Šajā rakstā atradīsi skaidru un kodolīgu informāciju par to, kas ir biržā tirgotie fondi (ETF) un kā Mintos piedāvā praktisku pieeju investīcijām. Mūsu mērķis ir sniegt zināšanas un rīkus, kas nepieciešami pārdomātu investīciju lēmumu pieņemšanai, ikvienam – gan tiem tiem, kuri tikai sāk investēt, gan pieredzējušiem investoriem.

Kas ir ETF

Biržā tirgots fonds jeb ETF ir investīciju fonda veids, kuru var tirgot biržā. ETF piedāvā vienkāršu veidu, kā investēt diversificētā aktīvu portfelī, piemēram, akcijās, obligācijās vai precēs.

Pieņemsim, ka gribi investēt tādos tehnoloģiju uzņēmumos kā Apple, Microsoft un Google. Tā vietā, lai iegādātos katra uzņēmuma akcijas atsevišķi, tu vari investēt tehnoloģiju ETF. Šāda pieeja ir vienkāršāka un piedāvā daudzveidīgākas investīciju iespējas, jo tehnoloģiju ETF jau ietver šīs un daudzas citas ar tehnoloģijām saistītas akcijas. Apvienojot dažādas tehnoloģiju nozares akcijas vienā fondā, tiek racionalizēts investīciju process, padarot diversificēta portfeļa uzturēšanu izmaksu ziņā izdevīgāku.

Pēdējo gadu laikā ETF ir piedzīvojuši ievērojamu izaugsmi investīciju nozarē. Saskaņā ar iShares veikto pētījumu, ETF šobrīd sastāda ievērojamu daļu no pašu kapitāla aktīviem, proti, 12,7% ASV, 8,5% Eiropā un 4,4% Āzijas un Klusā okeāna reģionā. Šie dati iezīmē pieaugošo ETF nozīmi globālajā investīciju arēnā.1

ETF darbojas, sekojot konkrēta indeksa, izejvielu, obligāciju vai aktīvu grupas sniegumam. Tomēr tie atšķiras ar to, ka ETF tiek tirgoti biržās kā parastas akcijas visas tirdzniecības dienas garumā.

ETF galvenā priekšrocība ir ne tikai to spēja nodrošināt investoriem diversificētu pieeju plašam aktīvu klāstam, bet arī to izmaksu efektivitāte un palielinātā likviditāte.

Atšķirībā no aktīvi pārvaldītiem fondiem ETF parasti seko indeksam (pasīvā pārvaldība), līdz ar to pārvaldības maksa ir mazāka. Tādējādi investori var gūt lielāku atdevi no investīcijām.

Neatkarīgi no tā, kur tu iegādājies ETF, uz tiem attiecas kopējais izdevumu koeficients (KIK). KIK iekasē ETF piedāvātājs (piemēram, Vanguard vai Blackrock), kas parasti ir finanšu iestāde vai ieguldījumu brokeru sabiedrība, kas izveido un pārvalda fondu. Šī standarta maksa ietver izmaksas, kas saistītas ar ETF darbību, piemēram, pārvaldības maksu, administratīvos izdevumus un dažādas darbības maksas.

Šī maksa tiek ieturēta no ETF kopējiem aktīviem, tādējādi ietekmējot kopējo atdevi, ko tu saņem no investīcijas. KIK ir būtiska ETF investīciju sastāvdaļa, un to konsekventi piemēro visās tirdzniecības platformās un tirgos.

Turklāt daudzi ETF piedāvā uzkrāšanas priekšrocības ar automātisku dividenžu reinvestēšanu. Tas investoriem ļauj efektīvi palielināt savas investīcijas bez papildu darījumu maksas, tādējādi vēl vairāk palielinot ETF investīciju izdevīgumu.

Šo faktoru kombinācija — diversifikācija, zemākas izmaksas, likviditāte un dividenžu reinvestēšana — padara ETF par pārliecinošu izvēli plaša investoru loka skatījumā.

