Jsme Mintos – globální platforma pro investování do úvěrů

Mintos je globálním tržištěm pro investování do úvěrů a oblíbenou investiční platformou, kde neprofesionální investoři mohou diverzifikovaným způsobem investovat do aktiv generujících pasivní příjem a dlouhodobě tak budovat bohatství.

Tím, že měníme způsob, jakým po světě plynou prostředky od lidí, kteří chtějí spořit a investovat, k lidem, kteří si chtějí peníze půjčit, přinášíme revoluci ve finančních službách a přispíváme k větší finanční inkluzi ve zcela globálním měřítku.

Mintos, který je se svým 59.32% podílem v kontinentální Evropě předním hráčem na trhu, byl založen v roce 2015 Mārtiņšem Šultem, Mārtiņšem Valtersem a čtyřmi zakládajícími andělskými investory, kterými jsou Māris Keiss (spoluzakladatel společností 4finance a Mogo), Aigars Kesenfelds (spoluzakladatel společností 4finance a Mogo, andělský investor do společností Artsy a Madara Cosmetics), Kristaps Ozols (spoluzakladatel společností 4finance a Mogo) a Alberts Pole (spoluzakladatel společností 4finance a Mogo). Společnost dosud od výše zmíněných andělských investorů vybrala celkem 4,5 milionu €.

V roce 2020 investovalo 6147 crowdfundingových investorů do Mintosu více než 6,55 milionu €, což je nejvyšší crowdfundingová částka, jaká kdy byla na platformě Crowdcube v kontinentální Evropě vybrána.

Na udržitelnosti nám záleží

Provozujeme přední platformu pro investování do úvěrů a děláme to s velkým smyslem pro zodpovědnost vůči našim investorům a klientům, naší komunitě a našemu prostředí. Co se týče způsobu, jakým děláme naši práci, naším závazkem je přicházet s tou nejlepší praxí a se standardy aplikovatelnými na celé odvětví. Mintos je zaměstnavatelem podporujícím rovné příležitosti a komunitou šetrnou k životnímu prostředí. Naše činnosti provozujeme v souladu se závazky stanovenými v Environmentální politice Mintos.

Investice do úvěrů na Mintosu nejsou v této fázi považovány za „udržitelné investice“ dle definice nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) 2019/2088 o zveřejňování informací souvisejících s udržitelností v odvětví finančních služeb. Co se týče faktorů udržitelnosti, Mintos nevidí žádné významné nebo pravděpodobně významné nepříznivé účinky na své investiční rozhodování a poradenství. Společnost neidentifikovala žádné významné dopady investic na rizika týkající se udržitelnosti ani neidentifikovala žádné významné dopady rizik týkajících se udržitelnosti na investice dostupné na Mintosu. Zároveň v tuto chvíli neexistuje žádná zavedená tržní praxe, technická norma nebo data, pomocí kterých by se dalo určit, zda rozhodování o investování do druhu finančních instrumentů nabízených na Mintosu může vést k nepříznivým dopadům na faktory udržitelnosti.

Mintos nicméně považuje svou stávající integrační politiku v environmentální a sociální oblasti a v oblasti správy a řízení za vhodnou a přiměřenou s ohledem na nabízené služby a investiční produkty. Mintos si klade za cíl zahrnovat záležitosti v oblasti environmentální, sociální a zaměstnanecké politiky, dodržování lidských práv a protikorupční záležitosti do svých zásad odměňování a dalších interních dokumentů společnosti. Zásady odměňování Mintosu jsou v souladu se Zásadami řízení střetu zájmů , jež popisují, jak Mintos předchází riziku, že motivace jednotlivce ovlivní investiční poradenství či investiční rozhodování.

Poznejte našich 5 ctností

Mintos Virtues, tedy tzv. „Ctnosti Mintosu“, představují základ naší firemní kultury a vycházejí ne pouze z našeho přesvědčení, ale především z našich činů. Mezi těchto pět ctností patří důraz na učení a růst, neustálý sklon k transparentnosti v naší práci, vysoká úroveň zodpovědnosti, pevné odhodlání k provádění úkolů a myšlení na zákazníka v každém pracovním detailu. Přečtěte si o Mintos Virtues

Tým

Tým Mintos s téměř 120 lidech spojuje nadšení pro růst, finance a technologie. Náš management je tvořen zkušenými a velice vzdělanými odborníky se zkušenostmi z mezinárodních korporací ve škálování multimilionových společností. Seznamte se s námi!

Martins Sulte
Spoluzakladatel a generální ředitel
Martins Valters
Provozní ředitel a spoluzakladatel
Karlis Malcenieks
Finanční ředitel
Marcis Gogis
Head of Product
Inese Lazdovska
Head of Legal a Chief Compliance Officer
Aleksandrs Krjukovs
CTO, Chief Technology Officer
Peteris Mikelsons
Head of Partnerships
Karlis Kronbergs
CRO, Chief Risk Officer

Naše ocenění