Viss, ko gribēji zināt par aizdevumu dzīvesciklu un statusu

Esi prātojis, kas ar aizdevumu notiek laika gaitā, un ko nozīmē katrs no statusiem? Ķersimies vērsim pie ragiem un detalizētāk apskatīsim aizdevumu dzīvesciklu un statusus.

Aizdevuma dzīvescikls

Aizdevējs izsniedz aizdevumu aizņēmējam no savas bilances. Aizņēmējs aizdevumu saņem kā bankas pārskaitījumu vai skaidrā naudā.

Aizdevējs aizdevumu izvieto Mintos platformā, kur tas ir pieejams investoriem, lai veiktu investīcijas.

Investori investē aizdevuma daļās.

Kad aizņēmējs veic maksājumus, investori saņem pamatsummas maksājumus un procentus par investīcijām.

Aizdevuma statuss

Statusi, pamatojoties uz aizņēmēja maksājumiem
Atbilstošs grafikam nozīmē, ka aizņēmējs aizdevuma atmaksu veic savlaicīgi.

Pagarinājuma periods ir noteikts dienu skaits pēc termiņa, kurā aizņēmējs var veikt maksājumu bez soda naudas. Konkrētu dienu skaitu nosaka katrs aizdevējs atsevišķi, un to var apskatīt aizdevēju sarakstā.

Kavēts nozīmē, ka aizņēmējs nav savlaicīgi veicis maksājumu pagarinājuma perioda laikā. Šajā gadījumā pagarinājuma perioda dienas tiks skaitītas kā kavētas dienas. Kavētie aizdevumi tiek sīkāk sagrupēti pēc kavēto dienu skaita.

– kavējas 1-15 dienas
– kavējas 16-30 dienas
– kavējas 31-60 dienas
– kavējas 60+ dienas

Vairāk nekā 99% no Mintos izvietotajiem aizdevumiem ir atpirkšanas garantija. Tas investoriem piedāvā papildu aizsardzību gadījumos, kad aizņēmējs nepilda saistības, jo, ja aizdevuma atmaksa tiek kavēta vairāk nekā 60 dienas, aizdevējs automātiski atpērk aizdevumu no investora par neatmaksātās pamatsummas nominālvērtību plus uzkrātajiem procentiem.

Saistības nepildošs nozīmē, ka aizdevējs ir lauzis aizdevuma līgumu, un aizņēmējam ir jāsamaksā atlikusī aizdevuma summa. Aizdevējs ir uzsācis parāda piedziņu. Investori saņem regulāru informāciju par parāda piedziņas procesu aizdevuma informācijas sadaļā “Parāda piedziņa”.

Norakstīts nozīmē, ka par šo aizdevumu vairs nav pamatotu cerību saņemt turpmākus maksājumus. Tiesu izpildītājs vai tiesa ir paziņojusi, ka līdzekļus nav iespējams atgūt.

Statusi, pamatojoties uz termiņu

Pabeigts nozīmē, ka aizdevuma termiņš ir beidzies, un aizņēmējs to ir pilnībā atmaksājis. Svarīgi, ka šī statusa pamatā ir aizņēmēja veiktie maksājumi, līdz ar to aizdevumi var būt pabeigti pat tad, ja investors vēl nav saņēmis maksājumu (sk. zemāk par procesā esošiem maksājumiem).

Priekšlaicīgi pabeigts nozīmē, ka aizdevējs aizdevumu atpirka, pirms tā termiņa beigām. Tas var notikt, ja tiek aktivizēta atpirkšanas garantija vai tiek lauzts līgums starp aizņēmēju un aizdevēju (piemēram, aizņēmējiem bieži ir līgumiskas tiesības aizdevumu atmaksāt pirms termiņa).

Statusi, pamatojoties uz naudas pārskaitījumu

Procesā esoši maksājumi apzīmē naudu, kuras pārskaitīšana uz investora kontu ir procesā. Šis pārskaitījums nevar notikt uzreiz, jo nauda galvenokārt starptautiski ir jāpārskaita no aizdevēja uz Mintos. Plašāka informācija par to, kā darbojas procesā esoši maksājumi ir pieejama mūsu blogā.

Dalies:

Vēlies ko teikt?

Uzdod jautājumus, dalies ar viedokli un diskutē ar citiem investoriem mūsu Kopienā.

community-banner