Co jsou to ETF?

V tomto průvodci Vám poskytneme jasné a přehledné informace o burzovně obchodovaných fondech (ETF) a o praktickém přístupu k investování, který Mintos nabízí. Ať už jsou pro Vás ETF novinkou, nebo jste zkušeným investorem, naším cílem je vybavit Vás znalostmi a nástroji, které Vám umožní činit informovaná investiční rozhodnutí.

Jak fungují ETF

Burzovně obchodovaný fond, známý také jako ETF, je typ investičního fondu, se kterým můžete obchodovat na burze cenných papírů. ETF nabízejí snadný způsob, jak investovat do diverzifikovaného portfolia aktiv, mezi která patří akcie, dluhopisy nebo komodity.

Představte si, že chcete investovat do technologických firem, jako jsou Apple, Microsoft a Google. Místo toho, abyste zvlášť kupovali akcie jednotlivých společností, můžete investovat do technologického ETF. Tento způsob je jednodušší a nabízí vyšší potenciál diverzifikace investic, neboť technologický ETF bude obsahovat jak tyto akcie, tak i akce mnoha dalších technologických firem. Sdružením různých technologických akcií do jednoho fondu lze zjednodušit proces investování. Udržování diverzifikovaného portfolia je tak mnohem nákladově efektivnější.

V posledních letech zaznamenaly ETF na poli investic podstatný růst. Podle výzkumu společnosti iShares nyní ETF představují významnou část akciových aktiv, a to 12,7 % v USA, 8,5 % v Evropě a 4,4 % v Asii a Tichomoří. Tyto údaje poukazují na rostoucí význam ETF na globálním investičním trhu.1

Způsob fungování ETF je založen na sledování určitého indexu, komodity, dluhopisu nebo skupiny aktiv. ETF však odlišuje to, že se s nimi v průběhu dne obchoduje na burzách cenných papírů podobně jako s běžnými akciemi.

Klíčovou výhodou ETF je nejen jejich schopnost poskytnout investorům diverzifikovanou expozici vůči široké škále aktiv, ale také nižší náklady a zvýšená likvidita.

Na rozdíl od aktivně spravovaných fondů sledují ETF obvykle nějaký index (tzv. pasivní správa), což má za následek nižší poplatky za správu. Tyto nižší náklady se pak přímo promítají do vyšších výnosů pro investory.

Bez ohledu na to, kde ETF nakupujete, podléhají Vaše investice poplatku TER (total expense ratio), tzv. celkovému poměru nákladů. Poplatek TER si účtuje poskytovatel ETF (například Vanguard nebo Blackrock), což je obvykle finanční instituce nebo investiční společnost, která fond vytváří a spravuje. Tento standardní poplatek zahrnuje náklady spojené s provozem ETF, jako jsou poplatky za správu, administrativní náklady a různé provozní poplatky.

Poplatek se strhává z celkové hodnoty aktiv daného ETF, což ovlivňuje celkový výnos, který z investice získáte. TER je základním aspektem investování do ETF a účtuje se jednotně na všech obchodních platformách a trzích.

Mnoho ETF navíc nabízí možnost akumulace s automatickým reinvestováním dividend. Tato funkce umožňuje investorům efektivně zvyšovat své podíly bez dodatečných transakčních poplatků, což dále pozitivně ovlivňuje nákladovost investic do ETF.

Kombinace těchto faktorů (diverzifikace, nižší náklady, likvidita a reinvestice dividend) činí z ETF zajímavou volbu pro široké spektrum investorů.

Výhody a nevýhody ETF

ETF nabízejí řadu výhod a nevýhod, které mohou mít výrazný vliv na portfolio investora. V této části se podíváme na přínosy i nedostatky ETF a objasníme, proč ve světě financí tolik získaly na oblibě.

Výhody

 1. Diverzifikace: ETF obvykle zahrnují diverzifikované portfolio aktiv, jako jsou akcie, dluhopisy, komodity nebo jiné finanční nástroje. Tato diverzifikace pomáhá rozložit riziko mezi různá aktiva. Kromě toho ETF poskytují rozmanité investiční příležitosti, které pokrývají celé spektrum tříd aktiv a strategií. Díky tomu mohou investoři přizpůsobit své investice na míru konkrétním odvětvím, regionům nebo tématům.
 2. Nízké poplatky TER: ETF mají často nižší TER ve srovnání s aktivně spravovanými fondy, což z nich činí nákladově efektivní investiční možnosti.

Představte si, že investujete 10 000 € do ETF s TER 0,1 % a dalších 10 000 € do podílového fondu s TER 1 %. V průběhu roku by Vás investice do ETF stála 10 € na poplatcích, zatímco investice do podílového fondu 100 €. Kdybyste tedy zvolili ETF, mohli byste ročně ušetřit 90 € na poplatcích, které se v průběhu času nasčítají.

