 r. do 31 października 2020 r., oferując 1% zwrotu środków z inwestycji dokonanych we wszystkie pożyczki firmy Wowwo. (więcej…)

Aktualizacja: licencja Finko AM (Varks) cofnięta w Armenii

26.03.2020

mintosblog

W dniu 24 marca 2020 roku, Zarząd Centralnego Banku Republiki Armenii (CBA) opublikował informację o uchyleniu licencji dla firmy pożyczkowej United Credit Joint Stock Company, która działa pod marką Varks. Firma Varks, jako część Grupy Finko, jest reprezentowana jako Finko AM na rynku Mintos.  (więcej…)

Cofnięto licencję IFN Extra Finance

20.03.2020

mintosblog

Zostaliśmy poinformowani, że Narodowy Bank Rumunii cofnął licencję IFN Extra Finance.

Cofnięcie licencji i usunięcie z Rejestru Ogólnego oraz Rejestru Specjalnego Niebankowych Instytucji Finansowych Rumunii zabrania prowadzenia dalszej działalności pożyczkowej przez IFN Extra Finance. (więcej…)

Wyniki finansowe za rok 2019 oraz aktualizacje dotyczące działalności Grupy Finko

20.03.2020

mintosblog

Wyniki finansowe

Grupa Finko, która jest wykorzystującym technologie pożyczkodawcą internetowym i stacjonarnym działającym na wielu rynkach na całym świecie oraz największym pożyczkodawcą działającym na platformie Mintos, przekroczyła 136 mln EUR przychodów, tym samym odnotowując znaczący wzrost w porównaniu z rokiem poprzednim. Zysk netto Grupy w 2019 roku wyniósł 17,6 mln EUR. (więcej…)

Grupa IuteCredit informuje o dobrych wynikach za rok 2019

19.03.2020

mintosblog

Grupa IuteCredit, estońska międzynarodowa spółka z sektora fintech, zwiększyła wolumen udzielonych pożyczek o 86%, kończąc rok 2019 z 152 mln EUR. Wzrost wolumenu wynika z zastosowania innowacyjnych rozwiązań technicznych IuteCredit mających na celu przyspieszenie oceny ryzyka w związku z udzielanymi pożyczkami. (więcej…)

Uzyskaj zwrot części środków (cashback) w wysokości 1% w przypadku pożyczek GetBucks udzielanych w Afryce

19.03.2020

mintosblog

Kolejna znakomita okazja, aby powiększyć swoje zyski na Mintos. Firma GetBucks uruchomiła właśnie kampanię zwrotu części środków (cashback), ważną od 19.03.2020 do 25.03.2020. Zapisz się tutaj, aby zakwalifikować się do otrzymania zwrotu części środków w wysokości 1% z tytułu pożyczek GetBucks z ponad 24-miesięcznym okresem zapadalności, udzielanych w Botswanie i Kenii.  (więcej…)

ID Finance dokonuje podziału działalności na dwie grupy – ID Finance i IDF Eurasia

18.03.2020

mintosblog

Z dniem Grudnia 2019 roku,. firma ID Finance postanowiła dokonać podziału swojej działalności na dwie grupy:

Począwszy od 18.03.2020 roku, obie grupy będą osobno udostępniane na Mintos, jako niezależne firmy pożyczkowe. Preferencje Auto Invest określone przez inwestorów zostaną automatycznie dostosowane do wszystkich 3 krajów. Aby usunąć którąkolwiek z dwóch grup, inwestorzy muszą ręcznie dokonać aktualizacji ustawień Auto Invest. Czytaj więcej

Finko Armenia rozpoczyna kampanię zwrotu części środków (cashback) w wysokości 2% dla Forward Flow

16.03.2020

mintosblog

Dziś mamy przyjemność ogłosić kilka dobrych wiadomości dla wszystkich inwestorów Mintos – armeńska firma pożyczkowa Varks, która jest częścią Grupy Finko (ratingową Mintos B+), oferuje teraz możliwość zarobienia premii w wysokości 2% z tytułu Forward Flow.  (więcej…)

Zarabiaj do 15% z Finko Armenia Forward Flow

13.03.2020

mintosblog

Z przyjemnością ogłaszamy, że Finko Armenia (Varks) jest pierwszą firmą pożyczkową, która oferuje Forward Flow na Mintos.

Forward Flow to nowy i unikalny produkt na rynku crowdlendingowym (pożyczek społecznościowych). Forward Flow stanowi zobowiązanie do dokonania inwestycji w zbiór uprzednio uzgodnionych pożyczek bazowych, po ustalonej z góry stopie procentowej przez określony czas. W trakcie trwania Forward Flow inwestorzy otrzymują cotygodniowe płatności odsetkowe na podstawie wyników osiąganych przez takie pożyczki bazowe.  (więcej…)

Firma pożyczkowa Peachy zaprzestanie działalności w Wielkiej Brytanii

06.03.2020

mintosblog

Zostaliśmy poinformowani przez naszych partnerów współpracujących z firmy pożyczkowej Peachy, działającej pod nazwą handlową CashOn Go Limited, że zespół zarządzający firmy Peachy podjął decyzję o zaprzestaniu działalności prowadzonej w Wielkiej Brytanii. (więcej…)

Szukanie

Important

Podążaj za nami