ETF priekšrocības un trūkumi

ETF piedāvā virkni priekšrocību un trūkumu, kas var būtiski ietekmēt investora portfeli. Šajā sadaļā mēs aplūkosim ETF galvenos plusus un mīnusus, kas ļaus labāk saprast, kāpēc tie ir ieguvuši tik lielu popularitāti finanšu pasaulē.

Priekšrocības

 1. Diversifikācija: ETF parasti ietver diversificētu aktīvu portfeli, piemēram, akcijas, obligācijas, preces vai citus finanšu instrumentus. Šāda veida diversifikācija palīdz sadalīt risku starp dažādiem aktīviem. Turklāt ETF nodrošina daudzveidīgas investīciju iespējas, aptverot aktīvu klašu un stratēģiju spektru. Tas investoram dod iespēju pielāgot savas investīcijas konkrētām nozarēm, reģioniem vai tēmām.
 2. Zemi KIK: ETF bieži vien ir zemāki KIK, salīdzinot ar aktīvi pārvaldītiem fondiem, tāpēc tie ir izmaksu ziņā efektīvāka investīciju iespēja.

Pieņemsim, ka tu investē 10 000 eiro ETF ar 0,1% KIK un vēl 10 000 eiro kopieguldījumu fondā ar 1% KIK. Gada laikā izmaksas par ETF tev sastādītu 10 eiro, bet par kopieguldījumu fondu — 100 eiro. Izvēloties ETF, tu komisijas maksā varētu ietaupīt 90 eiro gadā, kas, raugoties ilgāka laika perioda ietvaros, uzkrājas par ievērojamu summu.

 1. Likviditāte: ETF daļas var pirkt un pārdot biržās par tirgus cenām visas tirdzniecības dienas garumā. Tas investoriem nodrošina elastību un likviditāti.
 2. Pārredzamība: ETF regulāri atklāj informāciju par saviem turējumiem, ļaujot investoriem redzēt, kādi aktīvi fondā tiem pieder. Šī pārredzamība palīdz investoriem pieņemt uz pārdomātus lēmumus.
 3. Nodokļu efektivitāte: ETF ir strukturēti tā, ka tas var palielināt nodokļu efektivitāti, potenciāli samazinot nodokļu slogu investoriem.
 4. Saskaņošana ar tirgus sniegumu: ETF piedāvā izmaksu ziņā efektīvu pasīvās pārvaldības pieeju investoriem, kuri vēlas pielāgoties tirgus vai nozares sniegumam. Pasīvi sekojot indeksiem, ETF atbrīvojas no sarežģītajiem aspektiem un izmaksām, kas saistītas ar aktīvu pārvaldību. Šī stratēģija nodrošina, ka investori var iet kopsolī ar tirgū valdošajām tendencēm, neveicot akciju atlasi vai mēģinājumus prognozēt tigus attīstību.

Trūkumi:

 1. Starpniecības komisijas: lai gan ETF var lepoties ar zemiem izmaksu koeficientiem, starpniecības komisijas, kas rodas pirkšanas un pārdošanas laikā, var palielināt kopējās investīciju izmaksas, salīdzinot ar kopieguldījumu fondiem, kuriem šādas komisijas maksas var nebūt, bet kuriem ir augstāki izmaksu koeficienti. Līdzīgi arī tiešās investīcijas, piemēram, atsevišķas akcijas, ietver dažādas komisijas maksu struktūras, tostarp iespējamās brokeru komisijas maksas, bez izmaksu koeficientiem, tāpēc brokeru komisijas maksas ir vērā ņemams apsvērums gan ETF, gan akciju investoriem.
 2. Izsekošanas kļūda: daži ETF var neprecīzi izsekot to pamatā esošajam indeksam tādu faktoru dēļ kā pārvaldības maksa un tirdzniecības izmaksas.

ETF ir izveidots, lai sekotu noteiktam indeksam, piemēram, S&P 500. Tomēr, ņemot vērā tādus faktorus kā pārvaldības maksa un tirdzniecības izmaksas, ETF snieguma atbilstība indeksa sniegumam var nebūt pilnīgi precīza. Piemēram, ja indekss pieaug par 10%, ETF var pieaugt par 9,8%. Šī nelielā atšķirība ir izsekošanas kļūda.

