Impresum

Společnost

AS Mintos Marketplace
Skanstes iela 50
Riga, LV-1013
Lotyšsko
[email protected]

Kód LEI: 213800CDJOF7ZZVSKW68

 

Úředník pro ochranu údajů

Dace Pelse
[email protected]
 

Statutární orgán: správní rada

Martins Sulte
Martins Valters
Karlis Kronbergs
Inese Lazdovska
Marcis Gogis

Základní kapitál

Splacen a zapsán základní kapital v hodnotě 6 150 000 €

Obchodní rejstřík

Obchodní rejstřík Lotyšské republiky; Číslo registrace: 40103903643

DIČ (Lotyšsko)

LV40103903643

AS Mintos Marketplace je investiční podnik s povolením a pod dohledem Latvijas Banka, centrální banky Lotyšska (www.bank.lv, adresa: K. Valdemara iela 2A, Riga, LV-1050, Lotyšsko; telefon: +371 67022300; e-mail: [email protected]). Číslo licence 06.06.08.719/534

Investiční služby

Mintos je oprávněn poskytovat následující investiční služby:

  • Provádění pokynů na účet zákazníka
  • Obchodování na vlastní účet
  • Správa portfolií
  • Investiční poradenství
  • Umisťování finančních nástrojů bez pevného závazku převzetí

Mintos má povolení poskytovat následující doplňkové služby:

  • Držení finančních nástrojů
  • Převod cizích měn za účelem poskytování investičních služeb
  • Investiční výzkum, finanční analýza a jiné formy obecných doporučení týkajících se investování
  • Prvotní umístění finančních instrumentů

Finanční instrumenty dostupné na Mintosu jsou prodávány mimoburzovně, tedy na tzv. OTC (over-the-counter) trhu.

Ochrana investorů

Jako společnost s povolením k provozování investičního podniku je Mintos členem lotyšského systému pro odškodnění investorů, zřízeném v souladu se směrnicí 97/9/ES. Systém zajišťuje ochranu investorů a poskytuje odškodnění v případě, že Mintos nebude schopen investorům vrátit finanční nástroje nebo prostředky. Systém se vztahuje na situace, které obvykle vznikají v důsledku provozních chyb, například v případě zapojení do podvodného jednání nebo administrativních pochybení nebo v případě bankrotu Mintosu.

Maximální výše odškodnění, na kterou má investor v rámci systému pro odškodnění investorů nárok, je 90 % čisté ztráty až do výše 20 000 €.

Systém nechrání před rizikem spojeným s investicemi samotnými, jako je špatná výkonnost podkladových úvěrů, selhání dlužníka nebo úpadek úvěrové společnosti.