 1. Likvidita: Akcie ETF lze nakupovat a prodávat na burzách za tržní ceny během celé otevírací doby burzy. To investorům poskytuje flexibilitu a likviditu.
 2. Transparentnost: ETF své podíly pravidelně zveřejňují, takže investoři mají přehled o aktivech, která v rámci fondu vlastní. Díky této transparentnosti mohou investoři činit informovaná rozhodnutí.
 3. Daňová efektivita: ETF jsou strukturovány způsobem, který napomáhá efektivnímu danění investic a může potenciálně snížit daňovou zátěž investorů.
 4. Návaznost na výkonnost trhu: ETF představují nákladově efektivní přístup pasivní správy investic pro investory, kteří chtějí své investice navázat na výkonnost určitého trhu nebo odvětví. Pasivním sledováním indexů eliminují ETF složitosti a náklady spojené s aktivní správou. Tato strategie investorům umožňuje podílet se na tržních trendech, aniž by se museli zabývat výběrem akcií nebo načasováním svých investic.

Nevýhody

 1. Makléřské provize: ETF se sice mohou chlubit nízkými poplatky TER, celkové investiční náklady však mohou zvýšit makléřské provize vzniklé během nákupu a prodeje. Tím se liší od podílových fondů, které žádné takové náklady nemusí mít, zato mívají vyšší TER. Přímé investice, například do jednotlivých akcií, pak pro změnu zahrnují různé struktury poplatků, včetně potenciálních makléřských provizí, ale bez TER. Makléřské provize proto musí zohledňovat jak investoři investující do ETF, tak i investoři prerefující přímé investice do akcií.
 2. Chyba sledování: Některé ETF nemusí dokonale sledovat svůj podkladový index. Důvodem mohou být například poplatky za správu nebo náklady na obchodování. To může vést k tzv. chybě sledování (tracking error).

ETF je navržen tak, aby sledoval určitý index, například S&P 500. Kvůli faktorům, jako jsou poplatky za správu a náklady na obchodování, však výkonnost ETF nemusí dokonale odpovídat výkonnosti indexu. Pokud například index vzroste o 10 %, ETF může vzrůst o 9,8 %. Tento mírný rozdíl je vyjádřen právě chybou sledování.

 1. Omezená aktivní správa: Většina ETF pasivně sleduje určitý index, což omezuje možnost aktivní správy a výběru akcií.
 2. Potenciální přirážka nebo sleva: ETF lze obchodovat s přirážkou nebo slevou oproti čisté hodnotě aktiv v důsledku aktuální situace na trhu nebo problémů s likviditou. Obvykle se ETF obchodují velmi blízko své čisté hodnotě aktiv, může však docházet k určitým odchylkám, zejména v době vysoké volatility trhu nebo nízké likvidity. Na rozdíl od podílových fondů, které se obchodují jednou denně za svou čistou hodnotu aktiv, se ETF obchodují na burzách za tržní ceny během celé otevírací doby. Tyto tržní ceny mohou kolísat v závislosti na aktuálním vývoji nabídky a poptávky.
 3. Zdanění dividend: Zdaněním dividend je myšleno zdanění příjmů, které investoři získávají ze svých investic. Ačkoli ETF mohou být daňově efektivní, existuje riziko, že příjmy z dividend budou v závislosti na daňovém domicilu investorů stále podléhat zdanění.
 4. Rozpětí poptávky a nabídky: Rozpětí poptávky a nabídky (bid-ask spread), které představuje rozdíl mezi nákupní (bid) a prodejní (ask) cenou ETF, může ovlivnit náklady na obchodování, zejména u méně likvidních ETF. Přestože jsou ETF obecně známé svou likviditou, méně likvidní ETF mohou mít širší rozpětí poptávky a nabídky, což může mít u těchto konkrétních ETF za následek vyšší náklady na obchodování pro investory.

Typy ETF

Rozmanitost ETF dostupných na trhu pramení z jedinečných potřeb a cílů jednotlivých investorů. Díky různým finančním cílům, toleranci k riziku a investičním horizontům jsou ETF navrženy tak, aby vyhovovaly těmto individuálním preferencím, a poskytují tak univerzální sadu nástrojů pro vytváření vyvážených portfolií.

Název ETF

Charakteristika

Akciové ETF

Akciové ETF alokují svá aktiva převážně do akcií, jsou proto vhodnou volbou pro investory, kteří chtějí získat expozici vůči komplexním tržním indexům, konkrétním sektorům, odvětvím nebo zemím.

Tyto fondy poskytují možnost růstu kapitálu a mohou také vyplácet dividendy v závislosti na podkladových aktivech v daném ETF.