 1. Ierobežota aktīvā pārvaldība: lielākā daļa ETF pasīvi seko indeksam, ierobežojot aktīvas pārvaldības un akciju atlases iespējas.
 2. Iespējamais uzcenojums vai atlaide: ietekmējoties no tirgū valdošā noskaņojuma vai likviditātes spēcīguma, ETF var tikt pārdoti ar uzcenojumu vai atlaidi no tā neto aktīvu vērtības (NAV). Parasti ETF tiek tirgoti ļoti tuvu to NAV, taču atšķirības var pastāvēt, jo īpaši laikā, kad tirgus svārstīgums ir augsts vai likviditāte ir zema. Atšķirībā no kopieguldījumu fondiem, kurus biržās tirgo vienu reizi dienā par to NAV, ETF tiek tirgoti par tirgus cenām visas tirdzniecības dienas garumā. Šīs tirgus cenas var svārstīties atkarībā no piedāvājuma un pieprasījuma dinamikas.
 3. Dividenžu aplikšana ar nodokļiem: dividenžu aplikšana ar nodokļiem ir nodokļu piemērošana ienākumiem, ko investori saņem no savām investīcijām. Lai gan ETF var būt nodokļu ziņā efektīvi, atkarībā no nodokļu jurisdikcijas investoriem tomēr var tikt piemēroti nodokļi par dividendēm.
 4. Pirkšanas un pārdošanas cenu starpība: starpība starp ETF pirkšanas un pārdošanas cenu, var ietekmēt tirdzniecības izmaksas, jo īpaši mazāk likvīdiem ETF. Lai gan ETF vairumā gadījumu ir laba likviditāte, mazāk likvīdiem ETF var būt lielāka pirkšanas un pārdošanas cenu starpība, kas var radīt lielākas tirdzniecības izmaksas šo konkrēto ETF investoriem.

ETF veidi

Investoru unikālās vajadzības un mērķi ir sekmējuši dažādu ETF izveidi. ETF ir izstrādāti, lai apmierinātu individuālās investoru preferences attiecībā uz finanšu mērķiem, riska toleranci un investīciju turēšanas ilgumu, nodrošinot daudzpusīgu rīku kopumu, ar ko izveidot līdzsvarotus portfeļus.

ETF nosaukums

Raksturojums

Akciju ETF

Akciju ETF savus aktīvus pārsvarā novirza akcijās, tāpēc tie ir piemērota izvēle investoriem, kuri vēlas iegūt pieeju visaptverošiem tirgus indeksiem, konkrētiem sektoriem, nozarēm vai valstīm.

Šie fondi sniedz iespēju palielināt kapitālu un var arī izmaksāt dividendes atkarībā no ETF bāzes aktīviem.

Fiksēta ienākuma ETF (pazīstami arī kā obligāciju ETF)

Fiksēta ienākuma ETF koncentrējas uz obligācijām, nodrošinot investoriem regulārus procentu maksājumus un kapitāla saglabāšanu. Šie fondi nodrošina iespēju diversificēt fiksēta ienākuma aktīvus, ietverot dažādus obligāciju veidus, piemēram, valsts obligācijas, uzņēmumu obligācijas un pašvaldību obligācijas.

Izejvielu ETF

Izejvielu ETF seko fizisko izejvielu, piemēram, zelta, naftas vai lauksaimniecības produktu, sniegumam. Tie piedāvā pieeju materiālajiem aktīviem un var kalpot kā nodrošinājums pret inflāciju, padarot tos pievilcīgus ekonomiskās nenoteiktības laikā.

Valūtas ETF

Valūtas ETF koncentrējas uz ārvalstu valūtas tirgiem, ļaujot investoriem spekulēt ar vai nodrošināties pret valūtas kursu svārstībām. Šie ETF parasti ietver valūtu pārus un dod iespēju tirgot valūtas, neatverot tradicionālo Forex kontu.

