Iepazīstinām ar detalizētāku Mintos Risk Score

Ar prieku informējam par veiktajiem uzlabojumiem tajā, kā tiek atspoguļots Mintos Risk Score.

Iepriekš Mintos Risk Score tika uzrādīts kā vesels skaitlis, piemēram, 7. Taču tagad visi Mintos Risk Score tiek uzrādīti, noapaļojot līdz vienai zīmei aiz komata, piemēram, 7,2.

Šīs detalizētākās pieejas mērķis ir nodrošināt lielāku pārredzamību attiecībā uz Mintos Risk Score. Jo īpaši tam vajadzētu palīdzēt saskatīt atšķirības starp parādzīmēm, ko izsniedz kreditēšanas uzņēmumi ar līdzīgiem rādītājiem. Piemēram, parādzīmes, kuru Mintos Risk Score ir 6,5 un 7,4, līdz šim abas tika uzrādītas kā 7.

Lūdzu, ņem vērā, ka nav mainīts tas, kā mēs novērtējam kreditēšanas uzņēmumu parādzīmju risku, kā arī tas, kā stratēģijas investē. Vienīgā atšķirība ir tas, kā platformā tiek parādīts Mintos Risk Score.

Šīs detalizētākās pieejas dēļ Mintos konservatīvā stratēģija, kura līdz šim uzrādīja parādzīmes ar Mintos Risk Score 7 un augstāku, tagad uzrāda parādzīmes, kuru Mintos Risk Score ir 6,5 vai augstāks. Savukārt esošajām personalizētajām automatizētajām stratēģijām parādzīmju Mintos Risk Score tagad ir precīzāks. Piemēram, parādzīmes ar iepriekšējo Mintos Risk Score filtru, kas bija 7, tagad uzrāda parādzīmes diapazonā no 6,5 līdz 7,4.

Lai redzētu šos detalizētākos rādītājus, skati pašreizējo Mintos Risk Score. Savukārt, plašāka informācija par to, kā mēs aprēķinām Mintos Risk Score, ir pieejama jautājumu sadaļā.

Atruna:

Mintos Risk Score nekādā gadījumā nedrīkst uzskatīt un uz to paļauties kā uz kredītreitingu saskaņā ar Regulā (EK) Nr. 1060/2009 par kredītreitingu aģentūrām noteikto metodoloģiju un noteikumiem. Mintos Risk Score nav investīciju konsultācija, un Mintos neuzņemas atbildību par nekādiem zaudējumiem, kas var rasties, balstoties uz šajā tīmekļa vietnē sniegto informāciju un/vai analītiskajiem materiāliem.

Table of Contents