Kredo

Naposledy aktualizováno: 20.06.2019. Datum aktualizace základních informací
Kredo
Poskytnuté půjčky Celkový objem úvěrů poskytnutých touto společností dlužníkům od jejího založení.
€ 16 M
Úvěrové portfolio Úvěry poskytnuté úvěrovou společností dlužníkům v době poslední účetní závěrky, jež byly bez prodlení nebo v prodlení po dobu kratší 60 dnů.
€ 8.6 M
Závazek zpětného odkupu Způsob úvěrového posílení, které poskytuje úvěrová společnost či jiný subjekt emitentovi na konkrétní sadu úvěrových listů. Je-li podkladový úvěr v prodlení déle než 60 dní, úvěrová společnost je povinna investici odkoupit za cenu nominální hodnoty investice a úroků (naběhlých, nesplacených nebo z prodlení). Investoři proto mohou v případě selhání dlužníka obvykle získat svou investici zpět.
Skin in the game Procento z každého úvěru uvedeného na Mintos, které si daná společnost ponechává ve své rozvaze.
Prům. úroková míra Vážený průměr úrokových sazeb investičních příležitostí od této úvěrové společnosti.
12.7%
Website:
Rok založení:
2017
Zaměstnanci:
277
Vstoupili do společnosti Mintos:
08.11.2018
Sazba RPSN účtovaná dlužníkům: RPSN nemusí vždy nutně věrně zobrazovat skutečné náklady spojené s úvěry. Proto na Mintosu ukazujeme tzv. efektivní RPSN. Tato veličina je jednotně zavedena u všech úvěrových společností na naší platformě. Pro výpočet efektivní RPSN používáme metodu zvanou XIRR (rozšířené vnitřní výnosové procento), která je dále upravena, aby nebrala v potaz vliv složeného úročení. Efektivní RPSN se tedy vypočítá na základě peněžních toků účtovaných dlužníkovi, jako jsou jistina, úrok a veškeré účtované poplatky za každý jednotlivý úvěr, nezávisle na tom, zda jsou povinné či ne nebo účtované třetími stranami.
0%-269%
Nesplacené investice: Celkový objem nesplacených investic od této společnosti na platformě Mintos. Denně aktualizováno.
12 830 273

O nás

Kredo Finance je docela nová společnost, rapidně se však rozvíjí na trhu s mikro půjčkami v Albánii. Nejdůležitějším cílem společnosti je zabezpečit potřeby krátkodobé likvidity jednotlivců rychlým a jednoduchým způsobem bez nepříjemností. Společnost je plně licencována a podniká v souladu s Centrální bankou Albánie. Společně se svým hlavním cílem být poskytovatel půjček s prvotřídním online řešením, má Kredo Finance také rozsáhlou síť poboček napříč celou zemí.

Kredo Finance je spřízněná osoba se společností Mintos dle IAS 24.

Naposledy aktualizováno: 16.07.2019

Naposledy aktualizováno: 08.11.2018