Již brzy: přinášíme více transparentnosti pro investory s Mintos Risk Score

09.10.2020

mintosblog

  • Mintos Risk Score je nový model hodnocení rizik, který posuzuje investiční příležitosti na Mintosu
  • Investorům nabídne vyšší úroveň transparentnosti a pomůže lépe porozumět rizikům
  • Kromě celkového hodnocení uvidí investoři i 4 dílčí hodnocení (výkon úvěrového portfolia, efektivita správce úvěrů, síla zpětného odkupu a struktura spolupráce)
  • Celková a dílčí hodnocení budou založena na zcela numerickém bodovacím modelu
  • Hodnocení Mintos Risk Score budou společně s aktualizací stávajících ratingů uvedena v druhé polovině října 2020

(Pokračování…

Získejte 1% cashback s úvěry Wowwo až do 31. října 2020

Skvělá zpráva pro investory na Mintosu – Wowwo, úvěrová společnost z Turecka specializující se na autopůjčky, právě spustila novou cashback kampaň. S nabídkou, která platí od 28. září 2020 do 31. října 2020, získáte u všech investic do úvěrů společnosti Wowwo cashback ve výši 1 %. (Pokračování textu…)

Aktualizováno: nové investiční strategie Mintos poskytují investorům větší možnost volby

09.09.2020

mintosblog

9. září 2020

Od 13. srpna, kdy jsme spustili nové strategie, se nám dostalo zpětné vazby od mnoha investorů. Vaše připomínky bychom rádi zohlednili, a proto přicházíme se 2 změnami:

  • Zvyšujeme standard kvality u konzervativní strategie. Nově smí algoritmus investovat pouze do úvěrů poskytnutých úvěrovými společnostmi s Mintos ratingem B+ nebo vyšším. Úvěrové společnosti s hodnocením B a B- již nebudou v této strategii zahrnuty. Investovala-li Vaše strategie do úvěrů s ratingem B a B-, můžete počkat, až úvěry dosáhnou splatnosti, nebo si svou investici nechte vyplatit.
  • Od této chvíle bude algoritmus strategie s vysokými výnosy nejen investovat v rámci horních 60 % úvěrů…

Představujeme informace o částkách ve vymáhání přizpůsobené jednotlivým investorům

04.09.2020

mintosblog

Hlavní postřehy
● Mintos představí panel s informacemi o finančních prostředcích v procesu vymáhání přizpůsobený jednotlivým investorům
● Investoři si budou moci zobrazit svoji expozici pro jednotlivé úvěrové společnosti (Pokračování textu…)

AML: Co je to boj proti praní špinavých peněz a proč na něm záleží?

02.09.2020

mintosblog

Praní špinavých peněz je trestné jednání, které umožňuje, aby se nezákonně nabyté peníze dostávaly do běžného oběhu. Vzhledem k tomu, že finanční produkty a služby po celém světě jsou spojeny s opatřeními proti praní špinavých peněz (AML, z anglického anti-money laundering), je zjevné, že mezinárodní společenství se shodne na tom, že praní špinavých peněz představuje hrozbu pro světovou ekonomiku. Tento článek vysvětluje, proč tomu tak je a co můžeme udělat pro to, abychom praní špinavých peněz zabránili. (Pokračování textu…)

Mintos on the way to become a regulated marketplace for investing in loans

Mintos je na cestě stát se regulovaným tržištěm pro investování do úvěrů

31.08.2020

mintosblog

Začátkem letošního roku Mintos požádal o licenci investičního podniku a také o povolení k činnosti instituce elektronických peněz. Jelikož nyní pomalu začínáme zavádět určité změny v souvislosti s nadcházejícími povoleními, rádi bychom Vám více pověděli o tom, jaký vliv bude mít na investory to, že se Mintos stane regulovaným tržištěm. (Pokračování textu…)

Aktualizováno: Investoři budou u plateb ve zpracování vydělávat na úrocích

31.08.2020

mintosblog

Aktualizace z 31. srpna

V poslední době docházelo k mnoha případům, kdy byly úvěrové společnosti nuceny hradit úroky z plateb ve zpracování, přestože peníze převedly včas. Důvodem je, že bankovní převody mohou občas trvat déle než 3 dny, a to obvykle v situacích, kdy se úvěrová společnost nachází mimo Evropskou unii. (Pokračování textu…)

Investice do úvěrů: třída aktiv nové generace

10.08.2020

mintosblog

V Mintosu usilujeme o to, aby se úvěry staly bežně přístupnou třídou aktiv pro investory ve skutečně globálním měřítku. V tomto článku se podíváme na to, jak mohou úvěry dobře doplňovat „tradiční“ investiční produkty, jako jsou akcie a dluhopisy, v portfoliu každého investora. (Pokračování textu…)

Nové Investiční strategie Mintos přináší větší výběr pro investory

22.07.2020

mintosblog

Asi před rokem jsme představili Mintos Invest & Access, nový způsob investování, který kombinoval atraktivní výnosy s vyšší likviditou. Poslední měsíce ukázaly, že tento produkt je schopný poskytovat investorům dodatečnou likviditu i za ztížených tržních podmínek – průměrná doba potřebná pro dokončení výplaty peněz je 5 hodin 44 minut. (Pokračování textu…)

Konsolidovaná výroční zpráva Mintos za rok 2019

20.07.2020

mintosblog

Zveřejňujeme Konsolidovanou výroční zprávu společnosti Mintos Holdings, abychom naše investory a další zainteresované subjekty informovali o obchodních výsledcích Mintosu za rok 2019. (Pokračování textu…)

Hledat

Important

Následuj nás