Investování

Investování s Mintosem

Investování do úvěrů děláme snadným, ať už jste začátečník, nebo zkušený investor. Začněte s částkou 50 €, nebo si vytvořte portfolio libovolné velikosti. Automatizujte své investice, nebo nad nimi mějte tolik kontroly, kolik jen chcete.

Je to tak strašně jednoduché

Strategie Mintos

Investování by mělo být jednoduché. Naše přednastavené strategie Mintos fungují pro portfolia libovolné velikosti a pomohou Vám rychle začít investovat.

Diverzifikovaná

Největší úroveň diverzifikace

Konzervativní

Nejvyšší kvalita portfolia

S vysokým výnosem

Nejvyšší úrokové míry

Vyberte si strategii, která odpovídá Vašim investičním cílům: diverzifikovaná, konzervativní nebo s vysokými výnosy
Začněte za pouhých pár vteřin a ušetřete čas strávený investováním
Získejte atraktivní zhodnocení a peníze si nechte vyplatit kdykoliv (v závislosti na poptávce trhu) 1
Diverzifikujte své investice pro lepší řízení rizik

Sestavte si svou vlastní strategii

Vlastní strategie

Vytvořte si své vlastní personalizované portfolio. Aktivně vyberte a spravujte své investice.

Automatizované strategie

Vytvořte si vlastní automatickou strategii

Manuální investice

Spravujte své investice naplno

Investujte do libovolného úvěru na platformě
Vytvořte si svou vlastní diverzifikaci díky široké škále kritérií, jako jsou úvěrová společnost, úroková míra, doba splatnosti, země a další
Automatizujte své investice podle potřeby a ušetřete čas

Vyvážení rizika a výnosu

Abychom zajistili, že při používání strategií Mintos investoři získají odpovídající výnosy, stanovujeme minimální úrokovou míru.

Minimální úroková míra je pro každou úvěrovou společnost nastavena dynamicky pomocí mechanismu určování cen. To znamená, že zhodnotíme investiční aktivitu u konkrétní úvěrové společnosti (prostřednictvím manuálních investic a vlastních automatických strategií) a zjistíme, v jaké oblasti jsou objemy investic nízké. Jsou-li například objemy investic s úrokem nižším než 10 % nízké, stanovíme minimální úrokovou míru nad 10 %. Pokud je úvěrová společnost na Mintosu nová, při stanovení minimální úrokové míry se řídíme srovnatelnými nabídkami na Mintosu.

Minimální úrokové míry jsou neustále aktualizovány, aby odrážely podmínky na trhu, a v případě nečekaných událostí na trhu mohou být změněny s okamžitou platností.

Další informace o strategiích Mintos
Úvěrových společností
Pouze investice, jejichž úroková míra je vyšší než minimální úroková míra stanovená pro danou úvěrovou společnost, jsou dostupné pro strategie Mintos
Obdržené úroky V minulém týdnu jste si vydělali 50 €
now

Vytvářejte strategie Mintos a sledujte své portfolio za chodu s naší mobilní aplikací. Kdekoliv a kdykoliv.

Obdržené úroky V minulém týdnu jste si vydělali 50 €
now

Porovnejte různé způsoby investování na platformě Mintos

Strategie

Diverzifikovaná

Nejlepší diverzifikace nabízející přístup ke všem úvěrovým listům na platformě

12.29%

průměrná úroková míra 1

Vybrat

Konzervativní

Úvěrové listy od úvěrových společností s nejvyšší kvalitou portfolia

13.63%

průměrná úroková míra 1

Vybrat

S vysokým výnosem

Upřednostňuje úvěrové listy s nejvyššími úrokovými sazbami

15.37%

průměrná úroková míra 1

Vybrat

Vlastní

Pro investory, kteří si chtějí sestavit svou vlastní strategii nebo vybrat konkrétní úvěrové listy

6% - 21%

úroková míra aktuálně dostupná na Primárním trhu 1

Vybrat
O strategii

Nejlepší diverzifikace nabízející přístup ke všem úvěrovým listům na platformě

Úvěrové listy od úvěrových společností s nejvyšší kvalitou portfolia

Upřednostňuje úvěrové listy s nejvyššími úrokovými sazbami

Pro investory, kteří si chtějí sestavit svou vlastní strategii nebo vybrat konkrétní úvěrové listy

Výběr investic

Úvěrové listy kryté úvěry se závazkem zpětného odkupu

Plně diverzifikováno napříč všemi úvěrovými listy na platformě

Úvěrové listy od všech úvěrových společností

Maximálně 15 % do úvěrových listů od jedné úvěrové společnosti

Úvěrové listy kryté úvěry se závazkem zpětného odkupu

Zahrnuje úvěrové listy od úvěrových společností, jejichž portfolio je alespoň z 80 % bez prodlení a u nichž platby ve zpracování tvoří méně než 3 % portfolia

Maximálně 15 % do úvěrových listů od jedné úvěrové společnosti

Úvěrové listy kryté úvěry se závazkem zpětného odkupu

Horních 60 % úvěrových listů s nejvyššími úrokovými sazbami na platformě

Maximálně 15 % do úvěrových listů od jedné úvěrové společnosti

Záleží na volbě investora

28 948 Sada úvěrových listů dostupných na Primárním trhu

Číselné vyjádření míry rizika konkrétní investiční příležitosti. Jedná se o agregát čtyř dílčích hodnocení, která jsou shrnuta a vyjádřena pomocí bodovacího modelu hodnocení rizik. Mintos Risk Score

10 do 4

10 do 7

10 do 4

10 do 2 dostupný

Přístup k finančním prostředkům

Okamžitý 2

Okamžitý 2

Okamžitý 2

Při splatnosti nebo prodejem úvěrů

Měna investice 3

EUR

EUR

EUR

10+ měn

Informace o službách správy portfolia Mintosu
Porovnejte různé způsoby investování

Jste připraveni se k nám přidat?

Začněte investovat již dnes

Mohlo by Vás zajímat