ETF s pevným výnosem (známé také jako dluhopisové ETF)

ETF s pevným výnosem se zaměřují na dluhopisy a investorům poskytují pravidelné úrokové platby a ochranu kapitálu. Tyto fondy umožňují diverzifikaci v rámci aktiv s pevným výnosem a zahrnují různé druhy dluhopisů, jako jsou státní dluhopisy, korporátní dluhopisy a komunální dluhopisy.

Komoditní ETF

Komoditní ETF sledují výkonnost fyzických komodit, jako je zlato, ropa nebo zemědělské produkty. Nabízejí expozici vůči hmotným aktivům a mohou fungovat jako zajištění proti inflaci, což je činí atraktivními v době ekonomické nejistoty.

Měnové ETF

Měnové ETF se zaměřují na devizové trhy a umožňují investorům spekulovat na kurzové pohyby nebo se proti nim zajistit. Tyto ETF obvykle zahrnují kombinace měn a poskytují způsob, jak obchodovat s devizami bez nutnosti založení klasického forexového účtu.

ETF s různými aktivy (multi-asset)

ETF s různými aktivy obsahují kombinaci různých tříd aktiv, jako jsou akcie, dluhopisy a komodity. Jejich cílem je poskytnout diverzifikované a univerzální řešení pro investory s různými rizikovými profily a zjednodušit sestavování portfolia.

Alternativní ETF

Alternativní ETF investují do netradičních aktiv, jako jsou hedgeové fondy nebo soukromý kapitál. Nabízejí výhody diverzifikace a nízkou korelaci s tradičními investicemi, což může snížit celkové riziko portfolia.

Udržitelné ETF

Udržitelné ETF se zaměřují na společnosti, které se řídí zásadami udržitelnosti ESG (Environmental, Social, Governance). Jsou podmnožinou akciových ETF, kritéria výběru se však zaměřují na společnosti, které splňují standardy ESG. Investoři a instituce přizpůsobují své finanční strategie zásadám ochrany životního prostředí, sociální oblasti a správy a řízení, což odráží širší společenský obrat k udržitelnosti a etickému chování. Tyto ETF umožňují investorům sladit portfolia s osobními hodnotami.

Jak nakupovat ETF

ETF se obvykle nakupují prostřednictvím makléře, který slouží jako prostředník mezi investory a ETF. Makléřský účet je Vaší vstupní branou k investicím do ETF. Investoři si mohou vybrat z online makléřských platforem nebo zvolit tradičnější osobní makléřskou službu. Chcete-li své investice do ETF využít co nejlépe, zvažte následující:

 • Investiční cíle: Určete si své investiční cíle, ať už Vám jde o dlouhodobý růst, generování příjmů nebo sledování konkrétní strategie.
 • Diverzifikace portfolia: Vyberte si ETF, které odpovídají Vaší investiční strategii a pomáhají efektivně rozložit riziko v rámci Vašeho portfolia.
 • Průzkum trhu: Průběžně sledujte a zkoumejte události na trhu, které by mohly ovlivnit Vaše investice do ETF.
 • Pravidelná kontrola portfolia: Pravidelně vyhodnocujte výkonnost svého portfolia a podle potřeby ho upravujte, abyste se drželi svých cílů.
 • Výběr makléře: Pečlivě si vyberte makléře a zvažte takové faktory, jako jsou poplatky, dostupné ETF a kvalita služeb a nástrojů, které nabízí.

S produktem Mintos Core ETF všechna těžká práce odpadá. Chápeme, že zorientovat se ve světě ETF může být nelehký úkol, protože na výběr máte z tisíců možností. Proto jsme se rozhodli Vám investiční proces aktivně zjednodušit a nabídnout Vám bezproblémový způsob, jak si sestavit portfolio.

Portfolio Mintos Core ETF bylo navrženo tak, aby eliminovalo složitosti spojené s výběrem ETF. S Mintos Core ETF nezískáváte jen pohodlí, ale také přístup k promyšlenému portfoliu ETF s nízkými poplatky, které pokrývají různé třídy aktiv a regiony. Náš závazek k dynamickému vyvažování zajišťuje, že Vaše portfolio zůstane sladěno s Vašimi dlouhodobými cíli, a to vše při minimalizaci daňových dopadů.

Investice začínají již na 50 €, navíc nejsou účtovány žádné poplatky. Užívejte si možnost kdykoliv investovat i prodávat, bez jakýchkoli skrytých poplatků.

Další informace o Mintos Core ETF

1 Tyto informace byly získány v prosinci 2023 a nemusí odrážet nejnovější údaje. Doporučujeme ověřit si nejnovější údaje dříve, než učiníte jakékoli rozhodnutí nebo vyvodíte závěry.

Table of Contents