Jak to funguje

 

Mintos je globální online tržiště s úvěry. Poskytujeme individuálnímu investorovi snadný a transparentní způsob, jak investovat do půjček poskytnutých různorodými společnostmi z odvětví alternativního financování z celého světa. Naše mise je ulehčit volný a efektivní pohyb kapitálu. Na Mintos mohou investoři investovat do různých typů půjček poskytnutých mnoha různými poskytovateli půjček. Na Mintos nejsou žádné poplatky a investoři mohou investovat v několika měnách a začít v malém. Na druhou stranu, poskytovatelé půjček, dostane přístup k flexibilnímu a škálovatelnému financování pro růst svého úvěrového portfolia.

 

Jak to funguje?

  1. Úvěroví klienti požádají o půjčku u poskytovatele půjčky.
  2. Poskytovatel půjčky zhodnotí danou žádost, stanoví úrokovou sazbu a půjčí peníze ze svých vlastních zdrojů.
  3. Tyto půjčky jsou následně uvedeny na seznamu v tržním prostředí Mintos, kde si můžete vybrat půjčky, do nichž chcete investovat, a poté budete dostávat měsíční platby a úrok*.

*Investováním do půjčky si investoři kupují práva domáhat se svých nároků vůči dlužníkovi na základě dohody o postoupení. Společnost Mintos ani poskytovatel půjčky nenesou odpovědnost za selhání dlužníka, pokud jde o umoření dluhu, ani za pozdní platby. V případě, že dlužník nebude schopen půjčku splatit, investoři mohou ztratit část nebo plnou výši svého investovaného kapitálu.

 

Vytvořte si účet