Vairāku aktīvu ETF

Vairāku aktīvu ETF ietilpst dažādas aktīvu klases, piemēram, akcijas, obligācijas un izejvielas. To mērķis ir nodrošināt diversificētu, visaptverošu risinājumu investoriem ar dažādiem riska profiliem, vienkāršojot portfeļa izveidi.

Alternatīvie ETF

Alternatīvie ETF investē netradicionālos aktīvos, piemēram, riska ieguldījumu fondos vai privātajā kapitālā. Tie piedāvā diversifikācijas priekšrocības un zemu korelāciju ar tradicionālajām investīcijām, tādējādi potenciāli samazinot kopējo portfeļa risku.

Ilgtspējīgi ETF

Ilgtspējīgi ETF koncentrējas uz uzņēmumiem ar spēcīgu ESG (vides, sociālo un pārvaldības) praksi. Tie ir akciju ETF apakškategorija, bet atlases kritēriji ir vērsti uz uzņēmumiem, kas atbilst ESG standartiem. Investori un iestādes saskaņo savas finanšu stratēģijas ar vides, sociālajiem un pārvaldības principiem, atspoguļojot plašāku sabiedrības virzību uz ilgtspējību un ētisku rīcību. Šie ETF dod investoriem iespēju saskaņot portfeļus ar savām personīgajām vērtībām.

Kā iegādāties ETF

Parasti ETF pērk ar brokera starpniecību, kas darbojas kā starpnieks starp investoriem un ETF. Konts pie brokera ir tavi vārti uz ETF investīcijām, un tev ir iespēja izvēlēties kādu no tiešsaistes brokeru platformām vai tradicionālo, klātienes brokeru pakalpojumu. Lai gūtu pēc iespējas lielāku pienesumu no savām ETF investīcijām, ņem vērā šādus faktorus:

 • Investīciju mērķi: izvirzi savus investīciju mērķus, piemēram, ilgtermiņa izaugsme, ienākumu gūšana vai konkrētas stratēģijas ievērošana.
 • Portfeļa diversifikācija: izvēlies ETF, kas atbilst tavai investīciju stratēģijai un palīdz efektīvi sadalīt risku visā portfelī.
 • Tirgus izpēte: nepārtraukti uzraugi un pēti tirgus norises, kas varētu ietekmēt tavas ETF investīcijas.
 • Regulāra portfeļa pārskatīšana: periodiski novērtē sava portfeļa sniegumu un, ja nepieciešams, veic korekcijas, lai sasniegtu savus mērķus.
 • Brokera izvēle: izvēlies savu brokeri rūpīgi, ņemot vērā tādus faktorus kā komisijas maksa, pieejamie ETF un piedāvāto pakalpojumu un rīku kvalitāte.

Ar Mintos Core ETF mēs padarām investoru dzīvi vienkāršāku. Mēs saprotam, ka orientēties ETF pasaulē nebūt nav viegli, jo ir tūkstošiem iespēju, no kurām izvēlēties. Tāpēc esam uzņēmušies iniciatīvu vienkāršot tavu investēšanas pieredzi un piedāvājam tev ērtu veidu, kā izveidot savu portfeli.

Mintos Core ETF ir izstrādāts tā, lai tev nebūtu jāsaskaras ar sarežģīto ETF izvēles procesu. Izmantojot Mintos Core ETF, tu iegūsti ne tikai ērtības, bet arī piekļuvi pārdomāti izveidotam zemu komisijas maksu ETF portfelim, kas aptver dažādas aktīvu klases un reģionus. Dinamiski līdzsvarojot tavu portfeli, mēs nodrošinām, ka tas atbilst taviem ilgtermiņa mērķiem, vienlaikus samazinot nodokļu ietekmi.

Investē, sākot ar tikai 50 eiro, un bez komisijas maksas. Izbaudi brīvību, ko sniedz iespēja investēt vai pārdot jebkurā brīdī bez slēptām komisijas maksām.

Uzzināt vairāk par Mintos Core ETF

1Šī informācija tika skatīta 2023. gada decembrī, un tā var neatspoguļot jaunākos datus vai rādītājus. Pirms lēmumu pieņemšanas vai secinājumu izdarīšanas iesakām pārbaudīt jaunākos datus.

Table of Contents