Investování

Investování s Mintosem

Investování do úvěrů děláme snadným, ať už jste začátečník, nebo zkušený investor. Začněte s částkou 50 €, nebo si vytvořte portfolio libovolné velikosti. Automatizujte své investice, nebo nad nimi mějte tolik kontroly, kolik jen chcete.

Vyvinuto Mintosem

Mintos Core

Nejjednodušší způsob, jak začít na Mintosu. Toto přednastavené portfolio Vám šetří čas a dává snadný přístup k Vašim penězům.

Můžete začít za pár minut

Funguje pro portfolia libovolné velikosti

Zcela automatické, aby Vaše peníze neustále pracovaly za Vás

Dynamická diverzifikace pro minimalizaci rizik

Nechte si kdykoliv vyplatit peníze1

Vlastní automatická strategie

Toto portfolio investuje podle Vámi definovaných pravidel. Stačí jednou nastavit a pak jen sledovat, jak peníze investuje za Vás.

Nastavte si vlastní investiční pravidla

Používejte více než 15 investičních parametrů

Automatizované pro úsporu času

Vytvořte si tolik strategií, kolik jen chcete

Sami si spravujte diverzifikaci

Manuální investování

Aktivně vybírejte a spravujte jednotlivé investice.

Ručně si vyberte z 20 755 sad úvěrových listů

Filtrujte dle více než 15 parametrů

Projděte si všechny podrobnosti před provedením investic

Sami si spravujte diverzifikaci

Vyvážení rizika a výnosu

Abychom zajistili, že při používání portfolia Mintos Core investoři získají odpovídající výnosy, stanovujeme minimální úrokovou míru.

Minimální úroková míra je pro každou úvěrovou společnost nastavena dynamicky pomocí mechanismu určování cen. To znamená, že zhodnotíme investiční aktivitu u konkrétní úvěrové společnosti (prostřednictvím manuálních investic a portfolií Mintos Custom) a zjistíme, v jaké oblasti jsou objemy investic nízké. Jsou-li například objemy investic s úrokem nižším než 10 % nízké, stanovíme minimální úrokovou míru nad 10 %. Pokud je úvěrová společnost na Mintosu nová, při stanovení minimální úrokové míry se řídíme srovnatelnými nabídkami na Mintosu.

Minimální úrokové míry jsou neustále aktualizovány, aby odrážely podmínky na trhu, a v případě nečekaných událostí na trhu mohou být změněny s okamžitou platností.

Další informace o portfoliu Mintos Core
Úvěrových společností
Pouze investice, jejichž úroková míra je vyšší než minimální úroková míra stanovená pro danou úvěrovou společnost, jsou dostupné pro portfolio Mintos Core
Obdržené úroky V minulém týdnu jste si vydělali 50 €
now

Vytvořte si portfolio Mintos Core a sledujte své investice za chodu s naší mobilní aplikací. Kdekoliv a kdykoliv.

Obdržené úroky V minulém týdnu jste si vydělali 50 €
now

Porovnejte různé způsoby investování na platformě Mintos

Strategie

Mintos Core

11.5%

průměrná úroková míra 2

Vlastní

5.5% - 22.0%

úroková míra aktuálně dostupná na Primárním trhu

Manuální investování

5.5% - 22.0%

úroková míra aktuálně dostupná na Primárním trhu

Co nabízí

Nejlepší diverzifikace nabízející přístup ke všem úvěrovým listům na platformě

Toto portfolio investuje podle Vámi definovaných pravidel. Stačí jednou nastavit a pak jen sledovat, jak peníze investuje za Vás.

Aktivně vybírejte a spravujte jednotlivé investice.

Výběr investic

Úvěrové listy kryté úvěry se závazkem zpětného odkupu

Plně diverzifikováno napříč všemi úvěrovými listy na platformě

Úvěrové listy od všech úvěrových společností

Maximálně 15 % do úvěrových listů od jedné úvěrové společnosti

Záleží na volbě investora

20 755 úvěrových listů dostupných na Primárním trhu

Záleží na volbě investora

20 755 úvěrových listů dostupných na Primárním trhu

Více než 15 investičních kritérií

Sami si spravujte diverzifikaci

Číselné vyjádření míry rizika konkrétní investiční příležitosti. Jedná se o agregát čtyř dílčích hodnocení, která jsou shrnuta a vyjádřena pomocí bodovacího modelu hodnocení rizik. Mintos Risk Score

10 do 4.0

10 do 2.0

10 do 2.0

Přístup k finančním prostředkům

Okamžitý 1

Při splatnosti nebo prodejem investic

Při splatnosti nebo prodejem investic

Měna investice 3

EUR

K dispozici různé měny

K dispozici různé měny

Informace o službách správy portfolia Mintosu

Jste připraveni se k nám přidat?

Začněte investovat již dnes