Jsme Mintos – globální platforma pro investování do úvěrů

Mintos je globálním tržištěm pro investování do úvěrů a oblíbenou investiční platformou, kde neprofesionální investoři mohou diverzifikovaným způsobem investovat do aktiv generujících pasivní příjem a dlouhodobě tak budovat bohatství.

Tím, že měníme způsob, jakým po světě plynou prostředky od lidí, kteří chtějí spořit a investovat, k lidem, kteří si chtějí peníze půjčit, přinášíme revoluci ve finančních službách a přispíváme k větší finanční inkluzi ve zcela globálním měřítku.

Mintos, který je se svým 43.5% podílem v kontinentální Evropě předním hráčem na trhu, byl založen v roce 2015 Mārtiņšem Šultem, Mārtiņšem Valtersem a čtyřmi zakládajícími andělskými investory, kterými jsou Māris Keiss (spoluzakladatel společností 4finance a Mogo), Aigars Kesenfelds (spoluzakladatel společností 4finance a Mogo, andělský investor do společností Artsy a Madara Cosmetics), Kristaps Ozols (spoluzakladatel společností 4finance a Mogo) a Alberts Pole (spoluzakladatel společností 4finance a Mogo). Společnost dosud od výše zmíněných andělských investorů vybrala celkem 4,5 milionu €.

V roce 2020 investovalo 6147 crowdfundingových investorů do Mintosu více než 6,55 milionu €, což je nejvyšší crowdfundingová částka, jaká kdy byla na platformě Crowdcube v kontinentální Evropě vybrána.

Na udržitelnosti nám záleží

Provozujeme přední platformu pro investování do úvěrů a děláme to s velkým smyslem pro zodpovědnost vůči našim investorům a klientům, naší komunitě a našemu prostředí. Co se týče způsobu, jakým děláme naši práci, naším závazkem je přicházet s tou nejlepší praxí a se standardy aplikovatelnými na celé odvětví. Mintos je zaměstnavatelem podporujícím rovné příležitosti a komunitou šetrnou k životnímu prostředí. Naše činnosti provozujeme v souladu se závazky stanovenými v Environmentální politice Mintos.

Investice do úvěrů na Mintosu nejsou v této fázi považovány za „udržitelné investice“ dle definice nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) 2019/2088 o zveřejňování informací souvisejících s udržitelností v odvětví finančních služeb. Co se týče faktorů udržitelnosti, Mintos nevidí žádné významné nebo pravděpodobně významné nepříznivé účinky na své investiční rozhodování a poradenství. Společnost neidentifikovala žádné významné dopady investic na rizika týkající se udržitelnosti ani neidentifikovala žádné významné dopady rizik týkajících se udržitelnosti na investice dostupné na Mintosu. Zároveň v tuto chvíli neexistuje žádná zavedená tržní praxe, technická norma nebo data, pomocí kterých by se dalo určit, zda rozhodování o investování do druhu finančních instrumentů nabízených na Mintosu může vést k nepříznivým dopadům na faktory udržitelnosti.

Mintos nicméně považuje svou stávající integrační politiku v environmentální a sociální oblasti a v oblasti správy a řízení za vhodnou a přiměřenou s ohledem na nabízené služby a investiční produkty. Mintos si klade za cíl zahrnovat záležitosti v oblasti environmentální, sociální a zaměstnanecké politiky, dodržování lidských práv a protikorupční záležitosti do svých zásad odměňování a dalších interních dokumentů společnosti. Zásady odměňování Mintosu jsou v souladu se Zásadami řízení střetu zájmů , jež popisují, jak Mintos předchází riziku, že motivace jednotlivce ovlivní investiční poradenství či investiční rozhodování.

Poznejte našich 5 ctností

Mintos Virtues, tedy tzv. „Ctnosti Mintosu“, představují základ naší firemní kultury a vycházejí ne pouze z našeho přesvědčení, ale především z našich činů. Mezi těchto pět ctností patří důraz na učení a růst, neustálý sklon k transparentnosti v naší práci, vysoká úroveň zodpovědnosti, pevné odhodlání k provádění úkolů a myšlení na zákazníka v každém pracovním detailu. Přečtěte si o Mintos Virtues

Tým

Tým Mintos s téměř 200 lidech spojuje nadšení pro růst, finance a technologie. Náš management je tvořen zkušenými a velice vzdělanými odborníky se zkušenostmi z mezinárodních korporací ve škálování multimilionových společností. Seznamte se s námi!

Martins Sulte
Spoluzakladatel a generální ředitel
Martins Valters
Spoluzakladatel, provozní a finanční ředitel
Marcis Gogis
Head of Product
Inese Lazdovska
Head of Legal
Jurgis Orups
Head of Engineering
Maria Pedley
Head of People
Janis Pranevics
Head of Loan Originator Partnerships
Karlis Kronbergs
CRO, Chief Risk Officer

Naše ocenění