Mintos konsolidētais 2022. gada pārskats

Piedāvājam iepazīties ar Mintos konsolidēto 2022. gada pārskatu. Pārskats ir izstrādāts, lai sniegtu Mintos investoriem un citām ieinteresētajām personām ieskatu par mūsu darbības rezultātiem un uzņēmuma attīstību aizvadītajā gadā.

Pārskatā ir iekļauti detalizēti finanšu pārskati, galvenie notikumi un 2022. gadā veiktie stratēģiskie pasākumi.

Lai gan 2022. gadā saskārāmies ar nopietniem izaicinājumiem, tostarp karu Ukrainā un sarežģīto pāreju uz regulētu sistēmu saskaņā ar MiFID II, mēs sasniedzām ievērojamus panākumus. Mūsu lietotāju bāze pieauga līdz 500 tūkstošiem reģistrēto lietotāju, kā arī mēs paplašinājām Mintos regulēto pakalpojumu piedāvāšanas tirgus, ieejot dinamiskajā Francijas tirgū. Papildus tam mēs guvām ievērojamus panākumus kavēto summu atgūšanā no kreditēšanas uzņēmumiem, kuru darbība ir apturēta.

Viens no mūsu galvenajiem sasniegumiem bija parādzīmju ieviešana. Parādzīmes ir ar aizdevumiem nodrošināti vērtspapīri, un, pateicoties to ieviešanai, Mintos investoriem ir nodrošināta regulēta vide un lielāka aizsardzība. Šī veiksmīgā pāreja, kas tika pabeigta 2022. gada jūnijā, bija visas mūsu komandas centienu rezultāts.

Mēs realizējām arī pozitīvas izmaiņas nodokļu ieturēšanā no investīcijām parādzīmēs. Mintos divus gadus sadarbojās ar Latvijas likumdevējiem un finanšu iestādēm, lai mainītu likumus. Šie centieni vainagojās panākumiem, un tagad lielākajai daļai mūsu investoru ieturējuma nodokļa likme ir samazināta no 20% līdz 5%.

2022. gadā mūsu ieņēmumi nedaudz samazinājās – par 4,4%. Mūsu kopējie visaptverošie ienākumi bija 899 tūkstoši eiro, kas ir ievērojams uzlabojums salīdzinājumā ar 2021. gada zaudējumiem 1,68 miljonu eiro apmērā. Šo pozitīvo tendenci veicināja stabili tīrie komisijas naudas ienākumi un citas rūpīgi izstrādātās ienākumu plūsmas.

2022. gada beigās mūsu pārvaldībā bija aktīvi 576 miljonu eiro apmērā. Gada laikā investori, izmantojot automatizētās stratēģijas, investēja vairāk nekā 740 miljonus eiro, kas ir 82,6% no visām investīcijām. Mēs arī panācām ievērojamu progresu līdzekļu atgūšanā no kreditēšanas uzņēmumiem, kuru darbība tika apturēta iepriekšējos gados, 2022. gadā atgūstot 6,4 miljonus eiro.

Vēlamies Tevi iepazīstināt arī ar Mintos izaugsmes un paplašināšanās plāniem. Nākamajā gadā mēs platforfmā iekļausim tradicionālos aktīvus, piemēram, ETF, tādējādi uzsākot Mintos pārveidi par dažādu aktīvu investīciju platformu. Kāds ir mūsu mērķis? Būt par vienas pieturas risinājumu pasīvām ilgtermiņa investīcijām investoriem visā Eiropā.

2022. un iepriekšējo gadu Mintos gada pārskati ir pieejami mūsu tīmekļa vietnē

Lasīt visu pārskatu

Table of Contents